I sesja synodalna w Rzymie (4-29.10.2023r):
przebieg prac, transmisje, zdjęcia / dokumenty, homilie, medytacje itp / pozostałe materiały

II sesja synodalna w Rzymie (2-27.10.2024r):
informacje

Szukaj
Close this search box.

Co dalej po Synodzie o synodalności - Diecezje [Nowa ewangelizacja w diecezji, odnowa diecezji]

Synod „ma na celu inspirować ludzi do marzenia o Kościele, którego część stanowimy, a także rozwijać ludzkie nadzieje, wzbudzać zaufanie, opatrywać rany, tworzyć nowe i głębsze relacje, uczyć się od siebie nawzajem, budować mosty, edukować umysły, ogrzewać serca i przywracać siłę do działań na rzecz naszej wspólnej misji”.
Vademecum. Jaki jest cel Synodu? Zadania procesu synodalnego, p. 1.3
Generalny Sekretariat Synodu Biskupów

Ta strona ma pomóc uczyć się od siebie nawzajem osobom odpowiedzialnym na poziomie diecezjalnym za ciąg dalszy Synodu o synodalności. W założeniu zbierać będzie informacje o tym jak “entuzjazm” synodalny będą chciały zagospodarować nasze diecezje. 

Jeżeli brakuje tu informacji o jakiś podejmowanych inicjatywach prosimy o kontakt

 

Przez lata pracowałem w kilku diecezjach i kontekstach. Często słyszałem, jak bracia księża mówili takie rzeczy jak: “Nie wiemy, dokąd zmierzamy. Potrzebujemy wizji, planu. Czy jesteśmy tu tylko po to, by utrzymać umierającą strukturę?”.

Kościół jest Ciałem Chrystusa. Należy do Niego. Jego Święty Duch nas prowadzi. Jednak w Jego imieniu biskup jako pasterz musi wyznaczać priorytety. Aby diecezja mogła się rozwijać, biskup ma obowiązek, poprzez modlitwę i konsultacje, ustalić kierunek podróży. Jak mówi ks. Illo, “rozkwitać” nie oznacza tu sukcesu, ale owocność. Aby diecezja przekształciła się w ewangelizacyjną, biskup, duchowieństwo i wierni muszą stać się świętymi uczniami-misjonarzami, którzy z radością oddają wszystko na służbę Panu.
bp. Philip Egan
Diecezja Portsmouth (Wielka Brytania)

[Nowa ewangelizacja w diecezji, odnowa diecezji – Inspiracje]
Inicjatywy kardynałów/arcybiskupów/biskupów ze świata mające na celu odnowę (archi)diecezji :

[Nowa ewangelizacja w diecezji, odnowa diecezji]

Uwolnić Ewangelię (Unleash The Gospel)

To coś więcej niż pomysł, dokument czy plan. Uwolnić Ewangelię (Unleash the Gospel) to ruch napędzany przez Ducha Świętego. To misyjna transformacja Archidiecezji Detroit.

Program: Odnów mój Kościół - Archidiecezja Chicago [Nowa ewangelizacja w diecezji, odnowa diecezji]

Odnów mój kościół

Kościół w Chicago poprzez ruch Odnów mój Kościół po raz kolejny, z nową energią odpowiada na wezwanie Pana, aby przemieniać świat.

Jak odnowić diecezję - Diecezja Portsmouth [Nowa ewangelizacja w diecezji, odnowa diecezji]

Bądźcie Moimi świadkami

Jest to dziesięcioletni program misyjny dla diecezji Portsmouth, dla parafii i szkół, duchowieństwa i ludzi. Jest to plan odnowy każdego aspektu życia chrześcijańskiego.

Archidiecezja Lewar - Odnowa Diecezji - Przed siebie w wierze - Droga przed nami [Nowa ewangelizacja w diecezji, odnowa diecezji]

Przed siebie w wierze – Droga przed nami

Przed siebie w wierze: Droga przed nami to duszpasterska wizja Kardynała Josepha W. Tobina dla Archidiecezji Newark. Ma ona na celu ustanowienie pozytywnej drogi dla wiernych, duchowieństwa i archidiecezji

Nowa ewangelizacja w diecezji

20 Videos
Opis

Uwolnić Ewangelię (Unleash the Gospel) to coś więcej niż pomysł, dokument czy plan. Uwolnić Ewangelię (Unleash the Gospel) to ruch napędzany przez Ducha Świętego. To misyjna transformacja Archidiecezji Detroit. Więcej informacji: https://synod.org.pl/uwolnic-ewangelie-unleash-the-gospel-archiecezja-detroit/

[Nowa ewangelizacja w diecezji, odnowa diecezji - Inspiracje]

„Disciples on the Way" (Uczniowie w drodze) - Diecezja Green Bay (USA)

Program "Uczniowie w drodze" (Disciples on the Way) to inicjatywa ewangelizacyjna i formacyjna prowadzona przez Diecezję Green Bay w stanie Wisconsin, USA, pod przewodnictwem Biskupa Davida L. Rickena. Inicjatywa koncentruje się na odnowie duchowej i parafialnej, starając się prowadzić uczestników do głębszego zrozumienia i zaangażowania w życiu duchowym oraz posłudze ewangelizacyjnej. Program ten ma na celu przekształcenie parafii, by stały się jeszcze bardziej ewangelizującymi i otwartymi na potrzeby współczesnego świata.

"Uczniowie w drodze" został uruchomiony w 2014 roku i w ciągu kilku lat, program ten przechodził przez różne etapy (Odkryj Jezusa, Idź za Jezusem, Uwielbiaj Jezusa, Dziel się Jezusem), koncentrując się na katechezie, ewangelizacji i duchowości. Diecezja Green Bay przygotowała różne materiały dla parafii, takie jak przewodniki, modlitwy, broszury oraz materiały multimedialne, które mają na celu parafie w ich duchowym rozwoju i formacji uczestników. Chociaż trudno jest dokładnie oszacować rezultaty programu "Uczniowie w drodze", jego wpływ obejmuje przekształcenie parafii, pogłębianie zaangażowania wiernych, a także rozwijanie duchowości i zrozumienia uczestników poprzez proces formacji i ewangelizacji. [Nowa ewangelizacja w diecezji, odnowa diecezji - Inspiracje]

Więcej informacji:
- Strona www (j. angielski)>>>
- Strona www (j. polski, tłumaczenie automatyczne Google Translate)>>>

[Nowa ewangelizacja w diecezji, odnowa diecezji - Inspiracje]

"Take the Way of the Gospel" („Obierzcie Drogę Ewangelii") - Archidiecezja Melbourne (Australia)

"Take the Way of the Gospel" („Obierzcie Drogę Ewangelii") to inicjatywa odnowy misyjnej Archidiecezji Melbourne w Australii, prowadzona pod kierownictwem Arcybiskupa Petera A. Comensoliego. Celem tego programu jest inspirowanie i umocnienie parafii w głoszeniu Ewangelii, a także zachęcanie do większego zaangażowania wiernych w życie Kościoła i otwarcia na potrzeby otaczającej społeczności.

"Take the Way of the Gospel" został uruchomiony w 2020 roku jako odpowiedź na wyzwania związane z odnową Kościoła, zarówno na poziomie diecezji, jak i na poziomie parafialnym. W ramach tej inicjatywy, Archidiecezja Melbourne dostarcza zasoby, takie jak przewodniki (również w języku polskim >>>), odpowiedzi na często zadawane pytania, treści modlitw, broszury oraz materiały multimedialne, które mają na celu wspierać parafie w ich misyjnym rozwoju. Inicjatywa ta zakłada współpracę z parafiami, duchowieństwem, wolontariuszami i wiernymi w celu wypracowania strategii, które przyczynią się do wzrostu misyjnego i duchowego.

Jednym z kluczowych aspektów "Take the Way of the Gospel" jest przekształcanie parafii w "centra misyjne", które promują aktywne uczestnictwo wiernych i zaangażowanie w różnych formach posługi ewangelizacyjnej. Chociaż ciężko jest dokładnie oszacować rezultaty programu do tej pory, jego wpływ obejmuje większą współpracę pomiędzy parafiami, głębsze zrozumienie Ewangelii oraz rozwój duchowy i misyjny uczestników. [Nowa ewangelizacja w diecezji, odnowa diecezji - Inspiracje]

Więcej informacji:
- Strona www (j. angielski)>>>
- Strona www (j. polski, tłumaczenie automatyczne Google Translate)>>>

[Nowa ewangelizacja w diecezji, odnowa diecezji - Inspiracje]

Stać się Kościołem, jakim Bóg nas powołuje - Pastoralny Plan Archidiecezji Liverpool (WIelka Brytania)

Przedkładam wam wizję przyszłości Kościoła w tej Archidiecezji, która powstała w wyniku sposobu głosowania członków Synodu w czerwcu 2021 roku.

Ten plan nie mógłby powstać w taki sposób, w jaki powstał bez was. Wszyscy słuchaliśmy Boga, który przemawiał do nas poprzez waszą pracę, wasze refleksje, pomysły i pasję do Kościoła i jego miejsca w świecie. Bóg przemawiał do naszej Archidiecezji poprzez jej mieszkańców, zakonników i duchownych. Towarzyszyli nam i zachęcali na naszej drodze nasi partnerzy ekumeniczni i wiele innych osób, które kroczą po tej ścieżce razem z nami.

Ten plan duszpasterski ma służyć jako podstawa do realizacji owoców Synodu 2020. Rozpoczyna się on od postawienia Chrystusa w centrum, a następnie wskazuje drogowskazy na naszej drodze. Następnie następuje szczegółowe rozwinięcie sześciu obszarów rozwoju. Te sześć obszarów będziemy rozwijać oraz nad nimi pracować w nadchodzących latach.

Malcolm McMahon OP, arcybiskup Liverpoolu

W ramach Pastoralnego Planu Archidiecezji Liverpool, opracowano sześć kluczowych obszarów, na których wspólnota chce się skupić. Są to:
1. Stawanie się Kościołem który towarzyszy ludziom przez życie,
2. Stawanie się Kościołem który szanuje powołanie wszystkich ochrzczonych,
3. Stawanie się Kościołem w którym zakorzeniona jest synodalność,
4. Stawanie się Kościołem który odnawia swoje struktury organizacyjne i zarządza swoim majątkiem, aby służyć swojej misji,
5. Stawanie się Kościołem, w którym młodzi ludzie i młodzi dorośli rozkwitają,
6. Stawanie się Kościołem który troszczy się o swoich kapłanów. [Nowa ewangelizacja w diecezji, odnowa diecezji - Inspiracje]

Więcej informacji:
- Strona www (j. angielski)>>>
- Strona www (j. polski, tłumaczenie automatyczne Google Translate)>>>

[Nowa ewangelizacja w diecezji, odnowa diecezji - Inspiracje]

Pastoralny Plan Archidiecezji Galveston-Houston (USA)

Czy wypełniona duchem wiara, wiarygodni świadkowie i otwartość serca są w twojej parafii trudnymi tematami, czy też źródłem wielkiej szansy? Odpowiedź brzmi TAK!

Czy wiesz, które praktyki i posługi w Twojej parafii przyczyniają się do poczucia przynależności i wiary? Czy jako Parafialna Rada Duszpasterska zastanawiasz się nad tymi pytaniami i zmagasz się z opracowaniem planu duszpasterskiego, który poprowadzi Twoją parafię do życia zgodnego z zasadami uczniostwa i odpowiedzialnego zarządzania? Odpowiedzi i wsparcie są tutaj.

Z entuzjazmem przystąpcie do tworzenia wizji waszej parafii, w której ludzie zakochają się w Chrystusie i z której miłość wypływa na wspólnotę. Wyobraź sobie przemianę i ożywienie w twojej wspólnocie, gdyby parafianie byli prawdziwymi przyjaciółmi, żyjącymi w duchu komunii ze sobą.

Archidiecezja ma przemyślany sposób planowania, zaczynając od tworzenia Planów Pastoralnych, dokumentów podsumowujących, wskazujących kluczowe priorytety duszpasterskie dla naszych wspólnot.

W swojej najnowszej wersji, Plan Archidiecezjalny podkreśla znaczenie wdrażania inicjatyw duszpasterskich związanych z 1) Szacunkiem i przezwyciężaniem nadużyć 2) Włączeniem i przezwyciężaniem rasizmu oraz 3) Włączeniem "rodzinnego spojrzenia" do wszystkich posług w naszym Kościele.[Nowa ewangelizacja w diecezji, odnowa diecezji - Inspiracje]

Więcej informacji:
- Strona www (j. angielski)>>>
- Strona www (j. polski, tłumaczenie automatyczne Google Translate)>>>

[Nowa ewangelizacja w diecezji, odnowa diecezji - Inspiracje]

Program "All Things New" („Wszystko na nowo”) - Archidiecezja Saint Luis (USA)

Dlaczego potrzebujemy " Wszystko na nowo"?

Wszyscy wiemy, że dzisiejszy Kościół nie jest taki sam jak 50, 100 czy 150+ lat temu, a jednak wciąż funkcjonujemy na wiele sposobów w oparciu o ten sam sposób ewangelizacji.
Odziedziczyliśmy wielki skarb instytucji katolickich po poprzednich pokoleniach, ale ponieważ populacja i społeczeństwo katolickie zmieniły się w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, nie są one już tak skuteczne i trwałe jak kiedyś.

Jesteśmy teraz bliżej roku 2050 niż 1950. Musimy zadać sobie pytanie, jak powinny wyglądać nasze parafie, duszpasterstwa i instytucje, aby skutecznie dzielić się wiarą w sposób odpowiedni i trwały dla naszych dzieci i przyszłych pokoleń.

All Things New oceni skuteczność Kościoła w St. Louis w głoszeniu Ewangelii i zidentyfikuje możliwości poprawy i odnowy we wszystkich parafiach, szkołach oraz biurach i agencjach kurii.

Cele programu:
- Odnowiony Kościół: Odnowa Ewangelii w naszych parafiach, szkołach i innych działaniach duszpasterskich
- Odnowiona misja: Wzmocnienie naszych wysiłków ewangelizacyjnych wobec tych, którzy znajdują się na marginesie społeczeństwa
- Przyszłość pełna życia: Zapewnienie tętniącej życiem przyszłości dla Kościoła w Saint Louis.

To wieloletni proces, który będzie miał wpływ na naszą Archidiecezję przez następne 75 lat. Wszyscy katolicy są zachęcani do modlitwy i wyrażania swoich opinii na temat przyszłości naszej Archidiecezji, zakorzenionej w naszym spotkaniu z Panem i pragnieniu dzielenia się Dobrą Nowiną z innymi. Plan będzie koncentrował się na wysiłkach Kościoła w zakresie ewangelizacji, a względy infrastrukturalne będą miały drugorzędne znaczenie.

Więcej informacji:
- Strona www (j. angielski)>>>
- Strona www (j. polski, tłumaczenie automatyczne Google Translate)>>>

[Nowa ewangelizacja w diecezji, odnowa diecezji - Inspiracje]

"Hope in the Future" - Diecezja Salford (Wielka Brytania)

Formowanie uczniów z misją, budowanie parafii z misją
Hope in the Future to zaproszenie dla każdej parafii w diecezji do rozpoznania i rozwijania swojej tożsamości misyjnej i powołania do ewangelizacji.

Program został formalnie zainaugurowany w święto św. Franciszka 4 października 2017 r. Biskup John przewodniczył Celebracji Słowa Bożego, która miała miejsce w katedrze, podczas której wszystkim parafiom został wręczony krzyż San Damiano dla każdego kościoła, aby pamiętać o wezwaniu Jezusa przez św. Franciszka "Odbuduj mój Kościół". W swojej homilii biskup John Arnold wyjaśnił, co to znaczy być uczniem-misjonarzem i jak ten program może odbudować nasz kościół w naszej diecezji.

Pięć etapów
Program został podzielony na pięć etapów, z których każdy ma inny cel, aby pomóc parafiom we wzroście i rozwoju w ich własnym czasie.
Etap 1: Świętowanie naszej parafii
Etap 2: Pozyskiwanie naszych talentów
Etap 3: Żyć niedzielną Eucharystią
Etap 4: Głoszenie Dobrej Nowiny
Etap 5: Dzielenie się nadzieją

Pod koniec tej podróży, mamy nadzieję, że będziemy mieli program, który będzie zawierał narzędzia dla parafii, niezależnie od tego, gdzie się one obecnie znajdują. Niektóre parafie będą wiodły prym, inne mogą nie być w stanie nadążyć za nimi w tym czasie, ale będą mogły rozpocząć ten proces w przyszłości. [Nowa ewangelizacja w diecezji, odnowa diecezji - Inspiracje]

Więcej informacji:
- Strona www (j. angielski)>>>
- Strona www (j. polski, tłumaczenie automatyczne Google Translate)>>>

[Nowa ewangelizacja w diecezji, odnowa diecezji - Inspiracje]

Projekt "Partnerzy w Ewangelii" - Archidiecezja Seattle (USA)

Projekt "Partnerzy w Ewangelii" jest kolejnym etapem strategicznego planowania duszpasterskiego, które ma miejsce w całej Archidiecezji Seattle, aby ożywić i odnowić nasz lokalny Kościół katolicki. 

Dlaczego potrzebujemy programu "Partnerzy w Ewangelii"?
W dzisiejszych czasach mamy do czynienia z wieloma rzeczywistościami, które wpływają na życie parafialne i utrudniają pełne przeżywanie naszej misji. Ten archidiecezjalny wysiłek odnowy pomoże nam lepiej wspierać żywe, zrównoważone, skoncentrowane na misji wspólnoty parafialne w całej Archidiecezji Seattle.

Czym jest program "Partnerzy w Ewangelii"?
Program "Partnerzy w Ewangelii" jest kolejnym etapem strategicznego planowania duszpasterskiego, które ma miejsce w całej Archidiecezji Seattle w celu ożywienia i odnowienia naszego lokalnego Kościoła Katolickiego. Większość parafii zostanie połączona w nową strukturę rodzinną składającą się z dwóch lub więcej parafii. Proboszcz, liderzy parafii i parafianie określą, w jaki sposób ta nowa rodzina najlepiej połączy się, aby realizować misję Kościoła jako jedna parafia. 

"Dlaczego "Partnerzy w Ewangelii" są potrzebni? Powiedziałbym po prostu, że przy wszystkich zmianach, z którymi mamy do czynienia dzisiaj, globalnie, kulturowo i wewnątrz Kościoła, jest bardzo jasne, że status quo nie jest już opcją. Bardzo łatwo jest nam po prostu kontynuować robienie tego samego i mieć nadzieję, że sytuacja się poprawi. To nie jest strategia, która pozwoli nam dokonać jakiejś znaczącej zmiany." [Nowa ewangelizacja w diecezji, odnowa diecezji - Inspiracje]
Arcybiskup Etienne

Więcej informacji:
- Strona www (j. angielski)>>>
- Strona www (j. polski, tłumaczenie automatyczne Google Translate)>>>

[Nowa ewangelizacja w diecezji, odnowa diecezji - Inspiracje]

Odważnie żyć Ewangelią - Diecezja St. Petersburg (USA)

My, Katolicka Diecezja St Petersburg, jesteśmy radosną wspólnotą uczniów głoszących Dobrą Nowinę i zapraszających wszystkich ludzi do spotkania z miłością i miłosierdziem Jezusa Chrystusa. Petersburg obejmuje wszystkich ludzi w hrabstwach Pinellas, Hillsborough, Pasco, Hernando i Citrus.  Podczas gdy wielu ludzi identyfikuje się jako katolicy, jest to również nasze "terytorium misyjne".

Będziemy żyć zgodnie z naszym celem poprzez:
Głoszenie: Poznawanie i dzielenie się Ewangelią Jezusa. "A ta Ewangelia o królestwie będzie głoszona po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom". - Mt 24,14
Zapraszanie: Witanie i towarzyszenie innym, tak jak to robił Jezus. "Dlatego przygarniajcie siebie nawzajem, bo i Chrystus przygarnął was - ku chwale Boga". - Rz 15,7
Spotkania: Wzrastanie w relacji z Jezusem i z innymi. "Przystąpcie bliżej do Boga, to i On zbliży się do was". - Jk 4,8

[Nowa ewangelizacja w diecezji, odnowa diecezji - Inspiracje]

Więcej informacji:
- Strona www (j. angielski)>>>
- Strona www (j. polski, tłumaczenie automatyczne Google Translate)>>>

[Nowa ewangelizacja w diecezji, odnowa diecezji - Inspiracje]

Zjednoczeni w sercu - Diecezja Lafayette (USA)

Deklaracja misji
Jesteśmy ludem Bożym jednoczącym się w sercu Jezusa Chrystusa.
Łączymy się z całym Kościołem w głoszeniu Ewangelii słowem, sakramentami i miłością dla zbawienia wszystkich ludzi.

Prowadzeni przez Ducha Świętego, ugruntowani w modlitwie i formacji poprzez nasze 3 filary, do 2030 roku będziemy...

Diecezja Lafayette w Indianie jest wspólnotą, która musi zmierzyć się z rzeczywistością, w której żyjemy, w kulturze uparcie sprzeciwiającej się wartościom chrześcijańskim, co wymaga od nas dostosowania się do tej nowej rzeczywistości. W środku zmian ekonomicznych i demograficznych musimy, jako wspólnota wiary, dotrzeć i być obecni, aby spotkać ludzi tam, gdzie są. "Dzieło Nowej Ewangelizacji zaprasza ochrzczonych do odnowienia własnej wiary w sposób, który prowadzi do ewangelizacji innych - ostatecznie przekształcając naszą kulturę miłością Pana i Jego nauką." (Fragment zaczerpnięty z p.7 Living as Missionary Disciples, USCCB)

Tak więc jesteśmy zjednoczoną wspólnotą wiernych, która jest doświadczana jako gościnni, troskliwi i zaangażowani ewangelizatorzy towarzyszący ludziom w ich drodze wiary ku Jezusowi Chrystusowi i Jego Kościołowi. Zapraszamy, formujemy, angażujemy i zanurzamy tych, którzy są nowi lub odpadli do żywej, odpowiedniej i prawdziwej wiary katolickiej.

Dzięki sile Eucharystii jesteśmy katolickim ludem, który świadczy o obecności Boga i Jego zbawczej łasce w lokalnej społeczności i w świecie, który jest właścicielem naszej wiary i liderem w parafiach i wspólnotach, w których służymy.

