I sesja synodalna w Rzymie (4-29.10.2023r):
przebieg prac, transmisje, zdjęcia / dokumenty, homilie, medytacje itp / pozostałe materiały

II sesja synodalna w Rzymie (2-27.10.2024r):
informacje

Szukaj
Close this search box.

Materiały dotyczące fazy kontynentalnej Synodu o synodalności

Od 15 sierpnia 2022r. kiedy upłynął termin przesyłania do Watykanu syntez krajowych pierwszego etapu Synodu, do 31 marca 2023 (termin składania dokumentów końcowych 7 zgromadzeń kontynentalnych) Synod o synodalności znajduje się w drugim etapie, zwanym “Etapem Kontynentalnym”. W tym miejscu gromadzić będziemy wszystkie dostępne materiały dostępne w języku polskim dotyczące tej fazy Synodu.

Synod cyfrowy - Kościół cię słucha

O co chodzi w projekcie "Kościół cię słucha"? Powstał z wezwania, które Ojciec Święty skierował do całego Kościoła, aby przeprowadzić Synod Synodalności, z zamiarem przeniesienia go również do środowisk cyfrowych, tak aby nikt nie był wykluczony z procesu synodalnego i nikt nie został pozostawiony bez możliwości bycia wysłuchanym i wniesienia swojego wkładu do Kościoła, nawet jeśl na codzieńi nie uczestniczy w życiu Kościoła. Dlatego jest to, można tak powiedzieć, komplementarna część działalności synodalnej "twarzą w twarz" w świecie cyfrowym. Zrodził się z dwóch wielkich zasad papieża Franciszka: by być Kościołem wychodzącym oraz udać się na peryferie życia religijnego.

Dokumenty końcowe zgromadzeń kontynentalnych

Prezentujemy dokumenty końcowe Zgromadzeń Kontynentalnych w wersji oryginalnej oraz przetłumaczone maszynowo (narzędzia DeepL oraz Google Translate).

Dokumenty pochodzą ze strony https://www.synod.va/en/synodal-process/the-continental-stage/final_document.html

UWAGA: Niniejsze tłumaczenie nie jest oficjalnym tłumaczeniem KEP – to tłumaczenie maszynowe przygotowane na potrzeby serwisu synod.org.pl

Dokumenty w polskiej wersji języjowej zgromadzenia synodalnego w Pradze

Dokumenty w polskiej wersji językowej Zgromadzenia Kontynentalnego w Pradze

Dokumenty przetłumaczone podczas Zgromadzenia Synodalnego w Pradze na język polski.

Europejskie Zgromadzenie Synodalne w Pradze (5-12.02.2023)

Prace medialne związane ze zgromadzeniem kontynentalnym Synodu Biskupów w Pradze nabierają tempa. Rada Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) uruchomiła w poniedziałek nową stronę internetową, której celem jest dostarczenie informacji o rozpoczynających się 5 lutego w stolicy Czech obradach synodalnych na temat synodalności.

Planowany program Zgromadzenia oraz film wyjaśniający na temat światowego procesu synodalnego można już obejrzeć na stronie prague.synod2023.org.

W przypadku pierwszej części Zgromadzenia Kontynentalnego, która odbędzie się w dniach 5-9 lutego, planowany jest również livestream na tej platformie. Będzie też podsumowanie merytoryczne i galeria zdjęć z każdego dnia obrad.

Druga część zgromadzenia, która jest zarezerwowana dla przewodniczących 39 krajowych konferencji biskupów i potrwa od 10 do 12 lutego, zaplanowana jest bez obecności mediów. Na zakończenie obrad planowane jest jedynie oświadczenie prasowe – zapowiada CCEE.

Oficjalna strona www>>>

Rola biskupa w procesie synodalnym

Rola biskupa w procesie synodalnym

List kardynałów Grecha i Hollericha do biskupów świata Watykan, 30 stycznia 2023 r.

W przeddzień obchodów Zgromadzeń Kontynentalnych, właśnie z listem skierowanym do wszystkich biskupów eparchialnych katolickich Kościołów Wschodnich oraz biskupów diecezjalnych na całym świecie, Sekretarz Generalny Synodu, kardynał Mario Grech, oraz Relator Generalny XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, kardynał Jean-Claude Hollerich, podejmują temat roli biskupa w trwającym procesie synodalnym.

Przywołując procesualny charakter zwołanego przez papieża Franciszka Synodu o synodalności, obaj kardynałowie przypominają o odpowiedzialności pasterzy, "zasady i fundamentu jedności świętego Ludu Bożego" (LG 23), w odniesieniu do procesu synodalnego.

W rzeczywistości, piszą dwaj kardynałowie, "nie ma sprawowania synodalności kościelnej bez sprawowania kolegialności biskupiej", świadcząc o tym, jak te dwa "wymiary" życia Kościoła nie są w opozycji, ale że jeden nie może istnieć bez drugiego (...).

