Sesje synodalne w Rzymie (4-29.10):
przebieg prac, transmisje, zdjęcia / dokumenty, homilie, medytacje itp / pozostałe materiały

Szukaj
Close this search box.

Dokument Instrumentum laboris na pierwszą sesję XVI Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, synteza IL, FAQ oraz Elementy językowe

Natura Instrumentum laboris

Jak wskazuje jego łacińskie brzmienie, IL jest przede wszystkim narzędziem pracy, dokumentem służącym rozeznaniu dla uczestników prac XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów. W tym sensie IL nie sugeruje odpowiedzi, ale odnotowuje, otwiera i zachęca do pogłębienia.

IL kończy długą drogę słuchania ludu Bożego w Kościołach lokalnych i kolejne etapy rozeznawania przez Konferencje Biskupów i Zgromadzenia Kontynentalne. Il nie jest jednak podsumowaniem dotychczasowej drogi, ale raczej wynikiem (owocem doświadczenia) tego, czego nauczono się o naturze Kościoła synodalnego. IL jest również owocem rozeznania pytań-napięć, które należy zbadać, a które są uważane za konieczne, aby doprowadzić do synodalnego przekształcenia Kościoła w sposób oczywisty i trwały.

Również w tym przypadku pytanie, wokół którego obraca się cały dokument, jest takie samo od początku procesu synodalnego, jak sformułowano w nr 2 Dokumentu Przygotowawczego (DP): „w jaki sposób to ‘chodzenie razem’, które umożliwia Kościołowi głoszenie Ewangelii, zgodnie z powierzoną mu misją, realizuje się dzisiaj na różnych poziomach (od lokalnego do powszechnego); i do podjęcia jakich kroków zaprasza nas Duch, abyśmy wzrastali jako Kościół synodalny?”.

IL jako całość świadczy o doświadczeniu wiary Ludu Bożego i o sprawach, w których czuje się on wezwany do podjęcia dalszych kroków w celu pogłębienia praktyki synodalnego wymiaru Kościoła. Prawdziwym protagonistą jest Duch Święty, który towarzyszył i prowadził tę wędrówkę oraz napełnił nadzieją i ufnością, aby iść naprzód, abyśmy mogli wzrastać jako misyjny Kościół synodalny głoszący Ewangelię, w wierności zadaniu powierzonemu mu przez Pana.

(…)

[Źródło: Często zadawane pytania (Frequently Asked Questions – FAQ)   i  Synteza]