Co dalej po Synodzie o synodalności?

Synteza parafialna kończy etap Synodu na poziomie parafii. Synteza diecezjalna kończy etap diecezjalny (etap słuchania). Synteza krajowa kończy etap Konferencji Episkopatu (por. ABC Synodu). 

Z racji, że Synod nie ma być jednorazowym doświadczeniem, ale sposobem funkcjonowania w parafii/diecezji/episkopacie można powiedzieć że rozpoczynamy teraz etap realizacji (równocześnie na etapie ogólnoświatowym rozpoczyna się kontynentalny):

Ponieważ Synod ten ma na celu promowanie nowego stylu przeżywania komunii, uczestnictwa i misji Kościoła, etap realizacji będzie miał decydujące znaczenie dla podążania razem na drodze synodalności. Wprowadzenie w życie ma dotyczyć wszystkich Kościołów lokalnych na całym świecie, tak aby proces synodalny objął cały Lud Boży, zarówno jako punkt wyjścia, jak i punkt dojścia (EC, 7). Diecezjalna osoba kontaktowa (osoby kontaktowe) oraz inne osoby i organizmy, które były zaangażowane na etapie diecezjalnym, mogą być pomocne w tym względzie, włączając w to Diecezjalną Radę Duszpasterską, Radę Kapłańską i Parafialne Rady Duszpasterskie.
Vademecum. Proces synodu, p.3.5
Generalny Sekretariat Synodu Biskupów

Dobre praktyki związane z synodalnością i wdrażaniem jej w życie na poziomie diecezji i parafii będą, z Bożą pomocą, treścią tej strony. Jeżeli chcieliby Państwo podzielić się swoimi doświadczeniami w tym obszarze prosimy o kontakt.