Sesje synodalne w Rzymie (4-29.10):
przebieg prac, transmisje, zdjęcia / dokumenty, homilie, medytacje itp / pozostałe materiały

Szukaj
Close this search box.

Materiały dotyczące trzeciego etapu Synodu - sesje w Watykanie

Od 27 marca 2023r. kiedy upłynął termin przesyłania do Watykanu dokumentów końcowych siedmiu Zgromadzeń Kontynentalnych Synod o synodalności znajduje się na trzecim etapie. W jego trakcie odbędą się dwie sesje podczas których biskupi oraz zaproszone osoby obradować będą w Watykanie. W tym miejscu gromadzić będziemy wszystkie dostępne materiały dostępne w języku polskim dotyczące tej fazy Synodu.

Szkoła synodalności – Boston College – School of Theology and Ministry

Kongres Katoliczek i Katolików włącza się w globalną sieć organizacji, które na różne sposoby wspierają procesy rozeznania i formacji, tak bardzo niezbędne, aby wykorzystać obecny etap Synodu o synodalności i dobrze przygotować się do drugiej sesji Synodu w październiku 2024 roku. We współpracy z Boston College przygotowaliśmy w języku polskim stronę internetową „Szkoła Synodalności”. Już teraz znajdziecie tam kilka interesujących wykładów, a od marca zaprosimy Was na kurs „W kierunku Kościoła konstytutywnie synodalnego”, składający się z kilkunastu materiałów wideo i prowadzony przez wybitnych specjalistów ze wszystkich kontynentów.

Jak być synodalnym Kościołem w misji? - Opublikowano wytyczne dotyczące prac w związku ze Zgromadzeniem w 2024 r.​ - Trzy centralne zadania w skrócie

Jak być synodalnym Kościołem w misji? - Opublikowano wytyczne dotyczące prac w związku ze Zgromadzeniem w 2024 r.

(...) W rzeczywistości, mając na uwadze dwa główne tematy lub wytyczne, diecezje są proszone:

1) w odniesieniu do pogłębienia: promowanie refleksji, która koncentruje się na temacie zróżnicowanej współodpowiedzialności w misji wszystkich członków Ludu Bożego (por. Sprawozdanie podsumowujące, rozdziały 8-12, 16 i 18). Kościoły lokalne są proszone o przeprowadzenie dalszych konsultacji, angażując osoby i grupy (proboszczów, organy partycypacyjne, zespoły synodalne itp.), które wyrażają różnorodne doświadczenia, umiejętności, charyzmaty, posługi w ramach Ludu Bożego i których punkt widzenia jest szczególnie pomocny w skupieniu się na tym, "jak" wzrastać jako Kościół synodalny. W tym sensie zaangażowanie ekspertów i instytucji akademickich obecnych na tym obszarze wydaje się niezbędne, aby można było wnieść wkład wiedzy teologicznej i kanonicznej, a także odpowiednich nauk humanistycznych i społecznych;(...)

Sprawozdanie abp. Stanisława Gądeckiego z rzymskiej sesji Synodu Biskupów o synodalności

Sprawozdanie abp. Stanisława Gądeckiego z rzymskiej sesji Synodu Biskupów o synodalności

– W przekazywanych Sekretariatowi Synodu licznych oświadczeniach, dawaliśmy wyraz naszemu pragnieniu zachowania jedności w wierze, przekonani, że praktyki duszpasterskie na świecie – powodowane różnicą cywilizacji, historii, kultur, języków i obyczajów mogą się różnić, natomiast nauczanie Kościoła musi pozostać jednorodne, i nie może w jednym kraju brzmieć tak a w innym inaczej – stwierdza abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski w przesłanym KAI sprawozdaniu z trwającej w Rzymie od 4 do 29 października pierwszej sesji XVI Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, zatytułowanej „Kościół synodalny w misji”.

Benedykt XVI: milczenie i słowo drogą ewangelizacji

Po oświadczeniu papieża Franciszka z 4 października, wzywającym do „słuchania i postu od publicznych wystąpień” podczas trwającego Synodu Biskupów w Watykanie, które natychmiast wywołało debatę, warto przypomnieć orędzie papieża Benedykta XVI na 46. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu z 24 stycznia 2012 r. pod hasłem: „Milczenie i słowo drogą ewangelizacji”.

Homilia papieża Franciszka podczas mszy na otwarcie XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów | 4 października 2023

Ewangelia, którą przed chwilą usłyszeliśmy jest poprzedzona opisem trudnego momentu w misji Jezusa, który moglibyśmy określić jako „przygnębienie duszpasterskie”: Jan Chrzciciel wątpi, że jest On naprawdę Mesjaszem; wiele miast, przez które przechodził, mimo cudów, których dokonał, nie nawróciło się; ludzie oskarżają Go o to, że jest żarłokiem i pijakiem, chociaż nieco wcześniej skarżyli się na Jana Chrzciciela, gdyż był zbyt surowy (por. Mt 11, 2-24). Widzimy jednak, że Jezus nie daje się pochłonąć smutkowi, lecz wznosi oczy ku niebu i błogosławi Ojca, ponieważ objawił prostaczkom tajemnice królestwa Bożego: „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom” (Mt 11, 25). W chwili przygnębienia Jezus ma zatem wzrok zdolny do patrzenia dalej: wychwala mądrość Ojca i jest w stanie dostrzec ukryte dobro, które rośnie, ziarno Słowa przyjęte przez ludzi prostych, światło królestwa Bożego, które toruje sobie drogę nawet w nocy.