Jesteśmy zaangażowani w szeroką gamę posług i służb w naszych lokalnych społecznościach poprzez silne, stabilne i zrównoważone parafie, misje i szkoły. Nasze parafie są partnerami w dzieleniu się naszymi zasobami i posługami w jasnym podejściu "Wszyscy dla wszystkich w Chrystusie" tworząc silną całość "tkanki wiary" w całej diecezji. Nasze parafie i szkoły są centrami zarówno dla katolików jak i dla społeczności, jako krytyczna część życia i wiary ludzi.

Zwiększamy naszą współpracę i zmniejszamy naszą izolację. Zwiększamy możliwości zarządzania i przywództwa naszych proboszczów; dajemy im czas na skupienie się na wierze, liturgii, sakramentach i ludziach. Pozwala to diecezji budować zdolności przywódcze duchowieństwa i świeckich, jednocześnie dzieląc się zarządzaniem i rozwojem naszych zasobów finansowych, ludzkich i fizycznych.


Nasze katolickie instytucje i usługi są solidne i dobrze prosperujące w całej diecezji, a nasz parafialna wsolnota pwzrasta w dostarczaniu potrzebnych posług oraz okazji do prawdziwych spotkań z osobą Jezusa. [Nowa ewangelizacja w diecezji, odnowa diecezji - Inspiracje]

Więcej informacji:
- Strona www (j. angielski)>>>
- Strona www (j. polski, tłumaczenie automatyczne Google Translate)>>>

[Nowa ewangelizacja w diecezji, odnowa diecezji - Inspiracje]

Podróż w Wierze - Archidiecezja Omaha (USA)

Dlaczego warto dołączyć do tej Podróży w Wierze

Realia zmieniającego się świata wymagają nowych kierunków, aby wzmocnić życie parafialne w całej Archidiecezji Omaha.

Towarzyszmy sobie nawzajem w nowej podróży, aby wspólnie iść naprzód w naszej katolickiej wierze. 

Będziemy słuchać siebie nawzajem, uczyć się od siebie i podejmować decyzje dotyczące przyszłości przepełnionej wiarą.

Dlaczego ta Podróż w Wierze ma tak wielkie znaczenie właśnie teraz? Pomyśl o tym, jak doświadczałeś lub zmagałeś się w swojej własnej podróży w wierze. Jako jeden Kościół musimy reagować na zmiany w naszej katolickiej wspólnocie i w otaczającym nas świecie.

  "Wyzwanie polega na tym, aby zobaczyć to jako okazję, głębiej doświadczyć działania Ducha Świętego i odpowiedzieć prawdziwie z wiarą i zaufać Bogu".  - Arcybiskup George Lucas

Nasze obecne realia wymagają nowych kierunków w życiu parafii
To nie jedna, ale raczej seria zmian na przestrzeni dekad, które dzisiaj stanowią wyzwanie dla naszej Diecezji. Aby zmierzyć się z naszą obecną rzeczywistością, ważne jest, abyśmy otwarcie i szczerze dzielili się posiadanymi informacjami. Z wyraźnym zrozumieniem, możemy świadomie iść naprzód w nowych i odpowiedzialnych kierunkach.

Rosnąca rozbieżność
W naszych własnych wspólnotach parafialnych większość katolików nie uczestniczy już w życiu Kościoła. 
- Cotygodniowa frekwencja na mszy świętej wynosi poniżej 1 na 4 osoby. 
- Działalność parafialna przyciąga tylko niewielki procent parafian
- Mniej młodych dorosłych identyfikuje się jako katolicy lub członkowie parafii
Źródło: Spis ludności Archidiecezji Omaha

W obliczu limitu kapłanów
W ciągu najbliższych dziesięciu lat liczba dostępnych księży będzie stale spadać. Aby wspólnoty parafialne mogły prowadzić ożywione duszpasterstwo, musimy dostrzec warunki, które ograniczają naszych księży:  
- Rosnący stres związany z przeciążeniem pracą
- Więcej odejść na emeryturę niż nowych powołań
- Starzejące się, niewykorzystane budynki 

Zderzenie obecnych realiów
Zmiana populacji z wiejskiej na miejską jest niezaprzeczalna.  Cenimy życie parafialne w każdym zakątku Archidiecezji i musimy znaleźć sposoby, aby uczynić wiarę bardziej dostępną dla większej liczby ludzi.

Kościół bardziej wielokulturowy
W miarę jak obszar miejski Omaha zbliża się do miliona mieszkańców, bardziej zróżnicowane wspólnoty parafialne rozkwitają w naszych miejskich i wiejskich hrabstwach. Musimy być przygotowani do kroczenia nowymi drogami w wierze. 

Wizja dla aktywnych wspólnot parafialnych
Nasza wspólna wizja dla Archidiecezji kieruje naszą Podróżą w Wierze przez następne trzy lata. Wynika ona bezpośrednio z nadziei i duchowych pragnień katolików, które zostały przedstawione podczas sesji słuchania w całej Archidiecezji.

Więcej informacji:
- Strona www (j. angielski)>>>
- Strona www (j. polski, tłumaczenie automatyczne Google Translate)>>>

[Nowa ewangelizacja w diecezji, odnowa diecezji - Inspiracje]

Jednego serca - Diecezja Covington (USA)

Przesłanie od biskupa Ifferta

"I tak jest słuszne, że wszystkie Twoje stworzenia Ci służą, wszyscy odkupieni Cię chwalą, a wszyscy święci jednym sercem Cię błogosławią". (Mszał Rzymski, Prefacja wspólna III)
30 września 2022 r.

Moi Bracia i Siostry,

Z wielką radością dzielę się dziś z Wami rozpoczęciem kluczowej inicjatywy duszpasterskiej w diecezji Covington - With One Heart. Celem tej inicjatywy jest ośmielenie i wyposażenie wiernych - kapłanów i całego Ciała Chrystusa - do zaangażowania się w misję Jezusa ze zjednoczoną i zdecydowaną energią.

Chcę jasno powiedzieć, że NIE JEST to proces ograniczania się! Naszą intencją jest zwrócenie się do Świętego Ducha Bożego po wskazówki i jak najlepsze wykorzystanie darów, którymi Bóg obdarzył ten lokalny Kościół. Wyruszamy, aby rozwinąć wizję, którą możemy dzielić, ustalić cele promowania świętości w naszych wspólnotach, rozwinąć liderów i zgromadzić ludzi i zasoby, aby pilnie realizować to święte dzieło.

W tej podróży będzie nas wspierał Katolicki Instytut Przywództwa. CLI jest zbudowany na przekonaniu, że wszystko co zostało nam dane jest darem od Boga, który należy wykorzystać w służbie, chwale i błogosławieniu imienia Bożego i ludu Bożego. Ich usługi są dostępne dla diecezji Covington dzięki hojności niewielkiej liczby dobroczyńców, którzy są liderami w biznesie, edukacji, służbie wojskowej i nie tylko. Pragnieniem tych katolickich filantropów jest rozwijanie potencjału przywódczego, który jest już tak oczywisty i cenny w naszych księżach, diakonach, osobach konsekrowanych i oddanych liderach świeckich; powiększanie darów, które są w służbie Ewangelii. Dziękuję Bogu za ich inicjatywę.

Ten proces jest już w toku. Dwudziestu jeden wykwalifikowanych liderów z całej diecezji przyjęło zaproszenia do komisji podstawowych i planistycznych, które będą pracować ramię w ramię ze mną i CLI. Po pierwsze, będziemy kontynuować naszą pracę słuchania, która rozpoczęła się w ramach Procesu dla Kościoła Synodalnego. Wykorzystamy otrzymany wkład, aby pomóc nam wsłuchać się, w sposób systematyczny, w to, co karmi waszego ducha w naszych parafiach i organizacjach, jak również w głód serca, który pozostaje niespełniony. Skupimy się na tym jak pomagamy sobie nawzajem w kierunku pełniejszego życia uczniowskiego.

Wykorzystamy dane z tego oddolnego procesu do opracowania strategicznego planu duszpasterskiego dla diecezji Covington:
- Pomożemy księżom wsłuchać się w ich własną pasję do posługi i potrzeby naszych ludzi oraz zapewnimy coaching i formację w celu maksymalizacji ich zdolności przywódczych.
- Będziemy towarzyszyć parafiom w tworzeniu ich własnych planów duszpasterskich i strategii ich wdrażania.
- Zwrócimy się o pomoc do wiernych katolików z całej Diecezji, którzy skorzystali z przywództwa i rozwoju umiejętności w swoim życiu zawodowym i zaprosimy ich do poświęcenia swojego czasu i umiejętności dla żywej misji Jezusa.
- Połączymy te najcenniejsze zasoby z księżmi i liderami parafii, którzy mogą skorzystać z ich doświadczenia. Będziemy robić to wszystko i jeszcze więcej z miłości do Boga i miłości do bliźniego.

Bardzo często jestem pytany o moją wizję dla naszego lokalnego Kościoła. Moja wizja obejmuje:
- Abyśmy wspólnie szukali najbardziej roztropnych i dobroczynnych sposobów czynienia tego, co jest słuszne i święte dla Ludu Bożego.
- Abyśmy uznawali dary Boże i odważnie używali ich z miłości do Boga i bliźniego.
- Że wylewamy nasze życie nie dla partykularnego interesu, ale dla wspólnego dobra i wzrostu WIELU osób na drodze bycia uczniem Jezusa.
- Abyśmy hojnie przyjęli dary, które Bóg rozlał i zaakceptowali Jego wezwanie do bycia chrześcijańskimi świadkami w świecie.
- Aby ci z nas, którzy sprawują władzę w Kościele, czynili to z pokorą, uznając, że nie jesteśmy jedynymi, których Bóg powołał do misji.
- Abyśmy obmywali sobie nawzajem nogi, nie dlatego, że jesteśmy słabi, ale właśnie dlatego, że Jezus jest silny w nas i umacnia każdego z nas.
- Abyśmy odpowiedzieli na wyzwanie św. Pawła (patrona naszej diecezji), aby być odważnymi dla Chrystusa.
- Abyśmy byli wystarczająco błogosławieni, by żyć jednym sercem - sercem Jezusa Chrystusa otwartym z miłości do świata.

Proszę, zachowajcie ten wysiłek i wasz Kościół diecezjalny w waszych codziennych modlitwach. Dołączcie do mnie w modlitwie, aby Pan uczynił nas silnymi w wierze i ubogimi w duchu, uczniami według Jego własnego serca. Weź udział. Uwierz, że wzrost i umocnienie Kościoła może się dokonać. Bądź hojny ze swoim czasem i talentami.

Z sercem przepełnionym miłością do Was, pozostaję...

Wasz w Chrystusie,
+Biskup John Iffert
Diecezja Covington
[Nowa ewangelizacja w diecezji, odnowa diecezji - Inspiracje]

Więcej informacji:
- Strona www (j. angielski)>>>
- Strona www (j. polski, tłumaczenie automatyczne Google Translate)>>>

[Nowa ewangelizacja w diecezji, odnowa diecezji - Inspiracje]

Invited - Diecezja Arundel & Brighton (Wielka Brytania)

Nasza misja - Zaproszeni 
Nasza Misja Invited rozpoczęła się w zeszłym roku, gromadząc online ludzi z całej diecezji i daleko poza nią, razem w wierze. 

Sezon I pozwolił nam zgłębić podstawowe przesłanie Ewangelii: że jesteśmy stworzeni przez Boga miłości, dla doskonałej relacji miłości z Nim, ale niestety nasza złamana, słaba i zraniona natura sprawia, że często odwracamy się od Niego - starając się znaleźć własne ścieżki do pokoju i radości, które tylko On może przynieść.

Drugi sezon Invited, "Wzrastanie w wierze", to przede wszystkim nasze codzienne doświadczenia, dobre i złe, wzloty i upadki, zgłębianie tego, co naprawdę oznacza bycie naśladowcą lub uczniem Jezusa. 

Nasza Misja Invited powraca w Adwencie 2023 roku oferując program dla małych grup, rozmów online i indywidualnego zaangażowania. Materiał będzie omawiał "Wcielenie", gdy będziemy zastanawiać się nad niedzielnymi czytaniami i orędziem bożonarodzeniowym.

Jak działa Invited?
W każdym sezonie Invited publikujemy serię odcinków, właśnie tutaj, na tej stronie internetowej. Odcinki I i II Sezonu zawierały szereg wypowiedzi wspaniałych prelegentów, wspaniałe świadectwa, a także ciekawe okazje do modlitwy i refleksji. 

Zazwyczaj zalecamy, abyś używał dziennika do zapisywania swoich myśli i refleksji w miarę trwania kolejnych odcinków - każdy film zawiera pytania, nad którymi możesz się zastanowić. Te odpowiedzi w dzienniku są szczególnie pomocne, jeśli dołączysz do jednej z naszych wspaniałych grup parafialnych (zazwyczaj osobiście) lub diecezjalnych rozmów online z naszym Zespołem Formacyjnym, które odbywają się co tydzień.

Bycie częścią naszej rodziny Invited

Niezależnie od tego, czy bierzesz udział w naszej misji Invited w swojej parafii, czy też online, jako część naszej grupy diecezjalnej, wszyscy oglądają ten sam odcinek i analizują ten sam materiał każdego tygodnia, a grupy analizują również czytania mszalne na najbliższą niedzielę. 


Kto może wziąć udział?
Krótka odpowiedź brzmi: każdy! Przez następne cztery lata będziemy zgłębiać zaproszenie Boga do wejścia w relację z Nim oraz dowiemy się, co to oznacza dla naszego życia. Będzie to wspaniała droga poszukiwań, która pomoże nam żyć autentycznie jako Jego ukochani. Będą wyzwania - być może będziemy musieli spojrzeć na siebie z dystansem - ale pod koniec programu chcemy zostać przemienieni i wzmocnieni, by stać się uczniami wypełnionymi Duchem Świętym, cieszącymi się z Bożej dobroci i z Jego Królestwa tutaj na ziemi. [Nowa ewangelizacja w diecezji, odnowa diecezji - Inspiracje]

Więcej informacji:
- Strona www (j. angielski)>>>
- Strona www (j. polski, tłumaczenie automatyczne Google Translate)>>>

[Nowa ewangelizacja w diecezji, odnowa diecezji - Inspiracje]

Słowo, które jest życiem - Plan pastoralny Diecezji Arundel & Brighton (Wielka Brytania)

W październiku 2022 roku Biskup Richard podjął się opracowania nowego Planu Duszpasterskiego dla Diecezji. W akapitach wstępnych pisze:

"Minęły już ponad trzy lata od opublikowania Planu Pastoralnego dla Diecezji. Ten pierwszy dokument był owocem procesu konsultacji w dekanatach diecezji, a Plan został przedstawiony w każdym z nich. W tym czasie nastąpiło wiele pozytywnych zmian. Jednak przez prawie dwa z tych lat żyliśmy również z pandemią Covid-19, co znacząco wpłynęło na każdy aspekt naszego życia."

"Słowo, które jest Życiem, jest naszym podmiotem, a Misja życia i głoszenia orędzia Zbawienia musi być punktem centralnym każdego naszego działania, miarą, według której zastanawiamy się nad naszym życiem jako wspólnoty Kościoła."

"Dlatego korzystam z okazji, aby zaprosić wszystkich w diecezji - wiernych świeckich i zakonników, diakonów i kapłanów - do przyłączenia się do mnie w przekuwaniu naszych parafii we wspólnoty świętych, w silne, żywe i przyjazne szkoły uczniostwa. Niech będą to wspólnoty, w których Pan jest znany i kochany; gdzie liturgia jest przeżywana jako spotkanie z tajemnicą nieba; gdzie codzienna modlitwa jest naturalną częścią życia; gdzie wszyscy są mile widziani i zawsze uznawana jest ich godność jako dzieci Bożych; gdzie młodzi ludzie wzrastają w głębokiej miłości do Ewangelii, do sakramentalnego życia Kościoła i do modlitwy; gdzie wszyscy znają bogactwo wiary i starają się dzielić nim z innymi." [Nowa ewangelizacja w diecezji, odnowa diecezji - Inspiracje]

Więcej informacji:
- Strona www (j. angielski)>>>
- Strona www (j. polski, tłumaczenie automatyczne Google Translate)>>>

[Nowa ewangelizacja w diecezji, odnowa diecezji - Inspiracje]

Plan pastoralny Diecezji Limerick (Irlandia)

Zapraszam was teraz do uważnej lektury naszego planu diecezjalnego. Jest on również do przeczytania razem z innymi w naszych parafiach i wspólnotach. Jak wspomniałem powyżej, w ciągu ostatnich kilku miesięcy wiele pracy włożyliśmy w odczytanie wyników Synodu. Głosowanie synodalne wyznaczyło nam ogólny kierunek dla naszej diecezji, a także jasny kierunek dla każdego tematu, który pojawił się na synodzie, zapewniając tym samym wizję, która będzie nas prowadzić w nadchodzących latach. Umożliwiło nam również ustalenie priorytetów w ramach każdego tematu i opracowanie strategii realizacji szerokiego zakresu działań.

Abyśmy mogli zrealizować naszą Wizję, ogólna strategia zaproponowana w Planie Diecezjalnym polega na rozwijaniu zdolności, czyli zdolności do realizacji na poziomie diecezjalnym i lokalnym.

W każdym temacie można zauważyć, że celem jest rozpoczęcie działań na poziomie diecezjalnym, aby zwiększyć naszą zdolność do poruszania się w tym temacie - jest to osiągane poprzez szkolenie, zatrudnianie lub mianowanie ludzi na kluczowe stanowiska. Następnie, w podobny sposób staramy się rozwijać zdolności w terenie, by czynić postępy w działaniach, zapewniając szkolenia i zasoby oraz upewniając się, że na poziomie lokalnym są ludzie, którzy mogą realizować działania w tym temacie.

Mamy wiele propozycji i wiele działań wymienionych w planie. Intencją jest, aby społeczności lokalne podchodziły do wielu z nich (tych, które nie są kluczowe lub zasadnicze) jak do menu i wybierały te, które są odpowiednie do ich sytuacji. Oczywiście, nie możemy zrobić wszystkiego na raz. Każda społeczność lokalna musi wspólnie rozeznać, które elementy "menu" chce realizować w najbliższych miesiącach, w przyszłym roku itd.

Wreszcie, istnieją dwie inne kategorie propozycji, dla których zastosowaliśmy inną strategię.

Po pierwsze, są to propozycje przedstawione przez grupy lub agencje, które już pracują w konkretnych obszarach i mają szczególne doświadczenie i wiedzę, na przykład Compassionate Communities, Bedford Row, projekt Children's Grief. W tym przypadku strategia polega na współpracy i wspieraniu tych grup, a nie na pracy równoległej. Po drugie, niektóre propozycje zostały wysunięte przez samych delegatów, którzy mają pasję i doświadczenie w danym obszarze, na przykład dialog międzyreligijny, życie z niepełnosprawnością, Laudato Sì i troska o środowisko naturalne lub Nagrody Jana Pawła II dla młodzieży. Również w tym przypadku strategia polega na powrocie do tych delegatów i pracy z nimi nad ich propozycjami.

Mam nadzieję, że lektura Planu Diecezjalnego sprawi wam przyjemność. Czy mogę zasugerować, abyście odmówili krótką modlitwę do Ducha Świętego, aby prowadził was podczas czytania i myślenia o tym, co jest tu proponowane. Jest to plan dla nas wszystkich i wszyscy musimy być w stanie zobaczyć jak możemy go zrealizować. A więc, ruszajmy razem naprzód w nadziei: "Nasza pomoc jest w imieniu Pana, który uczynił niebo i ziemię" (Ps 124:8).

+ Brendan Leahy
Biskup Limerick
[Nowa ewangelizacja w diecezji, odnowa diecezji - Inspiracje]

Więcej informacji:
- Strona www (j. angielski)>>>
- Strona www (j. polski, tłumaczenie automatyczne Google Translate)>>>

Świadectwa:

“Czy jesteś ostatnim biskupem diecezji? Czy teraz Kościół wreszcie odpocznie i będzie po wszystkim?”.

26 listopada 2011 r. dziennikarz zapytał nowo mianowanego biskupa Bredy, Jana Liesena: "Czy jesteś ostatnim biskupem diecezji? Czy teraz Kościół wreszcie odpocznie i będzie po wszystkim?". Chociaż w przeszłości diecezja ta była bardzo katolicka w Holandii, obecnie tylko 1% katolików,…

Świadectwa:

“Czy jesteś ostatnim biskupem diecezji? Czy teraz Kościół wreszcie odpocznie i będzie po wszystkim?”.

26 listopada 2011 r. dziennikarz zapytał nowo mianowanego biskupa Bredy, Jana Liesena: "Czy jesteś ostatnim biskupem diecezji? Czy teraz Kościół wreszcie odpocznie i będzie po wszystkim?". Chociaż w przeszłości diecezja ta była bardzo katolicka w Holandii, obecnie tylko 1% katolików,…

Inspiracje z diecezji w innych krajach, działania posynodalne w polskich diecezjach oraz działania ponaddiecezjalne (Polska), nowa ewangelizacja w diecezji, odnowa diecezji:

Diecezja Bydgoska

„Uczestniczę we wspólnocie diecezji” – przygotowania do kongresu ruchów i stowarzyszeń

„Chcemy przeprowadzić inwentaryzację, restrukturyzację, adaptację tego wszystkiego, do czego Duch Święty nas zaprasza. Potrzebujemy siebie nawzajem” – powiedział ks. dr Piotr Wachowski.

Centrum Edukacyjno-Formacyjne było miejscem spotkania liderów wspólnot i ich duszpasterzy przed planowanym na 21 września kongresem ruchów i stowarzyszeń katolickich diecezji bydgoskiej. – Chcemy przyjść jak Eliasz – do źródeł – by na nowo obudzić i umocnić w sobie wiarę. Usłyszeć od Jezusa zaproszenie do tego, co przed nami. Byśmy Jego mocą podjęli to, co jest ważne dla diecezji i spróbowali to zaaplikować w życie – podkreślił ks. dr Piotr Wachowski, prowadząc rozważania nad słowem Bożym.

