I sesja synodalna w Rzymie (4-29.10.2023r):
przebieg prac, transmisje, zdjęcia / dokumenty, homilie, medytacje itp / pozostałe materiały

II sesja synodalna w Rzymie (2-27.10.2024r):
informacje

Szukaj
Close this search box.

Newsletter synodu o synodalności

Newslettery wysłane do tej pory:

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

W dzisiejszym biuletynie chciałbym zachęcić do udziału w programie “Słuchanie, Rozeznawanie, Misja. Proces Synodalny w Parafii” organizowanego przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego.

“Słuchanie, Rozeznawanie, Misja. Proces Synodalny w Parafii” to program, który ma na celu realizację procesu synodalizacji parafii. Program składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie, na podstawie przygotowanej metody, przeprowadzone zostanie szkolenie dla 40 “koordynatorów parafialnych”, a więc osób, które na zaproszenie ks. proboszcza koordynują proces synodalizacji parafii. Szkolenie będzie trwało dwa dni i będzie odbywać się stacjonarnie; będzie podzielone na cztery bloki tematyczne, które zapoznają uczestników z metodą oraz przygotują do koordynacji procesu synodalizacji parafii. Następnie odbędzie się jedno dodatkowe spotkanie on-line. Dugi etap polega na dwukrotnym odwiedzeniu parafii wraz z osobami z ISKK, aby rozpocząć i kontynuować kolejne etapu procesu synodalizacji. Raz w miesiącu dla koordynatorów organizowane będą spotkania on-line, na których będziemy dzielić się postępami i wyzwaniami w pracy w parafiach.

Zakładane efekty procesu synodalizacji parafii:

 • ‌rozpoznanie potencjałów i wyzwań parafii
 • uczenie się słuchania w parafii
 • uczenie się rozmowy w formie dialogu w parafii
 • zainicjowanie regularnych spotkań proboszcza z parafianami w parafii
 • sformułowanie tematu, wokół którego będą toczyły się rozmowy i spotkania
 • sformułowanie rekomendacji do pracy z danym tematem w parafii
 • zaangażowanie się w misję

Terminy:
Szkolenie: 24-25 lutego 2024, Dolina Miłosierdzia, Częstochowa

Terminy zgłoszeń: 14 lutego

Spotkanie z uczestnikami on-line (przed spotkaniem na miejscu): 15.02.2024r.

Praca w parafii: 2024.

Dla kogo?
Osoby świeckie, posiadające zaproszenie proboszcza do realizacji procesu synodalnego w parafii.

Udział w szkoleniu jest darmowy, a osoby, które ukończą oba etapy programu otrzymają certyfikaty z ISKK.

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu: lp.kk1718725740si@ro1718725740tkery1718725740d1718725740

Więcej informacji: Marcin Jewdokimow 538 962 931

Krótkie filmy wprowadzające w metodologię programu dostępne są na stronie ISKK>>>

Gorąco zachęcam do zapoznania się z tymi informacjami i przystąpienie do tego programu (dostępnych jest tylko 40 miejsc).

Błogosławionego dnia!

Z Panem Bogiem,
Rafał Dziedzic
lp.gr1718725740o.don1718725740ys@tk1718725740atnok1718725740
———————-
Serwis synodu o synodalności w Polsce
synod.org.pl 

 

 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Sekretariat Generalny Synodu Biskupów przesłał 11 grudnia do wszystkich biskupów świata wytyczne (ich treść dostępna jest na stronie synod.va) dotyczące prac mających na celu przygotować Kościół do II sesji Synodu Biskupów (październik 2024r.).

Są to wytyczne z konkretną mapą drogową, w której pogłębienie synodalności w perspektywie misyjnej i poszerzenie doświadczeń synodalności na poziomie lokalnym są kamieniami węgielnymi, na których wspólnoty lokalne są wezwane do refleksji. Jak przypomniał Ojciec Święty, zatwierdzając te wytyczne do pracy, “Synod dotyczy synodalności, a nie tego czy innego tematu […]. Ważną rzeczą jest sposób prowadzenia refleksji, to znaczy w sposób synodalny”.

Mając na uwadze dwa główne tematy lub wytyczne, diecezje są proszone:

1) w odniesieniu do pogłębienia: promowanie refleksji, która koncentruje się na temacie zróżnicowanej współodpowiedzialności w misji wszystkich członków Ludu Bożego. Kościoły lokalne są proszone o przeprowadzenie dalszych konsultacji, angażując osoby i grupy (proboszczów, organy partycypacyjne, zespoły synodalne itp.), które wyrażają różnorodne doświadczenia, umiejętności, charyzmaty, posługi w ramach Ludu Bożego i których punkt widzenia jest szczególnie pomocny w skupieniu się na tym, “jak” wzrastać jako Kościół synodalny. W tym sensie zaangażowanie ekspertów i instytucji akademickich obecnych na tym obszarze wydaje się niezbędne, aby można było wnieść wkład wiedzy teologicznej i kanonicznej, a także odpowiednich nauk humanistycznych i społecznych;

2) w odniesieniu do poszerzania doświadczeń synodalności: kontynuować lub promować nowe inicjatywy, aby wzrastać jako synodalny Kościół misyjny, ze szkoleniami i doświadczeniami słuchania, które obejmują również tych, którzy nie zostali dotknięci procesem do tej pory, grupy żyjące w warunkach ubóstwa i marginalizacji społecznej, a także chrześcijan różnych wyznań i ludzi innych religii; zbierać i przekazywać świadectwa i najlepsze praktyki, które zostaną przesłane do Sekretariatu Synodu za pośrednictwem Konferencji Biskupów lub Wschodnich Struktur Hierarchicznych.

Aby ułatwić pracę wspólnotom lokalnym, Sekretariat Generalny przygotował arkusz roboczy, który może pomóc w przyjęciu owoców październikowego zgromadzenia synodalnego i kontynuowaniu synodalnej drogi nawrócenia w Kościołach lokalnych.

Wszystkie te materiały (list oraz arkusz roboczy), w polskim tłumaczeniu (przygotowanym na potrzeby serwisu synod.org.pl), prezentujemy tutaj>>

Gorąco zachęcam do zapoznania się z tymi informacjami.

Błogosławionego dnia!

Z Panem Bogiem,
Rafał Dziedzic
lp.gr1718725740o.don1718725740ys@tk1718725740atnok1718725740
———————-
Serwis synodu o synodalności w Polsce
synod.org.pl 

 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

W dzisiejszym biuletynie, w imieniu organizatorów, chciałbym zaprosić na trzecią edycję Forum świeckich w Kościele IMPULS.

Tradycyjnie odbędzie się ono na Jasnej Górze – tym razem w dniach 17 do 19 listopada 2023 r.

Stworzyliśmy to forum z myślą o Tobie – jako przestrzeń życzliwego dialogu, otwartej debaty, ważnych inspiracji. Chcemy odważnie i z miłością mówić o Kościele, który kochamy, dyskutować nad jego kondycją, myśleć o przyszłości, wpływać na jego kształt. Chcemy ze skarbca wydobywać dobro, nie zamykając oczu na zło. Dołącz do nas – ten IMPULS jest dla Ciebie! Te trzy listopadowe dni zgromadzą w Sali Papieskiej na Jasnej Górze grono osób – świeckich i duchownych, przedstawicieli różnych eklezjalnych środowisk, którzy celebrując Kościół jako wspólnotę, podejmą wezwania papieża Franciszka do odpowiedzialnego zaangażowania w proces synodalny. Będziemy słuchać, rozmawiać, wspólnie się modlić i wzajemnie poznawać. Liczymy, że będziesz tam z nami [informacja ze strony organizatorów].

Nie jest potrzebna rejestracja a udział w Forum jest bezpłatny.
Każdy, kto chciałby wesprzeć organizację wydarzenia i dołożyć swoją cegiełkę do jego powstania, będzie mógł to zrobić podczas trwania Forum, wrzucając datek do puszki.

Więcej informacji: www.forum-impuls.pl

A tym wszystkim, którzy szukają sposobu jak zachęcić wiernych do większego zaangażowania w życie wspólnoty parafialnej polecam książeczkę kolędową “Gdzie dwóch lub trzech… Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”. Treść książeczki nawiązuje również do Synodu o synodalności w prosty i przystępny sposób tłumacząc czym synodalność w swej istocie jest. Książeczkę można można nabyć tutaj>>>

Błogosławionego dnia!

Z Panem Bogiem,
Rafał Dziedzic
lp.gr1718725740o.don1718725740ys@tk1718725740atnok1718725740
———————-
Serwis synodu o synodalności w Polsce
synod.org.pl 

 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Od wielu lat ks. Zbigniew Paweł Maciejewski (proboszcz parafii pw. Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych w Winnicy) zachęca, aby podczas kolędy zamiast tradycyjnych obrazków zostawiać w każdym domu kolędową książeczkę z prostą treścią, w rozmiarach średniej długości kazania – jako przedłużenie i pogłębienie kolędy.

Książeczka przygotowana na ten rok nawiązuje do rozpoczynającego się adwentem nowego roku duszpasterskiego pod hasłem: Uczestniczę we wpólnocie Kościoła. Kościół jest wspólnotą, każdy ochrzczony ma tam swoje miejsce i zadanie. Nie równych i równiejszych, RAZEM stanowimy Kościół. 

Treść książeczki nawiązuje również do Synodu o synodalności w prosty i przystępny sposób tłumacząc czym synodalność w swej istocie jest. 

Do czwartku, do północy, książeczkę można zamówić w specjalnych przedsprzedażowych cenach promocyjnych – rabat do 40%
Egzemplarz kosztuje wówczas jedynie 0,60 zł (od 200 egz.) – więcej szczegółów tutaj>>>

Poniżej trzy fragmenty tej książeczki:

Największa herezja:
(…) Problem nie polega na tym, że są księża i są świeccy, ale że są oni niejako obok siebie, osobno, że są podzieleni.
Podział polega na uznaniu, że te grupy rządzą się odmiennymi prawami, że pewne wymagania Ewangelii dotyczą jednych, a nie dotykają drugich, że jedni są w Kościele na serio, a drudzy „tak trochę”, że jedni mają prawo głosu, a drudzy tylko prawo dawania na tacę, że jedni są lepsi, a drudzy jacyś gorsi.
Parafrazując pewną ideę: Wszyscy w Kościele są równi, ale… niektórzy są równiejsi.
I to jest największa herezja w Kościele!
Nie ustanie ona póki duchowni o świeckich będą mówić „oni”. Nie ustanie, póki świeccy o księżach mówić będą „oni”.
Nie ustanie póki duchowni i świeccy nie odkryją słowa „MY”.
Gdy świeccy głoszą „MY jesteśmy Kościołem”, to błądzą. Gdy księża myślą o sobie, że to „MY jesteśmy Kościołem”, to także błądzą.
Duchowni i świeccy „RAZEM są Kościołem”! Nie osobno, ale RAZEM. Nie obok siebie, ale RAZEM. Nie jedni nad drugimi, ale RAZEM.
Odkrycie tej prawdy to absolutnie konieczna naprawa fundamentu Kościoła (…).

Najmniejszy i najmłodszy:
(…) Synodalność to przekonanie, że Duch mówi do swojego Kościoła i ten głos można usłyszeć.
Jest to też przekonanie, że ten głos mogą słyszeć nie tylko ci „równiejsi w Kościele”, ale wszyscy. Duch może przemówić także przez (po ludzku) najmniejszego, najmłodszego, będącego także na marginesie.
Posłuchaj takiej historii… Pewna parafia przeżywała Uroczystość Bożego Ciała. Po sumie miała ruszyć procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy.
To spore zadanie logistyczne. Najpierw trzeba dopilnować, by te ołtarze powstały, zadbać o nagłośnienie, zmobilizować asystę i pokierować porządkiem.
Był tam proboszcz, który miał to wszystko w jednym palcu, doświadczony, od wielu lat w tej parafii.
I wszystko szło swoim porządkiem – krzyż, chorągwie, feretrony, ministranci, dziewczynki sypiące kwiatami.
Szedł i sam proboszcz z monstrancją pod baldachimem niesionym przez najbardziej zasłużonych mężczyzn w parafii.
Jedynym zgrzytem był mały ministrant, z tych najmniejszych, przedkomunijnych, który plątał się pod nogami proboszcza.
Plątał się i co jakiś czas ciągnął proboszcza za albę.
– Czego chcesz? – zapytał wreszcie a raczej warknął proboszcz.
– … bo ksiądz nie włożył Najświętszego Sakramentu do monstrancji!
Czy tak było naprawdę? Nie wiem! Jednak NAPRAWDĘ Bóg może przemówić przez najmłodszego, najmniejszego, będącego na marginesie. I naprawdę może to być głos pełen mądrości, prostoty i rozsądku (…).

