Sesje synodalne w Rzymie (4-29.10):
przebieg prac, transmisje, zdjęcia / dokumenty, homilie, medytacje itp / pozostałe materiały

Szukaj
Close this search box.

Dokumenty końcowe Zgromadzeń Kontynentalnych

Publikujemy polskie tłumaczenie dokumentu końcowego Europejskiego Zgromadzenia Kontynentalnego, które w dniach od 5 do 12 lutego br. odbywało się w Pradze. Jego oryginalna wersja w językach angielskim i włoskim została opublikowana przez Watykan 17 kwietnia br.

Dossier Synod Zgromadzenie Kontynentalne Praga_PL

[Źródło: https://episkopat.pl/polskie-tlumaczenie-dokumentu-koncowego-europejskiego-zgromadzenia-kontynentalnego-synodu-w-pradze/]

 

Poniżej prezentujemy dokumenty końcowe pozostałych sześciu Zgromadzeń Kontynentalnych w wersji oryginalnej oraz przetłumaczone maszynowo (narzędzia DeepL oraz Google Translate). 

Dokumenty pochodzą ze strony https://www.synod.va/en/synodal-process/the-continental-stage/final_document.html

UWAGA: Niniejsze tłumaczenie nie jest oficjalnym tłumaczeniem KEP – to tłumaczenie maszynowe przygotowane  na potrzeby serwisu synod.org.pl – z racji że jest to tłumaczenie maszynowe może zawierać błędy! 

Dokumenty końcowe Zgromadzeń Kontynentalnych – Oceania

Według spisu powszechnego z 2021 r. liczba mieszkańców Australii wynosiła ok. 25,4 mln, z czego prawie 5,1 mln (20%) identyfikowało się jako katolicy. W ostatnich latach liczba Australijczyków nie identyfikujących się z żadną grupą religijną wzrosła do prawie 10 mln w 2021 roku i obecnie stanowią 38,9% populacji.
Prawie jeden na pięciu australijskich katolików (19,9%) był w wieku 65 lat i więcej, podczas gdy 17,9% było w wieku poniżej 15 lat. Dwadzieścia siedem procent urodziło się za granicą, z czego czterech na pięciu pochodziło z krajów nieanglojęzycznych. Nieco ponad jeden na pięciu katolików (21,5%) posługiwał się w domu językiem innym niż angielski. Około 2,7% australijskich katolików – czyli prawie 136.000 osób – identyfikuje się jako rdzenni Australijczycy.
Kościół katolicki w Australii składa się z 28 diecezji geograficznych, z których siedem jest archidiecezjami. Istnieje także pięć eparchii obrządku wschodniego i dwa ordynariaty, z których każdy obejmuje całą Australię, a w niektórych przypadkach także poza nią. Wszyscy biskupi, eparchowie i ordynariusze spotykają się dwa razy w roku, pracując w 11 komisjach episkopalnych i są wspierani przez liczne rady doradcze. Istnieje około 175 instytutów religijnych, których członkowie żyją we wspólnocie i przestrzegają sposobu życia na podstawie ślubów. Większość z nich jest zarządzana na podstawie własnych konstytucji, ale w niektórych przypadkach przez miejscowego biskupa. Działają one w diecezji za zgodą biskupa.

Czytaj więcej »

Dokumenty końcowe Zgromadzeń Kontynentalnych – Afryka i Madagaskar

W dniach 9 – 10 października 2021 roku Ojciec Święty Papież Franciszek oficjalnie rozpoczął Synod o synodalności, a 17 tego samego miesiąca inicjatywa ta została podjęta we wszystkich diecezjach świata. Ten pierwszy etap Synodu był przeżywany w Kościołach lokalnych. Obejmowała ona konsultacje, seminaria i działania uwrażliwiające na różnych poziomach diecezji. Zorganizowano różne ciała i grupy religijne w Kościołach lokalnych, aby wyrazić swoje zdanie na temat nowej inicjatywy. Wyniki tych konsultacji zostały zebrane przez każdą diecezję i następnie zebrane na poziomie krajowym. Krajowe Konferencje Episkopatu opracowały w końcu krajowe syntezy przeżytego doświadczenia synodalności, które zawierają oczekiwania ludu Bożego wobec inicjatywy synodalności. Syntezy te zostały przesłane do Sekretariatu Generalnego Synodu w Rzymie.
We wrześniu 2022 r. sekretarze generalni regionalnych konferencji episkopatów w Afryce przekazali syntezy wkładu krajowych konferencji episkopatów swoich regionów do Sympozjum Konferencji Episkopatów Afryki i Madagaskaru (SECAM). Na ich podstawie SECAM opracował dokument, który podsumowuje oczekiwania wszystkich regionów w Afryce.