Czytaj więcej »
Diecezja Warszawsko-Praska

Kościół synodalny w misji – refleksje po przeczytaniu dokumentu

Czcigodni Kapłani, Drodzy Diecezjanie,

w ramach spotkań synodalnych jakie odbywały się w naszej diecezji zakończyliśmy w marcu bieżącego roku wspólne czytanie dokumentu KOŚCIÓŁ SYNODALNY W MISJI, który został wypracowany przez biskupów, kapłanów, siostry i osoby świeckie w ramach XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów (październik 2023). Podczas kilkunastu spotkań, jakie od listopada 2023 roku do marca 2024 roku odbyły się w naszej diecezji z udziałem biskupów, duchownych i wiernych świeckich, podjęliśmy refleksję nad tekstem tego sprawozdania. Nasze rozmowy i dyskusje miały charakter otwarty, każdy mógł zabrać głos odnosząc się do wcześniej przeczytanych fragmentów tekstu. W ramach przeprowadzonych dyskusji, komentarzy i interpretacji dokumentu synodalnego uczestniczy wysunęli swoje wnioski, uwagi i postulaty, które podajemy poniżej. Nasze refleksje zostały także przekazane przez polski sekretariat Synodu o Synodalności do Watykanu. Dziękujemy wszystkim za wspólne uczestniczenie w naszych spotkaniach, wszystkie refleksje, głosy i uwagi, które notowaliśmy, tak, aby mógł powstać poniższy dokument.

Czytaj więcej »
[Nowa ewangelizacja w diecezji, odnowa diecezji]
Archidiecezja Łódzka

Synodalność – szansa czy zagrożenia dla Kościoła – konferencja naukowa w Seminarium 35+

Synodalność – szansa czy zagrożenia dla Kościoła to tytuł konferencji naukowej, która w czwartek 23 maja br. została zorganizowana przez Ogólnopolskie Seminarium dla starszych kandydatów do święceń.

– Tę sesję dedykujemy ks. prał. dr. Józefowi Morawie w jego 50. rocznicę święceń kapłański – wieloletniemu wykładowcy Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, zajmującemu się systematyczną eklezjologią i eklezjologią fundamentalną. Nasz refleksje na temat Kościoła, które mają wymiar pastoralny duszpasterski jemu dedykujemy. – mówił ks. dr hab. Sławomir Szczyrba, rektor Seminarium 35+.

Czytaj więcej »
[Nowa ewangelizacja w diecezji, odnowa diecezji]
Archidiecezja Łódzka

Andrew Spiteri prowadzi warsztaty synodalne

Świeccy i duchowni uczestniczyli wczoraj wieczorem w domu metropolity łódzkiego w warsztatach synodalnych, które prowadzi pochodzący z Malty Andrew Spiteri. – Wyjątkowość prac odbywających się w grupach synodalnych polega na tym, że jest ona – Konwersacją w Duchu Świętym, która jest związana z doświadczeniem modlitwy, a nie dyskusją o Kościele w Kościele. – mówił Andrew Spiteri.

Czytaj więcej »
Archidiecezja Gnieźnieńska

Jak ożywić parafię dziś, by parafia jutra była w ogóle możliwa?

Jak ożywić parafię dziś, by parafia jutra była w ogóle możliwa zastanawiali się uczestnicy konferencji naukowej, która odbyła się 9 marca w Gnieźnie z udziałem m.in.: ks. dr. hab. Bogdana Bieli, dr. Andrzeja Lwowskiego oraz ks. dr. hab. Mieczysława Polaka. Refleksji prelegentów towarzyszyła dyskusja panelowa i głosy z sali, których wraz z uczestnikami słuchał Prymas Polski abp Wojciech Polak.

Czytaj więcej »
Archidiecezja Gnieźnieńska

„Jak dziś przekonywać do wiary?” – warsztaty duszpasterskie w Gnieźnie

Przekonywać, dyskutować, a może milczeć? W Centrum Edukacyjno-Formacyjnym w Gnieźnie odbyły się 3 lutego archidiecezjalne warsztaty duszpasterskie, które poprowadził dominikanin o. Tomasz Grabowski, biorąc tytułowe „przekonywać” w cudzysłów. Do wiary bowiem – jak tłumaczył – mamy nie tyle przekonywać, co potrafić uzasadnić dlaczego i w Kogo wierzymy.

Warsztaty duszpasterskie są kontynuacją październikowego forum duszpasterskiego, którego gościem był m.in. ks. dr hab. Andrzej Draguła podejmując aktualny temat odchodzenia od Kościoła i wiary. Jak rozmawiać z tymi, którzy odchodzą, którzy tracą wiarę lub mówią wprost, że nie wierzą? Przekonywać? Dyskutować? Tłumaczyć? Czy nie wystarczy zachęcić? I co jeśli zachęta zniechęca? Oddając głos prowadzącemu organizator warsztatów ks. dr Przemysław Kwiatkowski cytował kolejne pytania, które stawia sobie dziś wielu wierzących. Czy słowa mają jeszcze jakąkolwiek moc i czy przekonywanie do wiary nie już naciskaniem i wchodzeniem w czyjąś wolność?

Czytaj więcej »
Co dalej diecezje - Inspiracje ze świata

Szkoła synodalności – Boston College – School of Theology and Ministry

Kongres Katoliczek i Katolików włącza się w globalną sieć organizacji, które na różne sposoby wspierają procesy rozeznania i formacji, tak bardzo niezbędne, aby wykorzystać obecny etap Synodu o synodalności i dobrze przygotować się do drugiej sesji Synodu w październiku 2024 roku.
We współpracy z Boston College przygotowaliśmy w języku polskim stronę internetową „Szkoła Synodalności”. Już teraz znajdziecie tam kilka interesujących wykładów, a od marca zaprosimy Was na kurs „W kierunku Kościoła konstytutywnie synodalnego”, składający się z kilkunastu materiałów wideo i prowadzony przez wybitnych specjalistów ze wszystkich kontynentów.

Czytaj więcej »
[Nowa ewangelizacja w diecezji, odnowa diecezji]
Co dalej - inicjatywy ponaddiecezjalne

Bp Czaja: Nowy program duszpasterski (Uczestniczę we Wspólnocie Kościoła) wyrasta ze świadomości wielkiej potrzeby odnowy Kościoła – materiały do pobrania

Zamierzamy w nowym roku kościelnym pobudzić wszystkich wiernych do refleksji nad jakością swej przynależności do Kościoła, swojego bycia w Kościele i zaangażowania na rzecz jego rozwoju i realizacji jego misji – mówił bp Andrzej Czaja, przewodniczący Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski, we wprowadzeniu do konferencji prasowej nt. nowego programu duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce na rok 2023/2024. Będzie on realizowany pod hasłem: „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”.

Bp Czaja podkreślił, że realizacja nowego programu od I Niedzieli Adwentu ma pomóc Kościołowi w Polsce postawić pierwsze kroki ku odnowie. „Kierunek drogi odnowy wytyczył całemu Kościołowi papież Franciszek. Mam na myśli hasło: Ku Kościołowi synodalnemu: wspólnota – uczestnictwo – misja. Wynika zeń, że Kościół należy przede wszystkim uczynić bardziej synodalnym, tzn. bardziej wspólnotowym i to na dwóch poziomach: w sposobie życia i funkcjonowania, a także w formie rozeznawania woli Bożej” – zaznaczył biskup opolski.

Czytaj więcej »
Archidiecezja Warszawska

Spotkanie kolędowe z księżmi biskupami w dekanatach – Spotkanie odbędzie się na temat: “Jak być Kościołem synodalnym w misji”

Czcigodni Księża Dziekani,

Czcigodni Księża Proboszczowie

Czcigodni Księża Wikariusze i Rezydenci.

Uprzejmie informuję, że tematem dekanalnych spotkań kolędowych z księżmi biskupami, które odbędą się w styczniu 2024 r. będzie refleksja, jak być Kościołem synodalnym w misji?

Temat ten został zaproponowany przez Sekretariat Generalny Synodu.

W związku z tym w załączeniu przesyłam:

Czytaj więcej »
Diecezja Warszawsko-Praska

Spotkanie synodalne – praca nad dokumentem podsumowującym

Drodzy kapłani, siostry zakonne, drodzy diecezjanie,

W październiku bieżącego roku zakończyła się I sesja Synodu o synodalności w ramach XVI zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów. Owocem tego spotkania, które odbyło się pod przewodnictwem Papieża Franciszka, jest dokument pt. KOŚCIÓŁ SYNODALNY W MISJI.

W naszej diecezji pragniemy zrealizować prośbę Ojca Świętego oraz uczestników Synodu i w ramach diecezjalnych prac synodalnych podjąć refleksję nad tym dokumentem i opisać nasze spostrzeżenia oraz wnioski. Chcemy w ten sposób aby nasze refleksje mogły stać się pomocą dla reprezentujących nas krajowych przedstawicieli na przyszłorocznej II sesji Synodu o synodalności w Rzymie.

Czytaj więcej »
Kard. Willem Eijk o Kościele w Holandii: nie poddajemy się [ROZMOWA] - Archidiecezja Utrecht
Co dalej diecezje - Inspiracje ze świata

Kard. Willem Eijk o Kościele w Holandii: nie poddajemy się [ROZMOWA] – Archidiecezja Utrecht

Holandia jest jednym z najbardziej zsekularyzowanych krajów w Europie, chociaż w latach 1860-1960 Kościół w tym kraju był bardzo dynamiczny. W latach 70. ubiegłego wieku katolicy stanowili 40 proc. ludności. Obecnie około 20 proc. określa się jako katolicy. Holandia jest również znana z tego, że jest pierwszym krajem, który zalegalizował tzw. „małżeństwa homoseksualne”. Ma także najbardziej liberalne ustawodawstwo w takich kwestiach, jak aborcja, eutanazja, legalizacja prostytucji i narkotyków. Niektórzy katolicy twierdzą jednak, że w tych trudnościach dostrzegają oznaki nadziei na przyszłość. Jednym z nich jest arcybiskup Utrechtu, kardynał Willem Eijk. Rozmawiał z nim Edgar Beltrán, z portalu The Pillar.

Czytaj więcej »
[Nowa ewangelizacja w diecezji, odnowa diecezji]
Archidiecezja Łódzka

Skupienie dla uczestników tzw. „Synodów” Parafialnych

– Nie chcę siedzieć w moim życiu ponad moim Kościołem. Nie chcę być mądrzejszy od mojego Kościoła. Nie chcę używać Kościoła do swoich własnych celów. Chcę służyć tej Oblubienicy Pana. – mówił kard. Ryś.

W Aleksandrowie Łódzkim, Łodzi i Piotrkowie Trybunalskim odbywało się dziś pierwsze skupienie dla uczestników tzw. „Synodów” Parafialnych. W łódzkiej parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła skupieniu przewodniczył metropolita łódzki kard. Grzegorz Ryś.

Czytaj więcej »
Co dalej - inicjatywy ponaddiecezjalne

Synodalność wyzwaniem dla Kościoła w Polsce – monografia

To tytuł nowej pozycji na rynku wydawniczym, wpisującej się w jakże aktualny dla wspólnoty Kościoła temat. Redaktorzy monografii chcąc twórczo wpisać się w proces synodalny, zaprosili do współpracy autorów z różnych środowisk naukowych w Polsce, aby w całościowy sposób spojrzeć na zagadnienie synodalności. Zaproszeni specjaliści omawiają biblijno-teologiczne podstawy synodalności, pokazując różne sposoby jej realizacji, zarówno w czasach patrystycznych, jak i obecnie, przestrzegają przed pewnymi niebezpieczeństwami. Wytyczają też kierunki działań na przyszłość. Taki sposób postępowania jest odpowiedzią na wezwanie Franciszka kierowane do teologów, aby postępując w duchu kościelnej synodalności, wspólnotowo i kolegialnie uprawiali teologię „w formie synodalnej”, rozwijając „umiejętność słuchania, prowadzenia dialogu i wspólnego rozeznawania i integrowania wielorakości i różnorodności” (Watykan, 24 XI 2022 r.).

Czytaj więcej »
[Nowa ewangelizacja w diecezji, odnowa diecezji]
Co dalej - inicjatywy ponaddiecezjalne

Przewodniczący KEP apeluje o modlitwę w intencji pierwszej sesji Synodu o synodalności / Modlitwa Kard. Mario Grecha

Proszę, aby październikową modlitwę różańcową we wszystkich parafiach w Polsce, ofiarować w intencji Ojca Świętego Franciszka, wszystkich uczestników obrad synodalnych, a zwłaszcza w intencji polskiej delegacji – napisał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w Apelu o modlitwę w intencji Pierwszej Sesji XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu.

Czytaj więcej »
Diecezja Warszawsko-Praska

Modlitwa za Synod o synodalności

Drodzy Kapłani, siostry zakonne,
osoby życia konsekrowanego,
drodzy diecezjanie,

4 października rozpoczyna się w Watykanie 1 Sesja Synodu o synodalności. W imieniu Ordynariusza Warszawsko-Praskiego Romualda Kamińskiego proszę Was o podjęcie w parafiach, domach zakonnych i wszystkich wspólnotach naszej diecezji stałej modlitwy w intencji papieża Franciszka, kardynałów, biskupów i wszystkich uczestników Synodu o synodalności przez cały czas trwania Sesji Synodalnej czyli od 4 do 29 października 2023 r.
Poniżej przedkładam propozycję modlitwy, którą można odmawiać na zakończenie Mszy Świętej przed błogosławieństwem przygotowanej w naszej diecezji, a także propozycję modlitwy powszechnej na niedzielę i dni powszednie.

Czytaj więcej »
[Nowa ewangelizacja w diecezji, odnowa diecezji]
Archidiecezja Wrocławska

Projekt Młodzież – tego jeszcze w diecezji nie było

To pierwsze tego typu wydarzenie w archidiecezji wrocławskiej. Skierowane do księży, katechetów, animatorów wspólnot, rodziców, a także młodych ludzi, którzy angażują się w swoich parafiach. Chodzi o laboratorium ewangelizacji i duszpasterstwa młodzieży. Brzmi intrygująco, a co dokładnie oznacza?

Czytaj więcej »
[Nowa ewangelizacja w diecezji, odnowa diecezji]
Archidiecezja Łódzka

Kard. Ryś podczas inauguracji „synodów” parafialnych: jeśli w tym czasie poddamy się Duchowi Świętemu, to staniemy się innym Kościołem! – dokumenty synodalne do pobrania

Dziś w południe – uroczystą Mszą święta pod przewodnictwem kardynała Grzegorza Rysia – zainaugurowano mające trwać dwa lata „synody” parafialne, których celem jest przedyskutowanie i wprowadzenie ustaleń IV Synodu Archidiecezji Łódzkiej w lokalnych wspólnotach. W Eucharystii koncelebrowanej uczestniczyli księża biskupi – bp Ireneusz Pękalski, bp Marek Marczak oraz księża diecezjalni i zakonni z całej Archidiecezji.

Czytaj więcej »
Archidiecezja Gnieźnieńska

Forum Duszpasterskie – po raz pierwszy w archidiecezji gnieźnieńskiej

Uczestnictwo we wspólnocie Kościoła, a więc świadome, żywe i zakorzenione w wierze zaangażowanie w jego życie i misję będzie tematem Archidiecezjalnego Forum Duszpasterskiego, które 28 października odbędzie się w Gnieźnie. To nowa inicjatywa adresowana do wszystkich i inspirowana Synodem o synodalności, którego pierwsza sesja będzie się w tym czasie kończyć w Rzymie.

Czytaj więcej »
Co dalej - inicjatywy ponaddiecezjalne

Program “Słuchanie, Rozeznawanie, Misja. Proces Synodalny w Parafii” – Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego

“Słuchanie, Rozeznawanie, Misja. Proces Synodalny w Parafii” to program organizowany przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego, który ma na celu realizację procesu synodalizacji parafii. Program składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie, na podstawie przygotowanej metody, przeprowadzimy szkolenie dla 40 “koordynatorów parafialnych”, a więc osób, które na zaproszenie ks. proboszcza koordynują proces synodalizacji parafii. Szkolenie będzie trwało dwa dni i będzie odbywać się stacjonarnie; będzie podzielone na cztery bloki tematyczne, które zapoznają uczestników z metodą oraz przygotują do koordynacji procesu synodalizacji parafii. Następnie odbędzie się jedno dodatkowe spotkanie on-line. Dugi etap polega na dwukrotnym odwiedzeniu parafii wraz z osobami z ISKK, aby rozpocząć i kontynuować kolejne etapu procesu synodalizacji. Raz w miesiącu dla koordynatorów organizowane będą spotkania on-line, na których będziemy dzielić się postępami i wyzwaniami w pracy w parafiach.

Czytaj więcej »
Diecezja Warszawsko-Praska

Szkoła Lidera – Skuteczne Działanie Projektu Parafialnego

Szkolenia przeprowadzą wykwalifikowani specjaliści. Będzie to czas na zdobycie konkretnej merytorycznej wiedzy, ale także poznanie innych młodych, którzy również dążą do rozwoju i wspierają swoje umiejętności. To okazja, aby rozwinąć swoje umiejętności i opracować narzędzia, które przysłużą się w celu dalszego rozwoju osobistego jak i nawet w zawodowego.

Czytaj więcej »
Co dalej - inicjatywy ponaddiecezjalne

II Kongres Teologii Praktycznej “Parafia jutra” ODMIENIAJMY RAZEM NASZE PARAFIE

Celem II Kongresu Teologii Praktycznej organizowanego w dniach 19-21 września przez Wydział Teologicznych UKSW, Polskie Stowarzyszenie Pastoralistów, Stowarzyszenie Katechetyków Polskich, Stowarzyszenie Liturgistów Polskich i Stowarzyszenie Homiletów Polskich jest diagnoza obecnej sytuacji społeczno-religijnej w Polsce uwarunkowanej pandemią oraz stanu duszpasterstwa (widzieć), jej analiza w świetle nauczania Magisterium (oceniać) i wytyczanie kierunkowych działań dla funkcjonowania polskich parafii (działać).

Czytaj więcej »
[Nowa ewangelizacja w diecezji, odnowa diecezji]
Archidiecezja Wrocławska

List pasterski Ks. Arcybiskupa Metropolity Wrocławskiego na rozpoczęcie synodu diecezjalnego

(…) Drodzy Bracia i Siostry, to Słowo Boże wiąże się ze szczególną chwilą. Jako lokalny Kościół chcemy na nowo wspólnie stanąć za Jezusem i za Nim pójść. Rozpoczynamy bowiem synod diecezjalny. To nasze diecezjalne rekolekcje, które mają przynieść nawrócenie i odnowę.

Synod diecezjalny zrodził się w dużej mierze z Synodu o synodalności. Trzy słowa-klucze naszego synodu diecezjalnego są owocem tamtych doświadczeń: komunia – formacja – misja. Mottem synodu są słowa Maryi z Kany Galilejskiej: Uczyńcie wszystko, co wam powie Syn (por. J 2,5). To bardzo podobne wezwanie do tego z dzisiejszej Ewangelii.

Czytaj więcej »
Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska

Diecezjalne Dni Młodzieży w sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej

W sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie 9 i 10 czerwca odbyły się Diecezjalne Dni Młodzieży. Był czas na warsztaty, integrację, modlitwę i koncert, a wszystko to pod hasłem: „Przygarnięci”.

Hasło to pokłosie diecezjalnego synodu młodzieży, którego hasło brzmiało: „Kościół – tu jestem!”. – Chcemy pokazać młodym, że tu zostaną przygarnięci, tzn. zaakceptowani i zrozumiani. Że mogą w Kościele znaleźć przestrzeń do wyrażania siebie, do wzrostu. Że mogą czuć się w nim dobrze – wyjaśnia ks. Łukasz Malec, diecezjalny duszpasterz młodzieży.

Czytaj więcej »
[Nowa ewangelizacja w diecezji, odnowa diecezji]
Archidiecezja Łódzka

Abp Ryś: Ile słowa Bożego mamy w sercu? | Dzień Wspólnoty Archidiecezji Łódzkiej

17 czerwca odbył się 1. Dzień Wspólnoty Archidiecezji Łódzkiej. Do Bazyliki Archikatedralnej św. Stanisława Kostki na Mszę św. przybyły wspólnoty, ruchy, stowarzyszenia i grupy parafialne z całej archidiecezji łódzkiej. Uroczystościom przewodniczył abp Grzegorz Ryś, obecni byli także biskupi pomocniczy, duchowieństwo, osoby konsekrowane i świeckie. Wręczono odznaczenia, nagrody, a prezentacja różnorodnych wspólnot, ruchów i stowarzyszeń zacieśniła więzy Kościoła łódzkiego.

Czytaj więcej »
Archidiecezja Warszawska

17 czerwca w Pruszkowie odbędzie się finał XXVI Parafiady Archidiecezji Warszawskiej

17 czerwca na obiektach sportowych „Znicz” w Pruszkowie odbędzie się 26. Parafiada Archidiecezji Warszawskiej. W programie Finały Piłkarskiej Ligi Ministranckiej, zawody sportowe dla drużyn i zawodników indywidualnych, konkurs wiedzy liturgicznej, warsztaty, koncerty i pokazy.

Finał Piłkarskiej Ligi Ministrantów będzie ukoronowaniem meczów rozgrywanych przez cały rok w parafiach archidiecezji warszawskiej.

„W programie tegorocznej parafiady, która odbędzie się w sobotę 17 czerwca, będzie siedem konkurencji indywidualnych: konkurs wiedzy liturgicznej i biblijnej, bieg na dystansie 60 metrów i 400 metrów, skok w dal, żonglerka piłką, disc golf i wyścigi rowerowe oraz trzy konkurencje zespołowe – piłka nożna, piłka siatkowa i koszykówka” – czytamy w komunikacie wydziału duszpasterstwa dzieci i młodzieży opublikowanym na stronie internetowej archidiecezji warszawskiej.

Czytaj więcej »
Archidiecezja Łódzka

Szkoły dla świeckich katechistów nową drogą formacji katolickiej 

W maju rozpoczął się nabór kandydatów do pierwszej edycji Szkoły Katechistów Diecezji Kieleckiej (SKDK). Kursy te gromadzą świeckich, którzy w ten sposób pragną włączyć się w ewangelizacyjną misję w swojej parafii. Celem szkół dla katechistów jest przygotowanie do prowadzenia nauk skierowanych do osób dorosłych, w tym także dla rodziców dzieci przed bierzmowaniem, czy pierwszą komunią świętą.