Uczestniczę we wspólnocie Kościoła:
(…) To może być nawet wygodne. Wybrać jednego człowieka, udzielić mu święceń i powierzyć mu parafię z wszystkimi sprawami. Spraw jest dużo więc może zróbmy zrzutkę, by nie musiał pracować gdzie indziej, a pilnował tylko spraw parafii.
Jeśli parafia większa to dajmy mu pomocnika, albo pomocników – wikariuszy, katechetów. I sprawa załatwiona.
Nie wiem czy taki model kiedykolwiek działał, ale dzisiaj na pewno nie zadziała. I nie chodzi tylko o to, że zaczyna brakować wikariuszy, a czasem już i proboszczów i parafie są łączone, ale dlatego, że od początku jest to niezgodne z teologią.
Kościół, parafia ma być wspólnotą. To ma być NASZ kościół i NASZA parafia. A skoro tak, to potrzeba NASZEJ wspólnej za Kościół i parafię odpowiedzialności (…).

Gorąco zachęcam do zapoznania się z tą propozycją – wierzę, że wizyta kolędowa to wspaniała okazja do wzbudzenia w wiernych pragnienia, aby swoje talenty wykorzystali właśnie na rzecz parafii. A książeczka ks. Maciejewskiego może być ku temu wspaniałą pomocą.

Książeczkę w promocyjnych cenach (do czwartku do północy) można nabyć tutaj>>>

Więcej pomysłów i inicjatyw, które ks. Maciejewski wprowadza w swojej parafii można znaleźć tutaj>>>

Błogosławionego dnia!

Z Panem Bogiem,
Rafał Dziedzic
lp.gr1718725740o.don1718725740ys@tk1718725740atnok1718725740
———————-
Serwis synodu o synodalności w Polsce
synod.org.pl 

 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Za nami pierwsza sesja XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów. Były to intensywne 26 dni Synodu poprzedzone ekumenicznym czuwaniem modlitewnym TOGETHER oraz 3-dniowymi rekolekcjami. Na zakończenie pierwszej sesji Zgromadzenie Synodalne skierowało do ludu Bożego dwa dokumenty: List do ludu Bożego oraz Sprawozdanie Podsumowujące – “Kościół synodalny w misji”. 

Podczas konferencji prasowej 28 października kard. Mario Grech omawiając Sprawozdanie Podsumowujące zaprosił nas wszystkich do kontynuowania wspólnej, synodalnej podróży: 

Ufamy i mamy nadzieję – wzmocnioną doświadczeniem zdobytym tutaj wraz z biskupami wszystkich Konferencji Episkopatów świata – że Sprawozdanie Podsumowujące zostanie przyjęty przez Kościoły jako bodziec do kontynuowania podróży, do pogłębienia synodalnego stylu i formy Kościoła, do zaangażowania w proces synodalny także tych, do których jeszcze nie dotarł, do zaoferowania konkretnego wkładu w rozumienie synodalności. Przed nami rok, podczas którego można pogłębić zagadnienia i zweryfikować możliwość postępu w praktyce synodalności. Sekretariat, Rada Zwyczajna Synodu, Zgromadzenie (ze względu na to, że pozostanie w tym samym składzie do sesji w październiku 2024 r.), grupa ekspertów: wszyscy jesteśmy wezwani do zrobienia tego, co do nas należy, aby owoce synodalności dojrzewały. O. Timothy Radcliffe, O.P., i Matka Maria Ignazia Angelini, O.S.B., porównali ten rok do czasu siewu: wszyscy jesteśmy wezwani do uprawiania pola Kościoła synodalnego z cierpliwością i poświęceniem, przyzywając od Ducha deszczu, który sprawia, że ziarno kiełkuje i rośnie, oraz słońca, które doprowadza je do pełnej dojrzałości. 

Na synod.org.pl staraliśmy się na bieżąco informować o przebiegu prac Zgromadzenia Synodalnego. Owocem tych wysiłków jest opublikowanie (w j. polskim):

 • prezentacji metodologii pracy w małych grupach zastosowanej podczas Zgromadzenia Synodalnego;
 • 20 wystąpień oraz 10 świadectw uczestników Synodu wygłoszonych podczas Kongregacji Generalnych;
 • 9 homilii wygłoszonych w różnych dniach Synodu;
 • 12 medytacji przeprowadzonych podczas rekolekcji poprzedzających Zgromadzenie;
 • relacji z 18 konferencji prasowych (briefingów) organizowanych praktycznie codziennie przez Sekretariat Synodu;
 • ponad 500 zdjęć z poszczególnych dni Synodu.

Gorąco zapraszam do zapoznania się z tymi informacjami (są one dostępne tutaj>>>) – wierzę, że mogą one pomóc nam wszystkim w kroczeniu razem, jako Kościół, który odważnie głosi Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie – czyli – jak głosi tytuł Sprawozdania Podsumowującego – jako Kościół synodalny w misji. 

UWAGA: dostępne sa jeszcze miejsca dla parafii chcących wziąć udział w programie “Słuchanie, Rozeznawanie, Misja. Proces Synodalny w Parafii” – organizowanym przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego – więcej informacji o programie dostępne jesttutaj>>>

Błogosławionego dnia!

Z Panem Bogiem,
Rafał Dziedzic
lp.gr1718725740o.don1718725740ys@tk1718725740atnok1718725740
———————-
Serwis synodu o synodalności w Polsce
synod.org.pl 

 

 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Pierwsza sesja XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów (4-29.10.2023) zbliża się ku końcowi – ostatnie cztery dni poświęcone będą pracom nad dokumentem podsumowującym przebieg prac zgromadzenia synodalnego (jego publikacja planowana jest na sobotę wieczór). 

Wczoraj natomiast opublikowany został list uczestników Synodu do ludu Bożego. Podkreślono w nim, że obecne zgromadzenie synodalne jest bez precedensu pod wieloma względami:

“Po raz pierwszy, na zaproszenie papieża Franciszka, mężczyźni i kobiety zostali zaproszeni, na mocy chrztu, do zasiadania przy tym samym stole, aby wziąć udział nie tylko w dyskusjach, ale także w glosowaniach tego zgromadzenia Synodu Biskupów. Razem w komplementarności naszych powołań, charyzmatów i posług, intensywnie słuchaliśmy Słowa Bożego i doświadczeń innych”. 

Na pytanie jakie kolejne kroki powinny zostać podjęte, autorzy listu odpowiadają nastepująco: 

“Mamy nadzieję, że miesiące, które dzielą nas od drugiej sesji, w październiku 2024 roku, pozwolą wszystkim konkretnie uczestniczyć w dynamizmie komunii misyjnej, na którą wskazuje słowo „synod”. Nie jest to ideologia, ale doświadczenie zakorzenione w Tradycji apostolskiej. Jak przypomniał nam Papież na początku tego procesu: „Komunia i misja mogą pozostać terminami nieco abstrakcyjnymi, jeśli nie będziemy pielęgnowali kościelnej praktyki, która wyraża konkretność synodalności (…), krzewiąc prawdziwe zaangażowanie wszystkich i każdego z osobna” (9 października 2021 r.). Wyzwania są różnorodne, a pytania liczne; sprawozdanie podsumowujące pierwszą sesję wyjaśni osiągnięte punkty porozumienia, uwypukli otwarte pytania i wskaże, jak kontynuować pracę”.

Wreszcie uczestnicy sesji synodalnych dzielą się swoim przekonaniem, aby czynić postępy w rozeznawaniu, Kościół koniecznie potrzebuje słuchać wszystkich, począwszy od najuboższych: 

“Wymaga to drogi nawrócenia, która jest także drogą uwielbienia: „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom” (Łk 10, 21)! Chodzi o słuchanie tych, którzy nie mają prawa głosu w społeczeństwie lub którzy czują się wykluczeni, nawet z Kościoła. Słuchanie ludzi, którzy są ofiarami rasizmu we wszystkich jego formach, zwłaszcza w niektórych regionach, słuchanie rdzennej ludności, której kultura jest wyśmiewana. Przede wszystkim Kościół naszych czasów ma obowiązek wysłuchania, w duchu nawrócenia, tych, którzy padli ofiarą nadużyć popełnionych przez członków Kościoła, oraz podjęcia konkretnego i strukturalnego zobowiązania, aby zapewnić, że to się nie powtórzy.”

Całość listu, do lektury którego gorąco namawiam, dostępna jest tutaj: List XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów do ludu Bożego>>>

Zachęcam również do odwiedzenia strony, na której na bieżąco podsumowujemy poszczególne dni Synodu (można tam znaleźć plan pracy zgromadzenia, galerię zdjęć, linki do transmisji on-line, relacje konferencji prasowych oraz listę dokumentów udostępnianych danego dnia) – Podsumowanie poszczególnych sesji Synodalnych>>> 

Na zakończenie chciałbym jeszcze raz przypomnieć apel przewodniczącego KEP, który zwrócił się do wszystkich wiernych i pasterzy Kościoła katolickiego w Polsce „o modlitwę w intencji Pierwszej Sesji XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu, która odbywać się w będzie w Rzymie, w najbliższym miesiącu”. Modlitwa to piękny sposób w jaki możemy ofiarować swój wkład w ten Synod – więcej informacji>>>

UWAGA: dostępne sa jeszcze miejsca dla parafii chcących wziąć udział w programie “Słuchanie, Rozeznawanie, Misja. Proces Synodalny w Parafii” – organizowanym przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego – więcej informacji o programie dostępne jest tutaj>>>

Błogosławionego dnia!

Z Panem Bogiem,
Rafał Dziedzic
lp.gr1718725740o.don1718725740ys@tk1718725740atnok1718725740
———————-
Serwis synodu o synodalności w Polsce
synod.org.pl 

 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Od środy, 18 października, uczestnicy spotkań synodalnych rozważają ostatni rozdział Instrumentum laboris dotyczący władzy i uczestnictwa: “Uczestnictwo, zadania odpowiedzialności i władzy: Jakie procesy, struktury i instytucje w misyjnym Kościele synodalnym?”. Podobnie jak poprzednio nowy moduł rozpoczęła celebracja Eucharystii.  Następnie na kongregacji generalnej wprowadzenie wygłosił kard. Jean-Claude Hollerich oraz zaprezentowano wkłady, duchowy i teologiczny, będące inspiracją do prac w małych grupach. Spotkanie zakończyły trzy świadectwa nawiązujące do tematu władzy i uczestnictwa w Kościele (świadectwa dotyczyły Australii, Francji oraz Azji). 

Wszystkie te wystąpienia (wraz z Mszą Świętą rozpoczynającą moduł) były transmitowane w mediach watykańskich. Są również dostępne na stronie synod.org.pl w tłumaczeniu na język polski.

Listę wszystkich przetłumaczonych dokumentów z poszczególnych dni XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów prezentujemy poniżej (wierzę, że lektura tych dokumentów może pomóc odczytać każdemu z nas to, do czego chce nas zaprosić Duch Święty w kontekście komunii, misji i uczestnictwa):

 • Rekolekcje Fraterna Domus – Sacrofano – dzień 1 (1.10.2023)
  • Medytacja poranna – s. Maria Grazia Angelini O.S.B.

  • Medytacja 1 – o. Timothy Radcliffe OP

  • Medytacja 2 – o. Timothy Radcliffe OP

  • Medytacja – Nieszpory – s. Maria Grazia Angelini O.S.B.

  • Homilia podczas Eucharystii – bp Raymond Poisson (St-Jérôme-Mont-Laurier – Kanada)

 • Rekolekcje Fraterna Domus – Sacrofano – dzień 2 (2.10.2023)

  • Medytacja poranna – s. Maria Grazia Angelini O.S.B.

  • Medytacja 3 – o. Timothy Radcliffe OP

  • Medytacja 4 – o. Timothy Radcliffe OP

  • Medytacja – przed Eucharystią – s. Maria Grazia Angelini O.S.B.

  • Homilia podczas Eucharystii – bp Anthony Randazzo (Broken Bay – Australia)

 • Rekolekcje Fraterna Domus – Sacrofano – dzień 3 (3.10.2023)

  • Medytacja poranna – s. Maria Grazia Angelini O.S.B.

  • Medytacja 5 – o. Timothy Radcliffe OP

  • Medytacja 6 – o. Timothy Radcliffe OP

  • Medytacja – przed Eucharystią – s. Maria Grazia Angelini O.S.B.

