I sesja synodalna w Rzymie (4-29.10.2023r):
przebieg prac, transmisje, zdjęcia / dokumenty, homilie, medytacje itp / pozostałe materiały

II sesja synodalna w Rzymie (2-27.10.2024r):
informacje

Szukaj
Close this search box.

Syntezy krajowe

Na tej stronie, z Bożą pomocą, będziemy publikować kolejne syntezy narodowe w wersji oryginalnej oraz tłumaczone maszynowo (Google Translate). Dzięki temu możliwe będzie zapoznanie się z perspektywą synodalną innych kościołów partykularnych.

[Część adresów konferencji episkopatów, na których mogą pojawiać się kolejne syntezy krajowe znajduje się tutaj – za wszelką pomoc w ich monitorowaniu i ew. podsyłaniu kolejnych syntez krajowych wielkie Bóg zapłać!]

Synteza krajowa procesu synodalnego opublikowana przez Konferencję Episkopatu Polski

Dokument roboczy dla etapu kontynentalnego

“Z wielką radością przedstawiam wam dokument roboczy na etap kontynentalny Synodu. Treść Dokumentu jest wyraźnym świadectwem procesu zachodzącego w Kościele. Podsumowania świadczą o tym, że tam, gdzie konsultacje miały miejsce, przyniosły obfite owoce. Zaskoczeniem dla grupy, która współpracowała przy czytaniu streszczeń i pisaniu Dokumentu, jest szczególna zbieżność w wielu punktach wypowiedzi pochodzących z bardzo różnych kontekstów kościelnych i kulturowych. Prawdą jest, że Dokument został opracowany na podstawie syntez konferencji biskupów, a nie bezpośrednio na podstawie wkładu Kościołów partykularnych. Zakładanie, że wszystkie Konferencje Episkopatu celowo stłumiły proroctwo Ludu Bożego jest tak samo ideologiczne jak zakładanie czegoś przeciwnego” (...)

 • Konferencja Episkopatu Angoli i São Tomé
 • Konferencja Episkopatu Beninu
 • Konferencja Biskupów Burkina Faso i Nigru
 • Konferencja Biskupów Katolickich Burundi
 • Krajowa Konferencja Episkopatu Kamerunu
 • Konferencja Episkopatu Afryki Środkowej
 • Konferencja Episkopatu Czadu
 • Konferencja Episkopatu Konga
 • Konferencja Episkopatu Demokratycznej Republiki Konga
 • Konferencja Episkopatu Wybrzeża Kości Słoniowej
 • Konferencja Episkopatu Gwinei Równikowej
 • Zgromadzenie Hierarchów Katolickich Etiopii i Erytrei
 • Konferencja Episkopatu Gabonu
 • Międzyterytorialna Konferencja Biskupów Katolickich Gambii i Sierra Leone
 • Konferencja Biskupów Ghany
 • Konferencja Episkopatu Gwinei
 • Konferencja Episkopatu Oceanu Indyjskiego
 • Kenia Konferencja Biskupów Katolickich
 • Konferencja Biskupów Katolickich Lesotho
 • Konferencja Biskupów Katolickich Liberii
 • Konferencja Episkopatu Madagaskaru
 • Konferencja Episkopatu Malawi
 • Konferencja Episkopatu Mali
 • Konferencja Episkopatu Mozambiku
 • Konferencja Biskupów Katolickich Namibii
 • Konferencja Biskupów Katolickich Nigerii
 • Regionalna Konferencja Episkopatu Afryki Północnej
 • Konferencja Biskupów Katolickich Rwandy
 • Konferencja Biskupów Senegalu, Mauretanii, Zielonego Przylądka i Gwinei Bissau
 • Konferencja Biskupów Katolickich Afryki Południowej (SACBC) 
 • Konferencja Biskupów Katolickich Sudanu
 • Konferencja Episkopatu Tanzanii
 • Konferencja Episkopatu Togo
 • Konferencja Episkopatu Ugandy
 • Konferencja Episkopatu Zambii
 • Konferencja Biskupów Katolickich Zimbabwe

Dokument roboczy dla etapu kontynentalnego

“Z wielką radością przedstawiam wam dokument roboczy na etap kontynentalny Synodu. Treść Dokumentu jest wyraźnym świadectwem procesu zachodzącego w Kościele. Podsumowania świadczą o tym, że tam, gdzie konsultacje miały miejsce, przyniosły obfite owoce. Zaskoczeniem dla grupy, która współpracowała przy czytaniu streszczeń i pisaniu Dokumentu, jest szczególna zbieżność w wielu punktach wypowiedzi pochodzących z bardzo różnych kontekstów kościelnych i kulturowych. Prawdą jest, że Dokument został opracowany na podstawie syntez konferencji biskupów, a nie bezpośrednio na podstawie wkładu Kościołów partykularnych. Zakładanie, że wszystkie Konferencje Episkopatu celowo stłumiły proroctwo Ludu Bożego jest tak samo ideologiczne jak zakładanie czegoś przeciwnego” (...)

Dokument roboczy dla etapu kontynentalnego

“Z wielką radością przedstawiam wam dokument roboczy na etap kontynentalny Synodu. Treść Dokumentu jest wyraźnym świadectwem procesu zachodzącego w Kościele. Podsumowania świadczą o tym, że tam, gdzie konsultacje miały miejsce, przyniosły obfite owoce. Zaskoczeniem dla grupy, która współpracowała przy czytaniu streszczeń i pisaniu Dokumentu, jest szczególna zbieżność w wielu punktach wypowiedzi pochodzących z bardzo różnych kontekstów kościelnych i kulturowych. Prawdą jest, że Dokument został opracowany na podstawie syntez konferencji biskupów, a nie bezpośrednio na podstawie wkładu Kościołów partykularnych. Zakładanie, że wszystkie Konferencje Episkopatu celowo stłumiły proroctwo Ludu Bożego jest tak samo ideologiczne jak zakładanie czegoś przeciwnego” (...)