<<<Trzeci etap Synodu – materiały

Raport teologiczny na zgromadzenie synodalne w 2023 r.

Od maja 2022 r. KU Leuven (Belgia) prowadzi projekt badawczy o nazwie Mapping Synodality, którego celem jest stworzenie przeglądu dyskusji akademickiej na temat synodalności i Kościoła rzymskokatolickiego w służbie Synodu 2021-2024. Projekt opiera się na literaturze w języku angielskim, francuskim, niemieckim i hiszpańskim.
Konkretnymi owocami projektu są:

 1. obszerna Bibliografia Akademicka 2013-2023 (online pod adresem LINK);
 2. seria stosunkowo krótkich (3-5 stron) i przystępnych teologicznych dokumentów informacyjnych. (Dokumenty te są również dostępne jako Apports des théologiens et théologiennes pour le Synode 2023, Documentos informivos de teología para el Sínodo 2023 i Theologische Tischvorlagen für die Synode 2023).

 

Referaty stanowią kompleksowe prezentacje na wybrane tematy:

 1. Praktyka synodalności;
 2. Uczestnictwo, Lud Boży i Sensus Fidelium;
 3. Biskup w Kościele synodalnym;
 4. Prawo kanoniczne i struktury synodalności;
 5. Sprawiedliwość społeczna i synodalność;
 6. Inkulturacja i synodalność;
 7. Uczestnictwo kobiet;
 8. Formacja do synodalności;
 9. Liturgia i synodalność.

 

Istnieje również artykuł z uzasadnieniem metodologicznym.

Dokumenty mają być pomocą dla członków Ludu Bożego, którzy chcą być informowani o akademickiej dyskusji na temat synodalności, zwłaszcza tych, którzy uczestniczą w Synodzie 2023.

Głównym badaczem jest dr Jos Moons. Pomaga mu doktorant Robert Alvarez. Projekt jest nadzorowany przez profesor Judith Gruber i międzynarodowy komitet naukowy.

Materiały te dostępne są tutaj w następujących wersjach językowych:

Program "Słuchanie, Rozeznawanie, Misja. Proces Synodalny w Parafii" 

“Słuchanie, Rozeznawanie, Misja. Proces Synodalny w Parafii” to program organizowany przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego, który ma na celu realizację procesu synodalizacji parafii.

Zakładane efekty procesu synodalizacji parafii:

 • rozpoznanie potencjałów i wyzwań parafii
 • uczenie się słuchania w parafii
 • uczenie się rozmowy w formie dialogu w parafii
 • zainicjowanie regularnych spotkań proboszcza z parafianami w parafii