Wielu duchownych widzi w tym dziele okazję do aktywnego włączenia się wiernych w życie parafii oraz remedium na malejącą liczbę powołań. Ta stosunkowo nowa inicjatywa, umożliwia świeckim katolikom zdobycie specjalistycznej wiedzy, umiejętności i formacji, aby pełnić rolę aktywnych nauczycieli i liderów duchowych.

Czytaj więcej »
[Nowa ewangelizacja w diecezji, odnowa diecezji]
Archidiecezja Wrocławska

Synod diecezjalny – zaproszenie i informacje

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

1 kwietnia 2023 r. ks. abp Józef Kupny ogłosił zamiar zwołania synodu diecezjalnego. Jest on w dużej mierze odpowiedzią na potrzeby duszpasterskie, które wybrzmiały w czasie diecezjalnego etapu “Synodu o synodalności”.

Od 1 września 2023 do 8 kwietnia 2024 będzie trwał etap presynodalny “Diecezjalnego synodu o nawróceniu i odnowie życia Kościoła”. W tym czasie będą pracować Parafialne Zespoły Presynodalne, do których jako członkowie grup synodalnych diecezjalnego etapu “Synodu o synodalności” jesteście Państwo zaproszeni.

W linku poniżej przesyłamy materiały opisujące: cele i etapy “Diecezjalnego synodu o nawróceniu i odnowie życia Kościoła” oraz kształt i zadania Parafialnych Zespołów Presynodalnych.

Czytaj więcej »
Diecezja Warszawsko-Praska

Spotkanie synodalne – warsztaty parafialne

Drodzy Księża, Drodzy Koordynatorzy Parafialnych Zespołów Synodalnych,

Pragniemy zaprosić Was na czwarte spotkanie synodalne w tym roku duszpasterskim. Tym razem chcemy podjąć tematy: FORMOWANIE SIĘ DO SYNODALNOŚCI – PERYFERIE – MŁODZIEŻ KTÓREJ NIE MA. Będzie to ostatnie spotkanie w tym roku katechetycznym, dlatego tym bardziej chcemy się z Wami zobaczyć i podsumować nasza pracę i refleksje.

Tematy, które proponujemy na majowym spotkaniu dotyczą ostatniej części ankiety synodalnej i obejmują problematykę dotarcia z Ewangelią do współczesnego, szczególnie młodego, człowieka. Zatrzymamy się nad zagadnieniem dotyczącym pracy duszpasterskiej, formacji i ewangelizacji rodziców oraz dzieci przygotowujących się do I komunii świętej i młodzieży przystępującej do bierzmowania. Szczególnie zapraszamy księży odpowiedzialnych za duszpasterstwo parafialne i liderów zespołów oraz grup parafialnych – wiele pomysłów może być dla Was bardzo pomocnych – zapraszamy

Czytaj więcej »
Diecezja Warszawsko-Praska

Pilotażowy program przygotowania dzieci do Pierwszej Komunii św. poprzez pracę z rodzicami

– Wiara przekazywana jest przede wszystkim w rodzinie, poprzez styl życia, nie przez pobożne nauki – mówi ks. Kazimierz Seta, proboszcz parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w podwarszawskiej Zielonce. To w tej parafii dobiega właśnie końca pilotażowy program przygotowania dzieci do Pierwszej Komunii św. poprzez pracę z rodzicami. Spotykają się oni w małych grupkach prowadzonych przez katechistów, którzy ukończyli specjalny kurs prowadzony przez Wydział Teologiczny UKSW. W rozmowie z KAI, ks. Seta opowiada o programie przygotowania z perspektywy proboszcza parafii.

Program prowadzony obecnie w Zielonce w formie pilotażu zainicjowany został już 13 lat temu przez ks. Marcina Węcławskiego w archidiecezji poznańskiej. Podjęty został przez Wydział Teologiczny UKSW, który prowadzi kurs oraz formację stałą dla świeckich katechistów. W ramach przygotowania do Pierwszej Komunii św. oprócz kilku spotkań ogólnych dla dzieci i rodziców prowadzone są comiesięczne spotkania w małych grupkach dla rodziców. Otrzymują oni wówczas m.in. zadania do przepracowania z dziećmi w domu.

Czytaj więcej »
Diecezja Tarnowska

SPA – Studium Parafialnej Aktywności

Nasze parafie potrzebują odnowy, która będzie polegała nie tyle na zwiększeniu wysiłku duszpasterskiego, co na zmianie mentalności, a co za tym idzie – strategii działania. Stąd zrodził się pomysł powołania w naszej diecezji Studium Parafialnej Aktywności (SPA).

Jego misją będzie formowanie świeckich współpracowników duszpasterzy, którzy pomogą przekształcić parafię we wspólnotę nieustannie ewangelizowaną i ewangelizującą, czyli wspólnotę uczniów – misjonarzy Chrystusa. Pragniemy, aby SPA było przestrzenią tworzenia żywych relacji z Bogiem i drugim człowiekiem, pogłębionej formacji oraz przekazywania zapału i narzędzi do ewangelizacyjnej posługi w parafii.

Czytaj więcej »
[Nowa ewangelizacja w diecezji, odnowa diecezji]
Archidiecezja Łódzka

Zakończyły się warsztaty dotyczące tzw. Synodów Parafialnych

W bazylice archikatedralnej św. Stanisława Kostki w Łodzi zakończyły się warsztaty dotyczące tzw. Synodów Parafialnych, które będą adaptacją do warunków danych wspólnot ustaleń – zakończonego w marcu tego roku – IV Synodu Archidiecezji Łódzkiej.

Jak wskazuje metropolita łódzki – Synod może całkowicie nic nie zmienić w życiu Kościoła Łódzkiego i naszych wspólnot parafialnych jeśli będzie tylko martwą literą prawa. Jeśli natomiast przeczytamy go w naszych wspólnotach parafialnych, postawimy konkretne pytania i będziemy na nie szukać adekwatnych odpowiedzi, wówczas Synod może coś zmienić – nie tylko w naszym myśleniu, ale i konkretnym działaniu. – zauważył duchowny.

Czytaj więcej »
Co dalej diecezje - Inspiracje ze świata

“Promujcie synodalność” – apeluje kardynał Filipe Neri Ferrão – Konferencja Biskupów Katolickich Indii (CCBI)

Bangalore 8 maja 2023 (CCBI): Kardynał Filipe Neri Ferrão, przewodniczący Konferencji Biskupów Katolickich Indii (CCBI) i arcybiskup Goa i Daman, wydał wezwanie do działania dla wszystkich biskupów i księży, aby promować synodalność w każdym aspekcie życia kościelnego. W niedzielę 7 maja 2023 r. inaugurował warsztaty na poziomie krajowym dotyczące planowania strategicznego dla CCBI w Narodowej Akademii Nauk o Zdrowiu św. Jana w Bangalore.

“Synodalność to wspólne podróżowanie. To wspólne podróżowanie z rozeznaniem wymaga nowego modelu przywództwa kościelnego, określanego jako “przywództwo synodalne”. To przywództwo stworzy środowisko, które angażuje wszystkich, którzy należą do Kościoła, aby zapewnić i odpowiedzieć na ich głębokie pragnienie bycia rozumianym, szanowanym, docenianym i wartościowym. Jego celem jest przeniesienie na wyższy poziom kultury synodalnej, która wzmacnia morale i zaangażowanie świeckich, zakonników i księży do kontynuowania misji naszego Pana z większą gorliwością” – powiedział kardynał Filipe.

Czytaj więcej »
Archidiecezja Lubelska

Badanie KUL: młodzież przywiązana do rodziny, potrzebująca wiary, ale krytyczna wobec Kościoła

Młodzież podkreśla swoje przywiązanie do rodziny i relacji rówieśniczych, woli spotkania w rzeczywistości niż w internecie, ale też przyznaje się do doświadczenia samotności. Dla części ważne jest osobiste doświadczenie Boga, dla innych religia nie jest ważną wartością. Na lekcjach religii bardziej cenią możliwość rozmowy o problemach niż zdobywanie wiedzy o nauczania Kościoła, który postrzegają jako sformalizowaną instytucję – to wnioski z badania przeprowadzonego przez socjologów KUL wśród maturzystów archidiecezji lubelskiej.

Czytaj więcej »
Archidiecezja Poznańska

Powstała Rada Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej 

Abp Stanisław Gądecki powołał Radę Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej. Rada, którą tworzą młodzi reprezentanci różnych archidiecezjalnych wspólnot i stowarzyszeń, rozpocznie swoją działalność 1 maja.

„Archidiecezjalna Rada Duszpasterstwa Młodzieży jest odpowiedzią na znaki czasu i owocem działalności grup synodalnych, które wskazywały na potrzebę powołania takiego gremium” – mówi KAI ks. Krystian Sammler. Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa poznańskiej Kurii Metropolitalnej podkreśla, że celem powołania Rady Duszpasterstwa Młodzieży jest umożliwienie młodym aktywne zaangażowanie w życie Kościoła poznańskiego. „Grupy synodalne podkreślały, że warto byłoby otworzyć się na młodych, umożliwiając im wzięcie odpowiedzialności za życie i tworzenie Kościoła” – zauważa ks. Sammler.

Czytaj więcej »
Diecezja Płocka

Młodzież w diecezji płockiej zaangażowana

Biskup płocki Szymon Stułkowski powołał nowy skład Młodzieżowej Rady Duszpasterskiej Diecezji Płockiej. W jej skład weszło kilkanaście osób, reprezentujących wspólnoty młodzieży, działające w diecezji.

– 43. Synod Diecezji Płockiej zaleca współpracę wspólnot ludzi młodych z duszpasterstwem młodzieży – przypomniał ks. Krzysztof Ruciński, diecezjalny duszpasterz młodzieży. Na początku spotkania w Młodzieżowym Centrum Edukacyjno-Wychowawczym „Studnia” w Płocku bp Szymon Stułkowski wręczył nominacje nowo powołanym członkom Rady. O tym, jaki powinien być jej charakter i czym powinna się zajmować powiedział ks. Krzysztof Ruciński, diecezjalny duszpasterz młodzieży. Zwrócił uwagę między innymi na konieczność formacji, z czego rodzi się życie duchowe. Poprosił też, aby we wspólnotach wykazywać troskę o liturgię, bo „bez tego nie da się być dobrym katolikiem”.

Czytaj więcej »
[Nowa ewangelizacja w diecezji, odnowa diecezji]
Archidiecezja Wrocławska

Wrocław: abp Józef Kupny zapowiedział zwołanie synodu diecezjalnego

Metropolita wrocławski abp Józef Kupny zapowiedział zwołanie synodu diecezjalnego. O swojej decyzji poinformował duchowieństwo i wiernych, zgromadzonych we wrocławskiej katedrze na Mszy św. z okazji 40. rocznicy swoich święceń kapłańskich. – Podjąłem ją kierując się dobrem archidiecezji, powierzonej mi przez papieża Franciszka w 2013 roku oraz po wysłuchaniu opinii rady kapłańskiej i wiernych świeckich – powiedział duchowny.

Czytaj więcej »
[Nowa ewangelizacja w diecezji, odnowa diecezji]
Archidiecezja Łódzka

„Współodpowiedzialność czy współdecyzyjność? Synodalność nowego pokolenia”- panel dyskusyjny

O synodalności nowego pokolenia i miejscu młodych w Kościele rozmawiali goście panelu dyskusyjnego „Współodpowiedzialność czy współdecyzyjność?”

W Duszpasterstwie Akademickim „Piątka” odbył się panel dyskusyjny pt. „Współodpowiedzialność czy współdecyzyjność. Synodalność nowego pokolenia.” W rozmowie udział wzięli abp Grzegorz Ryś, brat Maciej z wspólnoty Taizé, s. Anna Juźwiak AP – członkini Krajowej Rady Duszpasterstwa Powołań, o. Cordian Szwarc OFM – proboszcz parafii pw. Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w Olsztynie oraz Adriana Kwiatkowska – członkini Sekretariatu Synodu oraz Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Wrocławskiej.

Czytaj więcej »
[Nowa ewangelizacja w diecezji, odnowa diecezji]
Diecezja Sandomierska

Dokumenty i Statuty Trzeciego Synodu Diecezji Sandomierskiej

Na większą chwałę Boga w Trójcy Świętej Jedynego oraz dla dobra Ludu Bożego, na mocy kan. 466 Kodeksu Prawa Kanonicznego, niniejszym dekretem zatwierdzam Dokumenty i Statuty Trzeciego Synodu Diecezji Sandomierskiej (2017-2022).

Statuty wraz z załączonymi do nich aneksami, ogłaszam jako prawo partykularne Kościoła w Diecezji Sandomierskiej, które będzie obowiązywać od dnia 1 sierpnia 2022 roku.

Sandomierz, dnia 2 czerwca 2022 roku
we wspomnienie Męczenników Bł. Sadoka i Towarzyszy

+ Krzysztof Nitkiewicz
Biskup Sandomierski

Czytaj więcej »
Diecezja Bydgoska

Bp Krzysztof Włodarczyk: synod nie jest po to, by robić rewolucję w Kościele

„Synod nie jest po to, by pokazać walkę o władzę, robić rewolucję, a nawet przewrót w Kościele. On zaprasza nas do tego, by iść razem” – powiedział bp Krzysztof Włodarczyk.

W murach bydgoskiego Centrum Edukacyjno-Formacyjnego spotkali się liderzy oraz przedstawiciele wspólnot diecezji, by pochylić się nad zagadnieniem „współpracy między kapłanami a świeckimi w budowaniu jedności Kościoła”.

Czytaj więcej »
[Nowa ewangelizacja w diecezji, odnowa diecezji]
Archidiecezja Łódzka

Ostatnia sesja plenarna IV Synodu Archidiecezji Łódzkiej

Dziś przed południem odbyła się ostatnia sesja plenarna IV Synodu Archidiecezji Łódzkiej, którem celem była dyskusja uzupełniająca nad IV częścią dokumentu końcowego: Synodalne wskazania duszpasterskie oraz głosowanie nad dokumentem końcowym.

W słowie skierowanym na rozpoczęcie sesji metropolita łódzki powiedział – o ile zamykamy dziś sesje synodalne, bo trudno jest siedzieć i debatować w nieskończoność i trzeba to zamknąć, przegłosować i opisać, o tyle Synod się nie kończy, bo teraz należy to przenieść na poziom lokalny – do parafii i wspólnot. – zauważył duchowny.

Czytaj więcej »
[Nowa ewangelizacja w diecezji, odnowa diecezji]
Co dalej diecezje - Inspiracje ze świata

Uwolnić Ewangelię (Unleash the Gospel) – Archiecezja Detroit

To coś więcej niż pomysł, dokument czy plan.

Uwolnić Ewangelię (Unleash the Gospel) to ruch napędzany przez Ducha Świętego. To misyjna transformacja Archidiecezji Detroit.

To nie jest coś, co robimy indywidualnie, ale jest to zadanie wspólnotowe, dzieło całego mistycznego ciała Chrystusa, do którego należymy.
Bóg wzywa nas, każdego z nas, do przyjęcia nowej tożsamości, do stania się zespołem radosnych uczniów-misjonarzy i świadków mocy Ewangelii.

Dlaczego? Ponieważ Jezus Chrystus jest pragnieniem narodów, a Jego Ewangelia jest odpowiedzią na najgłębsze pragnienia ludzkiego serca.

Naszym celem nie jest bycie dobrym i dostanie się do nieba. Naszym celem jest rozszerzenie Królestwa Bożego na ziemi poprzez uczynienie świata miejscem, gdzie Chrystus jest znany i kochany, tak aby jak najwięcej ludzi zostało doprowadzonych z nami do życia wiecznego.

Jesteśmy lokalnym Kościołem w ruchu, dołącz do nas, gdy podążamy tam, gdzie prowadzi Chrystus. Dołącz do misji Unleash the Gospel (Uwolnić Ewangelię).

Czytaj więcej »
Archidiecezja Lewar - Odnowa Diecezji - Przed siebie w wierze - Droga przed nami [Nowa ewangelizacja w diecezji, odnowa diecezji]
Co dalej diecezje - Inspiracje ze świata

Przed siebie w wierze – Droga przed nami – Archidiecezja Newark

Przed siebie w wierze: Droga przed nami to duszpasterska wizja Kardynała Josepha W. Tobina dla Archidiecezji Newark. Ma ona na celu ustanowienie pozytywnej drogi dla wiernych, duchowieństwa i archidiecezji, jednocześnie odpowiadając na kluczowe wyzwania przeszłości i teraźniejszości. Jest to fundament uzdrowienia, który odpowiada na zranienia i brak zaufania w naszej wspólnocie, wzmacnia zmiany, które zaczęliśmy wprowadzać w życie i zapewnia solidny fundament dla naszego życia jako misyjnych uczniów Jezusa. Wspólne posuwanie się naprzód w wierze zapewni nam rozkwit jako wspólnocie uczniów, towarzyszy naszego Pana, Jezusa Chrystusa.

Czytaj więcej »
Jak odnowić diecezję - Diecezja Portsmouth [Nowa ewangelizacja w diecezji, odnowa diecezji]
Co dalej diecezje - Inspiracje ze świata

Wizja: Zbliżanie ludzi do Jezusa Chrystusa poprzez Jego Kościół – Diecezja Portsmouth

Cztery priorytety
1. Wyjść z misją do wszystkich
Abyśmy umożliwili wielu innym usłyszeć Ewangelię oraz poznać, służyć i kochać Jezusa Chrystusa w zbawczej komunii Jego Kościoła katolickiego, aby wytrwale trwając w wierze, nadziei i miłości, mogli kiedyś osiągnąć szczęście nieba.

“Idźcie, czyńcie uczniów ze wszystkich narodów”
Mt 28,19

2. Być całkowicie zależnym od Ducha Świętego
Abyśmy, przechodząc od konserwacji do misji, bardziej całkowicie zaufali Bogu poprzez modlitwę, błagając Ducha Świętego, aby inspirował naszych duchownych i naszych świeckich z nieustanną radością i kreatywnością do rozwijania i realizowania nowych, innowacyjnych posług i sposobów chrześcijańskiego życia.

“Otrzymacie moc, gdy Duch Święty zstąpi na was”.
Dz 1,8

Czytaj więcej »
Jak odnowić diecezję - Diecezja Portsmouth [Nowa ewangelizacja w diecezji, odnowa diecezji]
Co dalej diecezje - Inspiracje ze świata

Jak odnowić diecezję – bp. Philip Egan – Diecezja Portsmouth

Przez lata pracowałem w kilku diecezjach i kontekstach. Często słyszałem, jak bracia księża mówili takie rzeczy jak: “Nie wiemy, dokąd zmierzamy. Potrzebujemy wizji, planu. Czy jesteśmy tu tylko po to, by utrzymać umierającą strukturę?”.

Kościół jest Ciałem Chrystusa. Należy do Niego. Jego Święty Duch nas prowadzi. Jednak w Jego imieniu biskup jako pasterz musi wyznaczać priorytety. Aby diecezja mogła się rozwijać, biskup ma obowiązek, poprzez modlitwę i konsultacje, ustalić kierunek podróży. Jak mówi ks. Illo, “rozkwitać” nie oznacza tu sukcesu, ale owocność. Aby diecezja przekształciła się w ewangelizacyjną, biskup, duchowieństwo i wierni muszą stać się świętymi uczniami-misjonarzami, którzy z radością oddają wszystko na służbę Panu.

Czytaj więcej »
Program: Odnów mój Kościół - Archidiecezja Chicago [Nowa ewangelizacja w diecezji, odnowa diecezji]
Co dalej diecezje - Inspiracje ze świata

Program: Odnów mój kościół – Archidiecezja Chicago

Wizja

Wyobraźmy sobie parafię…

– w pełni żywą i rozwijającą się, z jasnym poczuciem misji formowania nowych uczniów Jezusa Chrystusa,
– odnawiania społeczności wokół niej i dawania świadectwa o miłości Boga w inspirujący sposób.
– wypełniona zaangażowanymi parafianami pogłębiającymi swoją relację z Bogiem i dzielącymi się swoją wiarą z innymi.
– w którym każdy, niezależnie od pochodzenia, aktualnego stanu życia czy relacji z Bogiem i Jego Kościołem katolickim czuje silne poczucie przynależności i tego, że w parafii jest dla niego miejsce.
– w której Msze św. i liturgie są tak żywe, że “niedzielne doświadczenie” jest transformujące dla wszystkich – starych, młodych, stałych parafian i gości.
– która spogląda poza budynek kościoła i parking, by nieść uzdrawiającą łaskę Jezusa Chrystusa światu i z większą intencją zajmować się bolączkami naszego wieku.

Czytaj więcej »
[Nowa ewangelizacja w diecezji, odnowa diecezji]
Co dalej - inicjatywy ponaddiecezjalne

Rada ds. Apostolstwa Świeckich KEP: rozwijajmy synodalną codzienność

Abp Adrian Galbas przewodniczył 18 lutego zebraniu Rady ds. Apostolstwa Świeckich w Katowicach. Tematem przewodnim spotkania był synod o synodalności.

Uczestnicy wysłuchali relacji abp. Adriana Galbasa, przewodniczącego Rady ds. Apostolstwa Świeckich z synodalnego spotkania kontynentalnego, które miało miejsce w dniach 5-12 lutego w Pradze.

Członkowie Rady zastanawiali się wspólnie, jak rozwijać synodalność codzienną, przede wszystkim w parafiach, do czego zachęca papież Franciszek w tegorocznym w orędziu na Wielki Post. Temat synodalności obecny był także podczas rozmowy z przedstawicielami Kongresu Katoliczek i Katolików, którzy uczestniczyli w części posiedzenia Rady.

Czytaj więcej »
[Nowa ewangelizacja w diecezji, odnowa diecezji]
Archidiecezja Łódzka

III. Kościół Synodalny – lutowe spotkanie synodalne

Lutowe spotkanie synodalne, które odbyło się dziś w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi dotyczyło dyskusji nad trzecią częścią dokumentu końcowego zatytułowaną – Kościół Synodalny.

Wprowadzając w dzisiejszą sesję synodalną metropolita łódzki zauważył, że – nigdy nie jest tak, że zalecenia duszpasterskie nie zakładają wcześniejszej refleksji teologicznej. Działania pastoralne musza wynikać z tego, jak my siebie rozumiemy, ale nie jak my siebie z siebie rozumiemy, ale przez to jak mówi Boże Objawienie, jak czyta je dziś Kościół. Działania pastoralne wynikają z jakiejś głębszej teologii i muszą mieć jakieś poważne uzasadnienia. – zaznaczył metropolita łódzki.

