Newsletter synodu o synodalności

Newslettery wysłane do tej pory:

Szczęść Boże!

Dzisiejszy newsletter poświęcony będzie Europejskiemu Zgromadzeniu Synodalnemu, które rozpocznie się w Pradze już w tą niedzielę i potrwa do 12.02. Jest to punkt kulminacyjny obecnej, drugiej fazy Synodu o synodalności, nazwanej Etapem Kontynentalnym. Analogiczne zgromadzenia jak to w Pradze odbywają się obecnie na wszystkich kontynentach. 

Dla przypomnienia, punktem wyjścia dla Etapu Kontynentalnego był dokument roboczy dla Etapu Kontynentalnego (DEK) którego prezentacja w Watykanie nastąpiła 27.10.2022r (wersja polska dostępna jest tutaj>>>).

Następnie DEK został przesłany do wszystkich biskupów diecezjalnych; każdy z nich, wraz z diecezjalnym zespołem synodalnym, który koordynował pierwszą fazę, miał za zadanie zorganizować eklezjalny proces rozeznania na temat DEK, wychodząc od trzech pytań zawartych w tym dokumencie (dwie diecezje upubliczniły swoje refleksje na temat DEK: Archidiecezja Łódzka – Wnioski z konsultacji diecezjalnych DEK w Archidiecezji Łódzkiej, oraz Diecezja Warszawsko-Praska – Podsumowanie ankiet watykańskiego Dokumentu Etapu Kontynentalnego).

W kolejnym kroku każda Konferencja Episkopatu, przy udziale swojego zespołu synodalnego, miała za zadanie zebrać i podsumować w formie najbardziej odpowiadającej jej własnemu kontekstowi refleksje dotyczące trzech pytań, pochodzące z poszczególnych diecezji.

Refleksja i rozeznanie każdej Konferencji Episkopatu będą następnie przedmiotem dyskusji w ramach Zgromadzenia Kontynentalnego (w Europie to właśnie spotkanie w Pradze), zgodnie z warunkami określonymi przez Kontynentalną Grupę Roboczą.

Następnie każde Zgromadzenie Kontynentalne opracuje swój własny Dokument Końcowy liczący około dwudziestu stron, konfrontując trzy pytania z własnym specyficznym kontekstem. Dokumenty końcowe zostaną złożone przez każdą kontynentalną grupę zadaniową w Sekretariacie Synodu do 31 marca 2023 roku. Instrumentum laboris – punkt wyjścia do trzeciej fazy Synodu o synodalności – zostanie opracowane do czerwca 2023 roku na podstawie dokumentów końcowych Zgromadzeń Kontynentalnych.

Zgromadzenie w Pradze podzielone będzie na dwie części: w pierwszej części, która odbędzie się w dniach 5-9 lutego, uczestniczyć będzie (w formie hybrydowej) po 10 przedstawicieli wybranych przez 39 konferencji episkopatów w Europie. Z tej części planowana jest transmisja na żywo – dostępna tutaj>>>. Będzie też podsumowanie merytoryczne i galeria zdjęć z każdego dnia obrad (dostępne tutaj>>>).

Druga część zgromadzenia, która jest zarezerwowana dla przewodniczących 39 krajowych konferencji biskupów i potrwa od 10 do 12 lutego, zaplanowana jest bez obecności mediów. Na zakończenie obrad planowane jest jedynie oświadczenie prasowe.

Oficjalna strona Europejskiego Zgromadzenia Synodalnego w Pradze to https://prague.synod2023.org/ (dostępna jest w wersji włoskiej i angielskiej, osoby które nie znają tych języków mogą wykorzystać tłumaczenie Google Translate – dostępne tutaj>>>). 

Gorąco zachęcam do zapoznania się z tymi informacjami.

Błogosławionego dnia!

Z Panem Bogiem,
Rafał Dziedzic
+48 600-312-200
lp.gr1685257955o.don1685257955ys@tk1685257955atnok1685257955
———————-
Serwis synodu o synodalności w Polsce
synod.org.pl 

 

Szczęść Boże!