  • Homilia podczas Eucharystii – abp Jaime Spengler (Porto Alegre (Brazylia) Prezes C.E.L.A.M.)

 • Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów – Dzień 1 (4.10.2023) – KU KOŚCIOŁOWI SYNODALNEMU

  • Homilia papieża Franciszka podczas mszy na otwarcie XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów

  • Powitanie przez Przewodniczącego Delegatów – Ibrahim I. Sedrak (Patriarcha Aleksandrii katolickich Koptów I przewodniczący Zgromadzenia Patriarchów i Biskupów Egiptu)

  • Przemówienie papieża Franciszka na otwarcie prac

  • Przemówienie JE kard. Mario Grech – Sekretarza Generalnego Synodu

  • Przemówienie JE kard. Jean-Claude Hollerich Relatora Generalnego Synodu – Raport wprowadzający

  • Teksty św. Bazylego, które zostały rozdane uczestnikom sesji synodalnych

  • Ku Kościołowi synodalnemu: Integralne doświadczenie. Wprowadzenie do modułu I

 • Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów – Dzień 2 (5.10.2023) 

  • Prezentacja – Metodologia pracy w małych grupach (grupach roboczych) 

 • Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów – Dzień 6 (9.10.2023) – KOMUNIA

  • Homilia podczas Eucharystii – Kard. Béchara Boutros Raï OMM (maronicki patriarcha Antiochii)

  • Komunia, która promieniuje – Wprowadzenie do modułu 2 – Kard. Jean-Claude Hollerich – Sprawozdawca generalny

  • Samarytanka przy studni (J 4,7-30) – Wprowadzenie duchowe – O. Timothy Radcliffe OP

  • Komunia: uczta weselna Baranka – Wkład teologiczny – Prof. Anna Rowlands

  • Świadectwo 1 – Sônia Gomes de Oliveira – Krajowa Rada Świeckich Brazylii

  • Świadectwo 2 – Wystąpienie Jego Eminencji Metropolity Pizydii Hioba (Getcha)

  • Świadectwo 3 – W jaki sposób możemy być pełniejszym znakiem i narzędziem zjednoczenia z Bogiem i jedności całej ludzkości? Ks. P. Clarence DAVEDASSAN (Malezja)

  • Świadectwo 4 – Synodalność i kultury azjatyckie – Siu Wai Vanessa CHENG

 • Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów – Dzień 10 (13.10.2023) – MISJA

  • Homilia – Homilia Kard. Fridolina AMBONGO (Arcybiskup metropolita Kinszasy (Kongo))

  • Współodpowiedzialni w misji – Wprowadzenie do modułu 3 – Kard. Jean-Claude Hollerich – Relator Generalny

  • Duchowe wskazówki – Wtedy przypomniały sobie Jego słowa i wróciły od grobu, oznajmiły to wszystko Jedenastu i wszystkim pozostałym – Kobiety i misja – s. Maria Grazia Angelini O.S.B

  • Wkład teologiczny – Współodpowiedzialność synodalna w misji ewangelizacyjnej. Jak dzielić się darami i zadaniami w służbie Ewangelii? Ks. dr Carlos María Galli

  • Świadectwo 1 – Wprowadzenie do sekcji B2.3 – Gloria Liliana FRANCO ECHEVERRI, O.D.N.

  • Świadectwo 2 – Świadectwo misji cyfrowej – José Manuel DE URQUIDI GONZALEZ i Xiskya Lucia VALLADARES PAGUAGA, R.P.

  • Świadectwo 3 – Posługa biskupia z misyjnej perspektywy synodalnej – Kardynał Stephen Ameyu Martin MULLA – Arcybiskup Dżuby (Sudan Południowy)

 • Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów – Dzień 15 (18.10.2023) – UCZESTNICTWO

  • Homilia – Święto św. Łukasza – Arcybiskup Gintaras Grušas

  • Uczestnictwo, zadania odpowiedzialności i władzy – Wprowadzenie do modułu B3 – Kard. Jean-Claude Hollerich – Sprawozdawca generalny

  • Wkład duchowy – Sobór Jerozolimski – O. Timothy Radcliffe OP

  • Wkład teologiczny – Uczestnictwo, zadania odpowiedzialności i władzy: Jakie procesy, struktury i instytucje w misyjnym Kościele synodalnym? – Ks. Dario VITALI – Koordynator ekspertów teologów

  • Świadectwo 1 – Piąte Zgromadzenie Plenarne Rady Australii – Bp Shane Mackinlay – Biskup Sandhurst, Australia

  • Świadectwo 2 – Uczestnictwo, zadania odpowiedzialności i władzy – Rola biskupa – Bp Alexandre Joly – Biskup Troyes

  • Świadectwo 3 – “ZDEJMIJ BUTY” – AZJATYCKA PODRÓŻ DO SYNODALNEGO PRZYWÓDZTWA – Estela P. Padilla FABC-OTC

Dokumenty te dostępne są tutaj>>>

UWAGA! Poza medytacjami o. Timothy Radcliffe OP wygłoszonymi na rekolekcjach przed Synodem, które publikujemy dzięki uprzejmości Kongresu Katolików i Katoliczek (tłum. Małgorzaty Frankiewicz), homilią papieża Franciszka oraz tekstami św. Bazylego pozostałe tłumaczenia powstały na potrzeby synod.org.pl naszymi skromnymi siłami i mimo starań mogą zawierać błędy.
Wszystkich chętnych do pomocy przy tłumaczeniach zapraszam do kontaktu!

Zachęcam również do odwiedzenia strony, na której na bieżąco podsumowujemy poszczególne dni synodu – dla wszystkich tych, którzy chcą być na bieżąco z Synodem (można tam znaleźć plan pracy zgromadzenia, galerię zdjęć, linki do transmisji on-line, relacje konferencji prasowych oraz listę udostępnianych dokumentów) – Podsumowanie poszczególnych sesji Synodalnych>>> 

Na zakończenie chciałbym jeszcze raz przypomnieć apel przewodniczącego KEP, który zwrócił się do wszystkich wiernych i pasterzy Kościoła katolickiego w Polsce „o modlitwę w intencji Pierwszej Sesji XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu, która odbywać się w będzie w Rzymie, w najbliższym miesiącu”. Modlitwa to piękny sposób w jaki możemy ofiarować swój wkład w ten Synod – więcej informacji>>>

UWAGA: dostępne sa jeszcze miejsca dla parafii chcących wziąć udział w programie “Słuchanie, Rozeznawanie, Misja. Proces Synodalny w Parafii” – organizowanym przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego – więcej informacji o programie dostępne jest tutaj>>>

Błogosławionego dnia!

Z Panem Bogiem,
Rafał Dziedzic
lp.gr1718725740o.don1718725740ys@tk1718725740atnok1718725740
———————-
Serwis synodu o synodalności w Polsce
synod.org.pl 

 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Pierwsza sesja XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów (4-29.10.2023r) rozpoczęła rozważania rozdziału B2 dokumentu Instrumentum laboris pt. “Odpowiedzialni w misji. Jak współdzielić się darami i zadaniami w służbie Ewangelii?” Moduł ten, podobnie jak dwa poprzednie (poświęcone rozdziałowi A Instrumentum laboris (“Ku Kościołowi synodalnemu, Integralne doświadczenie”) oraz B1 (“Komunia która promienieje. Jak być pełniejszym znakiem i narzędziem zjednoczenia z Bogiem i jedności rodzaju ludzkiego?”) rozpoczął się od prezentacji Relatora Generalnego kard. Jean-Claude Hollerich. Praca w ramach tego modułu potrwa wtorku 17 października, kiedy to wszystkie małe grupy dostarczą raporty ze swoich prac do Sekretariatu Generalnego Synodu. 

Wszyscy jesteśmy zaproszeni do włączenie się w modlitwę o piękne owoce tej sesji synodalnej: przewodniczący KEP zwrócił się z apelem do wszystkich wiernych i pasterzy Kościoła katolickiego w Polsce „o modlitwę w intencji Pierwszej Sesji XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu, która odbywać się w będzie w Rzymie, w najbliższym miesiącu” – więcej informacji>>>

W serwisie synod.org.pl przygotowaliśmy specjalne sekcje pozwalające śledzić na bieżąco postęp prac oraz “duchowo”w nich uczestniczyć – poprzez lekturę udostępnionych przez Sekretariat Synodu dokumentów:

UWAGA: poza medytacjami o. Timothy Radcliffe OP wygłoszonymi na rekolekcjach przed Synodem, które publikujemy dzięki uprzejmości Kongresu Katolików i Katoliczek (tłum. Małgorzaty Frankiewicz) pozostałe tłumaczenia powstały na potrzeby synod.org.pl naszymi skromnymi siłami i mimo starań mogą zawierać błędy. Żadne z tych tłumaczeń nie jest oficjalnym tłumaczeniem KEP. 

Wszystkich chętnych do pomocy przy tłumaczeniach zapraszam do kontaktu – materiałów do przetłumaczenia jest jeszcze sporo 🙂

UWAGA: dostępne sa jeszcze miejsca dla parafii chcących wziąć udział w programie “Słuchanie, Rozeznawanie, Misja. Proces Synodalny w Parafii” – organizowanym przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego – więcej informacji o programie dostępne jest tutaj>>>

Błogosławionego dnia!

Z Panem Bogiem,
Rafał Dziedzic
lp.gr1718725740o.don1718725740ys@tk1718725740atnok1718725740
———————-
Serwis synodu o synodalności w Polsce
synod.org.pl 

 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Juz od wczoraj (4.10) w Watykanie trwa Pierwsza Sesja XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu (4-29.10). W związku z tym abp. Stanisław Gądecki, przewodniczący KEP, zwrócił się z apelem do wszystkich wiernych i pasterzy Kościoła katolickiego w Polsce o modlitwę w intencji tego wydarzenia:

“Zwracam się z gorącym apelem do wszystkich wiernych i pasterzy Kościoła katolickiego w Polsce o modlitwę w intencji Pierwszej Sesji XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu, która odbywać się w będzie w Rzymie, w najbliższym miesiącu.

Serdecznie proszę, aby październikową modlitwę różańcową we wszystkich parafiach w Polsce, ofiarować w intencji Ojca Świętego Franciszka, wszystkich uczestników obrad synodalnych, a zwłaszcza w intencji polskiej delegacji.

Proszę również, aby we wszystkich sanktuariach w naszej ojczyźnie, a zwłaszcza w Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze, za przyczyną świętych modlić się o błogosławione owoce zgromadzenia synodalnego.

Za wstawiennictwem Matki Bożej Różańcowej prośmy o światło Ducha Świętego dla wszystkich uczestników synodu, aby zgłębiając Boże Objawienie, pod przewodnictwem Piotra naszych czasów, wskazywali drogi świętości Ludowi Bożemu” – Stanisław Gądecki, Arcybiskup Metropolita Poznański, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

MODLITWA W INTENCJACH SYNODU (podczas nabożeństw różańcowych w miesiącu październiku )

Rozważając dziś tajemnice radosne (światła, bolesne, chwalebne) różańca świętego, ufni w orędownictwo Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła, pamiętamy także w intencjach odbywającego się w Rzymie Synodu Biskupów. Prosimy o to słowami liturgii: Boże, Ty jesteś Rządcą i Opiekunem swojego Kościoła, daj twoim sługom zgromadzonym na Synodzie ducha rozumu, prawdy i pokoju, aby gorliwie starali się poznać Twoją wolę i z całą mocą ją wypełniali.

MODLITWA W INTENCJACH SYNODU (w czasie Apelu Jasnogórskiego)

W godzinie Apelu Jasnogórskiego, stając przed obliczem Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, do wszystkich powierzonych intencji, dołączamy modlitwę w intencjach trwającego Synodu: Boże, Ty się opiekujesz swoim ludem i z miłością nim kierujesz, udziel ducha mądrości powołanym do rządzenia Kościołem, aby prowadzili Twój lud do pełniejszego poznania prawdy i wzrostu w świętości.

Ponadto na stonie episkopat.pl udostępniony został odpowiedni tekst Modlitwy powszechnej na dni zwykłe>>>.

UWAGA: dostępnych jest jeszcze tylko 13 miejsc dla parafii chcących wziąć udział w programie “Słuchanie, Rozeznawanie, Misja. Proces Synodalny w Parafii” – organizowanym przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego w terminie  2-3.12.2023r – więcej informacji o programie dostępne jest tutaj>>>

Na zakończenie zapraszam do zapoznania się z aktualnościami dotyczącymi synodu (m. in. z homilią papieża Franciszka podczas Mszy Świętej na otwarcie XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów oraz z relacją z pobytu młodzieży Diec. Warszawsko-Praskiej w Watykanie na czuwaniu modlitewnym “Together” przed rozpoczęciem Zgromadzenia Synodalnego).

