I sesja synodalna w Rzymie (4-29.10.2023r):
przebieg prac, transmisje, zdjęcia / dokumenty, homilie, medytacje itp / pozostałe materiały

II sesja synodalna w Rzymie (2-27.10.2024r):
informacje

Szukaj
Close this search box.

Wyzwania Instrumentum laboris - Newsleter Sekretariatu Generalnego Synodu

Drodzy przyjaciele,

W miniony wtorek, 20 czerwca, Sekretariat Generalny Synodu mógł wreszcie zaprezentować Instrumentum laboris (IL), dokument roboczy, który będzie animował prace XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów (4-29 października 2023 r.).

Prace nad przygotowaniem tego tekstu “całego Kościoła” – jak określił go kardynał Mario Grech podczas konferencji prasowej poświęconej prezentacji – rozpoczęły się w kwietniu, w następstwie kontynentalnych zgromadzeń synodalnych i przyjęcia odpowiednich siedmiu dokumentów końcowych zgromadzenia, nie zapominając o tym z synodu cyfrowego.

Tekst nie jest owocem ChatGPT, ale długiego procesu rozeznawania, który wziął pod uwagę wszystko, co zostało zrobione i opracowane w ciągu tych dwóch lat procesu, nie chcąc być syntezą lub dokumentem rozstrzygającym. Wręcz przeciwnie, należy go raczej rozumieć jako tekst, który otwiera i zaprasza do dalszego rozeznawania, tym razem bardziej skoncentrowanego, aby dojść do konkretnych kroków w uczynieniu naszego Kościoła coraz bardziej synodalnym. Długa geneza tego tekstu wynika przede wszystkim z autentycznej troski o to, aby IL był jak najbardziej eklezjalny. Sekretariat Generalny Synodu jest Sekretariatem Generalnym całego Kościoła, a nie tylko jego częścią. Staraliśmy się – być może bezskutecznie – wysłuchać wszystkich głosów, a także milczeń. Uczyniliśmy to, poddając tekst, w różnych momentach jego opracowywania, krytycznej lekturze różnych ekspertów i przywódców kościelnych – zwierzchników dykasterii watykańskich in primis – tak, aby postawione refleksje i pytania nie tylko odpowiadały refleksjom i pytaniom, które pojawiły się w trakcie całego procesu synodalnego, ale także były postrzegane przez tych, na których spoczywa duszpasterski i instytucjonalny ciężar kierowania Kościołem.

Wydaje się właściwe, aby zwrócić uwagę na tę prawdziwą troskę ze strony Sekretariatu Generalnego, która często nie pojawia się w nagłówkach artykułów prasowych lub w refleksjach na blogach, które zostały opublikowane po publikacji.

W rzeczywistości inni dziennikarze i publicyści często zatrzymywali się na być może nieco “powierzchownej” lekturze dokumentu, ograniczając się do odnotowania (i zredukowania samego tekstu) do kilku tematów, które stanowią napięcia w Kościele, a nie do centralnego punktu tego synodu, którym jest coraz skuteczniejsze nawracanie Kościoła do jego synodalnej natury. Otwarta struktura dokumentu z wieloma pytaniami być może wywołała poczucie “dezorientacji”. Jest to zrozumiałe. Przychodzi mi na myśl obraz ludu Izraela idącego przez pustynię. Wiedzą, że są wezwani do dotarcia do ziemi obiecanej, ale nie widzą jasno celu, są niecierpliwi i z tego powodu zniechęcają się, odstępują, a nawet odwracają się od Boga. Czytając IL, my również możemy wpaść w pokusę zwątpienia, niecierpliwości, a może nawet rozpaczy w odniesieniu do obranej przez nas ścieżki. To właśnie w tym momencie będziemy musieli zadać sobie pytanie, czy naprawdę wierzymy, że synodalność jest tym, czego Duch Święty chce dla swojego Kościoła i że to właśnie Duch Święty kieruje tym procesem. W rzeczywistości ta synodalna podróż prawie wymaga “aktu wiary” ze strony każdego z nas, przede wszystkim w członków następnego zgromadzenia w październiku, w ich zdolność do uległości wobec głosu Ducha dla dobra naszego Kościoła.

W tym biuletynie znajdziesz wszystkie odniesienia do Instrumentum laboris, wraz z infografikami, które pozwolą ci – przynajmniej mamy taką nadzieję – lepiej zrozumieć strukturę tekstu, metodologię zgromadzenia i rozmowę w Duchu, której wielu z was już doświadczyło. Znajdziecie tam również tłumaczenia na niektóre języki wystąpień podczas konferencji prasowej prezentującej Instrumentum laboris.