Dzisiaj chcielibyśmy zaprezentować kolejną parafię na naszej mapie – tym razem z Archidiecezji Wrocławskiej: parafię pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Lubszy. 

To parafia wiejska. Została erygowana w 1945 roku. Obecnie liczy ponad 2000 mieszkańców. Posługę proboszcza wspólnoty od 2005 r. pełni ks. Józef Meler.

Parafianie piszą o sobie: “Od 2017 roku nasza Parafia należy do Programu Odnowy i Ewangelizacji Parafii. Chcemy, aby była ona prawdziwą wspólnotą osób zaangażowanych w budowanie Królestwa Bożego na ziemi i troszczących się nawzajem o swoje zbawienie. Początki nie były łatwe. Nurtowało nas pytanie, czy w naszej Parafii jest to możliwe, czy uda się coś zmienić. Zawierzyliśmy tę sprawę Panu Bogu i On nas wciąż prowadzi (…).

Podjęcie programu dało nam możliwość głębszego poznania problemów parafii i w duszpasterstwie oraz daje konkretne sposoby, rozwiązywania tych problemów. Osoby zaangażowane w duszpasterstwo, pogłębiają swoją wiarę, otwierają się na dialog i współpracę, dają sobie różnorakie wsparcie, stają się coraz bardziej kompetentnymi animatorami duszpasterstwa parafialnego.

Więcej informacji o parafii oraz podejmowanych w niej działaniach oraz namiary na ks. Proboszcza, który chętnie podzieli się swoim doświadczeniem, znajdują się tutaj>>>.

Więcej informacji o Parafialnym Programie Odnowy i Ewangelizacji znajduje się tutaj>>>

Gorąco zachęcam do zapoznania się z tymi informacjami.

Nasza mapa jest ciągle otwarta na nowe wspólnoty parafialne – wszystkich księży proboszczów chętnych do podzielenia się swoim doświadczeniem zapraszamy do kontaktu.

Błogosławionego dnia!

Z Panem Bogiem,
Rafał Dziedzic
+48 600-312-200
lp.gr1685257955o.don1685257955ys@tk1685257955atnok1685257955
———————-
Serwis synodu o synodalności w Polsce
synod.org.pl 

 

Szczęść Boże!

Dzisiaj chcielibyśmy zaprezentować kolejną parafię na naszej mapie – tym razem z Diecezji Płockiej: parafię pw. Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych w Winnicy. 

To parafia wiejska (34 wioski, 3.700 wiernych, jeden kościół, proboszcz i wikary) w której proboszcz, ks. Zbigniew Paweł Maciejewski, podejmuje wiele działań mających wzbudzić w parafianach poczucie odpowiedzialności za wspólnotę parafialną. Jedną z takich praktyk jest sposób zbierania tacy oraz informowania o kwocie zebranej podczas niedzielnych Eucharystii. 
Ponadto od kilku lat w Winnicy, w czasie kolędy, nie zbierane są żadne ofiary. Za to w czasie wizyty w domu zostawiana jest pamiątka w postaci małej książeczki – każdego roku przygotowywany jest inny tytuł. Jak to wpłynęło na przebieg spotkań kolędowych oraz finanse parafii ks Zbigniew opisuje na swoim blogu (link tutaj>>>). 

Te i inne praktyki stosowane w parafii pw. Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych w Winnicy oraz namiary na ks. Proboszcza (który jest chętny do dzielenia się swoim doświadczeniem) można znaleźć na stronie synod.org.pl.

Gorąco zachęcam do zapoznania się z tymi informacjami.

Nasza mapa jest ciągle otwarta na nowe wspólnoty parafialne – wszystkich księży proboszczów chętnych do podzielenia się swoim doświadczeniem zapraszamy do kontaktu.

Błogosławionego dnia!

Z Panem Bogiem,
Rafał Dziedzic
+48 600-312-200
lp.gr1685257955o.don1685257955ys@tk1685257955atnok1685257955
———————-
Serwis synodu o synodalności w Polsce
synod.org.pl 

 

Szczęść Boże!