Czytaj więcej »
[Nowa ewangelizacja w diecezji, odnowa diecezji]
Archidiecezja Łódzka

Kościół synodalny – dokument końcowy, cz. 3

IV Synod Archidiecezji Łódzkiej ma charakter pastoralny. Jego celem jest odnowa ewangelizacyjnej misji Kościoła. Jeśli Synod ma być wyrazem wspólnej troski o to, by Kościół dobrze wypełniał swoją misję, to konieczna jest teologiczna refleksja o Kościele. W czasie trwania naszego synodu diecezjalnego ojciec święty Franciszek zaprosił cały Kościół do uczestnictwa w pierwszym etapie XVI Synodu powszechnego, którego tematem jest synodalność Kościoła. Praca wykonana w ramach tego etapu opatrznościowo wpisuje się w zadania, jakie stawia sobie Synod Archidiecezji. „Syntezy” podsumowujące spotkania w grupach synodalnych pokazują, jak doświadczany i widziany jest Kościół. Celem tego rozdziału nie jest ukazanie całościowego nauczania Kościoła o sobie samym, ale teologiczna refleksja nad zagadnieniami eklezjologicznymi podniesionymi w czasie synodu. Ponieważ nie wiadomo, czy wszyscy autorzy wypowiedzi zgodziliby się na publiczne ich cytowanie, dlatego „syntezy” ze spotkań grup nie mają podanego źródła.

Czytaj więcej »
[Nowa ewangelizacja w diecezji, odnowa diecezji]
Archidiecezja Wrocławska

Czy odbędzie się synod archidiecezji wrocławskiej?

Arcybiskup Józef Kupny spotkał się po raz kolejny z osobami zaangażowanymi w synod o synodalności. Wysłuchał ich refleksji, a także opinii w sprawie ewentualnego zwołania synodu archidiecezji wrocławskiej.

Spotkanie rozpoczęło się adoracją Najświętszego Sakramentu w kaplicy Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego. – Co mamy robić, by pozostać solą ziemi, by nie gasić światła, które płonie w Kościele? – zapraszał do refleksji biskup Maciej Małyga. – Co robić, by Kościół był Kościołem? – zastanawiała się Adriana Kwiatkowska.

Czytaj więcej »
Diecezja Warszawsko-Praska

Spotkanie synodalne w Pradze. Prośba o modlitwę

(…) W związku z tym ważnym spotkaniem bardzo prosimy Wszystkich Diecezjan – kapłanów, siostry zakonne, osoby życia konsekrowanego, wiernych świeckich, zespoły synodalne, wspólnoty i parafie o modlitwę w intencji trwających obrad. Proponujemy, by każdy z nas w dniach od 5 do 12 lutego modlił się indywidualnie bądź wspólnotowo modlitwą synodalną oraz odmówił 1 dziesiątkę różańca w intencji spotkania w Pradze. Można poprosić kapłanów w parafiach o podjęcie modlitwy w tej intencji podczas mszy świętych, wspólnej liturgii lub nabożeństw. W ten sposób otoczymy naszą modlitwą całe dzieło Synodu o Synodalności, prosząc Ducha Świętego o światło dla uczestników spotkania w Pradze.

Czytaj więcej »
Diecezja Warszawsko-Praska

Synod o Synodalności – podsumowanie ankiet watykańskiego Dokumentu Etapu Kontynentalnego

Sekretariat Synodu naszej diecezji zakończył prace nad ankietami, które spłynęły po opublikowaniu przez Watykan Dokumentu dla Etapu Kontynentalnego „Rozszerz przestrzeń twego namiotu”. Księża, siostry zakonne i wierni świeccy z naszej diecezji, którzy przeczytali watykański dokument odpowiedzieli na pytania dotyczące treści i opinii jakie przekazały Konferencje Episkopatów z całego świata. Przedstawiamy pełny tekst dokumentu. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim za odzew i zaangażowanie w analizę treści kontynentalnych.

Czytaj więcej »
[Nowa ewangelizacja w diecezji, odnowa diecezji]
Archidiecezja Łódzka

Wnioski z konsultacji diecezjalnych DEK w Archidiecezji Łódzkiej

W Archidiecezji Łódzkiej odbyły się konsultacje synodalne Dokumentu roboczego dla Etapu Kontynentalnego pt.: Rozszerz przestrzeń swojego namiotu. Konsultacje odbyły się w realu na spotkaniach grup i on-line. Zamieszczone odpowiedzi na pytania zawarte w tekście dokumentu zamieszczamy tutaj. Dokument powstały w wyniku konsultacji został przesłany do Konferencji Episkopatu Polski. W imieniu łódzkiego Zespołu Roboczego dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w konsultacjach i zachęcam do lektury tekstu. ks. Wiesław Kamiński

Czytaj więcej »
Archidiecezja Poznańska

Komentarz do Dokumentu roboczego dla Etapu Kontynentalnego

W związku z kolejnym etapem konsultacji synodalnych zwracamy się do uczestników Synodu z prośbą o komentarz do Dokumentu roboczego dla Etapu Kontynentalnego (DEK). Zawiera on trzy pytania. Każdy może na nie odpowiedzieć i przesłać je do Sekretariatu Synodu w Poznaniu (lp.na1718840507nzoph1718840507cra@d1718840507onys1718840507) najpóźniej do uroczystości Objawienia Pańskiego, 6. stycznia 2023 r.

Czytaj więcej »
[Nowa ewangelizacja w diecezji, odnowa diecezji]
Archidiecezja Łódzka

Spotkanie synodalne online Etapu Kontynentalnego

W poniedziałek 12 grudnia o godz. 20.00 w ramach synodalnych grup online odbyło się spotkanie, na którym dzieliliśmy się swoimi refleksjami po przeczytaniu Dokumentu Etapu Kontynentalnego. Uczestnicy w trzech grupach (pokojach zoomowych) odpowiadali na postawione w dokumencie pytania. Wszystkie refleksje oraz nadsyłane odpowiedzi pisemne posłużą do zredagowania dokumentu, który prześlemy do Konferencji Episkopatu Polski do dnia 28 grudnia br.

Czytaj więcej »
Diecezja Tarnowska

Dokumenty o ewangelizacji, kapłanach i administracji na zakończenie ostatniej sesji synodu

Poszukiwanie zagubionych jest równie ważne co troska o obecnych – napisano w jednym z dokumentów przyjętych podczas końcowej sesji V Synodu Diecezji Tarnowskiej. Przebiega on pod hasłem „Kościół na wzór Chrystusa”. Podczas ósmej sesji plenarnej synodu, która odbyła się dziś w tarnowskim seminarium, przyjęto dokumenty o ewangelizacji, kapłanach i administracji. Jest w nich mowa m.in. o strategii duszpasterskiego działania, misjach i finansach.

Przyjęty przez synod dokument „Prezbiterium diecezjalne” mówi m.in. o tożsamości kapłańskiej i życiu duchownych. Zapisano w nim, że kapłan „winien odnosić się z szacunkiem wobec każdego człowieka, również niewierzącego, wystrzegając się zarówno wyniosłości, jak i zbytniej poufałości”.

Czytaj więcej »
Diecezja Warszawsko-Praska

Synod o synodalności – materiały pomocne w spotkaniach parafialnych

Drodzy Diecezjanie,
zamieszczamy prezentację pomocną przy organizowaniu spotkań Rady Parafialnej, Zespołów Synodalnych bądź spotkań z liderami wspólnot, które będą dotyczyć refleksji i opiniowania dokumentu roboczego 2 etapu Synodu o Synodalności.

Bardzo zależy nam, by w parafiach i wspólnotach naszej diecezji odbyły się takie spotkania, a ostatecznie, aby dzięki nim, jak najwięcej opinii, refleksji i uwag dotyczących dokumentu roboczego wpłynęło do Sekretariatu Synodu DWP (lp.wa1718840507w.ajz1718840507eceid1718840507@dony1718840507s1718840507), które potem nasz sekretariat przekaże do KEP i które znajdą się w agendzie spotkania Synodalnego w Pradze (marzec 2023). Wasz głos, opinia i refleksja nad tym, co poddziały Konferencje Episkopatów, wspólnoty i parafie na świecie jest bardzo ważna. Jak powiedział na ostatnim spotkaniu synodalnym bp Jacek Grzybowski – nie może zabraknąć głosu katolików z dużego europejskiego kraju, w którym jest bardzo wielu gorliwych kapłanów, wiele prężnie działających wspólnot, który jest dynamiczny duszpastersko i żywy wiarą.

Czytaj więcej »
[Nowa ewangelizacja w diecezji, odnowa diecezji]
Archidiecezja Wrocławska

Zaproszenie do modlitwy, rozeznawania i odpowiedzi.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Jak zapewne Państwo wiedzą, Sekretariat Generalny Synodu w Watykanie na podstawie syntez, które spłynęły z całego świata, opracował “Dokument roboczy dla Etapu Kontynentalnego” Synodu o synodalności i zaprosił każdą diecezję do wsłuchania się w zawarty w nim głos katolików z innych kontynentów i przedstawienia rodzących się w związku z tym refleksji.

W związku z powyższym zapraszamy Państwa do wspólnego rozeznawania. Prosimy o przeczytania dokumentu (znajduje się w załączniku), modlitwę i przesłanie na adres: lp.co1718840507rw.aj1718840507zecei1718840507dihcr1718840507a@don1718840507ys1718840507 do 12.12.2022 odpowiedzi na trzy zawarte w nim pytania:

Czytaj więcej »
Archidiecezja Warszawska

Kard. Nycz powołał nową radę duszpasterską. „Spotkania synodalne pokazały klerykalizm mentalności”

Zmienia się nie tylko skład, ale też sposób pracy rady duszpasterskiej. Pierwsze zadanie to praca wokół dokumentu roboczego dla Etapu kontynentalnego pt. “Rozszerz przestrzeń twego namiotu”. Dokument został przesłany w ostatnim czasie do wszystkich biskupów diecezjalnych. Każdy Kościół lokalny – jak czytamy w dokumencie – “będzie miał więc możliwość wsłuchania się w głosy innych Kościołów… i ustosunkowania się do nich na podstawie własnego doświadczenia”. Dokument zaznacza, że ten eklezjalny proces rozeznania dokumentu ma przeprowadzić biskup z diecezjalnym zespołem synodalnym koordynującym pierwszą fazę. W archidiecezji warszawskiej tę refleksję przygotuje rada duszpasterska.

Czytaj więcej »
[Nowa ewangelizacja w diecezji, odnowa diecezji]
Archidiecezja Łódzka

Dokument Roboczy dla Etapu Kontynentalnego – odpowiedz na pytania!

XVI Synod Kościoła Powszechnego wciąż trwa. Po roku jego działania mamy już konkretne doświadczenia. Efektem prac wielu zespołów synodalnych było powstanie syntez cząstkowych, diecezjalnych i krajowych. Podsumowaniem tych wszystkich jest zamieszczony tutaj Dokument Roboczy dla Etapu Kontynentalnego: Rozszerz przestrzeń swego namiotu (DEK) Bardzo ważne jest abyśmy ten tekst uważnie przeczytali i odpowiedzieli na zamieszczone w nim trzy pytania, które dla ułatwienia odpowiedzi rozbiliśmy na pięć bardziej szczegółowych. Zachęcamy do odpowiedzi na wszystkie pytania, ale można odpowiedzieć tylko na niektóre z nich.

Czytaj więcej »
Diecezja Warszawsko-Praska

Dokument etapu kontynentalnego Synodu o synodalności – treść i ankieta

24 października 2022 ukazał się w języku włoskim dokument roboczy dla Etapu Kontynentalnego Synodu o Synodalności zatytułowany: „Rozszerz przestrzeń twego namiotu” (Iz 54, 2) – są to zebrane opinie świeckich i kapłanów z różnych, rozsianych na całym świecie Konferencji Episkopatów. Dokument został opracowany na podstawie syntez konferencji biskupów. Wersja polska ukazała się w połowie listopada.

Bardzo serdecznie prosimy Was o zapoznanie się z tym dokumentem, uważne przeczytanie go, promowanie i propagowanie w swoich środowiskach parafialnych i wspólnotowych. Bardzo zależy nam na tym, by jak najwięcej osób zapoznało się z treścią dokumentu i odpowiedziało na 6 pytań, które znajdują się na stronie 34 dokumentu. Odpowiedzi te mają być opiniami i spostrzeżeniami po zapoznaniu się z tym, co napisali katolicy na całym świecie.

Czytaj więcej »
[Nowa ewangelizacja w diecezji, odnowa diecezji]
Archidiecezja Wrocławska

Synod w diecezji – formacja

Kolejny etap wspólnej drogi chcemy rozpocząć od modlitwy, dzielenia się Słowem Bożym i refleksji. Zapraszamy do takich spotkań w Państwa parafiach i wspólnotach.

Na Adwent i początek nowego roku duszpasterskiego “Wierzę w Kościół Chrystusowy” na spotkania modlitewne i formacyjne grup synodalnych proponujemy refleksję nad punktem syntezy krajowej pt. “Towarzyszenie” (s.7-10) – tekst dostępny na stronie Konferencji Episkopatu Polski pod linkiem: Synteza_SYNOD_2021_2023.pdf (episkopat.pl).W modlitwę wspólnotową warto wpleść: 1. modlitwę o rozeznanie swojego miejsca w życiu parafii; 2. modlitwę o ducha służby i 3. modlitwę o rozeznanie aktualnych potrzeb wspólnoty parafialnej.

Czytaj więcej »
Diecezja Łowicka

Posiedzenie Rady Kapłańskiej poświęcone trwającemu Synodowi

Dzisiaj [25.11.2022r.] w budynku Kurii Diecezjalnej Łowickiej odbyło się posiedzenie Rady Kapłańskiej. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 10:00 wspólną modlitwą, którą poprowadził bp Andrzej F. Dziuba.

Następnie Biskup Łowicki wygłosił słowo wstępne, po czym przekazał prowadzenie obrad wikariuszowi biskupiemu ks. kan. Sławomirowi Sobierajskiemu. Ks. Sobierajski przedstawił porządek obrad i przekazał głos ks. dr. Piotrowi Kaczmarkowi, który odczytał protokół z poprzedniego spotkania.

Czytaj więcej »
Diecezja Warszawsko-Praska

Spotkanie parafialnych zespołów synodalnych

W sobotę 26 listopada odbyło się kolejne spotkanie parafialnych zespołów Synodu o synodalności. Przebiegało pod hasłem Celebracja-Misja-Liturgia.

Zgromadzeni na terenie parafii św. o . Pio w Warszawie rozpoczęli od wspólnej modlitwy Liturgią Słowa, której przewodniczył bp Jacek Grzybowski. Kolejnym punktem był wykład o liturgii, który wygłosił członek Komisji ds. Kultu i Dyscypliny Sakramentów przy Konferencji Episkopatu Polski – ks. dr hab. Dominik Ostrowski.

Czytaj więcej »
Co dalej - inicjatywy ponaddiecezjalne

Materiały dla rodzin w ramach programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na rok 2022/2023

W Kościele 27 listopada 2022 r. rozpoczyna się nowy rok duszpasterski pod hasłem „Wierzę w Kościół Chrystusowy”, który kończy się w niedzielę Chrystusa Króla 26 listopada 2023 r. Tematem przewodnim tego roku jest refleksja nad Kościołem, jego misją oraz umocnienie wiary w Kościół jako wspólnotę wierzących kroczących razem do domu Ojca.
Materiały dla rodzin programu duszpasterskiego przeznaczone są do indywidualnej formacji świeckich i są praktyczną realizacją programu duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce.
To cenna propozycja dla rodziców, którzy chcieliby swoje dzieci wprowadzić do Kościoła, a czasem brakuje pomysłów jak to zrobić. Katechezy przybliżają tematykę Kościoła, a jednocześnie ich formuła ma prowadzić do umacniania więzi małżeńskich i rodzinnych.

Czytaj więcej »
Diecezja Bielsko-Żywiecka

Posynodalne spotkanie koordynatorów parafialnych

„Chcemy się podzielić tym, co jest, nie chcemy zmarnować tego, co się udało osiągnąć i popatrzeć w przyszłość. Chodzi o to, by to, co zostało osiągnięte, przynajmniej w naszym Kościele lokalnym, parafialnym i diecezjalnym mogło przynosić dobre owoce” – podkreślił koordynator synodalny ks. dr hab. Robert Samsel podczas spotkania koordynatorów parafialnych drogi synodalnej w diecezji bielsko-żywieckiej. Odbyło się ono 6 listopada 2022 r. w sanktuarium św. Józefa Bilczewskiego w Wilamowicach. Wzięli w nim udział bp Roman Pindel i około stu koordynatorów.

Czytaj więcej »
[Nowa ewangelizacja w diecezji, odnowa diecezji]
Archidiecezja Łódzka

Świat, do którego jesteśmy powołani – listopadowe spotkanie synodalne IV Synodu Archidiecezji Łódzkiej

Rozpoczął się końcowy etap IV Synodu Archidiecezji Łódzkiej. W sobotę w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi odbyła się listopadowa sesja synodalna której celem była dyskusja nas dokumentem końcowym Synodu.

Po modlitwie brewiarzowej rozpoczynającej spotkanie synodalne głos zabrał metropolita łódzki, który przypomniał harmonogram trwających od czterech lat prac synodalnych oraz trudności związane z pandemią covid19, czy strajkiem kobiet, który spowodował – jak zauważył abp Ryś – lawinę apostazji oraz odpływu młodych z lekcji religii. – Ilu ludzi w naszych wspólnotach kościelnych jest i czuje się traktowanych podmiotowo. Sami są otwarci, by się zaangażować, by podjąć w Kościele odpowiedzialność, ale i doświadczają otwarcia na ich zaangażowanie? – to jest istotna wartość Kościoła. Jeśli idziemy za tym, co w Duchu Świętym proponuje nam Ojciec Święty, to rozumiemy co Duch podpowiada Kościołowi. Kościół nie zbiera się na synod, ale jest synodalny – to są zamiany, które przechodzimy przez te 4 lata. Pan Bóg zmienił nam widzenie tego, czym ostatecznie jest Synod. Tak czytam te ostatnie lata i ufam, że to są jakieś znaki czasu, które Pan Bóg nam pozwala wspólnie przeżywać. – podkreślił łódzki hierarcha.

Czytaj więcej »
[Nowa ewangelizacja w diecezji, odnowa diecezji]
Co dalej - inicjatywy ponaddiecezjalne

Synodalność wyzwaniem dla Kościoła w Polsce – Ks. T. Wielebski (WT UKSW) Artykuł oddany do druku na początku III 2022 ukazał się w: Wierzę w Kościół Chrystusowy. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na rok 2022/2023.

Zwołane z inicjatywy Franciszka XVI Zwyczajne Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów nosi tytuł Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja. Z racji podjętej tematyki jego formuła jest inna, niż realizowana do tej pory w praktyce Kościoła idea synodalności. Nie jest to już jednorazowe wydarzenie, ale rozłożony na trzy lata (2021-2023) proces synodalny, odbywający się na etapie lokalnym, kontynentalnym i powszechnym.

Czytaj więcej »
[Nowa ewangelizacja w diecezji, odnowa diecezji]
Co dalej - inicjatywy ponaddiecezjalne

Zaprezentowano nowy program duszpasterski Kościoła w Polsce [eKAI.pl]

Program duszpasterski wyrasta z analizy aktualnej sytuacji Kościoła, która dość powszechnie uważana jest za trudną. Coraz częściej nie wierzymy temu, co Kościół mówi i naucza. Dlatego tym bardziej musimy znać istotę Kościoła, jego zadania i cele – mówił w czwartek bp Andrzej Czaja, przewodniczący Komisji Duszpasterstwa Episkopatu Polski podczas prezentacji programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na rok liturgiczny 2022/2023.

Czytaj więcej »
[Nowa ewangelizacja w diecezji, odnowa diecezji]
Archidiecezja Wrocławska

Zapaleni pragnieniem słuchania Ducha Świętego [Gość Niedzielny]

Synod – co dalej? – pod tym hasłem odbyło się w ostatnią sobotę października spotkanie, podczas którego uczestnicy przyglądali się dotychczasowym owocom, jakie ten proces przyniósł w naszych wspólnotach i parafiach, a także wspólnie zastanawiali się, jak kontynuować to doświadczenie w naszej archidiecezji.

Czytaj więcej »
[Nowa ewangelizacja w diecezji, odnowa diecezji]
Co dalej - inicjatywy ponaddiecezjalne

Bp Czaja: nowy program duszpasterski odpowiedzią na narastające zwątpienie w Kościół [eKAI.pl]

„Wierzę w Kościół Chrystusowy” – to hasło nowego programu duszpasterskiego, który rozpocznie się w Kościele w Polsce w pierwszą niedzielę Adwentu, czyli 27 listopada br. Jak zaznacza bp Andrzej Czaja, przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP, która opracowała program, hasło to wyrasta z analizy obecnej, trudnej sytuacji Kościoła w Polsce i narastające zwątpienie w Kościół. Program skierowany jest nie tylko do duszpasterzy ale również bezpośrednio do wiernych.

Czytaj więcej »
[Nowa ewangelizacja w diecezji, odnowa diecezji]
Co dalej - inicjatywy ponaddiecezjalne

Wrocław: synodalność tematem programu duszpasterskiego na rok liturgiczny 2023/2024 [Misyjne.pl]

Refleksja nad postawami wobec krajowego etapu synodu o synodalności, sposoby promowania gotowego już programu duszpasterskiego „Wierzę w Kościół Chrystusowy” i propozycja tematu kolejnego programu – „Czynić Kościół synodalnym (czyli domem i szkołą komunii)” stanowiły główne wątki obrad Dyrektorów Wydziałów Duszpasterskich, które odbyły się we Wrocławiu.

