Aktualna wersja plików z syntezami diecezjalnymi

Wszystkie syntezy w jednym dokumencie PDF

Wszystkie syntezy w jednym dokumencie Word

Wszystkie syntezy diecezjalne oraz synteza krajowa razem_20223011_1444

Co zostało powiedziane podczas spotkań synodalnych?
Zestawienie odpowiedzi na 10 pytań synodalnych - na podstawie upublicznionych syntez diecezjalnych

Wszystkie udostępnione syntezy na jednej stronie

Program "Słuchanie, Rozeznawanie, Misja. Proces Synodalny w Parafii" 

“Słuchanie, Rozeznawanie, Misja. Proces Synodalny w Parafii” to program organizowany przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego, który ma na celu realizację procesu synodalizacji parafii.

Zakładane efekty procesu synodalizacji parafii:

  • rozpoznanie potencjałów i wyzwań parafii
  • uczenie się słuchania w parafii
  • uczenie się rozmowy w formie dialogu w parafii
  • zainicjowanie regularnych spotkań proboszcza z parafianami w parafii