Materiały dotyczące fazy kontynentalnej Synodu o synodalności

Od 15 sierpnia 2022r. kiedy upłynął termin przesyłania do Watykanu syntez krajowych pierwszego etapu Synodu, do 31 marca 2023 (termin składania dokumentów końcowych 7 zgromadzeń kontynentalnych) Synod o synodalności znajduje się w drugim etapie, zwanym “Etapem Kontynentalnym”. W tym miejscu gromadzić będziemy wszystkie dostępne materiały dostępne w języku polskim dotyczące tej fazy Synodu.

Faza kontynentalna - Przebieg etapu kontynentalnego (wyciąg z dokumentu roboczego)

109. Proces prowadzący od publikacji niniejszego DEK do sporządzenia Instrumentum laboris będzie odznaczał się następującymi etapami: 1) DEK zostanie przesłany do wszystkich biskupów diecezjalnych; każdy z nich, wraz z diecezjalnym zespołem synodalnym, który koordynował pierwszą fazę, zorganizuje eklezjalny proces rozeznania na temat DEK, wychodząc od trzech pytań wskazanych powyżej w n. 106. Każdy Kościół lokalny będzie miał więc możliwość wsłuchania się w głosy innych Kościołów, zebranych w DEK, i ustosunkowania się do nich na podstawie własnego doświadczenia. (...)

Dokument roboczy dla etapu kontynentalnego

“Z wielką radością przedstawiam wam dokument roboczy na etap kontynentalny Synodu. Treść Dokumentu jest wyraźnym świadectwem procesu zachodzącego w Kościele. Podsumowania świadczą o tym, że tam, gdzie konsultacje miały miejsce, przyniosły obfite owoce. Zaskoczeniem dla grupy, która współpracowała przy czytaniu streszczeń i pisaniu Dokumentu, jest szczególna zbieżność w wielu punktach wypowiedzi pochodzących z bardzo różnych kontekstów kościelnych i kulturowych. Prawdą jest, że Dokument został opracowany na podstawie syntez konferencji biskupów, a nie bezpośrednio na podstawie wkładu Kościołów partykularnych. Zakładanie, że wszystkie Konferencje Episkopatu celowo stłumiły proroctwo Ludu Bożego jest tak samo ideologiczne jak zakładanie czegoś przeciwnego” (...)

Konferencja prasowa prezentująca dokument roboczy dla etapu kontynentalnego (27.10.2022)

w dniu 27 października 2022r. o godz. 12.15 odbyła się konferencja prasowa poświęcona prezentacji Dokumentu na etap kontynentalny Synodu: "O Kościół synodalny: komunia, uczestnictwo i misja". Wydarzenie było transmitowane na żywo z Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej. Dokument roboczy na Etap Kontynentalny jest owocem syntez wynikających z konsultacji Ludu Bożego w pierwszej fazie procesu synodalnego i będzie przedmiotem czasu słuchania, dialogu i rozeznania Kontynentalnych Zgromadzeń Synodalnych (styczeń-marzec 2023).

Infografika opisująca etap kontynentalny Synodu o synodalności

Infografika prezentująca założenia etapu kontynentalnego, sposób jego przeprowadzenia, oraz to jak wpisuje się on w całość Synodu o synodalności. Wyjaśnia również znaczenie i sens dokumentu przygotowanego dla tego etapu, a także sposób w jaki zespoły kontynentalne powinny nad nim pracować.

Najczęściej zadawane pytania

Na tej stronie znajdują się odpowiedzi na takie pytania jak: Czym jest faza kontynentalna Synodu? Dlaczego dodano ten etap? Kiedy zaczyna się Etap Kontynentalny? Czy będzie wtedy pięć spotkań kontynentalnych? Jaki jest cel fazy kontynentalnej? Jak ten etap wpisuje się w proces synodalny? Jak i kiedy odbędą się te spotkania kontynentalne? W jaki sposób poszczególni wierzący będą mogli w nich uczestniczyć?

Konferencja prasowa prezentująca etap kontynentalny (26 sierpnia 2022r)

"Stoimy w obliczu dialogu eklezjalnego bez precedensu w historii Kościoła, nie tylko ze względu na ilość otrzymanych odpowiedzi czy liczbę zaangażowanych osób (co niektórym, którzy chcą opierać się wyłącznie na liczbach - które mogą być tylko przybliżone - może wydawać się ograniczone), ale także ze względu na jakość uczestnictwa. Proces słuchania i rozeznawania z pewnością nie był doskonały. Wiemy o tym, ale wiemy też, że staramy się być coraz bardziej obrazem Kościoła synodalnego, uczymy się też na naszych błędach". Tak stwierdził kard. Jean-Claude Hollerich, sprawozdawca generalny XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, na konferencji prasowej prezentującej II etap procesu synodalnego: etap kontynentalny.