Synod obudził w wielu świeckich i duchownych, wierzymy w to głęboko, pragnienie odnowienia parafii: tego jak jest zarządzana, jak podejmowane są decyzje, jak świeccy angażują się w jej życie, jak jest postrzegana przez większość parafian. Dlatego zdecydowaliśmy się zbierać w serwisie synod.org.pl informacje o parafiach, które mogą być inspiracją.  Nie są to parafie “idealne”, w których wszystko funkcjonuje perfekcyjnie – taka doskonałość czeka na nas w niebie. Ale są to parafie prowadzone przez osoby, które konsekwentnie, dzień po dniu, starają się z nich uczynić prawdziwe wspólnoty za jakimi tęsknimy. Dlatego, wierzymy w to mocno, wiele się od nich możemy nauczyć (np. poprzez kontakt z księdzem proboszczem danej parafii – na naszej stronie zgromadziliśmy takie dane kontaktowe).

Dzisiaj przedstawiamy parafię pw. NMP Nieustającej Pomocy w Kożińcach (finalistka konkursu Aktywna Parafia 2022, organizowanego przez KAI). Parafia ta została erygowana 24 czerwca 2008 r. i liczy prawie 800 wiernych. Jest położona w województwie podlaskim w malowniczo położonej wsi. Jej parafianie to mieszkańcy 5 wsi. Posługuje tu jeden ksiądz – proboszcz, Aleksander Tadeusz Dobroński. Parafianie razem z duszpasterzem podejmują wiele twórczych dzieł, aktywizujących zarówno dzieci i młodzież, jak i osoby starsze.

Więcej informacji >>> 

Gorąco zachęcam do zapoznania się z tymi informacjami.

Nasza mapa jest ciągle otwarta na nowe wspólnoty parafialne – wszystkich księży proboszczów chętnych do podzielenia się swoim doświadczeniem zapraszamy do kontaktu.

Błogosławionego dnia!

Z Panem Bogiem,
Rafał Dziedzic
+48 600-312-200
lp.gr1685257955o.don1685257955ys@tk1685257955atnok1685257955
———————-
Serwis synodu o synodalności w Polsce
synod.org.pl 

 

Szczęść Boże!

W syntezie krajowej czytamy:

“Wspólne podróżowanie dzieje się w pierwszym rzędzie w rodzinach. Rodzina jest pierwszym, domowym Kościołem, jest odpowiedzialna za przekazywanie wiary. Stawiamy sobie dramatyczne pytanie, czy nasz Kościół obejmuje również nasze rodziny (nasz Kościół domowy), a przede wszystkim czy jest w nim jeszcze młodzież. Co zrobić, aby nie utracić młodych ludzi, zwłaszcza tych, którzy nawet jeśli wyszli z rodzin wierzących, nie chcą dalej iść drogą Kościoła i nie identyfikują się z nim?”

Jednym z podstawowych problemów zauważonych podczas spotkań synodalnych był brak młodzieży. Problem odchodzenia młodych ludzi od Kościoła pojawia się nie tylko w polskiej syntezie, ale przewija się również w wielu innych syntezach krajowych. Jest to więc problem całego Kościoła Katolickiego. Jednak w naszym kraju różnica w religijności dorosłych i młodzieży jest szczególnie duża. 

Celebrans: Prosząc o chrzest dla swoich dzieci, przyjmujecie na siebie obowiązek wychowania ich w wierze, aby zachowując Boże przykazania, miłowały Boga i bliźniego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Czy jesteście świadomi tego obowiązku? 
Rodzice: Jesteśmy tego świadomi. 
Celebrans: (Zwracając się do chrzestnych, pyta ich): Czy jesteście gotowi pomagać rodzicom tych dzieci w wypełnianiu ich obowiązku? 
Chrzestni: Jesteśmy gotowi.

[Instrukcja duszpasterska Episkopatu o udzielaniu sakramentu chrztu świętego dzieciom]

Być może, my świeccy, zapomnieliśmy o odpowiedzialności nas, rodziców za wychowanie w wierze naszych dzieci. Być może zbyt łatwo przerzuciliśmy tą odpowiedzialność na księży i katechetów (na pewno piszący te słowa z pokorą przyznaje się do tego błędu).

