Podsumowanie przebiegu Synodu w diecezjach

Zdecydowanie zaleca się, aby synteza została upubliczniona po jej opracowaniu jako punkt odniesienia w podążaniu diecezji drogą synodalności. Na ile to możliwe, można dać Ludowi Bożemu możliwość przejrzenia i ustosunkowania się do treści syntezy diecezjalnej, zanim zostanie ona oficjalnie przesłana do konferencji episkopatu.

Na tej stronie prezentujemy podsumowanie przebiegu Synodu w poszczególnych diecezjach oraz syntezy diecezjalne [Podsumowania oraz syntezy z diecezji można przesyłać korzystając ze strony Kontakt]