Czytaj więcej »

Inspiracje działań na poziomie decyzji z całego świata:

Szkoła synodalności – Boston College – School of Theology and Ministry

Kongres Katoliczek i Katolików włącza się w globalną sieć organizacji, które na różne sposoby wspierają procesy rozeznania i formacji, tak bardzo niezbędne, aby wykorzystać obecny etap Synodu o synodalności i dobrze przygotować się do drugiej sesji Synodu w październiku 2024 roku.
We współpracy z Boston College przygotowaliśmy w języku polskim stronę internetową „Szkoła Synodalności”. Już teraz znajdziecie tam kilka interesujących wykładów, a od marca zaprosimy Was na kurs „W kierunku Kościoła konstytutywnie synodalnego”, składający się z kilkunastu materiałów wideo i prowadzony przez wybitnych specjalistów ze wszystkich kontynentów.

Czytaj więcej »
Kard. Willem Eijk o Kościele w Holandii: nie poddajemy się [ROZMOWA] - Archidiecezja Utrecht

Kard. Willem Eijk o Kościele w Holandii: nie poddajemy się [ROZMOWA] – Archidiecezja Utrecht

Holandia jest jednym z najbardziej zsekularyzowanych krajów w Europie, chociaż w latach 1860-1960 Kościół w tym kraju był bardzo dynamiczny. W latach 70. ubiegłego wieku katolicy stanowili 40 proc. ludności. Obecnie około 20 proc. określa się jako katolicy. Holandia jest również znana z tego, że jest pierwszym krajem, który zalegalizował tzw. „małżeństwa homoseksualne”. Ma także najbardziej liberalne ustawodawstwo w takich kwestiach, jak aborcja, eutanazja, legalizacja prostytucji i narkotyków. Niektórzy katolicy twierdzą jednak, że w tych trudnościach dostrzegają oznaki nadziei na przyszłość. Jednym z nich jest arcybiskup Utrechtu, kardynał Willem Eijk. Rozmawiał z nim Edgar Beltrán, z portalu The Pillar.

Czytaj więcej »

“Promujcie synodalność” – apeluje kardynał Filipe Neri Ferrão – Konferencja Biskupów Katolickich Indii (CCBI)

Bangalore 8 maja 2023 (CCBI): Kardynał Filipe Neri Ferrão, przewodniczący Konferencji Biskupów Katolickich Indii (CCBI) i arcybiskup Goa i Daman, wydał wezwanie do działania dla wszystkich biskupów i księży, aby promować synodalność w każdym aspekcie życia kościelnego. W niedzielę 7 maja 2023 r. inaugurował warsztaty na poziomie krajowym dotyczące planowania strategicznego dla CCBI w Narodowej Akademii Nauk o Zdrowiu św. Jana w Bangalore.

“Synodalność to wspólne podróżowanie. To wspólne podróżowanie z rozeznaniem wymaga nowego modelu przywództwa kościelnego, określanego jako “przywództwo synodalne”. To przywództwo stworzy środowisko, które angażuje wszystkich, którzy należą do Kościoła, aby zapewnić i odpowiedzieć na ich głębokie pragnienie bycia rozumianym, szanowanym, docenianym i wartościowym. Jego celem jest przeniesienie na wyższy poziom kultury synodalnej, która wzmacnia morale i zaangażowanie świeckich, zakonników i księży do kontynuowania misji naszego Pana z większą gorliwością” – powiedział kardynał Filipe.

Czytaj więcej »
[Nowa ewangelizacja w diecezji, odnowa diecezji]

Uwolnić Ewangelię (Unleash the Gospel) – Archiecezja Detroit

To coś więcej niż pomysł, dokument czy plan.

Uwolnić Ewangelię (Unleash the Gospel) to ruch napędzany przez Ducha Świętego. To misyjna transformacja Archidiecezji Detroit.

To nie jest coś, co robimy indywidualnie, ale jest to zadanie wspólnotowe, dzieło całego mistycznego ciała Chrystusa, do którego należymy.
Bóg wzywa nas, każdego z nas, do przyjęcia nowej tożsamości, do stania się zespołem radosnych uczniów-misjonarzy i świadków mocy Ewangelii.

Dlaczego? Ponieważ Jezus Chrystus jest pragnieniem narodów, a Jego Ewangelia jest odpowiedzią na najgłębsze pragnienia ludzkiego serca.

Naszym celem nie jest bycie dobrym i dostanie się do nieba. Naszym celem jest rozszerzenie Królestwa Bożego na ziemi poprzez uczynienie świata miejscem, gdzie Chrystus jest znany i kochany, tak aby jak najwięcej ludzi zostało doprowadzonych z nami do życia wiecznego.

Jesteśmy lokalnym Kościołem w ruchu, dołącz do nas, gdy podążamy tam, gdzie prowadzi Chrystus. Dołącz do misji Unleash the Gospel (Uwolnić Ewangelię).

Czytaj więcej »
Archidiecezja Lewar - Odnowa Diecezji - Przed siebie w wierze - Droga przed nami [Nowa ewangelizacja w diecezji, odnowa diecezji]

Przed siebie w wierze – Droga przed nami – Archidiecezja Newark

Przed siebie w wierze: Droga przed nami to duszpasterska wizja Kardynała Josepha W. Tobina dla Archidiecezji Newark. Ma ona na celu ustanowienie pozytywnej drogi dla wiernych, duchowieństwa i archidiecezji, jednocześnie odpowiadając na kluczowe wyzwania przeszłości i teraźniejszości. Jest to fundament uzdrowienia, który odpowiada na zranienia i brak zaufania w naszej wspólnocie, wzmacnia zmiany, które zaczęliśmy wprowadzać w życie i zapewnia solidny fundament dla naszego życia jako misyjnych uczniów Jezusa. Wspólne posuwanie się naprzód w wierze zapewni nam rozkwit jako wspólnocie uczniów, towarzyszy naszego Pana, Jezusa Chrystusa.

Czytaj więcej »
Jak odnowić diecezję - Diecezja Portsmouth [Nowa ewangelizacja w diecezji, odnowa diecezji]

Wizja: Zbliżanie ludzi do Jezusa Chrystusa poprzez Jego Kościół – Diecezja Portsmouth

Cztery priorytety
1. Wyjść z misją do wszystkich
Abyśmy umożliwili wielu innym usłyszeć Ewangelię oraz poznać, służyć i kochać Jezusa Chrystusa w zbawczej komunii Jego Kościoła katolickiego, aby wytrwale trwając w wierze, nadziei i miłości, mogli kiedyś osiągnąć szczęście nieba.

“Idźcie, czyńcie uczniów ze wszystkich narodów”
Mt 28,19

2. Być całkowicie zależnym od Ducha Świętego
Abyśmy, przechodząc od konserwacji do misji, bardziej całkowicie zaufali Bogu poprzez modlitwę, błagając Ducha Świętego, aby inspirował naszych duchownych i naszych świeckich z nieustanną radością i kreatywnością do rozwijania i realizowania nowych, innowacyjnych posług i sposobów chrześcijańskiego życia.

“Otrzymacie moc, gdy Duch Święty zstąpi na was”.
Dz 1,8

Czytaj więcej »
Jak odnowić diecezję - Diecezja Portsmouth [Nowa ewangelizacja w diecezji, odnowa diecezji]

Jak odnowić diecezję – bp. Philip Egan – Diecezja Portsmouth

Przez lata pracowałem w kilku diecezjach i kontekstach. Często słyszałem, jak bracia księża mówili takie rzeczy jak: “Nie wiemy, dokąd zmierzamy. Potrzebujemy wizji, planu. Czy jesteśmy tu tylko po to, by utrzymać umierającą strukturę?”.

Kościół jest Ciałem Chrystusa. Należy do Niego. Jego Święty Duch nas prowadzi. Jednak w Jego imieniu biskup jako pasterz musi wyznaczać priorytety. Aby diecezja mogła się rozwijać, biskup ma obowiązek, poprzez modlitwę i konsultacje, ustalić kierunek podróży. Jak mówi ks. Illo, “rozkwitać” nie oznacza tu sukcesu, ale owocność. Aby diecezja przekształciła się w ewangelizacyjną, biskup, duchowieństwo i wierni muszą stać się świętymi uczniami-misjonarzami, którzy z radością oddają wszystko na służbę Panu.

Czytaj więcej »
Program: Odnów mój Kościół - Archidiecezja Chicago [Nowa ewangelizacja w diecezji, odnowa diecezji]

Program: Odnów mój kościół – Archidiecezja Chicago

Wizja

Wyobraźmy sobie parafię…

– w pełni żywą i rozwijającą się, z jasnym poczuciem misji formowania nowych uczniów Jezusa Chrystusa,
– odnawiania społeczności wokół niej i dawania świadectwa o miłości Boga w inspirujący sposób.
– wypełniona zaangażowanymi parafianami pogłębiającymi swoją relację z Bogiem i dzielącymi się swoją wiarą z innymi.
– w którym każdy, niezależnie od pochodzenia, aktualnego stanu życia czy relacji z Bogiem i Jego Kościołem katolickim czuje silne poczucie przynależności i tego, że w parafii jest dla niego miejsce.
– w której Msze św. i liturgie są tak żywe, że “niedzielne doświadczenie” jest transformujące dla wszystkich – starych, młodych, stałych parafian i gości.
– która spogląda poza budynek kościoła i parking, by nieść uzdrawiającą łaskę Jezusa Chrystusa światu i z większą intencją zajmować się bolączkami naszego wieku.

Czytaj więcej »

Inicjatywy posynodalne w diecezjach:

Diecezja Bydgoska

„Uczestniczę we wspólnocie diecezji” – przygotowania do kongresu ruchów i stowarzyszeń

„Chcemy przeprowadzić inwentaryzację, restrukturyzację, adaptację tego wszystkiego, do czego Duch Święty nas zaprasza. Potrzebujemy siebie nawzajem” – powiedział ks. dr Piotr Wachowski.

Centrum Edukacyjno-Formacyjne było miejscem spotkania liderów wspólnot i ich duszpasterzy przed planowanym na 21 września kongresem ruchów i stowarzyszeń katolickich diecezji bydgoskiej. – Chcemy przyjść jak Eliasz – do źródeł – by na nowo obudzić i umocnić w sobie wiarę. Usłyszeć od Jezusa zaproszenie do tego, co przed nami. Byśmy Jego mocą podjęli to, co jest ważne dla diecezji i spróbowali to zaaplikować w życie – podkreślił ks. dr Piotr Wachowski, prowadząc rozważania nad słowem Bożym.

Czytaj więcej »
Diecezja Warszawsko-Praska

Kościół synodalny w misji – refleksje po przeczytaniu dokumentu

Czcigodni Kapłani, Drodzy Diecezjanie,

w ramach spotkań synodalnych jakie odbywały się w naszej diecezji zakończyliśmy w marcu bieżącego roku wspólne czytanie dokumentu KOŚCIÓŁ SYNODALNY W MISJI, który został wypracowany przez biskupów, kapłanów, siostry i osoby świeckie w ramach XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów (październik 2023). Podczas kilkunastu spotkań, jakie od listopada 2023 roku do marca 2024 roku odbyły się w naszej diecezji z udziałem biskupów, duchownych i wiernych świeckich, podjęliśmy refleksję nad tekstem tego sprawozdania. Nasze rozmowy i dyskusje miały charakter otwarty, każdy mógł zabrać głos odnosząc się do wcześniej przeczytanych fragmentów tekstu. W ramach przeprowadzonych dyskusji, komentarzy i interpretacji dokumentu synodalnego uczestniczy wysunęli swoje wnioski, uwagi i postulaty, które podajemy poniżej. Nasze refleksje zostały także przekazane przez polski sekretariat Synodu o Synodalności do Watykanu. Dziękujemy wszystkim za wspólne uczestniczenie w naszych spotkaniach, wszystkie refleksje, głosy i uwagi, które notowaliśmy, tak, aby mógł powstać poniższy dokument.

Czytaj więcej »
[Nowa ewangelizacja w diecezji, odnowa diecezji]
Archidiecezja Łódzka

Synodalność – szansa czy zagrożenia dla Kościoła – konferencja naukowa w Seminarium 35+

Synodalność – szansa czy zagrożenia dla Kościoła to tytuł konferencji naukowej, która w czwartek 23 maja br. została zorganizowana przez Ogólnopolskie Seminarium dla starszych kandydatów do święceń.

– Tę sesję dedykujemy ks. prał. dr. Józefowi Morawie w jego 50. rocznicę święceń kapłański – wieloletniemu wykładowcy Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, zajmującemu się systematyczną eklezjologią i eklezjologią fundamentalną. Nasz refleksje na temat Kościoła, które mają wymiar pastoralny duszpasterski jemu dedykujemy. – mówił ks. dr hab. Sławomir Szczyrba, rektor Seminarium 35+.

Czytaj więcej »
[Nowa ewangelizacja w diecezji, odnowa diecezji]
Archidiecezja Łódzka

Andrew Spiteri prowadzi warsztaty synodalne

Świeccy i duchowni uczestniczyli wczoraj wieczorem w domu metropolity łódzkiego w warsztatach synodalnych, które prowadzi pochodzący z Malty Andrew Spiteri. – Wyjątkowość prac odbywających się w grupach synodalnych polega na tym, że jest ona – Konwersacją w Duchu Świętym, która jest związana z doświadczeniem modlitwy, a nie dyskusją o Kościele w Kościele. – mówił Andrew Spiteri.

Czytaj więcej »
Archidiecezja Gnieźnieńska

Jak ożywić parafię dziś, by parafia jutra była w ogóle możliwa?

Jak ożywić parafię dziś, by parafia jutra była w ogóle możliwa zastanawiali się uczestnicy konferencji naukowej, która odbyła się 9 marca w Gnieźnie z udziałem m.in.: ks. dr. hab. Bogdana Bieli, dr. Andrzeja Lwowskiego oraz ks. dr. hab. Mieczysława Polaka. Refleksji prelegentów towarzyszyła dyskusja panelowa i głosy z sali, których wraz z uczestnikami słuchał Prymas Polski abp Wojciech Polak.

Czytaj więcej »
Archidiecezja Gnieźnieńska

„Jak dziś przekonywać do wiary?” – warsztaty duszpasterskie w Gnieźnie

Przekonywać, dyskutować, a może milczeć? W Centrum Edukacyjno-Formacyjnym w Gnieźnie odbyły się 3 lutego archidiecezjalne warsztaty duszpasterskie, które poprowadził dominikanin o. Tomasz Grabowski, biorąc tytułowe „przekonywać” w cudzysłów. Do wiary bowiem – jak tłumaczył – mamy nie tyle przekonywać, co potrafić uzasadnić dlaczego i w Kogo wierzymy.

Warsztaty duszpasterskie są kontynuacją październikowego forum duszpasterskiego, którego gościem był m.in. ks. dr hab. Andrzej Draguła podejmując aktualny temat odchodzenia od Kościoła i wiary. Jak rozmawiać z tymi, którzy odchodzą, którzy tracą wiarę lub mówią wprost, że nie wierzą? Przekonywać? Dyskutować? Tłumaczyć? Czy nie wystarczy zachęcić? I co jeśli zachęta zniechęca? Oddając głos prowadzącemu organizator warsztatów ks. dr Przemysław Kwiatkowski cytował kolejne pytania, które stawia sobie dziś wielu wierzących. Czy słowa mają jeszcze jakąkolwiek moc i czy przekonywanie do wiary nie już naciskaniem i wchodzeniem w czyjąś wolność?

Czytaj więcej »
Archidiecezja Warszawska

Spotkanie kolędowe z księżmi biskupami w dekanatach – Spotkanie odbędzie się na temat: “Jak być Kościołem synodalnym w misji”

Czcigodni Księża Dziekani,

Czcigodni Księża Proboszczowie

Czcigodni Księża Wikariusze i Rezydenci.

Uprzejmie informuję, że tematem dekanalnych spotkań kolędowych z księżmi biskupami, które odbędą się w styczniu 2024 r. będzie refleksja, jak być Kościołem synodalnym w misji?

Temat ten został zaproponowany przez Sekretariat Generalny Synodu.

W związku z tym w załączeniu przesyłam:

Czytaj więcej »
Diecezja Warszawsko-Praska

Spotkanie synodalne – praca nad dokumentem podsumowującym

Drodzy kapłani, siostry zakonne, drodzy diecezjanie,

W październiku bieżącego roku zakończyła się I sesja Synodu o synodalności w ramach XVI zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów. Owocem tego spotkania, które odbyło się pod przewodnictwem Papieża Franciszka, jest dokument pt. KOŚCIÓŁ SYNODALNY W MISJI.

W naszej diecezji pragniemy zrealizować prośbę Ojca Świętego oraz uczestników Synodu i w ramach diecezjalnych prac synodalnych podjąć refleksję nad tym dokumentem i opisać nasze spostrzeżenia oraz wnioski. Chcemy w ten sposób aby nasze refleksje mogły stać się pomocą dla reprezentujących nas krajowych przedstawicieli na przyszłorocznej II sesji Synodu o synodalności w Rzymie.

Czytaj więcej »
[Nowa ewangelizacja w diecezji, odnowa diecezji]
Archidiecezja Łódzka

Skupienie dla uczestników tzw. „Synodów” Parafialnych

– Nie chcę siedzieć w moim życiu ponad moim Kościołem. Nie chcę być mądrzejszy od mojego Kościoła. Nie chcę używać Kościoła do swoich własnych celów. Chcę służyć tej Oblubienicy Pana. – mówił kard. Ryś.

W Aleksandrowie Łódzkim, Łodzi i Piotrkowie Trybunalskim odbywało się dziś pierwsze skupienie dla uczestników tzw. „Synodów” Parafialnych. W łódzkiej parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła skupieniu przewodniczył metropolita łódzki kard. Grzegorz Ryś.

Czytaj więcej »
Diecezja Warszawsko-Praska

Modlitwa za Synod o synodalności

Drodzy Kapłani, siostry zakonne,
osoby życia konsekrowanego,
drodzy diecezjanie,

4 października rozpoczyna się w Watykanie 1 Sesja Synodu o synodalności. W imieniu Ordynariusza Warszawsko-Praskiego Romualda Kamińskiego proszę Was o podjęcie w parafiach, domach zakonnych i wszystkich wspólnotach naszej diecezji stałej modlitwy w intencji papieża Franciszka, kardynałów, biskupów i wszystkich uczestników Synodu o synodalności przez cały czas trwania Sesji Synodalnej czyli od 4 do 29 października 2023 r.
Poniżej przedkładam propozycję modlitwy, którą można odmawiać na zakończenie Mszy Świętej przed błogosławieństwem przygotowanej w naszej diecezji, a także propozycję modlitwy powszechnej na niedzielę i dni powszednie.

Czytaj więcej »
[Nowa ewangelizacja w diecezji, odnowa diecezji]
Archidiecezja Wrocławska

Projekt Młodzież – tego jeszcze w diecezji nie było

To pierwsze tego typu wydarzenie w archidiecezji wrocławskiej. Skierowane do księży, katechetów, animatorów wspólnot, rodziców, a także młodych ludzi, którzy angażują się w swoich parafiach. Chodzi o laboratorium ewangelizacji i duszpasterstwa młodzieży. Brzmi intrygująco, a co dokładnie oznacza?

Czytaj więcej »
[Nowa ewangelizacja w diecezji, odnowa diecezji]
Archidiecezja Łódzka

Kard. Ryś podczas inauguracji „synodów” parafialnych: jeśli w tym czasie poddamy się Duchowi Świętemu, to staniemy się innym Kościołem! – dokumenty synodalne do pobrania

Dziś w południe – uroczystą Mszą święta pod przewodnictwem kardynała Grzegorza Rysia – zainaugurowano mające trwać dwa lata „synody” parafialne, których celem jest przedyskutowanie i wprowadzenie ustaleń IV Synodu Archidiecezji Łódzkiej w lokalnych wspólnotach. W Eucharystii koncelebrowanej uczestniczyli księża biskupi – bp Ireneusz Pękalski, bp Marek Marczak oraz księża diecezjalni i zakonni z całej Archidiecezji.

Czytaj więcej »
Archidiecezja Gnieźnieńska

Forum Duszpasterskie – po raz pierwszy w archidiecezji gnieźnieńskiej

Uczestnictwo we wspólnocie Kościoła, a więc świadome, żywe i zakorzenione w wierze zaangażowanie w jego życie i misję będzie tematem Archidiecezjalnego Forum Duszpasterskiego, które 28 października odbędzie się w Gnieźnie. To nowa inicjatywa adresowana do wszystkich i inspirowana Synodem o synodalności, którego pierwsza sesja będzie się w tym czasie kończyć w Rzymie.

Czytaj więcej »
Diecezja Warszawsko-Praska

Szkoła Lidera – Skuteczne Działanie Projektu Parafialnego

Szkolenia przeprowadzą wykwalifikowani specjaliści. Będzie to czas na zdobycie konkretnej merytorycznej wiedzy, ale także poznanie innych młodych, którzy również dążą do rozwoju i wspierają swoje umiejętności. To okazja, aby rozwinąć swoje umiejętności i opracować narzędzia, które przysłużą się w celu dalszego rozwoju osobistego jak i nawet w zawodowego.

Czytaj więcej »
[Nowa ewangelizacja w diecezji, odnowa diecezji]
Archidiecezja Wrocławska

List pasterski Ks. Arcybiskupa Metropolity Wrocławskiego na rozpoczęcie synodu diecezjalnego

(…) Drodzy Bracia i Siostry, to Słowo Boże wiąże się ze szczególną chwilą. Jako lokalny Kościół chcemy na nowo wspólnie stanąć za Jezusem i za Nim pójść. Rozpoczynamy bowiem synod diecezjalny. To nasze diecezjalne rekolekcje, które mają przynieść nawrócenie i odnowę.

Synod diecezjalny zrodził się w dużej mierze z Synodu o synodalności. Trzy słowa-klucze naszego synodu diecezjalnego są owocem tamtych doświadczeń: komunia – formacja – misja. Mottem synodu są słowa Maryi z Kany Galilejskiej: Uczyńcie wszystko, co wam powie Syn (por. J 2,5). To bardzo podobne wezwanie do tego z dzisiejszej Ewangelii.

Czytaj więcej »
Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska

Diecezjalne Dni Młodzieży w sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej

W sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie 9 i 10 czerwca odbyły się Diecezjalne Dni Młodzieży. Był czas na warsztaty, integrację, modlitwę i koncert, a wszystko to pod hasłem: „Przygarnięci”.