Czytaj więcej »

Dokumenty końcowe Zgromadzeń Kontynentalnych – Ameryka Łacińska i Karaiby

“Możliwe jest chodzenie z Chrystusem w centrum, pozwalając się prowadzić Duchowi Bożemu. Mamy coraz większą nadzieję, że już przeżywamy nowy czas dla Kościoła.” To wyrażenie jednego z uczestników fazy kontynentalnej Synodu, odzwierciedla entuzjazm wzbudzony przez proces w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach, którego centralnym momentem rozeznania były cztery spotkania regionalne, które odbyły się w Salwadorze, Santo Domingo, Quito i Brasilii w lutym i marcu.
Przygotowanie do fazy kontynentalnej rozpoczęło się rok wcześniej od utworzenia komisji, która miała towarzyszyć zespołom krajowym odpowiedzialnym za animację fazy diecezjalnej i jednocześnie określić, w dialogu z Sekretariatem Generalnym Synodu, warunki zgromadzenia kontynentalnego. Po kilku miesiącach powołano zespół roboczy składający się z następujących członków: Miguel Cabrejos (przewodniczący CELAM), Msgr. Jorge Lozano (sekretarz generalny CELAM), ks. Pedro Brassesco (asystent sekretarza CELAM), Sr. Daniela Cannavina (sekretarz generalny CLAR), ks. Francisco Hernández (sekretarz wykonawczy Caritas Latin America), Mauricio López (dyrektor Ceprap CELAM i łącznik z Sekretariatem Generalnym Synodu) i Oscar Elizalde (dyrektor Centrum Komunikacji CELAM).

Czytaj więcej »

Dokumenty końcowe Zgromadzeń Kontynentalnych – Ameryka Północna

Jesteśmy wdzięczni za możliwość podzielenia się z Wami północnoamerykańskim dokumentem końcowym dla etapu kontynentalnego Synodu 2021-2024: For a Synodal Church: Communion, Participation, and Mission. Ten znaczący dokument jest produktem pogłębienia rozeznania rozpoczętego przez Kościół w Ameryce Północnej w październiku 2021 roku. Dokument ten wyznacza również moment jedności i współpracy pomiędzy Ludem Bożym w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych Ameryki, doświadczenie szczególnie pełne łaski, które mamy nadzieję będzie kontynuowane w przyszłości.
Niniejszy Dokument Końcowy jest ważnym momentem dla Kościoła w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, wzmacniającym naszą odpowiedź na prośbę Ojca Świętego Papieża Franciszka o przyjęcie synodalności jako drogi rozwoju Kościoła we współczesnym świecie. Dokument ten jest między innymi świadectwem działania Ducha Świętego w komunii ochrzczonych, których głosy mają wyjątkową godność. Dokument bada również te obszary, na które musimy zwrócić naszą uwagę, kontynuując kultywowanie bardziej synodalnego Kościoła w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych.

Czytaj więcej »

Dokumenty końcowe Zgromadzeń Kontynentalnych – Azja

Wezwanie papieża Franciszka do zwołania XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów pojawiło się w czasie, gdy Federacja Konferencji Biskupów Azji (FABC) przygotowywała się do Konferencji Generalnej – wzorowanej na tych z Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (CELAM) – aby podkreślić wkład Kościoła w Azji w szerszy Kościół. W związku ze zbliżającą się 50. rocznicą spotkania biskupów azjatyckich, które odbyło się podczas wizyty papieża św. Pawła VI w Manili w 1970 r., konferencja generalna została po raz pierwszy wyznaczona na listopad 2020 r. Pandemia choroby koronawirusowej zmusiła jednak FABC do przełożenia Konferencji Generalnej na październik 2022 roku.

Czytaj więcej »

Dokumenty końcowe Zgromadzeń Kontynentalnych – Bliski Wschód

Kościoły katolickie na Bliskim Wschodzie (koptyjski, maronicki, grecko-melchicki, syryjski, chaldejski, ormiański i łaciński) odbyły w dniach 13-17 lutego 2023 r. swoje kontynentalne zgromadzenie synodalne w Bathanii (Harissa, Liban). Udział wzięły te Kościoły wraz z delegacjami z Egiptu, Ziemi Świętej, Libanu, Syrii, Jordanii, Iraku i krajów Zatoki Arabskiej. Udział wzięli także kard. Mario Grech, sekretarz generalny Synodu Biskupów, kard. Jean- Claude Hollerich, sprawozdawca Zgromadzenia Synodalnego 2021-2024, oraz siostra Nathalie Becquart, podsekretarz Synodu. Oprócz patriarchów w skład delegacji wchodzili biskupi i kapłani, zakonnicy i zakonnice, świeccy mężczyźni i kobiety w każdym wieku. Łącznie uczestniczyło w nim stu dwudziestu pięciu uczestników, w tym czterdzieści kobiet świeckich i konsekrowanych, zamężnych i samotnych, oraz czterdziestu mężczyzn świeckich, dorosłych i młodzieży w każdym wieku, zamężnych i samotnych, a także osób niepełnosprawnych. W zgromadzeniu synodalnym uczestniczyli także przyjaciele z Kościołów prawosławnych i protestanckich oraz z Bliskowschodniej Rady Kościołów (MECC), a także agnostycy. W sesji otwierającej wzięli udział przedstawiciele wyznań muzułmańskich.

Czytaj więcej »