Błogosławionego dnia!

Z Panem Bogiem,
Rafał Dziedzic
lp.gr1718725740o.don1718725740ys@tk1718725740atnok1718725740
———————-
Serwis synodu o synodalności w Polsce
synod.org.pl 

 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Juz 4 października rozpocznie się rzymski etap Synodu o synodalności. Zgromadzenie synodalne trwać będzie 26 dni (4-29 października) i wezmą w nim udział 464 osoby. Będzie to czas kolegialnego rozeznawania oparty na modlitwie. Stąd zgromadzenie rozpocznie i zakończy Msza św. z Papieżem Franciszkiem, a każdy dzień obrad rozpoczynać będzie się od modlitwy. 

Biskup Michael Duignan (diecezja Clonfert – Irlandia) zaprosił kapłanów i mieszkańców własnej diecezji do modlitwy za papieża Franciszka i uczestników zgromadzenia synodalnego oraz o kontynuowanie tej modlitwy przez cały październik.

Wierzę, że jest dobrą rzeczą, abyśmy również w Polsce, włączyli się w tą inicjatywę modlitewną:

Jak wiecie, papież Franciszek zwołał Kościół na całym świecie na Synod w październiku 2021 roku. Rozpoczęło się to od konsultacji z Ludem Bożym. Zbliżamy się teraz do kolejnego kamienia milowego w tym procesie wraz z otwarciem pierwszego zgromadzenia XVI Zwyczajnej Sesji Synodu Biskupów: ” Dla Kościoła Synodalnego, Komunia, Uczestnictwo, Misja”. Zgromadzenie to rozpocznie się w Rzymie 4 października i potrwa do 29 października 2023 roku. Papież Franciszek stwierdził, że “bez modlitwy nie będzie Synodu”. Jest rzeczą słuszną, aby każda diecezja, parafia, dom zakonny i wspólnota wiary na świecie modliła się o nowe wylanie Ducha Świętego na proces synodalny i zgromadzenie. Proszę każdą osobę wierzącą, wszystkich ludzi dobrej woli, każdą wspólnotę parafialną, wspólnoty religijne i organizacje w naszych diecezjach o modlitwę za Kościół w tym czasie – Biskup Michael Duignan.

Treść modlitwy zaproponowanej przez bp. Michaela:

Miłujący Ojcze, 
Panie wszystkich wieków. 
Boże wszystkich narodów.
Przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa
wezwałeś nas po imieniu.
Zgromadziłeś nas w rodzinie Kościoła.
Ześlij na nas swojego Ducha Świętego.
Natchnij papieża Franciszka
i wszystkich zgromadzonych w Rzymie w tym czasie.
Otwórz ich serca na Twój głos.
Pomóż im odkryć
jak najlepiej odpowiedzieć na Twoje wezwanie.
Daj nam nowe serce i nowego ducha.
Wzmocnij naszą wiarę.
Odnów swój Kościół.
Zainspiruj nas do pracy dla świata
w którym panuje miłość,
w którym zwycięża sprawiedliwość i pokój.
Z Maryją Matką Bożą u naszego boku.
O to wszystko Cię prosimy. 
Amen

[wersja graficzna do udostępniania tej modlitwy dostępna jest tutaj]

UWAGA: dostępnych jest jeszcze 20 miejsc dla parafii chcących wziąć udział w programie “Słuchanie, Rozeznawanie, Misja. Proces Synodalny w Parafii” – organizowanym przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego (10 miejsc dla terminu 28-29.10.2023 i 10 miejsc dla terminu 2-3.12.2023r) – więcej informacji o programie dostępne jest tutaj>>>

Na zakończenie zapraszam do zapoznania się z aktualnościami dotyczącymi synodu (m. in. z prezentacją raportu “Kościół w Polsce 2023” oraz podsumowaniem konferencji “Parafia jutra”).

Błogosławionego dnia!

Z Panem Bogiem,
Rafał Dziedzic
lp.gr1718725740o.don1718725740ys@tk1718725740atnok1718725740
———————-
Serwis synodu o synodalności w Polsce
synod.org.pl 

 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Dzisiejszym biuletynem zamykamy cykl prezentacji kontynentalnych dokumentów synodalnych. Ostatnim kontynentem, któremu chcemy się przyjrzeć jest Bliski Wschód. 

Sytuacja Chrześcijan na Bliskim Wschodzie jest trudna. “Podjęcie priorytetów przetrwania i zabezpieczenia obecności chrześcijańskiej miało głęboki wpływ na proces synodalny, wspólną refleksję, wzajemne słuchanie, a przede wszystkim uwagę poświęconą tym, którzy zdają się żyć na marginesie życia kościelnego w warunkach dystansu i oddalenia”  (Wnioski Kontynentalnego Zgromadzenia Synodalnego Kościołów Katolickich na Bliskim Wschodzie p. 17). 

Z czym więc zmaga się Kościół, który codziennie walczy o przetrwanie, zmagając się z konfliktami zbrojnymi, przemocą i nienawiścią? Czy odnajdziemy tu te same kłopoty z którymi zmagają się kościoły np. w Europie? Jakie rozwiązania bliskowschodni kościół proponuje? W czym upatruje nadzieje? I wreszcie: co Duch Święty chce, poprzez kościół bliskowschodni, powiedzieć pozostałym kościołom?

Na te wszystkie pytania odpowiedzieć pomoże nam lektura bliskowschodniej syntezy kontynentalnej, która dostępna jest tutaj>>>

UWAGA: dostępnych jest jeszcze 20 miejsc dla parafii chcących wziąć udział w programie “Słuchanie, Rozeznawanie, Misja. Proces Synodalny w Parafii” – organizowanym przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego (10 miejsc dla terminu 28-29.10.2023 i 10 miejsc dla terminu 2-3.12.2023r) – więcej informacji o programie dostępne jest tutaj>>>

Na zakończenie zapraszam do zapoznania się z aktualnościami dotyczącymi synodu (m. in. relacją z konferencji Parafia Jutra oraz artykułami zawartymi w dodatku “Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo, misja – ważne tematy i inspiracje”).

Błogosławionego dnia!

Z Panem Bogiem,
Rafał Dziedzic
lp.gr1718725740o.don1718725740ys@tk1718725740atnok1718725740
———————-
Serwis synodu o synodalności w Polsce
synod.org.pl 

 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

W dzisiejszym biuletynie chciałbym zachęcić do udziału w programie “Słuchanie, Rozeznawanie, Misja. Proces Synodalny w Parafii” organizowanego przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego.

“Słuchanie, Rozeznawanie, Misja. Proces Synodalny w Parafii” to program, który ma na celu realizację procesu synodalizacji parafii. Program składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie, na podstawie przygotowanej metody, przeprowadzone zostanie szkolenie dla 40 “koordynatorów parafialnych”, a więc osób, które na zaproszenie ks. proboszcza koordynują proces synodalizacji parafii. Szkolenie będzie trwało dwa dni i będzie odbywać się stacjonarnie; będzie podzielone na cztery bloki tematyczne, które zapoznają uczestników z metodą oraz przygotują do koordynacji procesu synodalizacji parafii. Następnie odbędzie się jedno dodatkowe spotkanie on-line. Dugi etap polega na dwukrotnym odwiedzeniu parafii wraz z osobami z ISKK, aby rozpocząć i kontynuować kolejne etapu procesu synodalizacji. Raz w miesiącu dla koordynatorów organizowane będą spotkania on-line, na których będziemy dzielić się postępami i wyzwaniami w pracy w parafiach.

Zakładane efekty procesu synodalizacji parafii:

 • ‌rozpoznanie potencjałów i wyzwań parafii
 • uczenie się słuchania w parafii
 • uczenie się rozmowy w formie dialogu w parafii
 • zainicjowanie regularnych spotkań proboszcza z parafianami w parafii
 • sformułowanie tematu, wokół którego będą toczyły się rozmowy i spotkania
 • sformułowanie rekomendacji do pracy z danym tematem w parafii
 • zaangażowanie się w misję

Terminy:
Szkolenie: 28-29 października lub 2-3 grudnia 2023, Dolina Miłosierdzia, Częstochowa
Praca w parafii: 2024.

Dla kogo?
Osoby świeckie, posiadające zaproszenie proboszcza do realizacji procesu synodalnego w parafii.

Udział w szkoleniu jest darmowy, a osoby, które ukończą oba etapy programu otrzymają certyfikaty z ISKK.

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu: lp.kk1718725740si@ro1718725740tkery1718725740d1718725740

Więcej informacji: Marcin Jewdokimow 538 962 931

Krótkie filmy wprowadzające w metodologię programu dostępne są na stronie synod.org.pl>>>

Gorąco zachęcam do zapoznania się z tymi informacjami i przystąpienie do tego programu (w pierwszej edycji dostępnych jest tylko 40 miejsc).

Błogosławionego dnia!

Z Panem Bogiem,
Rafał Dziedzic
lp.gr1718725740o.don1718725740ys@tk1718725740atnok1718725740
———————-
Serwis synodu o synodalności w Polsce
synod.org.pl 

 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

W dzisiejszym biuletynie chciałbym zwrócić Państwa uwagę na dwa nadchodzące wydarzenia.

Pierwszym z nich jest II Kongres Teologii Praktycznej “Parafia jutra” – ODMIENIAJMY RAZEM NASZE PARAFIE który odbędzie się w dniach 19-21 września w Licheniu. Wezmą w nim udział naukowcy, duszpasterze i świeccy przedstawiciele wspólnot parafialnych, aby rozmawiać o perspektywach i wyzwaniach, przed jakimi w nieodległej przyszłości stanie Kościół w Polsce. 

W ramach Kongresu zostaną przedstawione wyniki najnowszych badań dotyczące, między innymi, stanu polskich parafii i katechezy dorosłych, świadomości proboszczów dotyczącej oceny obecnej sytuacji i czekających wyzwań, postrzegania księży przez młodzież.

Więcej informacji na temat kongresu znajduje się na stronie parafiajutra.pl. Tam też można się zarejestrować do 8 IX.

Drugim wydarzeniem jest ekumeniczne czuwanie modlitewne “Together”“Dążenie do jedności chrześcijan i droga nawrócenia synodalnego Kościoła są powiązane. Zatem, korzystając z tej okazji, ogłaszam, że w sobotę 30 września br. na Placu św. Piotra odbędzie się ekumeniczne czuwanie modlitewne, przez które zawierzymy Bogu prace XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów. Dla młodzieży, która przyjdzie na to czuwanie, będzie specjalny program przez cały weekend, przygotowany przez Wspólnotę z Taizé. Już teraz zapraszam braci i siostry wszystkich wyznań chrześcijańskich do uczestniczenia w tym Zgromadzeniu Ludu Bożego.” [papież Franciszek, 15 stycznia 2023 r. zakończenie modlitwy Anioł Pański]

Więcej o tym wydarzeniu można znaleść na oficjalnej stronie https://together2023.net/.

Przynajmniej trzy diecezje organizują pielgrzymki młodych na to wydarzenie:

[Jeżeli wiedzą Państwo o innych diecezjach organizujacych wyjazdy na czuwanie, proszę o taką informację – z góry dziękuję za wszelką pomoc :-)]

Ponadto, jak poprzednio, zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi wiadomościami dotyczącymi Synodu (m. in. informacja o rozpoczęciu synodu diecezjalnego w Arch. Wrocławskiej, oraz opracowanie o. Marka Fiałkowskiego OFMConv “Katolicy świeccy w kościele na marginesie ogólnopolskiej syntezy synodu o synodalności”). Wszystkie aktualności dostępne są tutaj>>>

Gorąco zachęcam do zapoznania się z tymi informacjami.

Błogosławionego dnia!

Z Panem Bogiem,
Rafał Dziedzic
lp.gr1718725740o.don1718725740ys@tk1718725740atnok1718725740
———————-
Serwis synodu o synodalności w Polsce
synod.org.pl 

 

Szczęść Boże!

Dzisiaj, kontynuując naszą synodalną podróż przez poszczególne kontynenty, zapraszam do lektury Dokumentu końcowego Azjatyckiego Zgromadzenia Kontynentalnego.