Hasło to pokłosie diecezjalnego synodu młodzieży, którego hasło brzmiało: „Kościół – tu jestem!”. – Chcemy pokazać młodym, że tu zostaną przygarnięci, tzn. zaakceptowani i zrozumiani. Że mogą w Kościele znaleźć przestrzeń do wyrażania siebie, do wzrostu. Że mogą czuć się w nim dobrze – wyjaśnia ks. Łukasz Malec, diecezjalny duszpasterz młodzieży.

Czytaj więcej »
[Nowa ewangelizacja w diecezji, odnowa diecezji]
Archidiecezja Łódzka

Abp Ryś: Ile słowa Bożego mamy w sercu? | Dzień Wspólnoty Archidiecezji Łódzkiej

17 czerwca odbył się 1. Dzień Wspólnoty Archidiecezji Łódzkiej. Do Bazyliki Archikatedralnej św. Stanisława Kostki na Mszę św. przybyły wspólnoty, ruchy, stowarzyszenia i grupy parafialne z całej archidiecezji łódzkiej. Uroczystościom przewodniczył abp Grzegorz Ryś, obecni byli także biskupi pomocniczy, duchowieństwo, osoby konsekrowane i świeckie. Wręczono odznaczenia, nagrody, a prezentacja różnorodnych wspólnot, ruchów i stowarzyszeń zacieśniła więzy Kościoła łódzkiego.

Czytaj więcej »
Archidiecezja Warszawska

17 czerwca w Pruszkowie odbędzie się finał XXVI Parafiady Archidiecezji Warszawskiej

17 czerwca na obiektach sportowych „Znicz” w Pruszkowie odbędzie się 26. Parafiada Archidiecezji Warszawskiej. W programie Finały Piłkarskiej Ligi Ministranckiej, zawody sportowe dla drużyn i zawodników indywidualnych, konkurs wiedzy liturgicznej, warsztaty, koncerty i pokazy.

Finał Piłkarskiej Ligi Ministrantów będzie ukoronowaniem meczów rozgrywanych przez cały rok w parafiach archidiecezji warszawskiej.

„W programie tegorocznej parafiady, która odbędzie się w sobotę 17 czerwca, będzie siedem konkurencji indywidualnych: konkurs wiedzy liturgicznej i biblijnej, bieg na dystansie 60 metrów i 400 metrów, skok w dal, żonglerka piłką, disc golf i wyścigi rowerowe oraz trzy konkurencje zespołowe – piłka nożna, piłka siatkowa i koszykówka” – czytamy w komunikacie wydziału duszpasterstwa dzieci i młodzieży opublikowanym na stronie internetowej archidiecezji warszawskiej.

Czytaj więcej »
Archidiecezja Łódzka

Szkoły dla świeckich katechistów nową drogą formacji katolickiej 

W maju rozpoczął się nabór kandydatów do pierwszej edycji Szkoły Katechistów Diecezji Kieleckiej (SKDK). Kursy te gromadzą świeckich, którzy w ten sposób pragną włączyć się w ewangelizacyjną misję w swojej parafii. Celem szkół dla katechistów jest przygotowanie do prowadzenia nauk skierowanych do osób dorosłych, w tym także dla rodziców dzieci przed bierzmowaniem, czy pierwszą komunią świętą.

Wielu duchownych widzi w tym dziele okazję do aktywnego włączenia się wiernych w życie parafii oraz remedium na malejącą liczbę powołań. Ta stosunkowo nowa inicjatywa, umożliwia świeckim katolikom zdobycie specjalistycznej wiedzy, umiejętności i formacji, aby pełnić rolę aktywnych nauczycieli i liderów duchowych.

Czytaj więcej »
[Nowa ewangelizacja w diecezji, odnowa diecezji]
Archidiecezja Wrocławska

Synod diecezjalny – zaproszenie i informacje

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

1 kwietnia 2023 r. ks. abp Józef Kupny ogłosił zamiar zwołania synodu diecezjalnego. Jest on w dużej mierze odpowiedzią na potrzeby duszpasterskie, które wybrzmiały w czasie diecezjalnego etapu “Synodu o synodalności”.

Od 1 września 2023 do 8 kwietnia 2024 będzie trwał etap presynodalny “Diecezjalnego synodu o nawróceniu i odnowie życia Kościoła”. W tym czasie będą pracować Parafialne Zespoły Presynodalne, do których jako członkowie grup synodalnych diecezjalnego etapu “Synodu o synodalności” jesteście Państwo zaproszeni.

W linku poniżej przesyłamy materiały opisujące: cele i etapy “Diecezjalnego synodu o nawróceniu i odnowie życia Kościoła” oraz kształt i zadania Parafialnych Zespołów Presynodalnych.

Czytaj więcej »
Diecezja Warszawsko-Praska

Spotkanie synodalne – warsztaty parafialne

Drodzy Księża, Drodzy Koordynatorzy Parafialnych Zespołów Synodalnych,

Pragniemy zaprosić Was na czwarte spotkanie synodalne w tym roku duszpasterskim. Tym razem chcemy podjąć tematy: FORMOWANIE SIĘ DO SYNODALNOŚCI – PERYFERIE – MŁODZIEŻ KTÓREJ NIE MA. Będzie to ostatnie spotkanie w tym roku katechetycznym, dlatego tym bardziej chcemy się z Wami zobaczyć i podsumować nasza pracę i refleksje.

Tematy, które proponujemy na majowym spotkaniu dotyczą ostatniej części ankiety synodalnej i obejmują problematykę dotarcia z Ewangelią do współczesnego, szczególnie młodego, człowieka. Zatrzymamy się nad zagadnieniem dotyczącym pracy duszpasterskiej, formacji i ewangelizacji rodziców oraz dzieci przygotowujących się do I komunii świętej i młodzieży przystępującej do bierzmowania. Szczególnie zapraszamy księży odpowiedzialnych za duszpasterstwo parafialne i liderów zespołów oraz grup parafialnych – wiele pomysłów może być dla Was bardzo pomocnych – zapraszamy

Czytaj więcej »
Diecezja Warszawsko-Praska

Pilotażowy program przygotowania dzieci do Pierwszej Komunii św. poprzez pracę z rodzicami

– Wiara przekazywana jest przede wszystkim w rodzinie, poprzez styl życia, nie przez pobożne nauki – mówi ks. Kazimierz Seta, proboszcz parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w podwarszawskiej Zielonce. To w tej parafii dobiega właśnie końca pilotażowy program przygotowania dzieci do Pierwszej Komunii św. poprzez pracę z rodzicami. Spotykają się oni w małych grupkach prowadzonych przez katechistów, którzy ukończyli specjalny kurs prowadzony przez Wydział Teologiczny UKSW. W rozmowie z KAI, ks. Seta opowiada o programie przygotowania z perspektywy proboszcza parafii.

Program prowadzony obecnie w Zielonce w formie pilotażu zainicjowany został już 13 lat temu przez ks. Marcina Węcławskiego w archidiecezji poznańskiej. Podjęty został przez Wydział Teologiczny UKSW, który prowadzi kurs oraz formację stałą dla świeckich katechistów. W ramach przygotowania do Pierwszej Komunii św. oprócz kilku spotkań ogólnych dla dzieci i rodziców prowadzone są comiesięczne spotkania w małych grupkach dla rodziców. Otrzymują oni wówczas m.in. zadania do przepracowania z dziećmi w domu.

Czytaj więcej »
Diecezja Tarnowska

SPA – Studium Parafialnej Aktywności

Nasze parafie potrzebują odnowy, która będzie polegała nie tyle na zwiększeniu wysiłku duszpasterskiego, co na zmianie mentalności, a co za tym idzie – strategii działania. Stąd zrodził się pomysł powołania w naszej diecezji Studium Parafialnej Aktywności (SPA).

Jego misją będzie formowanie świeckich współpracowników duszpasterzy, którzy pomogą przekształcić parafię we wspólnotę nieustannie ewangelizowaną i ewangelizującą, czyli wspólnotę uczniów – misjonarzy Chrystusa. Pragniemy, aby SPA było przestrzenią tworzenia żywych relacji z Bogiem i drugim człowiekiem, pogłębionej formacji oraz przekazywania zapału i narzędzi do ewangelizacyjnej posługi w parafii.

Czytaj więcej »
[Nowa ewangelizacja w diecezji, odnowa diecezji]
Archidiecezja Łódzka

Zakończyły się warsztaty dotyczące tzw. Synodów Parafialnych

W bazylice archikatedralnej św. Stanisława Kostki w Łodzi zakończyły się warsztaty dotyczące tzw. Synodów Parafialnych, które będą adaptacją do warunków danych wspólnot ustaleń – zakończonego w marcu tego roku – IV Synodu Archidiecezji Łódzkiej.

Jak wskazuje metropolita łódzki – Synod może całkowicie nic nie zmienić w życiu Kościoła Łódzkiego i naszych wspólnot parafialnych jeśli będzie tylko martwą literą prawa. Jeśli natomiast przeczytamy go w naszych wspólnotach parafialnych, postawimy konkretne pytania i będziemy na nie szukać adekwatnych odpowiedzi, wówczas Synod może coś zmienić – nie tylko w naszym myśleniu, ale i konkretnym działaniu. – zauważył duchowny.

Czytaj więcej »
Archidiecezja Lubelska

Badanie KUL: młodzież przywiązana do rodziny, potrzebująca wiary, ale krytyczna wobec Kościoła

Młodzież podkreśla swoje przywiązanie do rodziny i relacji rówieśniczych, woli spotkania w rzeczywistości niż w internecie, ale też przyznaje się do doświadczenia samotności. Dla części ważne jest osobiste doświadczenie Boga, dla innych religia nie jest ważną wartością. Na lekcjach religii bardziej cenią możliwość rozmowy o problemach niż zdobywanie wiedzy o nauczania Kościoła, który postrzegają jako sformalizowaną instytucję – to wnioski z badania przeprowadzonego przez socjologów KUL wśród maturzystów archidiecezji lubelskiej.

Czytaj więcej »
Archidiecezja Poznańska

Powstała Rada Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej 

Abp Stanisław Gądecki powołał Radę Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej. Rada, którą tworzą młodzi reprezentanci różnych archidiecezjalnych wspólnot i stowarzyszeń, rozpocznie swoją działalność 1 maja.

„Archidiecezjalna Rada Duszpasterstwa Młodzieży jest odpowiedzią na znaki czasu i owocem działalności grup synodalnych, które wskazywały na potrzebę powołania takiego gremium” – mówi KAI ks. Krystian Sammler. Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa poznańskiej Kurii Metropolitalnej podkreśla, że celem powołania Rady Duszpasterstwa Młodzieży jest umożliwienie młodym aktywne zaangażowanie w życie Kościoła poznańskiego. „Grupy synodalne podkreślały, że warto byłoby otworzyć się na młodych, umożliwiając im wzięcie odpowiedzialności za życie i tworzenie Kościoła” – zauważa ks. Sammler.

Czytaj więcej »
Diecezja Płocka

Młodzież w diecezji płockiej zaangażowana

Biskup płocki Szymon Stułkowski powołał nowy skład Młodzieżowej Rady Duszpasterskiej Diecezji Płockiej. W jej skład weszło kilkanaście osób, reprezentujących wspólnoty młodzieży, działające w diecezji.

– 43. Synod Diecezji Płockiej zaleca współpracę wspólnot ludzi młodych z duszpasterstwem młodzieży – przypomniał ks. Krzysztof Ruciński, diecezjalny duszpasterz młodzieży. Na początku spotkania w Młodzieżowym Centrum Edukacyjno-Wychowawczym „Studnia” w Płocku bp Szymon Stułkowski wręczył nominacje nowo powołanym członkom Rady. O tym, jaki powinien być jej charakter i czym powinna się zajmować powiedział ks. Krzysztof Ruciński, diecezjalny duszpasterz młodzieży. Zwrócił uwagę między innymi na konieczność formacji, z czego rodzi się życie duchowe. Poprosił też, aby we wspólnotach wykazywać troskę o liturgię, bo „bez tego nie da się być dobrym katolikiem”.

Czytaj więcej »
[Nowa ewangelizacja w diecezji, odnowa diecezji]
Archidiecezja Wrocławska

Wrocław: abp Józef Kupny zapowiedział zwołanie synodu diecezjalnego

Metropolita wrocławski abp Józef Kupny zapowiedział zwołanie synodu diecezjalnego. O swojej decyzji poinformował duchowieństwo i wiernych, zgromadzonych we wrocławskiej katedrze na Mszy św. z okazji 40. rocznicy swoich święceń kapłańskich. – Podjąłem ją kierując się dobrem archidiecezji, powierzonej mi przez papieża Franciszka w 2013 roku oraz po wysłuchaniu opinii rady kapłańskiej i wiernych świeckich – powiedział duchowny.

Czytaj więcej »
[Nowa ewangelizacja w diecezji, odnowa diecezji]
Archidiecezja Łódzka

„Współodpowiedzialność czy współdecyzyjność? Synodalność nowego pokolenia”- panel dyskusyjny

O synodalności nowego pokolenia i miejscu młodych w Kościele rozmawiali goście panelu dyskusyjnego „Współodpowiedzialność czy współdecyzyjność?”

W Duszpasterstwie Akademickim „Piątka” odbył się panel dyskusyjny pt. „Współodpowiedzialność czy współdecyzyjność. Synodalność nowego pokolenia.” W rozmowie udział wzięli abp Grzegorz Ryś, brat Maciej z wspólnoty Taizé, s. Anna Juźwiak AP – członkini Krajowej Rady Duszpasterstwa Powołań, o. Cordian Szwarc OFM – proboszcz parafii pw. Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w Olsztynie oraz Adriana Kwiatkowska – członkini Sekretariatu Synodu oraz Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Wrocławskiej.

Czytaj więcej »
[Nowa ewangelizacja w diecezji, odnowa diecezji]
Diecezja Sandomierska

Dokumenty i Statuty Trzeciego Synodu Diecezji Sandomierskiej

Na większą chwałę Boga w Trójcy Świętej Jedynego oraz dla dobra Ludu Bożego, na mocy kan. 466 Kodeksu Prawa Kanonicznego, niniejszym dekretem zatwierdzam Dokumenty i Statuty Trzeciego Synodu Diecezji Sandomierskiej (2017-2022).

Statuty wraz z załączonymi do nich aneksami, ogłaszam jako prawo partykularne Kościoła w Diecezji Sandomierskiej, które będzie obowiązywać od dnia 1 sierpnia 2022 roku.

Sandomierz, dnia 2 czerwca 2022 roku
we wspomnienie Męczenników Bł. Sadoka i Towarzyszy

+ Krzysztof Nitkiewicz
Biskup Sandomierski

Czytaj więcej »
Diecezja Bydgoska

Bp Krzysztof Włodarczyk: synod nie jest po to, by robić rewolucję w Kościele

„Synod nie jest po to, by pokazać walkę o władzę, robić rewolucję, a nawet przewrót w Kościele. On zaprasza nas do tego, by iść razem” – powiedział bp Krzysztof Włodarczyk.

W murach bydgoskiego Centrum Edukacyjno-Formacyjnego spotkali się liderzy oraz przedstawiciele wspólnot diecezji, by pochylić się nad zagadnieniem „współpracy między kapłanami a świeckimi w budowaniu jedności Kościoła”.

Czytaj więcej »
[Nowa ewangelizacja w diecezji, odnowa diecezji]
Archidiecezja Łódzka

Ostatnia sesja plenarna IV Synodu Archidiecezji Łódzkiej

Dziś przed południem odbyła się ostatnia sesja plenarna IV Synodu Archidiecezji Łódzkiej, którem celem była dyskusja uzupełniająca nad IV częścią dokumentu końcowego: Synodalne wskazania duszpasterskie oraz głosowanie nad dokumentem końcowym.

W słowie skierowanym na rozpoczęcie sesji metropolita łódzki powiedział – o ile zamykamy dziś sesje synodalne, bo trudno jest siedzieć i debatować w nieskończoność i trzeba to zamknąć, przegłosować i opisać, o tyle Synod się nie kończy, bo teraz należy to przenieść na poziom lokalny – do parafii i wspólnot. – zauważył duchowny.

Czytaj więcej »
[Nowa ewangelizacja w diecezji, odnowa diecezji]
Archidiecezja Łódzka

III. Kościół Synodalny – lutowe spotkanie synodalne

Lutowe spotkanie synodalne, które odbyło się dziś w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi dotyczyło dyskusji nad trzecią częścią dokumentu końcowego zatytułowaną – Kościół Synodalny.

Wprowadzając w dzisiejszą sesję synodalną metropolita łódzki zauważył, że – nigdy nie jest tak, że zalecenia duszpasterskie nie zakładają wcześniejszej refleksji teologicznej. Działania pastoralne musza wynikać z tego, jak my siebie rozumiemy, ale nie jak my siebie z siebie rozumiemy, ale przez to jak mówi Boże Objawienie, jak czyta je dziś Kościół. Działania pastoralne wynikają z jakiejś głębszej teologii i muszą mieć jakieś poważne uzasadnienia. – zaznaczył metropolita łódzki.

Czytaj więcej »
[Nowa ewangelizacja w diecezji, odnowa diecezji]
Archidiecezja Łódzka

Kościół synodalny – dokument końcowy, cz. 3

IV Synod Archidiecezji Łódzkiej ma charakter pastoralny. Jego celem jest odnowa ewangelizacyjnej misji Kościoła. Jeśli Synod ma być wyrazem wspólnej troski o to, by Kościół dobrze wypełniał swoją misję, to konieczna jest teologiczna refleksja o Kościele. W czasie trwania naszego synodu diecezjalnego ojciec święty Franciszek zaprosił cały Kościół do uczestnictwa w pierwszym etapie XVI Synodu powszechnego, którego tematem jest synodalność Kościoła. Praca wykonana w ramach tego etapu opatrznościowo wpisuje się w zadania, jakie stawia sobie Synod Archidiecezji. „Syntezy” podsumowujące spotkania w grupach synodalnych pokazują, jak doświadczany i widziany jest Kościół. Celem tego rozdziału nie jest ukazanie całościowego nauczania Kościoła o sobie samym, ale teologiczna refleksja nad zagadnieniami eklezjologicznymi podniesionymi w czasie synodu. Ponieważ nie wiadomo, czy wszyscy autorzy wypowiedzi zgodziliby się na publiczne ich cytowanie, dlatego „syntezy” ze spotkań grup nie mają podanego źródła.

Czytaj więcej »
[Nowa ewangelizacja w diecezji, odnowa diecezji]
Archidiecezja Wrocławska

Czy odbędzie się synod archidiecezji wrocławskiej?

Arcybiskup Józef Kupny spotkał się po raz kolejny z osobami zaangażowanymi w synod o synodalności. Wysłuchał ich refleksji, a także opinii w sprawie ewentualnego zwołania synodu archidiecezji wrocławskiej.

Spotkanie rozpoczęło się adoracją Najświętszego Sakramentu w kaplicy Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego. – Co mamy robić, by pozostać solą ziemi, by nie gasić światła, które płonie w Kościele? – zapraszał do refleksji biskup Maciej Małyga. – Co robić, by Kościół był Kościołem? – zastanawiała się Adriana Kwiatkowska.

Czytaj więcej »
Diecezja Warszawsko-Praska

Spotkanie synodalne w Pradze. Prośba o modlitwę

(…) W związku z tym ważnym spotkaniem bardzo prosimy Wszystkich Diecezjan – kapłanów, siostry zakonne, osoby życia konsekrowanego, wiernych świeckich, zespoły synodalne, wspólnoty i parafie o modlitwę w intencji trwających obrad. Proponujemy, by każdy z nas w dniach od 5 do 12 lutego modlił się indywidualnie bądź wspólnotowo modlitwą synodalną oraz odmówił 1 dziesiątkę różańca w intencji spotkania w Pradze. Można poprosić kapłanów w parafiach o podjęcie modlitwy w tej intencji podczas mszy świętych, wspólnej liturgii lub nabożeństw. W ten sposób otoczymy naszą modlitwą całe dzieło Synodu o Synodalności, prosząc Ducha Świętego o światło dla uczestników spotkania w Pradze.

Czytaj więcej »
Diecezja Warszawsko-Praska

Synod o Synodalności – podsumowanie ankiet watykańskiego Dokumentu Etapu Kontynentalnego

Sekretariat Synodu naszej diecezji zakończył prace nad ankietami, które spłynęły po opublikowaniu przez Watykan Dokumentu dla Etapu Kontynentalnego „Rozszerz przestrzeń twego namiotu”. Księża, siostry zakonne i wierni świeccy z naszej diecezji, którzy przeczytali watykański dokument odpowiedzieli na pytania dotyczące treści i opinii jakie przekazały Konferencje Episkopatów z całego świata. Przedstawiamy pełny tekst dokumentu. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim za odzew i zaangażowanie w analizę treści kontynentalnych.

Czytaj więcej »
[Nowa ewangelizacja w diecezji, odnowa diecezji]
Archidiecezja Łódzka

Wnioski z konsultacji diecezjalnych DEK w Archidiecezji Łódzkiej

W Archidiecezji Łódzkiej odbyły się konsultacje synodalne Dokumentu roboczego dla Etapu Kontynentalnego pt.: Rozszerz przestrzeń swojego namiotu. Konsultacje odbyły się w realu na spotkaniach grup i on-line. Zamieszczone odpowiedzi na pytania zawarte w tekście dokumentu zamieszczamy tutaj. Dokument powstały w wyniku konsultacji został przesłany do Konferencji Episkopatu Polski. W imieniu łódzkiego Zespołu Roboczego dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w konsultacjach i zachęcam do lektury tekstu. ks. Wiesław Kamiński

Czytaj więcej »
Archidiecezja Poznańska

Komentarz do Dokumentu roboczego dla Etapu Kontynentalnego

W związku z kolejnym etapem konsultacji synodalnych zwracamy się do uczestników Synodu z prośbą o komentarz do Dokumentu roboczego dla Etapu Kontynentalnego (DEK). Zawiera on trzy pytania. Każdy może na nie odpowiedzieć i przesłać je do Sekretariatu Synodu w Poznaniu (lp.na1718840507nzoph1718840507cra@d1718840507onys1718840507) najpóźniej do uroczystości Objawienia Pańskiego, 6. stycznia 2023 r.

