Strona synod.org.pl powstała, aby służyć koordynacji procesu synodalnego w Polsce i działa pod patronatem Rady Komisji Episkopatu Polski do spraw Apostolstwa Świeckich, z ramienia jej przewodniczącego, abp. Adriana Galbasa.

Jak przebiega w Polsce Synod o synodalności?

Etap diecezjalny

Do połowy maja trwają konsultacje synodalne na poziomie poszczególnych diecezji. W każdej z nich powołany został koordynator procesu synodalnego oraz, zazwyczaj, wspomagający go sekretariat. Zadaniem tak ukształtowanych zespołów ma być przeprowadzenie szerokiego spektrum konsultacji na poziomie diecezji – w poszczególnych parafiach, dekanatach oraz w różnych grupach profilowanych (ruchy, stowarzyszenia, wspólnoty).

W związku z tym osoby, które chciałyby włączyć się w proces synodalny, powinny w pierwszym rzędzie zwrócić się do proboszczów swoich parafii, lub też bezpośrednio do koordynatorów diecezjalnych. Kontakt do sekretariatów koordynujących przebieg synodu na terenie poszczególnych diecezji znajduje się zazwyczaj na stronach kurii diecezjalnych.

Na osobnej stronie prezentujemy wydarzenia związane z etapem diecezjalnym synodu, którą aktualizujemy na bieżąco. 

Synod on-line

Wraz z Wielkim Postem (od marca 2022 roku) rozpocznie się również w Polsce proces synodalnych spotkań online, przygotowany przez mobilną wspólnotę Pogłębiarka, we współpracy z zaproszonymi gośćmi. Osoby zainteresowane taką formą uczestnictwa w synodzie, mogą włączyć się w nią za pośrednictwem strony synod.org.pl/synod-on-line.

Ogólnopolskie spotkania synodalne

Wspólnota Droga Odważnych zaprasza na spotkanie synodalne adresowane do mężczyzn “Mężczyzna w Kościele”. Skierowane jest dla członków męskich wspólnot, grup, ruchów i duszpasterstw oraz zgromadzeń zakonnych i stowarzyszeń życia apostolskiego.

Po zapisaniu się na wydarzenie na stronie mezczyznawkosciele.pl każda grupa otrzyma materiały, by przeprowadzić wewnętrzne spotkanie synodalne. Następnie, przedstawiciele wspólnot i grup spotkają się w Warszawie, w parafii Wniebowstąpienia Pańskiego, 2.04.2022 r., by podzielić się przemyśleniami, pomodlić się i poznać się.

Przekazanie syntez do KEP

Po zakończeniu spotkań synodalnych w diecezjach oraz spotkań online (mniej więcej w połowie maja, choć każda diecezja ma prawo wyznaczyć swój szczegółowy termin, dostosowany do lokalnych realiów), diecezjalne sekretariaty synodalne mają za zadanie przygotować syntezę zbierającą wnioski z przeprowadzonych konsultacji. Syntezy powinny być gotowe do końca czerwca 2022 roku i wówczas – przekazane do Sekretariatu Episkopatu Polski.

W oparciu o nadesłany materiał zostanie przygotowana synteza krajowa, w opracowaniu której pomoże pallotyński Instytut Statystyki Kościoła w Polsce (ISKK). W połowie sierpnia 2022 roku zostanie ona przekazana do Watykanu.

Inne strony www dotyczące synodu w Polsce

Strony www dotyczące synodu (Generalny Sekretariat Synodu Biskupów w Watykanie)