Sesje synodalne w Rzymie (4-29.10):
przebieg prac, transmisje, zdjęcia / dokumenty, homilie, medytacje itp / pozostałe materiały

Szukaj
Close this search box.

Ku duchowości synodalnej

Jednym z najbardziej znaczących aspektów Synodu 2021-2023 jest uznanie, że jest on informowany i kształtowany przez duchowość. Rozwijając “duchowość dla synodalności”, stwierdzamy, że pomaga nam ona zintegrować naszą refleksję teologiczną i poszerzyć nasze doświadczenie Kościoła, gdy głębiej angażujemy się w proces synodalny. W istocie, w miarę jak rozwijają się w nas cechy duchowości synodalnej, możemy dostrzec w niej sposoby, w jakie Duch Święty wspiera życie Kościoła, pociągając każdego z nas do głębszej miłości Chrystusa i poruszając nas do pragnienia coraz większej komunii, uczestnictwa i misji.

Celem tego opracowania nie jest szczegółowa analiza duchowości synodalności i jej teologicznych podstaw. Ta ważna praca musi zostać wykonana, ale będzie wymagała szerszego potraktowania niż jest to tutaj możliwe. Jest raczej nadzieja, że podstawy, natura i znaczenie duchowości dla synodalności mogą zostać rozwinięte w świetle samego procesu synodalnego, czerpiąc z doświadczenia całego Kościoła.

Strona powstała na podstawie strony https://www.synod.va/en/highlights/towards-a-spirituality-for-synodality.html