Czytaj więcej »
[Nowa ewangelizacja w diecezji, odnowa diecezji]
Archidiecezja Łódzka

Spotkanie synodalne online Etapu Kontynentalnego

W poniedziałek 12 grudnia o godz. 20.00 w ramach synodalnych grup online odbyło się spotkanie, na którym dzieliliśmy się swoimi refleksjami po przeczytaniu Dokumentu Etapu Kontynentalnego. Uczestnicy w trzech grupach (pokojach zoomowych) odpowiadali na postawione w dokumencie pytania. Wszystkie refleksje oraz nadsyłane odpowiedzi pisemne posłużą do zredagowania dokumentu, który prześlemy do Konferencji Episkopatu Polski do dnia 28 grudnia br.

Czytaj więcej »
Diecezja Tarnowska

Dokumenty o ewangelizacji, kapłanach i administracji na zakończenie ostatniej sesji synodu

Poszukiwanie zagubionych jest równie ważne co troska o obecnych – napisano w jednym z dokumentów przyjętych podczas końcowej sesji V Synodu Diecezji Tarnowskiej. Przebiega on pod hasłem „Kościół na wzór Chrystusa”. Podczas ósmej sesji plenarnej synodu, która odbyła się dziś w tarnowskim seminarium, przyjęto dokumenty o ewangelizacji, kapłanach i administracji. Jest w nich mowa m.in. o strategii duszpasterskiego działania, misjach i finansach.

Przyjęty przez synod dokument „Prezbiterium diecezjalne” mówi m.in. o tożsamości kapłańskiej i życiu duchownych. Zapisano w nim, że kapłan „winien odnosić się z szacunkiem wobec każdego człowieka, również niewierzącego, wystrzegając się zarówno wyniosłości, jak i zbytniej poufałości”.

Czytaj więcej »
Diecezja Warszawsko-Praska

Synod o synodalności – materiały pomocne w spotkaniach parafialnych

Drodzy Diecezjanie,
zamieszczamy prezentację pomocną przy organizowaniu spotkań Rady Parafialnej, Zespołów Synodalnych bądź spotkań z liderami wspólnot, które będą dotyczyć refleksji i opiniowania dokumentu roboczego 2 etapu Synodu o Synodalności.

Bardzo zależy nam, by w parafiach i wspólnotach naszej diecezji odbyły się takie spotkania, a ostatecznie, aby dzięki nim, jak najwięcej opinii, refleksji i uwag dotyczących dokumentu roboczego wpłynęło do Sekretariatu Synodu DWP (lp.wa1718840507w.ajz1718840507eceid1718840507@dony1718840507s1718840507), które potem nasz sekretariat przekaże do KEP i które znajdą się w agendzie spotkania Synodalnego w Pradze (marzec 2023). Wasz głos, opinia i refleksja nad tym, co poddziały Konferencje Episkopatów, wspólnoty i parafie na świecie jest bardzo ważna. Jak powiedział na ostatnim spotkaniu synodalnym bp Jacek Grzybowski – nie może zabraknąć głosu katolików z dużego europejskiego kraju, w którym jest bardzo wielu gorliwych kapłanów, wiele prężnie działających wspólnot, który jest dynamiczny duszpastersko i żywy wiarą.

Czytaj więcej »
[Nowa ewangelizacja w diecezji, odnowa diecezji]
Archidiecezja Wrocławska

Zaproszenie do modlitwy, rozeznawania i odpowiedzi.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Jak zapewne Państwo wiedzą, Sekretariat Generalny Synodu w Watykanie na podstawie syntez, które spłynęły z całego świata, opracował “Dokument roboczy dla Etapu Kontynentalnego” Synodu o synodalności i zaprosił każdą diecezję do wsłuchania się w zawarty w nim głos katolików z innych kontynentów i przedstawienia rodzących się w związku z tym refleksji.

W związku z powyższym zapraszamy Państwa do wspólnego rozeznawania. Prosimy o przeczytania dokumentu (znajduje się w załączniku), modlitwę i przesłanie na adres: lp.co1718840507rw.aj1718840507zecei1718840507dihcr1718840507a@don1718840507ys1718840507 do 12.12.2022 odpowiedzi na trzy zawarte w nim pytania:

Czytaj więcej »
Archidiecezja Warszawska

Kard. Nycz powołał nową radę duszpasterską. „Spotkania synodalne pokazały klerykalizm mentalności”

Zmienia się nie tylko skład, ale też sposób pracy rady duszpasterskiej. Pierwsze zadanie to praca wokół dokumentu roboczego dla Etapu kontynentalnego pt. “Rozszerz przestrzeń twego namiotu”. Dokument został przesłany w ostatnim czasie do wszystkich biskupów diecezjalnych. Każdy Kościół lokalny – jak czytamy w dokumencie – “będzie miał więc możliwość wsłuchania się w głosy innych Kościołów… i ustosunkowania się do nich na podstawie własnego doświadczenia”. Dokument zaznacza, że ten eklezjalny proces rozeznania dokumentu ma przeprowadzić biskup z diecezjalnym zespołem synodalnym koordynującym pierwszą fazę. W archidiecezji warszawskiej tę refleksję przygotuje rada duszpasterska.

Czytaj więcej »
[Nowa ewangelizacja w diecezji, odnowa diecezji]
Archidiecezja Łódzka

Dokument Roboczy dla Etapu Kontynentalnego – odpowiedz na pytania!

XVI Synod Kościoła Powszechnego wciąż trwa. Po roku jego działania mamy już konkretne doświadczenia. Efektem prac wielu zespołów synodalnych było powstanie syntez cząstkowych, diecezjalnych i krajowych. Podsumowaniem tych wszystkich jest zamieszczony tutaj Dokument Roboczy dla Etapu Kontynentalnego: Rozszerz przestrzeń swego namiotu (DEK) Bardzo ważne jest abyśmy ten tekst uważnie przeczytali i odpowiedzieli na zamieszczone w nim trzy pytania, które dla ułatwienia odpowiedzi rozbiliśmy na pięć bardziej szczegółowych. Zachęcamy do odpowiedzi na wszystkie pytania, ale można odpowiedzieć tylko na niektóre z nich.

Czytaj więcej »
Diecezja Warszawsko-Praska

Dokument etapu kontynentalnego Synodu o synodalności – treść i ankieta

24 października 2022 ukazał się w języku włoskim dokument roboczy dla Etapu Kontynentalnego Synodu o Synodalności zatytułowany: „Rozszerz przestrzeń twego namiotu” (Iz 54, 2) – są to zebrane opinie świeckich i kapłanów z różnych, rozsianych na całym świecie Konferencji Episkopatów. Dokument został opracowany na podstawie syntez konferencji biskupów. Wersja polska ukazała się w połowie listopada.

Bardzo serdecznie prosimy Was o zapoznanie się z tym dokumentem, uważne przeczytanie go, promowanie i propagowanie w swoich środowiskach parafialnych i wspólnotowych. Bardzo zależy nam na tym, by jak najwięcej osób zapoznało się z treścią dokumentu i odpowiedziało na 6 pytań, które znajdują się na stronie 34 dokumentu. Odpowiedzi te mają być opiniami i spostrzeżeniami po zapoznaniu się z tym, co napisali katolicy na całym świecie.

Czytaj więcej »
[Nowa ewangelizacja w diecezji, odnowa diecezji]
Archidiecezja Wrocławska

Synod w diecezji – formacja

Kolejny etap wspólnej drogi chcemy rozpocząć od modlitwy, dzielenia się Słowem Bożym i refleksji. Zapraszamy do takich spotkań w Państwa parafiach i wspólnotach.

Na Adwent i początek nowego roku duszpasterskiego “Wierzę w Kościół Chrystusowy” na spotkania modlitewne i formacyjne grup synodalnych proponujemy refleksję nad punktem syntezy krajowej pt. “Towarzyszenie” (s.7-10) – tekst dostępny na stronie Konferencji Episkopatu Polski pod linkiem: Synteza_SYNOD_2021_2023.pdf (episkopat.pl).W modlitwę wspólnotową warto wpleść: 1. modlitwę o rozeznanie swojego miejsca w życiu parafii; 2. modlitwę o ducha służby i 3. modlitwę o rozeznanie aktualnych potrzeb wspólnoty parafialnej.

Czytaj więcej »
Diecezja Łowicka

Posiedzenie Rady Kapłańskiej poświęcone trwającemu Synodowi

Dzisiaj [25.11.2022r.] w budynku Kurii Diecezjalnej Łowickiej odbyło się posiedzenie Rady Kapłańskiej. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 10:00 wspólną modlitwą, którą poprowadził bp Andrzej F. Dziuba.

Następnie Biskup Łowicki wygłosił słowo wstępne, po czym przekazał prowadzenie obrad wikariuszowi biskupiemu ks. kan. Sławomirowi Sobierajskiemu. Ks. Sobierajski przedstawił porządek obrad i przekazał głos ks. dr. Piotrowi Kaczmarkowi, który odczytał protokół z poprzedniego spotkania.

Czytaj więcej »
Diecezja Warszawsko-Praska

Spotkanie parafialnych zespołów synodalnych

W sobotę 26 listopada odbyło się kolejne spotkanie parafialnych zespołów Synodu o synodalności. Przebiegało pod hasłem Celebracja-Misja-Liturgia.

Zgromadzeni na terenie parafii św. o . Pio w Warszawie rozpoczęli od wspólnej modlitwy Liturgią Słowa, której przewodniczył bp Jacek Grzybowski. Kolejnym punktem był wykład o liturgii, który wygłosił członek Komisji ds. Kultu i Dyscypliny Sakramentów przy Konferencji Episkopatu Polski – ks. dr hab. Dominik Ostrowski.

Czytaj więcej »
Diecezja Bielsko-Żywiecka

Posynodalne spotkanie koordynatorów parafialnych

„Chcemy się podzielić tym, co jest, nie chcemy zmarnować tego, co się udało osiągnąć i popatrzeć w przyszłość. Chodzi o to, by to, co zostało osiągnięte, przynajmniej w naszym Kościele lokalnym, parafialnym i diecezjalnym mogło przynosić dobre owoce” – podkreślił koordynator synodalny ks. dr hab. Robert Samsel podczas spotkania koordynatorów parafialnych drogi synodalnej w diecezji bielsko-żywieckiej. Odbyło się ono 6 listopada 2022 r. w sanktuarium św. Józefa Bilczewskiego w Wilamowicach. Wzięli w nim udział bp Roman Pindel i około stu koordynatorów.

Czytaj więcej »
[Nowa ewangelizacja w diecezji, odnowa diecezji]
Archidiecezja Łódzka

Świat, do którego jesteśmy powołani – listopadowe spotkanie synodalne IV Synodu Archidiecezji Łódzkiej

Rozpoczął się końcowy etap IV Synodu Archidiecezji Łódzkiej. W sobotę w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi odbyła się listopadowa sesja synodalna której celem była dyskusja nas dokumentem końcowym Synodu.

Po modlitwie brewiarzowej rozpoczynającej spotkanie synodalne głos zabrał metropolita łódzki, który przypomniał harmonogram trwających od czterech lat prac synodalnych oraz trudności związane z pandemią covid19, czy strajkiem kobiet, który spowodował – jak zauważył abp Ryś – lawinę apostazji oraz odpływu młodych z lekcji religii. – Ilu ludzi w naszych wspólnotach kościelnych jest i czuje się traktowanych podmiotowo. Sami są otwarci, by się zaangażować, by podjąć w Kościele odpowiedzialność, ale i doświadczają otwarcia na ich zaangażowanie? – to jest istotna wartość Kościoła. Jeśli idziemy za tym, co w Duchu Świętym proponuje nam Ojciec Święty, to rozumiemy co Duch podpowiada Kościołowi. Kościół nie zbiera się na synod, ale jest synodalny – to są zamiany, które przechodzimy przez te 4 lata. Pan Bóg zmienił nam widzenie tego, czym ostatecznie jest Synod. Tak czytam te ostatnie lata i ufam, że to są jakieś znaki czasu, które Pan Bóg nam pozwala wspólnie przeżywać. – podkreślił łódzki hierarcha.

Czytaj więcej »
[Nowa ewangelizacja w diecezji, odnowa diecezji]
Archidiecezja Wrocławska

Zapaleni pragnieniem słuchania Ducha Świętego [Gość Niedzielny]

Synod – co dalej? – pod tym hasłem odbyło się w ostatnią sobotę października spotkanie, podczas którego uczestnicy przyglądali się dotychczasowym owocom, jakie ten proces przyniósł w naszych wspólnotach i parafiach, a także wspólnie zastanawiali się, jak kontynuować to doświadczenie w naszej archidiecezji.

Czytaj więcej »

Inicjatywy posynodalne ponaddiecezjalne:

[Nowa ewangelizacja w diecezji, odnowa diecezji]

Bp Czaja: Nowy program duszpasterski (Uczestniczę we Wspólnocie Kościoła) wyrasta ze świadomości wielkiej potrzeby odnowy Kościoła – materiały do pobrania

Zamierzamy w nowym roku kościelnym pobudzić wszystkich wiernych do refleksji nad jakością swej przynależności do Kościoła, swojego bycia w Kościele i zaangażowania na rzecz jego rozwoju i realizacji jego misji – mówił bp Andrzej Czaja, przewodniczący Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski, we wprowadzeniu do konferencji prasowej nt. nowego programu duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce na rok 2023/2024. Będzie on realizowany pod hasłem: „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”.

Bp Czaja podkreślił, że realizacja nowego programu od I Niedzieli Adwentu ma pomóc Kościołowi w Polsce postawić pierwsze kroki ku odnowie. „Kierunek drogi odnowy wytyczył całemu Kościołowi papież Franciszek. Mam na myśli hasło: Ku Kościołowi synodalnemu: wspólnota – uczestnictwo – misja. Wynika zeń, że Kościół należy przede wszystkim uczynić bardziej synodalnym, tzn. bardziej wspólnotowym i to na dwóch poziomach: w sposobie życia i funkcjonowania, a także w formie rozeznawania woli Bożej” – zaznaczył biskup opolski.

Czytaj więcej »

Synodalność wyzwaniem dla Kościoła w Polsce – monografia

To tytuł nowej pozycji na rynku wydawniczym, wpisującej się w jakże aktualny dla wspólnoty Kościoła temat. Redaktorzy monografii chcąc twórczo wpisać się w proces synodalny, zaprosili do współpracy autorów z różnych środowisk naukowych w Polsce, aby w całościowy sposób spojrzeć na zagadnienie synodalności. Zaproszeni specjaliści omawiają biblijno-teologiczne podstawy synodalności, pokazując różne sposoby jej realizacji, zarówno w czasach patrystycznych, jak i obecnie, przestrzegają przed pewnymi niebezpieczeństwami. Wytyczają też kierunki działań na przyszłość. Taki sposób postępowania jest odpowiedzią na wezwanie Franciszka kierowane do teologów, aby postępując w duchu kościelnej synodalności, wspólnotowo i kolegialnie uprawiali teologię „w formie synodalnej”, rozwijając „umiejętność słuchania, prowadzenia dialogu i wspólnego rozeznawania i integrowania wielorakości i różnorodności” (Watykan, 24 XI 2022 r.).

Czytaj więcej »
[Nowa ewangelizacja w diecezji, odnowa diecezji]

Przewodniczący KEP apeluje o modlitwę w intencji pierwszej sesji Synodu o synodalności / Modlitwa Kard. Mario Grecha

Proszę, aby październikową modlitwę różańcową we wszystkich parafiach w Polsce, ofiarować w intencji Ojca Świętego Franciszka, wszystkich uczestników obrad synodalnych, a zwłaszcza w intencji polskiej delegacji – napisał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w Apelu o modlitwę w intencji Pierwszej Sesji XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu.

Czytaj więcej »

Program “Słuchanie, Rozeznawanie, Misja. Proces Synodalny w Parafii” – Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego

“Słuchanie, Rozeznawanie, Misja. Proces Synodalny w Parafii” to program organizowany przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego, który ma na celu realizację procesu synodalizacji parafii. Program składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie, na podstawie przygotowanej metody, przeprowadzimy szkolenie dla 40 “koordynatorów parafialnych”, a więc osób, które na zaproszenie ks. proboszcza koordynują proces synodalizacji parafii. Szkolenie będzie trwało dwa dni i będzie odbywać się stacjonarnie; będzie podzielone na cztery bloki tematyczne, które zapoznają uczestników z metodą oraz przygotują do koordynacji procesu synodalizacji parafii. Następnie odbędzie się jedno dodatkowe spotkanie on-line. Dugi etap polega na dwukrotnym odwiedzeniu parafii wraz z osobami z ISKK, aby rozpocząć i kontynuować kolejne etapu procesu synodalizacji. Raz w miesiącu dla koordynatorów organizowane będą spotkania on-line, na których będziemy dzielić się postępami i wyzwaniami w pracy w parafiach.

Czytaj więcej »

II Kongres Teologii Praktycznej “Parafia jutra” ODMIENIAJMY RAZEM NASZE PARAFIE

Celem II Kongresu Teologii Praktycznej organizowanego w dniach 19-21 września przez Wydział Teologicznych UKSW, Polskie Stowarzyszenie Pastoralistów, Stowarzyszenie Katechetyków Polskich, Stowarzyszenie Liturgistów Polskich i Stowarzyszenie Homiletów Polskich jest diagnoza obecnej sytuacji społeczno-religijnej w Polsce uwarunkowanej pandemią oraz stanu duszpasterstwa (widzieć), jej analiza w świetle nauczania Magisterium (oceniać) i wytyczanie kierunkowych działań dla funkcjonowania polskich parafii (działać).

Czytaj więcej »
[Nowa ewangelizacja w diecezji, odnowa diecezji]

Rada ds. Apostolstwa Świeckich KEP: rozwijajmy synodalną codzienność

Abp Adrian Galbas przewodniczył 18 lutego zebraniu Rady ds. Apostolstwa Świeckich w Katowicach. Tematem przewodnim spotkania był synod o synodalności.

Uczestnicy wysłuchali relacji abp. Adriana Galbasa, przewodniczącego Rady ds. Apostolstwa Świeckich z synodalnego spotkania kontynentalnego, które miało miejsce w dniach 5-12 lutego w Pradze.

Członkowie Rady zastanawiali się wspólnie, jak rozwijać synodalność codzienną, przede wszystkim w parafiach, do czego zachęca papież Franciszek w tegorocznym w orędziu na Wielki Post. Temat synodalności obecny był także podczas rozmowy z przedstawicielami Kongresu Katoliczek i Katolików, którzy uczestniczyli w części posiedzenia Rady.

Czytaj więcej »

Materiały dla rodzin w ramach programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na rok 2022/2023

W Kościele 27 listopada 2022 r. rozpoczyna się nowy rok duszpasterski pod hasłem „Wierzę w Kościół Chrystusowy”, który kończy się w niedzielę Chrystusa Króla 26 listopada 2023 r. Tematem przewodnim tego roku jest refleksja nad Kościołem, jego misją oraz umocnienie wiary w Kościół jako wspólnotę wierzących kroczących razem do domu Ojca.
Materiały dla rodzin programu duszpasterskiego przeznaczone są do indywidualnej formacji świeckich i są praktyczną realizacją programu duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce.
To cenna propozycja dla rodziców, którzy chcieliby swoje dzieci wprowadzić do Kościoła, a czasem brakuje pomysłów jak to zrobić. Katechezy przybliżają tematykę Kościoła, a jednocześnie ich formuła ma prowadzić do umacniania więzi małżeńskich i rodzinnych.

Czytaj więcej »
[Nowa ewangelizacja w diecezji, odnowa diecezji]

Synodalność wyzwaniem dla Kościoła w Polsce – Ks. T. Wielebski (WT UKSW) Artykuł oddany do druku na początku III 2022 ukazał się w: Wierzę w Kościół Chrystusowy. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na rok 2022/2023.

Zwołane z inicjatywy Franciszka XVI Zwyczajne Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów nosi tytuł Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja. Z racji podjętej tematyki jego formuła jest inna, niż realizowana do tej pory w praktyce Kościoła idea synodalności. Nie jest to już jednorazowe wydarzenie, ale rozłożony na trzy lata (2021-2023) proces synodalny, odbywający się na etapie lokalnym, kontynentalnym i powszechnym.

Czytaj więcej »
[Nowa ewangelizacja w diecezji, odnowa diecezji]

Zaprezentowano nowy program duszpasterski Kościoła w Polsce [eKAI.pl]

Program duszpasterski wyrasta z analizy aktualnej sytuacji Kościoła, która dość powszechnie uważana jest za trudną. Coraz częściej nie wierzymy temu, co Kościół mówi i naucza. Dlatego tym bardziej musimy znać istotę Kościoła, jego zadania i cele – mówił w czwartek bp Andrzej Czaja, przewodniczący Komisji Duszpasterstwa Episkopatu Polski podczas prezentacji programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na rok liturgiczny 2022/2023.

Czytaj więcej »
[Nowa ewangelizacja w diecezji, odnowa diecezji]

Bp Czaja: nowy program duszpasterski odpowiedzią na narastające zwątpienie w Kościół [eKAI.pl]

„Wierzę w Kościół Chrystusowy” – to hasło nowego programu duszpasterskiego, który rozpocznie się w Kościele w Polsce w pierwszą niedzielę Adwentu, czyli 27 listopada br. Jak zaznacza bp Andrzej Czaja, przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP, która opracowała program, hasło to wyrasta z analizy obecnej, trudnej sytuacji Kościoła w Polsce i narastające zwątpienie w Kościół. Program skierowany jest nie tylko do duszpasterzy ale również bezpośrednio do wiernych.

Czytaj więcej »
[Nowa ewangelizacja w diecezji, odnowa diecezji]

Wrocław: synodalność tematem programu duszpasterskiego na rok liturgiczny 2023/2024 [Misyjne.pl]

Refleksja nad postawami wobec krajowego etapu synodu o synodalności, sposoby promowania gotowego już programu duszpasterskiego „Wierzę w Kościół Chrystusowy” i propozycja tematu kolejnego programu – „Czynić Kościół synodalnym (czyli domem i szkołą komunii)” stanowiły główne wątki obrad Dyrektorów Wydziałów Duszpasterskich, które odbyły się we Wrocławiu.

Czytaj więcej »

Wydarzenia synodalne

Aktualnie nie ma żadnych wydarzeń.

Więcej wydarzeń związanych z synodem>>

Nowa ewangelizacja w diecezji, odnowa diecezji

Wasze refleksje na temat “Co dalej po Synodzie?” – dyskusja na forum:

Nowa ewangelizacja w diecezji, odnowa diecezji