Ponadto na stronie synodresources.org można znaleźć elementy i arkusze robocze dotyczące tego, w jaki sposób grupy lokalne mogą wykorzystać Instrumentum laboris do kontynuowania refleksji. Instrumentum laboris może stanowić kolejną okazję do dialogu na poziomie lokalnym z tymi, którzy czują się “wykluczeni” z tego procesu.
Życzę wszystkim dobrej lektury,

Thierry Bonaventura
Kierownik ds. komunikacji

Rozmowa w Duchu Świętym [Infografika]

swej istocie rozmowa w Duchu Świętym może być opisana jako wspólna modlitwa w świetle wspólnego rozeznawania, do którego uczestnicy przygotowują się poprzez osobistą refleksję i medytację. Przekazują sobie nawzajem dar słowa rozważanego, karmionego modlitwą, a nie opinii wypracowanej na poczekaniu. Dynamika między uczestnikami obejmuje trzy podstawowe kroki: (...).

Sugestie, w jaki sposób lokalne grupy synodalne mogłyby wykorzystać Instrumentum laboris do dalszej refleksji nad synodalnością

Sekretariat Synodu Biskupów przygotował 9 propozycji pracy na dokumencie IL przeznaczonych dla lokalnych grup synodalnych. Mogą być one cenną pomocą dla pogłębienia rozumienia synodalności w Kościele lokalnym. Rezultaty prac lokalnych grup synodalnych mogą być również inspiracją dla uczestników Zgromadzenia Synodalnego w Rzymie w październiku 2023r.

Instrumentum laboris może stanowić kolejną okazję do dialogu na poziomie lokalnym z tymi, którzy czują się "wykluczeni" z procesu.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące Instrumentum laboris

Czym jest Instrumentum laboris (IL)?
Jak sugeruje jego łacińskie brzmienie, IL jest przede wszystkim narzędziem pracy dla uczestników pierwszej sesji XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów. W tym sensie IL nie sugeruje odpowiedzi, ale zauważa, wyraża pewne spostrzeżenia, które pojawiły się w trakcie procesu, zachęca do stawiania pytań i dalszego pogłębiania.
Jest to zatem również dokument do rozeznawania przez uczestników zgromadzenia w październiku 2023 roku. W rzeczywistości, w przeciwieństwie do poprzednich synodów, dla których IL było dokumentem, który należy zmienić, poprawić, aby uzyskać nowy dokument, obecne IL zostało pomyślane przede wszystkim jako wsparcie dla metody, według której zgromadzenie zostanie zaproszone do pracy. Będąc kompletnym owocem rozeznania dokonanego na podstawie już napisanych dokumentów, refleksja nad IL może być uzupełniona refleksją nad Dokumentem Przygotowawczym, syntezami krajowymi, Dokumentem Roboczym Etapu Kontynentalnego i siedmioma dokumentami Zgromadzeń Kontynentalnych, nie zapominając o Synodzie Cyfrowym.

(...)

Dokument Instrumentum laboris na pierwszą sesję XVI Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, synteza IL, FAQ oraz Elementy językowe

Jak wskazuje jego łacińskie brzmienie, IL jest przede wszystkim narzędziem pracy, dokumentem służącym rozeznaniu dla uczestników prac XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów. W tym sensie IL nie sugeruje odpowiedzi, ale odnotowuje, otwiera i zachęca do pogłębienia.

IL kończy długą drogę słuchania ludu Bożego w Kościołach lokalnych i kolejne etapy rozeznawania przez Konferencje Biskupów i Zgromadzenia Kontynentalne. Il nie jest jednak podsumowaniem dotychczasowej drogi, ale raczej wynikiem (owocem doświadczenia) tego, czego nauczono się o naturze Kościoła synodalnego. IL jest również owocem rozeznania pytań-napięć, które należy zbadać, a które są uważane za konieczne, aby doprowadzić do synodalnego przekształcenia Kościoła w sposób oczywisty i trwały.

Konferencja prasowa prezentująca dokument Instrumentum laboris (20 czerwca 2023r)

"IL nie jest dokumentem Stolicy Apostolskiej, ale całego Kościoła. Nie jest to dokument napisany przy biurku. Jest to dokument, w którym wszyscy są współautorami, każdy ze względu na rolę, do której jest powołany w Kościele, w posłuszeństwie Duchowi Świętemu. [...] W tekście nie znajdziecie teoretycznego, systematycznego wyjaśnienia synodalności, ale owoc doświadczenia Kościoła, podróży, w której wszyscy nauczyliśmy się więcej, idąc razem i zastanawiając się nad znaczeniem tego doświadczenia. Mogę powiedzieć, że IL jest tekstem, w którym nie brakuje niczyjego głosu: świętego Ludu Bożego; proboszczów, którzy swoim udziałem zapewnili rozeznanie kościelne; papieża, który zawsze nam towarzyszył, wspierał nas i zachęcał do pójścia naprzód. IL jest również okazją dla całego Ludu Bożego do kontynuowania rozpoczętej podróży i okazją do zaangażowania tych, którzy do tej pory nie byli zaangażowani" - powiedział kardynał Mario Grech, sekretarz generalny Sekretariatu Generalnego Synodu, przemawiając dziś po południu na konferencji prasowej prezentującej Instrumentum Laboris (IL)

 

[Wyżej wymienione dokumenty w polskiej wersji językowej dostępne są tutaj: https://synod.org.pl/iii-etap-synodu-sesje-w-watykanie-materialy/]

[Źródło: https://mailchi.mp/synod/newsletter292023_en?e=a73f9c3fbe]