I sesja synodalna w Rzymie (4-29.10.2023r):
przebieg prac, transmisje, zdjęcia / dokumenty, homilie, medytacje itp / pozostałe materiały

II sesja synodalna w Rzymie (2-27.10.2024r):
informacje

Szukaj
Close this search box.

Rola biskupa w procesie synodalnym

List kardynałów Grecha i Hollericha do biskupów świata
Watykan, 30 stycznia 2023 r.

W przeddzień obchodów Zgromadzeń Kontynentalnych, właśnie z listem skierowanym do wszystkich biskupów eparchialnych katolickich Kościołów Wschodnich oraz biskupów diecezjalnych na całym świecie, Sekretarz Generalny Synodu, kardynał Mario Grech, oraz Relator Generalny XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, kardynał Jean-Claude Hollerich, podejmują temat roli biskupa w trwającym procesie synodalnym.

Przywołując procesualny charakter zwołanego przez papieża Franciszka Synodu o synodalności, obaj kardynałowie przypominają o odpowiedzialności pasterzy, “zasady i fundamentu jedności świętego Ludu Bożego” (LG 23), w odniesieniu do procesu synodalnego.

W rzeczywistości, piszą dwaj kardynałowie, “nie ma sprawowania synodalności kościelnej bez sprawowania kolegialności biskupiej”, świadcząc o tym, jak te dwa “wymiary” życia Kościoła nie są w opozycji, ale że jeden nie może istnieć bez drugiego.

Aby uniknąć wszelkich nieporozumień, list następnie mocno powtarza główny temat – temat synodalności – wybrany przez papieża Franciszka dla prac synodalnego zgromadzenia biskupów w październiku przyszłego roku. “W rzeczywistości są tacy, którzy zakładają, że już wiedzą, jakie będą wnioski zgromadzenia synodalnego. Inni chcieliby narzucić Synodowi porządek obrad, z zamiarem kierowania dyskusją i określenia jej wyniku. Jednak temat, który Papież wyznaczył XVI Zwyczajnemu Zgromadzeniu Ogólnemu Synodu Biskupów, jest jasny: “Dla Kościoła synodalnego: komunia, uczestnictwo, misja”. Jest to zatem jedyny temat, do którego zgłębienia jesteśmy wezwani na każdym z etapów w ramach tego procesu. Oczekiwania wobec Synodu 2021-2024 są liczne i różnorodne, ale zadaniem zgromadzenia nie jest zajęcie się wszystkimi kwestiami dyskutowanymi w Kościele”.

W przededniu kontynentalnych zgromadzeń synodalnych list zatrzymuje się następnie nad podstawowym celem tych zgromadzeń: wzrastaniem w synodalnym stylu bycia Kościoła. “Im bardziej będziemy wzrastać w synodalnym stylu bycia Kościołem, tym bardziej my wszyscy jako członkowie Ludu Bożego – wierni i pasterze – nauczymy się czuć cum Ecclesia, w wierności Słowu Bożemu i Tradycji. Poza tym, jak moglibyśmy zająć się spiczastymi pytaniami, często dzielącymi, nie odpowiadając najpierw na wielkie pytanie, które stanowi wyzwanie dla Kościoła od czasu Soboru Watykańskiego II: “Kościele, co mówisz o sobie?”.

List dostępny jest w następujących wersjach językowych:

Rola biskupa w procesie synodalnym