<<< O Synodzie

Radiowa kampania informacyjna - Synod to Ty, Ja, My! Zaangażuj się!

Założenia

  1. Myśl przewodnia: Synod to Ty, Ja, My! Zaangażuj się!
  2. Grupa docelowa: Osoby troszczące się o Kościół, zaangażowane ponad przeciętnie w rozwój swojej wiary (czytające/słuchające media katolickie), ale do tej pory nie angażujące się aktywnie w sprawy parafii;
  3. Media: radia związane z wartościami katolickimi;
  4. Cel: Podzielić się świadectwem osób, które już zaangażowały się w synod – dlaczego to zrobiły, co spotkanie synodalne w nich zmieniło. I w ten sposób przekonać innych, że warto się w synod zaangażować;

Spoty radiowe

Wszystkie spoty radiowe oraz metryczkę można pobrać z dysku Google

Spakowane pliki dostępne są również tutaj: Spoty radiowe w ramach radiowej kampanii informacyjnej.

Synod to Ty, Ja, My! – Możliwość wsłuchania się w głos wiernych – Ks. Adam Wtulich

Synod to Ty, Ja, My! – Nadzieja na dialog w Kościele – s. Bożena Stencel FMM

Synod to Ty, Ja, My! – Sprzeciw wobec propozycji zmiany doktryny Kościoła – Paweł Ignatowicz

Synod to Ty, Ja, My! – Kościół który kocham – Ada Kwiatkowska

Synod to Ty, Ja, My! – Spotkanie i doświadczenie wspólnoty – Rafał Dziedzic

Metryczka spotów radiowych

Program "Słuchanie, Rozeznawanie, Misja. Proces Synodalny w Parafii" 

“Słuchanie, Rozeznawanie, Misja. Proces Synodalny w Parafii” to program organizowany przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego, który ma na celu realizację procesu synodalizacji parafii.

Zakładane efekty procesu synodalizacji parafii:

  • rozpoznanie potencjałów i wyzwań parafii
  • uczenie się słuchania w parafii
  • uczenie się rozmowy w formie dialogu w parafii
  • zainicjowanie regularnych spotkań proboszcza z parafianami w parafii