Rozszerzanie namiotu: europejski wkład

ISKK współuczestniczył w międzynarodowym spotkaniu ekspertów i praktyków synodalnych na temat synodalności europejskiej, które odbyło się w Luxembourg School of Religion & Society, 15-17 stycznia 2023 r. Spotkanie miało miejsce pomiędzy sporządzeniem Dokumentu dla etapu kontynentalnego („Rozszerz przestrzeń twego namiotu [Iz 54,2]”) we Frascati w październiku 2022 r. a europejskim zgromadzeniem kościelnym w Pradze w lutym 2023 r. Jego celem była refleksja nad tym pierwszym dokumentem, mająca stać się wkładem dla zgromadzenia praskiego, poprzez zebranie mądrości zaczerpniętej z ponad 50 procesów synodalnych w diecezjach i narodach Kościoła katolickiego w Europie w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Spotkanie odwiedził kardynał Jean-Claude Hollerich. Poniżej zamieszczamy link do efektu prac - dokumentu wskazującego na dobre praktyki, przeszkody oraz zalecenia synodalne.(...)

Faza kontynentalna - Przebieg etapu kontynentalnego (wyciąg z dokumentu roboczego)

109. Proces prowadzący od publikacji niniejszego DEK do sporządzenia Instrumentum laboris będzie odznaczał się następującymi etapami: 1) DEK zostanie przesłany do wszystkich biskupów diecezjalnych; każdy z nich, wraz z diecezjalnym zespołem synodalnym, który koordynował pierwszą fazę, zorganizuje eklezjalny proces rozeznania na temat DEK, wychodząc od trzech pytań wskazanych powyżej w n. 106. Każdy Kościół lokalny będzie miał więc możliwość wsłuchania się w głosy innych Kościołów, zebranych w DEK, i ustosunkowania się do nich na podstawie własnego doświadczenia. (...)

Dokument roboczy dla etapu kontynentalnego

“Z wielką radością przedstawiam wam dokument roboczy na etap kontynentalny Synodu. Treść Dokumentu jest wyraźnym świadectwem procesu zachodzącego w Kościele. Podsumowania świadczą o tym, że tam, gdzie konsultacje miały miejsce, przyniosły obfite owoce. Zaskoczeniem dla grupy, która współpracowała przy czytaniu streszczeń i pisaniu Dokumentu, jest szczególna zbieżność w wielu punktach wypowiedzi pochodzących z bardzo różnych kontekstów kościelnych i kulturowych. Prawdą jest, że Dokument został opracowany na podstawie syntez konferencji biskupów, a nie bezpośrednio na podstawie wkładu Kościołów partykularnych. Zakładanie, że wszystkie Konferencje Episkopatu celowo stłumiły proroctwo Ludu Bożego jest tak samo ideologiczne jak zakładanie czegoś przeciwnego” (...)

Konferencja prasowa prezentująca dokument roboczy dla etapu kontynentalnego (27.10.2022)

w dniu 27 października 2022r. o godz. 12.15 odbyła się konferencja prasowa poświęcona prezentacji Dokumentu na etap kontynentalny Synodu: "O Kościół synodalny: komunia, uczestnictwo i misja". Wydarzenie było transmitowane na żywo z Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej. Dokument roboczy na Etap Kontynentalny jest owocem syntez wynikających z konsultacji Ludu Bożego w pierwszej fazie procesu synodalnego i będzie przedmiotem czasu słuchania, dialogu i rozeznania Kontynentalnych Zgromadzeń Synodalnych (styczeń-marzec 2023).

Infografika opisująca etap kontynentalny Synodu o synodalności

Infografika prezentująca założenia etapu kontynentalnego, sposób jego przeprowadzenia, oraz to jak wpisuje się on w całość Synodu o synodalności. Wyjaśnia również znaczenie i sens dokumentu przygotowanego dla tego etapu, a także sposób w jaki zespoły kontynentalne powinny nad nim pracować.

Najczęściej zadawane pytania

Na tej stronie znajdują się odpowiedzi na takie pytania jak: Czym jest faza kontynentalna Synodu? Dlaczego dodano ten etap? Kiedy zaczyna się Etap Kontynentalny? Czy będzie wtedy pięć spotkań kontynentalnych? Jaki jest cel fazy kontynentalnej? Jak ten etap wpisuje się w proces synodalny? Jak i kiedy odbędą się te spotkania kontynentalne? W jaki sposób poszczególni wierzący będą mogli w nich uczestniczyć?

Konferencja prasowa prezentująca etap kontynentalny (26 sierpnia 2022r)

"Stoimy w obliczu dialogu eklezjalnego bez precedensu w historii Kościoła, nie tylko ze względu na ilość otrzymanych odpowiedzi czy liczbę zaangażowanych osób (co niektórym, którzy chcą opierać się wyłącznie na liczbach - które mogą być tylko przybliżone - może wydawać się ograniczone), ale także ze względu na jakość uczestnictwa. Proces słuchania i rozeznawania z pewnością nie był doskonały. Wiemy o tym, ale wiemy też, że staramy się być coraz bardziej obrazem Kościoła synodalnego, uczymy się też na naszych błędach". Tak stwierdził kard. Jean-Claude Hollerich, sprawozdawca generalny XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, na konferencji prasowej prezentującej II etap procesu synodalnego: etap kontynentalny.