Modlitwa za uczestników rzymskiego etapu synodu o synodalności

Proszę, aby październikową modlitwę różańcową we wszystkich parafiach w Polsce, ofiarować w intencji Ojca Świętego Franciszka, wszystkich uczestników obrad synodalnych, a zwłaszcza w intencji polskiej delegacji – napisał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w Apelu o modlitwę w intencji Pierwszej Sesji XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu.

Specjalny dodatek dołączony do wydania tygodników katolickich, pt. „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo, misja – ważne tematy i inspiracje” - pełna treść.

Specjalny dodatek dołączony do wydania tygodników katolickich, pt. „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo, misja – ważne tematy i inspiracje” - pełna treść.

W październiku w Rzymie rozpocznie się pierwsze zgromadzenie Synodu o synodalności. W związku z tym wydarzeniem do tygodników katolickich trafił dodatek, poświęcony nauczaniu Kościoła w sprawach takich jak gender, LGBT, celibat, kapłaństwo kobiet czy misja świeckich. „Ten dodatek jest próbą wyrażenia polskiego głosu” – mówił w komentarzu dla KAI o. prof. dr hab. Jarosław Kupczak OP. Jak dodał, to głos, który wyrasta z polskiego doświadczenia wiary i „doświadczenia polskiego Kościoła, którego nie powinniśmy się wstydzić, z którego powinniśmy być dumni”. Teksty z dodatku „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo, misja – ważne tematy i inspiracje” zostały opublikowane m.in. w portalu Opoka.pl (linki poniżej).

Przedstawiono kalendarz prac synodu nt. synodalności

W watykańskim Biurze Prasowym przedstawiono przebieg prac zbliżającego się Synodu Biskupów nt. synodalności i pełną listę uczestników. Zgromadzenie synodalne trwać będzie 26 dni (4-29 października) i wezmą w nim udział 464 osoby, wliczając pracowników sekretariatu synodu (449 bez nich). Prace odbywać się będą w pięciu grupach językowych, a dokument końcowy zostanie przygotowany tym razem nie tylko po włosku, ale również po angielsku. Teksty z dodatku „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo, misja – ważne tematy i inspiracje” zostały opublikowane m.in. w portalu Opoka.pl (linki poniżej).

Raport teologiczny na zgromadzenie synodalne w 2023 r.

Od maja 2022 r. KU Leuven (Belgia) prowadzi projekt badawczy o nazwie Mapping Synodality, którego celem jest stworzenie przeglądu dyskusji akademickiej na temat synodalności i Kościoła rzymskokatolickiego w służbie Synodu 2021-2024. Projekt opiera się na literaturze w języku angielskim, francuskim, niemieckim i hiszpańskim. Konkretnymi owocami projektu są 1/ obszerna Bibliografia Akademicka 2013-2023; 2/ seria stosunkowo krótkich (3-5 stron) i przystępnych teologicznych dokumentów informacyjnych.

Lista wszystkich uczestników 1 sesji XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów (Watykan, 4 - 29 październik 2023)

A. CZŁONKOWIE PREZYDENT - Jego Świątobliwość Papież Franciszek SEKRETARZ GENERALNY - Jego Wielebność Kard. Mario GRECH PRZEWODNICZĄCY DELEGAT Jego Wielebność Ibrahim Isaac SEDRAK, koptyjski patriarcha Aleksandrii, przewodniczący Synodu Koptyjskiego Kościoła Katolickiego (Egipt) Jego Wielebność Kard. Carlos AGUIAR RETES, arcybiskup Meksyku (Meksyk) Jego Ekscelencja ks. bp Luis Gerardo CABRERA HERRERA, O.F.M., arcybiskup Guayaquil (Ekwador) Jego Wielebność Ekscelencja bp Timothy John COSTELLOE, S.D.B., arcybiskup Perth (Australia) Jego Wielebność Ekscelencja bp Daniel Ernest FLORES, biskup Brownsville (Stany Zjednoczone Ameryki) Jego Wielebność Ekscelencja Biskup Lúcio Andrice MUANDULA, Biskup Xai-Xai (Mozambik) Ks. Giuseppe BONFRATE (Włochy))(...).

Rozmowa w Duchu Świętym [Infografika]

swej istocie rozmowa w Duchu Świętym może być opisana jako wspólna modlitwa w świetle wspólnego rozeznawania, do którego uczestnicy przygotowują się poprzez osobistą refleksję i medytację. Przekazują sobie nawzajem dar słowa rozważanego, karmionego modlitwą, a nie opinii wypracowanej na poczekaniu. Dynamika między uczestnikami obejmuje trzy podstawowe kroki: (...).