Wierzę jednak, że nie jest za późno i, z Bożą pomocą, możemy naprawić swoje błędy. Dlatego w serwisie synod.org.pl przygotowaliśmy stronę zawierającą linki do wartościowych stron o przekazywaniu wiary w rodzinie, wychowywaniu dzieci, relacjach w rodzinie, małżeństwie.

Wierzę, że strona ta będzie dobrym punktem startu dla wszystkich chcących zawalczyć jeszcze o wiarę swoich dzieci i wnuków.

Dowiedz się więcej>>>

Błogosławionego dnia!

Z Panem Bogiem,
Rafał Dziedzic
+48 600-312-200
lp.gr1685257955o.don1685257955ys@tk1685257955atnok1685257955
———————-
Serwis synodu o synodalności w Polsce
synod.org.pl 

 

Szczęść Boże!

Synod o synodalności wszedł obecnie w drugi etap: konsultacji między Kościołami określonego regionu (etap kontynentalny). Dokumentem nad którym pracować mają teraz poszczególne episkopaty jest dokument roboczy dla etapu kontynentalnego (DEK). 

Pierwszym etap pracy nad tym dokumentem opisany został następująco: “DEK zostanie przesłany do wszystkich biskupów diecezjalnych; każdy z nich, wraz z diecezjalnym zespołem synodalnym, który koordynował pierwszą fazę, zorganizuje eklezjalny proces rozeznania na temat DEK, wychodząc od trzech pytań wskazanych powyżej w n. 106. Każdy Kościół lokalny będzie miał więc możliwość wsłuchania się w głosy innych Kościołów, zebranych w DEK, i ustosunkowania się do nich na podstawie własnego doświadczenia” – https://synod.org.pl/przebieg-etapu-kontynentalnego/.

Aby ułatwić dzielenie się wiedzą i doświadczeniami poszczególnych diecezji, organizujących ów eklezjalny proces rozeznania na temat DEK, ale również podejmujących inne działania posynodalne stworzyliśmy sekcję “Co dalej po Synodzie – diecezje”. Gromadzimy tam wszelkie znane nam inicjatywy diecezjalne oraz ponaddiecezjalne (jeżeli brakuje na tej stronie jakiś informacji prosimy o kontakt).

Mam nadzieje, że dzieki temu będziemy się wzajemnie inspirować i ubogacać również na poziomie diecezjalnym.

“Nie musimy za każdym razem wynajdywać koła od nowa”.

Gorąco zapraszam do zapoznania się z tymi treściami.

Błogosławionego dnia!

Ps. Wszystkim, którzy zastanawiali się ile potencjalnie osób uczestniczyło w procesie synodalnym na całym świecie, polecam najnowszy wpis na naszym forum: Kard. Grech: “Zagadnienie synodalnosci jest w centrum uwagi całego Ludu Bożego” – Czyli ile osób wzięło udział w Synodzie?

Z Panem Bogiem,
Rafał Dziedzic
+48 600-312-200
lp.gr1685257955o.don1685257955ys@tk1685257955atnok1685257955
———————-
Serwis synodu o synodalności w Polsce
synod.org.pl 

Szczęść Boże!

Po zakończeniu etapu konsultacji na poziomie parafii i diecezji w wielu osobach świeckich i duchownych pojawiło się pytanie „Co dalej?”. Na stronie synod.org.pl postanowiliśmy również zmierzyć się z tym pytaniem. I w rezultacie powstała sekcja „Co dalej po Synodzie” (https://synod.org.pl/co-dalej/).

Na pytanie „Co dalej po Synodzie” można odpowiedzieć na wiele różnych sposobów. My zdecydowaliśmy się podzielić odpowiedzi na trzy poziomy: diecezji, parafii i rodziny.

