<<<Faza kontynentalna – materiały

Konferencja prasowa z dn 26.08.2022r dotycząca fazy kontynentalnej Synodu o synodalności

“Stoimy w obliczu dialogu eklezjalnego bez precedensu w historii Kościoła, nie tylko ze względu na ilość otrzymanych odpowiedzi czy liczbę zaangażowanych osób (co niektórym, którzy chcą opierać się wyłącznie na liczbach – które mogą być tylko przybliżone – może wydawać się ograniczone), ale także ze względu na jakość uczestnictwa. Proces słuchania i rozeznawania z pewnością nie był doskonały. Wiemy o tym, ale wiemy też, że staramy się być coraz bardziej obrazem Kościoła synodalnego, uczymy się też na naszych błędach”. Tak stwierdził kard. Jean-Claude Hollerich, sprawozdawca generalny XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, podczas konferencji prasowej prezentującej II etap procesu synodalnego: etap kontynentalny.

Oprócz 103 odpowiedzi Konferencji Episkopatów (na 114), które dotychczas wpłynęły do Sekretariatu Generalnego Synodu, oraz około tysiąca wypowiedzi z innych rzeczywistości kościelnych, Katolickie Kościoły Wschodnie, Kongregacje Zakonne i Dykasterie Watykańskie przesłały również podsumowanie procesu słuchania i rozeznawania przeprowadzonego w ciągu ostatnich miesięcy.

 

Proces synodalny na świecie

Ze swej strony kard. Mario Grech, sekretarz generalny Synodu, dziękując “całemu Ludowi Bożemu”, który wziął udział w procesie synodalnym, zwrócił się “do was dzisiaj i do tych, którzy śledzą nas z domu, z poczuciem wdzięczności i wielką nadzieją na przyszłość Kościoła synodalnego”. Niezależnie od treści, które wyłonią się z lektury podsumowań, doświadczenia usłyszane lub przeżyte ukazują Kościół żywy, potrzebujący autentyczności, uzdrowienia i pragnący coraz bardziej być wspólnotą, która celebruje i głosi radość Ewangelii, ucząc się razem iść i rozeznawać”. W swoim wystąpieniu kardynał skupił się następnie na zasadzie ciagłości i restytucji Kościołom lokalnym, która charakteryzuje ten proces synodalny.

Poniżej przedstawiamy listę osób, które zabrały głos podczas konferencji prasowej oraz ich wkład:

 

    • JE ks. bp Luis Marín de San Martín O.S.A, podsekretarz Sekretariatu Generalnego Synodu [angielski] – [hiszpański]
    • Ojciec Giacomo Costa S.J., Konsultor Sekretariatu Generalnego Synodu i Szef Grupy Roboczej do opracowania Dokumentu dla Etapu Kontynentalnego. [francuski] – [angielski] – [włoski] – [hiszpański]
    • Susan Pascoe, Członek Zespołu Zadaniowego ds. Etapu Kontynentalnego i Członek Komisji Metodologicznej (wystąpienie w formie wideokonferencji) [angielski]

Program "Słuchanie, Rozeznawanie, Misja. Proces Synodalny w Parafii" 

“Słuchanie, Rozeznawanie, Misja. Proces Synodalny w Parafii” to program organizowany przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego, który ma na celu realizację procesu synodalizacji parafii.

Zakładane efekty procesu synodalizacji parafii:

  • rozpoznanie potencjałów i wyzwań parafii
  • uczenie się słuchania w parafii
  • uczenie się rozmowy w formie dialogu w parafii
  • zainicjowanie regularnych spotkań proboszcza z parafianami w parafii