Sugestie, w jaki sposób lokalne grupy synodalne mogłyby wykorzystać Instrumentum laboris do dalszej refleksji nad synodalnością

Sekretariat Synodu Biskupów przygotował 9 propozycji pracy na dokumencie IL przeznaczonych dla lokalnych grup synodalnych. Mogą być one cenną pomocą dla pogłębienia rozumienia synodalności w Kościele lokalnym. Rezultaty prac lokalnych grup synodalnych mogą być również inspiracją dla uczestników Zgromadzenia Synodalnego w Rzymie w październiku 2023r.

Instrumentum laboris może stanowić kolejną okazję do dialogu na poziomie lokalnym z tymi, którzy czują się "wykluczeni" z procesu.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące Instrumentum laboris

Czym jest Instrumentum laboris (IL)?
Jak sugeruje jego łacińskie brzmienie, IL jest przede wszystkim narzędziem pracy dla uczestników pierwszej sesji XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów. W tym sensie IL nie sugeruje odpowiedzi, ale zauważa, wyraża pewne spostrzeżenia, które pojawiły się w trakcie procesu, zachęca do stawiania pytań i dalszego pogłębiania.
Jest to zatem również dokument do rozeznawania przez uczestników zgromadzenia w październiku 2023 roku. W rzeczywistości, w przeciwieństwie do poprzednich synodów, dla których IL było dokumentem, który należy zmienić, poprawić, aby uzyskać nowy dokument, obecne IL zostało pomyślane przede wszystkim jako wsparcie dla metody, według której zgromadzenie zostanie zaproszone do pracy. Będąc kompletnym owocem rozeznania dokonanego na podstawie już napisanych dokumentów, refleksja nad IL może być uzupełniona refleksją nad Dokumentem Przygotowawczym, syntezami krajowymi, Dokumentem Roboczym Etapu Kontynentalnego i siedmioma dokumentami Zgromadzeń Kontynentalnych, nie zapominając o Synodzie Cyfrowym.

(...)

Wyzwania Instrumentum laboris - Newsleter Sekretariatu Generalnego Synodu

Drodzy przyjaciele,

W miniony wtorek, 20 czerwca, Sekretariat Generalny Synodu mógł wreszcie zaprezentować Instrumentum laboris (IL), dokument roboczy, który będzie animował prace XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów (4-29 października 2023 r.).

Prace nad przygotowaniem tego tekstu “całego Kościoła” – jak określił go kardynał Mario Grech podczas konferencji prasowej poświęconej prezentacji – rozpoczęły się w kwietniu, w następstwie kontynentalnych zgromadzeń synodalnych i przyjęcia odpowiednich siedmiu dokumentów końcowych zgromadzenia, nie zapominając o tym z synodu cyfrowego.

(...)

Dokument Instrumentum laboris na pierwszą sesję XVI Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, synteza IL, FAQ oraz Elementy językowe

Jak wskazuje jego łacińskie brzmienie, IL jest przede wszystkim narzędziem pracy, dokumentem służącym rozeznaniu dla uczestników prac XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów. W tym sensie IL nie sugeruje odpowiedzi, ale odnotowuje, otwiera i zachęca do pogłębienia.

IL kończy długą drogę słuchania ludu Bożego w Kościołach lokalnych i kolejne etapy rozeznawania przez Konferencje Biskupów i Zgromadzenia Kontynentalne. Il nie jest jednak podsumowaniem dotychczasowej drogi, ale raczej wynikiem (owocem doświadczenia) tego, czego nauczono się o naturze Kościoła synodalnego. IL jest również owocem rozeznania pytań-napięć, które należy zbadać, a które są uważane za konieczne, aby doprowadzić do synodalnego przekształcenia Kościoła w sposób oczywisty i trwały.

Konferencja prasowa prezentująca dokument Instrumentum laboris (20 czerwca 2023r)

"IL nie jest dokumentem Stolicy Apostolskiej, ale całego Kościoła. Nie jest to dokument napisany przy biurku. Jest to dokument, w którym wszyscy są współautorami, każdy ze względu na rolę, do której jest powołany w Kościele, w posłuszeństwie Duchowi Świętemu. [...] W tekście nie znajdziecie teoretycznego, systematycznego wyjaśnienia synodalności, ale owoc doświadczenia Kościoła, podróży, w której wszyscy nauczyliśmy się więcej, idąc razem i zastanawiając się nad znaczeniem tego doświadczenia. Mogę powiedzieć, że IL jest tekstem, w którym nie brakuje niczyjego głosu: świętego Ludu Bożego; proboszczów, którzy swoim udziałem zapewnili rozeznanie kościelne; papieża, który zawsze nam towarzyszył, wspierał nas i zachęcał do pójścia naprzód. IL jest również okazją dla całego Ludu Bożego do kontynuowania rozpoczętej podróży i okazją do zaangażowania tych, którzy do tej pory nie byli zaangażowani" - powiedział kardynał Mario Grech, sekretarz generalny Sekretariatu Generalnego Synodu, przemawiając dziś po południu na konferencji prasowej prezentującej Instrumentum Laboris (IL)