Na stronie poświęconej parafiom (której patronem medialnym została Katolicka Agencja Informacyjna) przygotowaliśmy listę wspólnot parafialnych, które mogą być dla nas wszystkich inspiracją i zachętą do przekształcania „punktów świadczenia usług religijnych” w prawdziwe wspólnoty uczniów Jezusa. Przy każdej parafii znajduje się opis podejmowanych działań oraz dane kontaktowe na księdza proboszcza, który jest chętny aby podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem. Wystarczy zadzwonić lub napisać maila i umówić się na spotkanie :-).

“Nie musimy za każdym razem wynajdywać koła od nowa”.

Na stronie znajdują się również opisy programów wspierających odnowę parafii.

Gorąco zapraszam do zapoznania się z tymi treściami.

Błogosławionego dnia!

Ps. Zapraszam również na naszą stronę na Facebooku (kliknij tutaj>>>)

Z Panem Bogiem,
Rafał Dziedzic
+48 600-312-200
lp.gr1685257955o.don1685257955ys@tk1685257955atnok1685257955
———————-
Serwis synodu o synodalności w Polsce
synod.org.pl 

 

Szczęść Boże!

W czwartek 25.08.2022r. została opublikowana synteza krajowa, która podsumowała diecezjalny etap Synodu o synodalności. Wierzę, że dokument syntezy może być zaproszeniem do rachunku sumienia, który każdy z nas powinien przeprowadzić. Tak, abyśmy mogli odkryć jaką rolę Duch Święty przygotował każdemu z wierzących, zatroskanych o los naszego Kościoła.  Z treścią syntezy można zapoznać się tutaj: synteza krajowa.

Wiele diecezji wraz z syntezą diecezjalną udostępniło informacje o ilości osób i parafii zaangażowanych w Synod. Analiza tych danych prowadzi do wniosku, że w Synod włączyło się od 215 tys do 270 tys wiernych. Absolutnie wyjątkowe okazała się Archidiecezja Krakowska, w której w Synod włączyło się 105 tys osób. Jak te liczby wyglądają w pozostałych diecezjach oraz na tle innych krajów Europy prezentuję tutaj: statystyki synodalne.

Oprócz Konferencji Episkopatu Polski syntezy krajowe publikują kolejne kraje na całym świecie. Zapoznanie się z perspektywą katolików w innych krajach, usłyszenie z czym oni się zmagają, jakie są ich obawy, marzenia i nadzieje może być ważną częścią procesu synodalnego. Wszystkie upublicznione syntezy krajowe, które udało mi się odnaleźć, znajdują się tutaj: Syntezy krajowe

Gorąco zapraszam do zapoznania się z tymi treściami.

Błogosławionego dnia!

Z Panem Bogiem,
Rafał Dziedzic
+48 600-312-200
lp.gr1685257955o.don1685257955ys@tk1685257955atnok1685257955
———————-
Serwis synodu o synodalności w Polsce
synod.org.pl 

Szczęść Boże!

Za nami diecezjalny etap synodu o synodalności. Znakomita większość diecezji (76% – 32 diecezje) upubliczniła syntezy podsumowujące tematy poruszane przez wiernych oraz osoby duchowne. 

Nie mam wątpliwości, że treści znajdujące się w syntezach są wyjątkowym darem Ducha Świętego dla naszego Kościoła. Pokazują perspektywę kilkudziesięciu tysięcy katolików zaangażowanych w proces synodalny – w znakomitej większości są to osoby głęboko wierzące, zatroskane o los Kościoła. Z opublikowanych danych wynika, że w diecezjach które opublikowały syntezę, w proces synodalny włączyło się ponad 120 tys. wiernych. Warto wsłuchać się w ten głos.

Aby ułatwić zapoznanie się syntezami stronie synod.org.pl przygotowaliśmy unikalne zestawienie pokazujące jak na pytania synodalne odpowiadano w poszczególnych diecezjach: Zestawienie wniosków synodalnych.

Gorąco zapraszam do zapoznania się z tymi treściami.

Błogosławionego dnia!

Z Panem Bogiem,
Rafał Dziedzic
+48 600-312-200
lp.gr1685257955o.don1685257955ys@tk1685257955atnok1685257955
———————-
Serwis synodu o synodalności w Polsce
synod.org.pl