Azja, obdarzona różnorodnością kultur, religii, języków i grup etnicznych, jest największym kontynentem na świecie zarówno pod względem obszaru geograficznego, jak i liczby ludności. Jej powierzchnia wynosi 44,6 miliona kilometrów kwadratowych, czyli około 30% całkowitej powierzchni Ziemi. Azja jest domem dla około 4,6 miliarda ludzi, a w całej Azji mówi się ponad 2300 językami. Jest ona również uważana za miejsce narodzin i kolebkę głównych religii świata, takich jak hinduizm, islam, chrześcijaństwo, buddyzm, dżinizm, sikhizm, taoizm, konfucjanizm i wiele innych. Islam jest w Azji najbardziej znaczącą religią i jest praktykowany przez 1,2 miliarda ludzi, a następnie hinduizm z 900 milionami ludzi. Liczbę katolików szacuje się na 150 mln co stanowi 3,31% populacji Azji i 11% wszystkich katolików na świecie. 

To co wyróżnia proces synodalny w Azji na tle innych kontynentów to wielość (aż pięć) etapów tworzenia i rozeznawania, które doprowadziły do powstania dokumentu końcowego. W jednym z tych etapów (trzecim) zastosowano technologię sztucznej inteligencji (AI) która pomogła w procesie kompilacji danych pochodzących z pracy grupowej. To pokazuje że Kościół w Azji nie boi się stosować najnowszych zdobyczy technologicznych, nie zapominając jednak o Tym który jest najważniejszy: “Jesteśmy przekonani, że Duch Święty ani nie zatrzymuje się, ani nie zawodzi w inspirowaniu ludu Bożego do podążania w kierunku osobistego, wspólnotowego i strukturalnego nawrócenia” (p. 42).

Ten wieloetapowy proces tworzenia, zanurzony w modlitwie oraz rozeznawaniu głosu Ducha Świętego, w moim odczuciu, spowodował powstanie dokumentu wyjątkowego. W wielu miejscach wnioski oraz rekomendacje tam zawarte można wprost przenieść w inne miejsca, do innych Kościołów. Bardzo polecam tą lekturę 🙂

Dokument w wersji przetłumaczonej (tłumaczenie maszynowe DeepL oraz Gooogle Translate), a także w wersji oryginalnej (angielskiej) dostępny jest tutaj>>>

Ponadto, jak poprzednio, zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi wiadomościami dotyczącymi Synodu. Wszystkie aktualności dostępne są tutaj>>>

Gorąco zachęcam do zapoznania się z tymi informacjami.

Błogosławionego dnia!

Z Panem Bogiem,
Rafał Dziedzic
lp.gr1718725740o.don1718725740ys@tk1718725740atnok1718725740
———————-
Serwis synodu o synodalności w Polsce
synod.org.pl 

 

Szczęść Boże!

Po Ameryce Łacińskiej (zaprezentowanej w zeszłotygodniowym biuletynie) przyszedł czas Dokument końcowy Zgromadzenia Kontynentalnego Ameryki Północnej.

O ile episkopaty Ameryki Łacińskiej przygotowały swój dokument na podstawie refleksji z 4 spotkań, w Ameryce Pólnocnej odbyło się tych spotkań dwanaście i wszystkie miały charakter spotkań wirtualnych (na platformie Zoom).  Uczestniczyło w niej 931 osób, co jest znacznie większą liczbą niż w przypadku innych kontynentów (Europa – 469 osób, Ameryka Łacińska – 400 osób, Afryka – 209 osób, Bliski Wschód – 125 osób , Azja – 80 osób).

To, co wyróżnia dokument dla Ameryki Północnej to dodatkowy rozdział: “Refleksje biskupów na temat doświadczenia synodalności w Ameryce Północnej”. Jest on odpowiedzią na tęsknotę wielu wiernych, zwłaszcza świeckich, za tym by wiedzieć, jak proces synodalny postrzegają ich biskupi. Dlatego biskupi zostali zaproszeni do spotkania na zakończenie Etapu Kontynentalnego, aby na nowo kolegialnie odczytać przeżyte doświadczenie synodalne z perspektywy ich specyficznego charyzmatu i roli. 

Może być więc wartościowe, również dla nas, odczytanie tych refleksji i odniesienie ich do własnego doświadczenia. Poznanie perspektywy innej niż moja własna, czego uczy proces synodalny, pozwala na nowo odczytać bogactwo naszego Kościoła nie tylko w kluczu geograficznym (co Duch Święty chce powiedzieć przez Kościoły na różnych kontynentach) ale również hierarchicznym. 

Dokument w wersji przetłumaczonej (tłumaczenie maszynowe DeepL oraz Gooogle Translate), a także w wersji oryginalnej (angielskiej, hiszpańskiej i francuskiej) dostępny jest tutaj>>>

Ponadto, jak poprzednio, zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi wiadomościami dotyczącymi Synodu. Wszystkie aktualności dostępne są tutaj>>>

Gorąco zachęcam do zapoznania się z tymi informacjami.

Błogosławionego dnia!

Z Panem Bogiem,
Rafał Dziedzic
lp.gr1718725740o.don1718725740ys@tk1718725740atnok1718725740
———————-
Serwis synodu o synodalności w Polsce
synod.org.pl 

 

 

Szczęść Boże!

Dzisiaj zapraszam do lektury dokumentu podsumowującego etap kontynentalny Synodu o synodalności w Ameryce Łacińskiej. Dokument ten, w odróżnieniu od np. dokumentu europejskiego, powstał jako owoc nie jednego ale czterech spotkań, obejmujących różne rejony geograficzne Ameryki Południowej i Karaibów. 

Kościół Ameryki Łacińskiej i Karaibów ma długą historię doswiadczeń partycypacyjnych, naznaczoną przez pięć Konferencji Generalnych Episkopatu Ameryki Łacińskiej, Synod Amazonii, Zgromadzenie Eklezjalne i wiele eklezjalnych struktur na kontynencie. 

Na początku dokumentu Ameryki Łacińskiej (p.24) czytamy: “Kościół jest postrzegany jako “lud uczyniony jednym w jedności Ojca, Syna i Ducha Świętego” (Lumen gentium 4). Podróż, którą odbyliśmy, pozwoliła nam zobaczyć, jak Bóg rzeczywiście prowadzi Kościoły Ameryki Łacińskiej i Karaibów w kierunku coraz bardziej synodalnego sposobu bycia. Jest to nieodłączna cecha Kościoła, ale nabiera coraz większego znaczenia w obliczu wyzwań, jakie zmiany społeczne stawiają przed jego życiem w komunii i misji. Wiąże się to ze świadomością doświadczenia naszej małości i kruchości, spotęgowanej przez kryzys pandemiczny. Konieczne jest “zaufanie i potwierdzenie, że Duch Święty jest protagonistą tego procesu i że oświetla zmiany, które mogą dokonać się w Kościele Jezusa””.

– Jak Kościół Ameryki Południowej i Karaibów rozeznaje wezwanie Ducha Świętego wobec całego Kościoła oraz poszczególnych jego członków? Jak odczytuje synodalność?
– Jak synodalność może wpłynąć na sposób bycia i działania w Kościele?
– Jak synodalność może wpłynąć na zaangażowanie misyjne?
– Czy synodalność może pomóc w odpowiedzi na problemy z którymi zmaga się współczesny świat?
– Czy Kościół wymaga zmian strukturalnych?
– Jak w kluczu synodalnym odczytywać powołania, charyzmaty i posługi?

Na te pytania (i kilka innych) dokument końcowy Zgromadzenia Kontytnentalnego Ameryki Łacińskiej i Karaibów stara się udzielić odpowiedzi. Serdecznie zachęcam do jego lektury! (dokument dostępny jest tutaj>>>)

Ponadto, jak poprzednio, zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi wiadomościami dotyczącymi synodu (m. in. artykułem prof. Aleksandra Bańki “Dokąd zaptowadzi nas Synod” oraz listem biskupów na XIII tydzień wychowania “Uczmy się budować aktywną wspólnotę i ewangelizujmy” nawiązujący do Synodu o synodalności). Wszystkie aktualności dostępne są tutaj>>>

Gorąco zachęcam do zapoznania się z tymi informacjami.

Błogosławionego dnia!

Z Panem Bogiem,
Rafał Dziedzic
lp.gr1718725740o.don1718725740ys@tk1718725740atnok1718725740
———————-
Serwis synodu o synodalności w Polsce
synod.org.pl 

 

Szczęść Boże!

Kontynuując lekturę dokumentów synodalnych przygotowanych przez 7 kontynentów dzisiaj przyszła kolej na Afrykę i dokument końcowy Afrykańskiego Zgromadzenia Kontynentalnego, które miało miejsce w Addis-Abebie (Etiopia) w dniach 1-6 marca 2023r. 

Według danych statystycznych publikowanych przez Watykan (dane za rok 2021):

– Afryka jest kontynentem w którym najszybciej przybywa katolików – w ujęciu rocznym to 3,1% (dla porównania: średnia dla całego świata to 1,3%, w Azji 0,99% i obu Amerykach 1,01%, Europa 0%).

– Afryka jest jedynym kontynentem notującym przyrost powołań do kapłaństwa – o 0,6% (dla porównania: w Europie i Ameryce Północnej zanotowano spadek powołań o 5,8%).   

– Afryka jest kontynentem w którym notuje się najwyższą liczbę kleryków w odniesieniu do liczby księży – 65 seminarzystów na 100 księży (dla porównania: Azja – 44 seminarzystów / 100 księży, Ameryka Północna – 11 seminarzystów / 100 księży, Europa – 9 seminarzystów /100 księży).

Katolicy stanowią 19,4% populacji Afryki (dla porównania: cały świat 17,6%, Azja 3,3%, Ameryki 64%, Europa 39,6%, Oceania 25,9%).  W rezultacie, patrząc globalnie 20% katolików mieszka w Afryce i wartość ta będzie dynamicznie się zwiększać, gdyż są to w większości ludzie młodzi, z średnią wieku dużo niższą niż np. w Europie (w której obecnie mieszka 21% wszystkich katolików). 

Tak więc Kościół w Afryce to Kościół młody, dynamiczny, misyjny. Z czym się mierzy? Jakie widzi przeszkody w głoszeniu Dobrej Nowiny? Gdzie upatruje nadziei? Jakie proponuje rozwiązania? Czym chce się podzielić z Kościołami z innych kontynentów? Odpowiedzi na te wszystkie pytania może udzielić dokument końcowy Afrykańskiego Zgromadzenia Kontynentalnego (dostępny tutaj>>>) do lektury którego serdecznie zapraszam [UWAGA: Niniejsze tłumaczenie nie jest oficjalnym tłumaczeniem KEP – to tłumaczenie maszynowe przygotowane  na potrzeby serwisu synod.org.pl – z racji że jest to tłumaczenie maszynowe może zawierać błędy – wersja oryginalna dokumentu dostępna jest tutaj>>>].

Ponadto, jak poprzednio, zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi wiadomościami dotyczącymi synodu (m. in. informacją o II Kongresie Teologii Praktycznej “Parafia jutra” oraz refleksją ks. kard. Grzegorza Rysia na temat synodalności w wywiadzie dla KAI). Wszystkie aktualności dostępne są tutaj>>>

Gorąco zachęcam do zapoznania się z tymi informacjami.

Błogosławionego dnia!

Z Panem Bogiem,
Rafał Dziedzic
lp.gr1718725740o.don1718725740ys@tk1718725740atnok1718725740
———————-
Serwis synodu o synodalności w Polsce
synod.org.pl 

 

Szczęść Boże!

W  Instrumentum laboris możemy przeczytać: 

“(…) członkowie Synodu są proszeni o zachowanie w pamięci poprzednich dokumentów, w szczególności DTC i Dokumentów Końcowych Zgromadzeń Kontynentalnych, a także Synodu Cyfrowego, jako narzędzi do rozeznawania. W szczególności dokumenty końcowe zgromadzeń kontynentalnych są cenne, ponieważ nie tracą konkretności różnych kontekstów i wyzwań, jakie każdy z nich stawia(…)” (IL p. 9, podkreślenie RD).

Zgodnie z tą myślą zapraszam Was do lektury kolejnego (po dokumencie europejskim) dokumentu końcowego Zgromadzenia Kontynentalnego – tym razem Oceanii. 

Rozległy kontynent Oceania to morze wysp, dużych i małych, położonych na Oceanie Spokojnym, który zajmuje jedną trzecią powierzchni naszej planety. Oceania ma wyjątkową cechę, której nie podziela żaden inny region. Przez środek tego kontynentu przebiega międzynarodowa linia odniesienia. Położenie tej linii oznacza, że każdy nowy dzień zaczyna się i kończy w Oceanii. Modlitwa Kościoła, pierwsze Msze św. w ciągu dnia, mają miejsce w Oceanii, każdego dnia. Ostatnie modlitwy i czynności życia codziennego również mają miejsce w krajach Oceanii. 

