Aktualna wersja plików z syntezami diecezjalnymi

Wszystkie syntezy w jednym dokumencie PDF

Wszystkie syntezy w jednym dokumencie Word

Wszystkie syntezy diecezjalne oraz synteza krajowa razem_20223011_1444

Co zostało powiedziane podczas spotkań synodalnych?
Zestawienie odpowiedzi na 10 pytań synodalnych - na podstawie upublicznionych syntez diecezjalnych

Wszystkie udostępnione syntezy na jednej stronie