Federacja Konferencji Biskupów Katolickich Oceanii (FCBCO) składa się z czterech konferencji episkopalnych do których należy 9,1 mln katolików (najwięcej – 5,1 mln – w Australii). 

Czytając dokument końcowy Oceanii można mieć wrażenie że jest to Kościół prosty, bezpośredni, “nie owijający w bawełnę” swoich obaw, leków, zranień ale również zachwytów, marzeń, pragnień i nadziei. 

Oddaje to anegdota opowiedziana przez bp. Josepha Durero opisująca reakcję na zaproszenie do uczestniczenie w Synodzie mieszkańców wioski Balimo, w której parafia powstała 27 lat temu (duża część mieszkańców w tej wiosce jest wciąż niepiśmienna): 
“Po wyjaśnieniu trzech kluczowych słów procesu synodalnego – komunia, uczestnictwo, misja – ludzie w wiosce krzyczeli pewnie i głośno: “Jesteśmy synodalnością! Jesteśmy synodalnością!” Dlaczego? “Robimy to odkąd zostaliśmy katolikami”. Kiedy wyjaśnienie poszło dalej, aby podkreślić ideę “CHODZENIA RAZEM”, powiedzieli: “Każdego dnia TYLKO CHODZIMY i cały czas chodzimy w grupach, ponieważ dziwnie jest chodzić SAMOTNIE, a jazda samochodem nie jest możliwa, ponieważ nie mamy drogi!”. Jeśli synodalność wyraża zwykły sposób życia i pracy ludzi Kościoła, to muszę powiedzieć, że ludzie w Balimo mają rację, w pewnym sensie, w swojej prostocie jako Kościół i w okazywaniu praktyki wiary”.

Wierzę, że poznanie perspektywy Kościoła w Oceanii, ich marzeń i nadziei, lęków i zranień może być dla nas pomocne w naszym osobistym rozeznawaniu, do czego zaprasza nas (również w kontekście całego Kościoła) Duch Święty. 

Dokument Końcowy Zgromadzenia Kontynetalnego Oceani znajduje się tutaj>>> (inne tłumaczenia dostępne są tutaj>>>).

Ponadto, jak poprzednio, zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi wiadomościami dotyczącymi Synodu (m. in. listą Polaków którzy wezmą udział w pażdziernikowej sesji Synodu w Rzymie oraz listą wszystkich uczestników tej sesji). Wszystkie aktualności dostępne są tutaj>>>

Gorąco zachęcam do zapoznania się z tymi informacjami.

Błogosławionego dnia!

Z Panem Bogiem,
Rafał Dziedzic
lp.gr1718725740o.don1718725740ys@tk1718725740atnok1718725740
———————-
Serwis synodu o synodalności w Polsce
synod.org.pl 

 

Szczęść Boże!

W swoim newsletterze dotyczącym Instrumentum laboris Sekretariat Generalny Synodu napisał: 

“(…) Tekst [IL] nie jest owocem ChatGPT, ale długiego procesu rozeznawania, który wziął pod uwagę wszystko, co zostało zrobione i opracowane w ciągu tych dwóch lat procesu, nie chcąc być syntezą lub dokumentem rozstrzygającym. Wręcz przeciwnie, należy go raczej rozumieć jako tekst, który otwiera i zaprasza do dalszego rozeznawania, tym razem bardziej skoncentrowanego, aby dojść do konkretnych kroków w uczynieniu naszego Kościoła coraz bardziej synodalnym(…)”.

Dalej w tym samym biuletynie, w kontekście wyzwań związanych z lekturą IL czytamy:

“(…) W rzeczywistości inni dziennikarze i publicyści często zatrzymywali się na być może nieco “powierzchownej” lekturze dokumentu, ograniczając się do odnotowania (i zredukowania samego tekstu) do kilku tematów, które stanowią napięcia w Kościele, a nie do centralnego punktu tego synodu, którym jest coraz skuteczniejsze nawracanie Kościoła do jego synodalnej natury. Otwarta struktura dokumentu z wieloma pytaniami być może wywołała poczucie “dezorientacji”. Jest to zrozumiałe. Przychodzi mi na myśl obraz ludu Izraela idącego przez pustynię. Wiedzą, że są wezwani do dotarcia do ziemi obiecanej, ale nie widzą jasno celu, są niecierpliwi i z tego powodu zniechęcają się, odstępują, a nawet odwracają się od Boga. Czytając IL, my również możemy wpaść w pokusę zwątpienia, niecierpliwości, a może nawet rozpaczy w odniesieniu do obranej przez nas ścieżki. To właśnie w tym momencie będziemy musieli zadać sobie pytanie, czy naprawdę wierzymy, że synodalność jest tym, czego Duch Święty chce dla swojego Kościoła i że to właśnie Duch Święty kieruje tym procesem. W rzeczywistości ta synodalna podróż prawie wymaga “aktu wiary” ze strony każdego z nas, przede wszystkim w członków następnego zgromadzenia w październiku, w ich zdolność do uległości wobec głosu Ducha dla dobra naszego Kościoła (…)”.

Wszyscy jesteśmy więc zaproszeni do lektury IL i refleksji nad tym co w naszej lokalnej rzeczywistości może oznaczać “nawracanie Kościoła do jego synodalnej natury”. Wielką pomocą w tym procesie mogą być propozycje pracy nad IL przygotowane dla lokalnych grup synodalnych (na poziomie wspólnot, prafii, zakonów, diecezji itp). 

Dla przykładu w pierwszej Sekreatariat Generalny Synodu proponuje kilka sposobów odczytania, przemyślenia i zintegrowania wkładu IL:

 • Spróbuj narysować Kościół synodalny;
 • Przygotuj mapę myśli (mind map) dla IL;
 • Napisz wiersz, aby wyrazić, na czym polega droga synodalna;
 • Poszukaj w swojej kulturze obrazów, które wyrażają, czym jest synodalność;
 • Przygotuj wideo, aby zaprezentować IL ludziom w twoim otoczeniu;
 • Przygotuj kilka slajdów (Powerpoint), aby wyrazić swoje własne wnioski z IL;
 • Napisz artykuł dla swojej parafii, wspólnoty, diecezji itp…, aby dać im dobre powody do zapoznania się z IL;
 • Napisz list do papieża Franciszka lub do biura Synodu (av.do1718725740nys@s1718725740udony1718725740s1718725740), aby podzielić się swoją opinią na temat dokumentu IL.

Wszystkie dziewięć propozycji znajduje się tutaj>>>.

Rezultaty prac lokalnych grup synodalnych nad tymi propozycjami mogą nie tylko cenną pomocą w zrozumieniu synodalności na poziomie lokalnym, ale również mogą być również inspiracją dla uczestników Zgromadzenia Synodalnego w Rzymie w październiku 2023r.

Sam Instrumentum laboris dostępny jest m. in tutaj>>>..

Ponadto, jak poprzednio, zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi wiadomościami dotyczącymi synodu (m. in. podcastem z ks. Mirosławem Tykferem “Synod to sztuka słuchania”, vlogiem prof. Aleksandra Bańki “Instumentum laboris to zbiór najważniejszych poruszeń” czy kilkoma refleksjami posynodalnymi którymi podzieliłem się w rozmowie z KAI “Synod mnie zmienił i pomógł lepiej zrozumieć moje miejsce w Kościele”). Wszystkie aktualności dostępne są tutaj>>>

Gorąco zachęcam do zapoznania się z tymi informacjami.

Błogosławionego dnia!

Z Panem Bogiem,
Rafał Dziedzic
lp.gr1718725740o.don1718725740ys@tk1718725740atnok1718725740
———————-
Serwis synodu o synodalności w Polsce
synod.org.pl 

Szczęść Boże!

Minął już tydzień od opublikowania dokumentu roboczego dla uczestników XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów  (Instrumentum laboris – IL) ale pewnie dla wielu z nas jest on jeszcze dokumentem nieodkrytym. Przyznaje się do tego również piszący te słowa 🙂 – jestem na 14 stronie, ale po lekturze tych 20% dokumentu nie mogę doczekać się zapoznania z resztą tekstu (jawi mi się jako czytelny, prosty w języku a jednocześnie wypełniony obecnością Ducha Świętego). 

W między czasie na stronie synodresources.va pojawiły się dodatkowe materiały, które mogą pomóc w recepcji Instrumentum laboris. Większość z nich znajduje się na synod.org.pl w polskiej wersji językowej:

 • Proces rozmowy w Duchu Świętym przedstawiony w postaci czytelnej infografiki – dowiedz się więcej>>>

 • Propozycje pracy nad IL dla lokalnych grup synodalnych (na poziomie wspólnot, parafii czy diecezji) – Sekretariat Synodu Biskupów przygotował 9 takich propozycji. Mogą być one cenną pomocą dla pogłębienia rozumienia synodalności w Kościele lokalnym. Rezultaty prac lokalnych grup synodalnych mogą być również inspiracją dla uczestników Zgromadzenia Synodalnego w Rzymie. Instrumentum laboris może stanowić również kolejną okazję do dialogu na poziomie lokalnym z tymi, którzy czują się “wykluczeni” z procesu – dowiedz się więcej >>>

 • Najczęściej zadawane pytania  dotyczące Instrumentum laborisdowiedz się więcej >>>

 • Wszystkie wystąpienia osób prezentujących IL podczas konferencji prasowej w dniu 20.06.2023r. – dowiedz się więcej>>>

Wierzę, że te materiały będą zachętą i pomocą w lekturze najważniejszego dokumentu – Instrumentum laboris, który dostępny jest m. in tutaj>>>..

Ponadto, jak poprzednio, zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi wiadomościami dotyczącymi synodu (m. in. z newsletterem Generalnego Sekretariatu Synodu opisującym wyzwania związane z IL, czy wypowiedzią kard. Mario Grecha na temat napięć w Kościele synodalnym). Wszystkie aktualności dostępne są tutaj>>>

Gorąco zachęcam do zapoznania się z tymi informacjami.

Błogosławionego dnia!

Z Panem Bogiem,
Rafał Dziedzic
lp.gr1718725740o.don1718725740ys@tk1718725740atnok1718725740
———————-
Serwis synodu o synodalności w Polsce
synod.org.pl 

 

Szczęść Boże!

We wtorek (20.06) opublikowany został dokument roboczy (Instrumentum laboris – IL) dla uczestników XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów (pażdziernik 2023). 

IL kończy długą drogę słuchania ludu Bożego w Kościołach lokalnych i kolejne etapy rozeznawania przez Konferencje Biskupów i Zgromadzenia Kontynentalne. IL nie jest jednak podsumowaniem dotychczasowej drogi, ale raczej wynikiem (owocem doświadczenia) tego, czego nauczono się o naturze Kościoła synodalnego. IL jest również owocem rozeznania pytań-napięć, które należy zbadać, a które są uważane za konieczne, aby doprowadzić do synodalnego przekształcenia Kościoła w sposób oczywisty i trwały.

IL jest dokumentem roboczym, dokumentem do rozważenia, skierowanym przede wszystkim do uczestników podczas XVI Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów. Jednocześnie IL należy rozumieć jako dokument przygotowawczy do spotkania, tj. do przygotowania samych uczestników do Zgromadzenia. Z tego powodu IL jest również narzędziem, za pomocą którego grupy synodalne, utworzone na początku procesu synodalnego, mogą kontynuować swoją refleksję i realizować inicjatywy kościelne.

(…) Z tego powodu z przyjemnością stwierdzam, że IL nie jest dokumentem Stolicy Apostolskiej, ale całego Kościoła. Nie jest to dokument napisany przy biurku. Jest to dokument, którego wszyscy są współautorami, każdy ze względu na rolę, do jakiej został powołany w Kościele, w uległości Duchowi Świętemu. Wzywamy Ducha Świętego, aby podtrzymywał nas na dalszych etapach procesu synodalnego, abyśmy nadal “wytrwale biegli w wyznaczonym nam wyścigu, patrząc na Jezusa, pioniera i udoskonaliciela naszej wiary” (Hbr 12, 1-2) – Kardynał Mario Grech, sekretarz generalny Sekretariatu Generalnego Synodu podczas konferencji prasowej prezentującej Instrumentum laboris

Sam dokument składa się z tekstu (sekcje A i B) i piętnastu arkuszy roboczych. Pełny tekst dokumentu liczy 72 strony (jego lektura zajmie ok 1,5 h). Jest również przygotowana synteza IL połączona z najczęściej zadawanymi pytaniami (12 stron, lektura powinna zająć ok 15 minut) oraz dodatkowe wyjaśnienia (Elementy językowe) liczące 3 strony.

Polecam rozpocząć lekturę IL od tego drugiego dokumentu aby potem zapoznać się z całością Instrumentum laboris lub interesującymi nas fragmentami.

Ponadto, jak poprzednio, zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi wiadomościami dotyczącymi synodu (m. in. tłumaczeniami wszystkich wypowiedzi podczas konferencji prasowej prezentującej IL oraz opinię episkopatu Austri na temat IL). Wszystkie aktualności dostępne są tutaj>>>

Gorąco zachęcam do zapoznania się z tymi informacjami.

Błogosławionego dnia!

Z Panem Bogiem,
Rafał Dziedzic
lp.gr1718725740o.don1718725740ys@tk1718725740atnok1718725740
———————-
Serwis synodu o synodalności w Polsce
synod.org.pl 

 

Szczęść Boże!

Podczas obrad Episkopatu w Lidzbarku Warmińskim (12-14.06.2023r) abp Adrian Galbas omawiał dotychczasowy przebieg synodu w naszym kraju. W pracach synodalnych trzeba pamiętać o fundamencie teologicznym, bo inaczej będzie to budowanie domu od dachu – powiedział w rozmowie z KAI . Podkreślił jednocześnie, że synod jest Kościołowi w Polsce niezwykle potrzebny, bo synodalność bardziej odpowiada naturze Kościoła niż feudalnie praktykowana hierarchiczność. 

Nawiązując do planowanego na październik XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów w Rzymie ocenił, że rzymski etap synodu powinien się skupić bardziej na kwestiach teologicznych aniżeli na wymiarze praktycznym i roztrząsaniu różnych postulatów, zgłaszanych w trakcie prac.

Jego zdaniem podczas spotkań kontynentalnych a wcześniej – narodowych, na pierwszy plan wysuwały się kwestie praktyczne, np. sprawa osób, które czują się w Kościele zmarginalizowane, relacje między duchownymi a świeckimi czy współodpowiedzialność za decyzje podejmowane w Kościele. W syntezach widać wiele różnych i bardzo szczegółowych tematów, tymczasem, jak zaznaczył duchowny, fundamentem musi być teologia.

“Jeśli to wszystko nie ma fundamentu teologicznego, to przypomina to nieco budowanie domu od dachu – powiedział KAI abp Galbas po wystąpieniu na forum Episkopatu. – To dobra teologia kształtuje praktykę, a nie odwrotnie, więc nie może być tak, że jakieś praktyczne żądania wpływają na teologię – a czuję, że takie zagrożenie istnieje” – dodał hierarcha.

Zapraszamy do zapoznania się z całością artykułu, który dostępny jest tutaj >>>

Ponadto, jak poprzednio, zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi wiadomościami dotyczącymi synodu (m. in. refleksje prof. Bańki o kontynentalnych syntezach synodalnych oraz zaproszenie na II Kongres Teologii Praktycznej – Parafia jutra). Wszystkie aktualności dostępne są tutaj>>>

Gorąco zachęcam do zapoznania się z tymi informacjami.

Błogosławionego dnia!

Z Panem Bogiem,
Rafał Dziedzic
lp.gr1718725740o.don1718725740ys@tk1718725740atnok1718725740
———————-
Serwis synodu o synodalności w Polsce
synod.org.pl 

 

Szczęść Boże!

Synod o synodalności daje nam wyjątkową możliwość poznania perspektywy Kościoła na różnych kontynentach. Takie spojrzenie może być dla nas bardzo wartościowe: pozwala zobaczyć w ilu miejscach borykamy się z tymi samymi problemami oraz w jakich sprawach się różnimy. Ponadto daje możliwość przyjrzenia się proponowanym rozwiązaniom. Pewnie nie wszystkie propozycje pochodzące z Afryki, Oceanii czy Bliskiego Wschodu da się zastosować w naszych polskich realiach. Ale mimo wszystko może być to cenny punkt widzenia, inspiracja dla działań, które i my możemy podjąć, aby odnowić nasze rodziny, parafie i diecezje. 

Lekturę dokumentów końcowych proponujemy rozpocząć od podsumowania Zgromadzenia Kontynentalnego w Pradze (dostępny tutaj>>>). 

W treści tego dokumentu po krótkim nakreśleniu pewnych podstawowych elementów kontekstu, w którym żyją i działają Kościoły europejskie, i w którym zatem należy umieścić także praskie zgromadzenie kontynentalne, znajdziemy wskazanie siedmiu inspiracji, na których można oprzeć drogę ku Kościołowi synodalnemu w perspektywie europejskiej, a jednocześnie siedmiu napięć, będących wyzwaniem w kontynuowaniu drogi w odczuciu Kościołów europejskich; następnie dokument zakończy się sformułowaniem tego, co Kościoły europejskie uważają za priorytety w pracach Zgromadzenia Synodalnego w październiku 2023 roku.

Ponadto, jak poprzednio, zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi wiadomościami dotyczącymi synodu (m. in. wywiad z abp. Gądeckim “O jaką synodalność chodzi?”). Wszystkie aktualności dostępne są tutaj>>>

Gorąco zachęcam do zapoznania się z tymi informacjami.

Błogosławionego dnia!

Z Panem Bogiem,
Rafał Dziedzic
lp.gr1718725740o.don1718725740ys@tk1718725740atnok1718725740
———————-
Serwis synodu o synodalności w Polsce
synod.org.pl 

 

Szczęść Boże!

Dzisiejszy newsletter poświęcony będzie Europejskiemu Zgromadzeniu Synodalnemu, które rozpocznie się w Pradze już w tą niedzielę i potrwa do 12.02. Jest to punkt kulminacyjny obecnej, drugiej fazy Synodu o synodalności, nazwanej Etapem Kontynentalnym. Analogiczne zgromadzenia jak to w Pradze odbywają się obecnie na wszystkich kontynentach. 

Dla przypomnienia, punktem wyjścia dla Etapu Kontynentalnego był dokument roboczy dla Etapu Kontynentalnego (DEK) którego prezentacja w Watykanie nastąpiła 27.10.2022r (wersja polska dostępna jest tutaj>>>).

Następnie DEK został przesłany do wszystkich biskupów diecezjalnych; każdy z nich, wraz z diecezjalnym zespołem synodalnym, który koordynował pierwszą fazę, miał za zadanie zorganizować eklezjalny proces rozeznania na temat DEK, wychodząc od trzech pytań zawartych w tym dokumencie (dwie diecezje upubliczniły swoje refleksje na temat DEK: Archidiecezja Łódzka – Wnioski z konsultacji diecezjalnych DEK w Archidiecezji Łódzkiej, oraz Diecezja Warszawsko-Praska – Podsumowanie ankiet watykańskiego Dokumentu Etapu Kontynentalnego).

W kolejnym kroku każda Konferencja Episkopatu, przy udziale swojego zespołu synodalnego, miała za zadanie zebrać i podsumować w formie najbardziej odpowiadającej jej własnemu kontekstowi refleksje dotyczące trzech pytań, pochodzące z poszczególnych diecezji.

Refleksja i rozeznanie każdej Konferencji Episkopatu będą następnie przedmiotem dyskusji w ramach Zgromadzenia Kontynentalnego (w Europie to właśnie spotkanie w Pradze), zgodnie z warunkami określonymi przez Kontynentalną Grupę Roboczą.

Następnie każde Zgromadzenie Kontynentalne opracuje swój własny Dokument Końcowy liczący około dwudziestu stron, konfrontując trzy pytania z własnym specyficznym kontekstem. Dokumenty końcowe zostaną złożone przez każdą kontynentalną grupę zadaniową w Sekretariacie Synodu do 31 marca 2023 roku. Instrumentum laboris – punkt wyjścia do trzeciej fazy Synodu o synodalności – zostanie opracowane do czerwca 2023 roku na podstawie dokumentów końcowych Zgromadzeń Kontynentalnych.

Zgromadzenie w Pradze podzielone będzie na dwie części: w pierwszej części, która odbędzie się w dniach 5-9 lutego, uczestniczyć będzie (w formie hybrydowej) po 10 przedstawicieli wybranych przez 39 konferencji episkopatów w Europie. Z tej części planowana jest transmisja na żywo – dostępna tutaj>>>. Będzie też podsumowanie merytoryczne i galeria zdjęć z każdego dnia obrad (dostępne tutaj>>>).

Druga część zgromadzenia, która jest zarezerwowana dla przewodniczących 39 krajowych konferencji biskupów i potrwa od 10 do 12 lutego, zaplanowana jest bez obecności mediów. Na zakończenie obrad planowane jest jedynie oświadczenie prasowe.

Oficjalna strona Europejskiego Zgromadzenia Synodalnego w Pradze to https://prague.synod2023.org/ (dostępna jest w wersji włoskiej i angielskiej, osoby które nie znają tych języków mogą wykorzystać tłumaczenie Google Translate – dostępne tutaj>>>). 

Gorąco zachęcam do zapoznania się z tymi informacjami.

Błogosławionego dnia!

Z Panem Bogiem,
Rafał Dziedzic
lp.gr1718725740o.don1718725740ys@tk1718725740atnok1718725740
———————-
Serwis synodu o synodalności w Polsce
synod.org.pl 

Szczęść Boże!

Dzisiaj chcielibyśmy zaprezentować kolejną parafię na naszej mapie – tym razem z Archidiecezji Wrocławskiej: parafię pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Lubszy. 

To parafia wiejska. Została erygowana w 1945 roku. Obecnie liczy ponad 2000 mieszkańców. Posługę proboszcza wspólnoty od 2005 r. pełni ks. Józef Meler.

Parafianie piszą o sobie: “Od 2017 roku nasza Parafia należy do Programu Odnowy i Ewangelizacji Parafii. Chcemy, aby była ona prawdziwą wspólnotą osób zaangażowanych w budowanie Królestwa Bożego na ziemi i troszczących się nawzajem o swoje zbawienie. Początki nie były łatwe. Nurtowało nas pytanie, czy w naszej Parafii jest to możliwe, czy uda się coś zmienić. Zawierzyliśmy tę sprawę Panu Bogu i On nas wciąż prowadzi (…).

Podjęcie programu dało nam możliwość głębszego poznania problemów parafii i w duszpasterstwie oraz daje konkretne sposoby, rozwiązywania tych problemów. Osoby zaangażowane w duszpasterstwo, pogłębiają swoją wiarę, otwierają się na dialog i współpracę, dają sobie różnorakie wsparcie, stają się coraz bardziej kompetentnymi animatorami duszpasterstwa parafialnego.

Więcej informacji o parafii oraz podejmowanych w niej działaniach oraz namiary na ks. Proboszcza, który chętnie podzieli się swoim doświadczeniem, znajdują się tutaj>>>.

Więcej informacji o Parafialnym Programie Odnowy i Ewangelizacji znajduje się tutaj>>>

Gorąco zachęcam do zapoznania się z tymi informacjami.

Nasza mapa jest ciągle otwarta na nowe wspólnoty parafialne – wszystkich księży proboszczów chętnych do podzielenia się swoim doświadczeniem zapraszamy do kontaktu.

Błogosławionego dnia!

Z Panem Bogiem,
Rafał Dziedzic
lp.gr1718725740o.don1718725740ys@tk1718725740atnok1718725740
———————-
Serwis synodu o synodalności w Polsce
synod.org.pl 

Szczęść Boże!

Dzisiaj chcielibyśmy zaprezentować kolejną parafię na naszej mapie – tym razem z Diecezji Płockiej: parafię pw. Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych w Winnicy. 

To parafia wiejska (34 wioski, 3.700 wiernych, jeden kościół, proboszcz i wikary) w której proboszcz, ks. Zbigniew Paweł Maciejewski, podejmuje wiele działań mających wzbudzić w parafianach poczucie odpowiedzialności za wspólnotę parafialną. Jedną z takich praktyk jest sposób zbierania tacy oraz informowania o kwocie zebranej podczas niedzielnych Eucharystii. 
Ponadto od kilku lat w Winnicy, w czasie kolędy, nie zbierane są żadne ofiary. Za to w czasie wizyty w domu zostawiana jest pamiątka w postaci małej książeczki – każdego roku przygotowywany jest inny tytuł. Jak to wpłynęło na przebieg spotkań kolędowych oraz finanse parafii ks Zbigniew opisuje na swoim blogu (link tutaj>>>). 

Te i inne praktyki stosowane w parafii pw. Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych w Winnicy oraz namiary na ks. Proboszcza (który jest chętny do dzielenia się swoim doświadczeniem) można znaleźć na stronie synod.org.pl.

Gorąco zachęcam do zapoznania się z tymi informacjami.

Nasza mapa jest ciągle otwarta na nowe wspólnoty parafialne – wszystkich księży proboszczów chętnych do podzielenia się swoim doświadczeniem zapraszamy do kontaktu.

Błogosławionego dnia!

Z Panem Bogiem,
Rafał Dziedzic
lp.gr1718725740o.don1718725740ys@tk1718725740atnok1718725740
———————-
Serwis synodu o synodalności w Polsce
synod.org.pl 

Szczęść Boże!

Synod obudził w wielu świeckich i duchownych, wierzymy w to głęboko, pragnienie odnowienia parafii: tego jak jest zarządzana, jak podejmowane są decyzje, jak świeccy angażują się w jej życie, jak jest postrzegana przez większość parafian. Dlatego zdecydowaliśmy się zbierać w serwisie synod.org.pl informacje o parafiach, które mogą być inspiracją.  Nie są to parafie “idealne”, w których wszystko funkcjonuje perfekcyjnie – taka doskonałość czeka na nas w niebie. Ale są to parafie prowadzone przez osoby, które konsekwentnie, dzień po dniu, starają się z nich uczynić prawdziwe wspólnoty za jakimi tęsknimy. Dlatego, wierzymy w to mocno, wiele się od nich możemy nauczyć (np. poprzez kontakt z księdzem proboszczem danej parafii – na naszej stronie zgromadziliśmy takie dane kontaktowe).

Dzisiaj przedstawiamy parafię pw. NMP Nieustającej Pomocy w Kożińcach (finalistka konkursu Aktywna Parafia 2022, organizowanego przez KAI). Parafia ta została erygowana 24 czerwca 2008 r. i liczy prawie 800 wiernych. Jest położona w województwie podlaskim w malowniczo położonej wsi. Jej parafianie to mieszkańcy 5 wsi. Posługuje tu jeden ksiądz – proboszcz, Aleksander Tadeusz Dobroński. Parafianie razem z duszpasterzem podejmują wiele twórczych dzieł, aktywizujących zarówno dzieci i młodzież, jak i osoby starsze.

Więcej informacji >>> 

Gorąco zachęcam do zapoznania się z tymi informacjami.

Nasza mapa jest ciągle otwarta na nowe wspólnoty parafialne – wszystkich księży proboszczów chętnych do podzielenia się swoim doświadczeniem zapraszamy do kontaktu.

Błogosławionego dnia!

Z Panem Bogiem,
Rafał Dziedzic
lp.gr1718725740o.don1718725740ys@tk1718725740atnok1718725740
———————-
Serwis synodu o synodalności w Polsce
synod.org.pl 

Szczęść Boże!

W syntezie krajowej czytamy:

“Wspólne podróżowanie dzieje się w pierwszym rzędzie w rodzinach. Rodzina jest pierwszym, domowym Kościołem, jest odpowiedzialna za przekazywanie wiary. Stawiamy sobie dramatyczne pytanie, czy nasz Kościół obejmuje również nasze rodziny (nasz Kościół domowy), a przede wszystkim czy jest w nim jeszcze młodzież. Co zrobić, aby nie utracić młodych ludzi, zwłaszcza tych, którzy nawet jeśli wyszli z rodzin wierzących, nie chcą dalej iść drogą Kościoła i nie identyfikują się z nim?”

Jednym z podstawowych problemów zauważonych podczas spotkań synodalnych był brak młodzieży. Problem odchodzenia młodych ludzi od Kościoła pojawia się nie tylko w polskiej syntezie, ale przewija się również w wielu innych syntezach krajowych. Jest to więc problem całego Kościoła Katolickiego. Jednak w naszym kraju różnica w religijności dorosłych i młodzieży jest szczególnie duża. 

Celebrans: Prosząc o chrzest dla swoich dzieci, przyjmujecie na siebie obowiązek wychowania ich w wierze, aby zachowując Boże przykazania, miłowały Boga i bliźniego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Czy jesteście świadomi tego obowiązku? 
Rodzice: Jesteśmy tego świadomi. 
Celebrans: (Zwracając się do chrzestnych, pyta ich): Czy jesteście gotowi pomagać rodzicom tych dzieci w wypełnianiu ich obowiązku? 
Chrzestni: Jesteśmy gotowi.

[Instrukcja duszpasterska Episkopatu o udzielaniu sakramentu chrztu świętego dzieciom]

Być może, my świeccy, zapomnieliśmy o odpowiedzialności nas, rodziców za wychowanie w wierze naszych dzieci. Być może zbyt łatwo przerzuciliśmy tą odpowiedzialność na księży i katechetów (na pewno piszący te słowa z pokorą przyznaje się do tego błędu).

Wierzę jednak, że nie jest za późno i, z Bożą pomocą, możemy naprawić swoje błędy. Dlatego w serwisie synod.org.pl przygotowaliśmy stronę zawierającą linki do wartościowych stron o przekazywaniu wiary w rodzinie, wychowywaniu dzieci, relacjach w rodzinie, małżeństwie.

Wierzę, że strona ta będzie dobrym punktem startu dla wszystkich chcących zawalczyć jeszcze o wiarę swoich dzieci i wnuków.

Dowiedz się więcej>>>

Błogosławionego dnia!

Z Panem Bogiem,
Rafał Dziedzic
lp.gr1718725740o.don1718725740ys@tk1718725740atnok1718725740
———————-
Serwis synodu o synodalności w Polsce
synod.org.pl 

Szczęść Boże!

Synod o synodalności wszedł obecnie w drugi etap: konsultacji między Kościołami określonego regionu (etap kontynentalny). Dokumentem nad którym pracować mają teraz poszczególne episkopaty jest dokument roboczy dla etapu kontynentalnego (DEK). 

Pierwszym etap pracy nad tym dokumentem opisany został następująco: “DEK zostanie przesłany do wszystkich biskupów diecezjalnych; każdy z nich, wraz z diecezjalnym zespołem synodalnym, który koordynował pierwszą fazę, zorganizuje eklezjalny proces rozeznania na temat DEK, wychodząc od trzech pytań wskazanych powyżej w n. 106. Każdy Kościół lokalny będzie miał więc możliwość wsłuchania się w głosy innych Kościołów, zebranych w DEK, i ustosunkowania się do nich na podstawie własnego doświadczenia” – https://synod.org.pl/przebieg-etapu-kontynentalnego/.

Aby ułatwić dzielenie się wiedzą i doświadczeniami poszczególnych diecezji, organizujących ów eklezjalny proces rozeznania na temat DEK, ale również podejmujących inne działania posynodalne stworzyliśmy sekcję “Co dalej po Synodzie – diecezje”. Gromadzimy tam wszelkie znane nam inicjatywy diecezjalne oraz ponaddiecezjalne (jeżeli brakuje na tej stronie jakiś informacji prosimy o kontakt).

Mam nadzieje, że dzieki temu będziemy się wzajemnie inspirować i ubogacać również na poziomie diecezjalnym.

“Nie musimy za każdym razem wynajdywać koła od nowa”.

Gorąco zapraszam do zapoznania się z tymi treściami.

Błogosławionego dnia!

Ps. Wszystkim, którzy zastanawiali się ile potencjalnie osób uczestniczyło w procesie synodalnym na całym świecie, polecam najnowszy wpis na naszym forum: Kard. Grech: “Zagadnienie synodalnosci jest w centrum uwagi całego Ludu Bożego” – Czyli ile osób wzięło udział w Synodzie?

Z Panem Bogiem,
Rafał Dziedzic
lp.gr1718725740o.don1718725740ys@tk1718725740atnok1718725740
———————-
Serwis synodu o synodalności w Polsce
synod.org.pl 

Szczęść Boże!

Po zakończeniu etapu konsultacji na poziomie parafii i diecezji w wielu osobach świeckich i duchownych pojawiło się pytanie „Co dalej?”. Na stronie synod.org.pl postanowiliśmy również zmierzyć się z tym pytaniem. I w rezultacie powstała sekcja „Co dalej po Synodzie” (https://synod.org.pl/co-dalej/).

Na pytanie „Co dalej po Synodzie” można odpowiedzieć na wiele różnych sposobów. My zdecydowaliśmy się podzielić odpowiedzi na trzy poziomy: diecezji, parafii i rodziny.

Na stronie poświęconej parafiom (której patronem medialnym została Katolicka Agencja Informacyjna) przygotowaliśmy listę wspólnot parafialnych, które mogą być dla nas wszystkich inspiracją i zachętą do przekształcania „punktów świadczenia usług religijnych” w prawdziwe wspólnoty uczniów Jezusa. Przy każdej parafii znajduje się opis podejmowanych działań oraz dane kontaktowe na księdza proboszcza, który jest chętny aby podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem. Wystarczy zadzwonić lub napisać maila i umówić się na spotkanie :-).

“Nie musimy za każdym razem wynajdywać koła od nowa”.

Na stronie znajdują się również opisy programów wspierających odnowę parafii.

Gorąco zapraszam do zapoznania się z tymi treściami.

Błogosławionego dnia!

Ps. Zapraszam również na naszą stronę na Facebooku (kliknij tutaj>>>)

Z Panem Bogiem,
Rafał Dziedzic
lp.gr1718725740o.don1718725740ys@tk1718725740atnok1718725740
———————-
Serwis synodu o synodalności w Polsce
synod.org.pl 

Szczęść Boże!

W czwartek 25.08.2022r. została opublikowana synteza krajowa, która podsumowała diecezjalny etap Synodu o synodalności. Wierzę, że dokument syntezy może być zaproszeniem do rachunku sumienia, który każdy z nas powinien przeprowadzić. Tak, abyśmy mogli odkryć jaką rolę Duch Święty przygotował każdemu z wierzących, zatroskanych o los naszego Kościoła.  Z treścią syntezy można zapoznać się tutaj: synteza krajowa.

Wiele diecezji wraz z syntezą diecezjalną udostępniło informacje o ilości osób i parafii zaangażowanych w Synod. Analiza tych danych prowadzi do wniosku, że w Synod włączyło się od 215 tys do 270 tys wiernych. Absolutnie wyjątkowe okazała się Archidiecezja Krakowska, w której w Synod włączyło się 105 tys osób. Jak te liczby wyglądają w pozostałych diecezjach oraz na tle innych krajów Europy prezentuję tutaj: statystyki synodalne.

Oprócz Konferencji Episkopatu Polski syntezy krajowe publikują kolejne kraje na całym świecie. Zapoznanie się z perspektywą katolików w innych krajach, usłyszenie z czym oni się zmagają, jakie są ich obawy, marzenia i nadzieje może być ważną częścią procesu synodalnego. Wszystkie upublicznione syntezy krajowe, które udało mi się odnaleźć, znajdują się tutaj: Syntezy krajowe

Gorąco zapraszam do zapoznania się z tymi treściami.

Błogosławionego dnia!

Z Panem Bogiem,
Rafał Dziedzic
lp.gr1718725740o.don1718725740ys@tk1718725740atnok1718725740
———————-
Serwis synodu o synodalności w Polsce
synod.org.pl 

Szczęść Boże!

Za nami diecezjalny etap synodu o synodalności. Znakomita większość diecezji (76% – 32 diecezje) upubliczniła syntezy podsumowujące tematy poruszane przez wiernych oraz osoby duchowne. 

Nie mam wątpliwości, że treści znajdujące się w syntezach są wyjątkowym darem Ducha Świętego dla naszego Kościoła. Pokazują perspektywę kilkudziesięciu tysięcy katolików zaangażowanych w proces synodalny – w znakomitej większości są to osoby głęboko wierzące, zatroskane o los Kościoła. Z opublikowanych danych wynika, że w diecezjach które opublikowały syntezę, w proces synodalny włączyło się ponad 120 tys. wiernych. Warto wsłuchać się w ten głos.

Aby ułatwić zapoznanie się syntezami stronie synod.org.pl przygotowaliśmy unikalne zestawienie pokazujące jak na pytania synodalne odpowiadano w poszczególnych diecezjach: Zestawienie wniosków synodalnych.

Gorąco zapraszam do zapoznania się z tymi treściami.

Błogosławionego dnia!

Z Panem Bogiem,
Rafał Dziedzic
lp.gr1718725740o.don1718725740ys@tk1718725740atnok1718725740
———————-
Serwis synodu o synodalności w Polsce
synod.org.pl