Sesje synodalne w Rzymie (4-29.10):
przebieg prac, transmisje, zdjęcia / dokumenty, homilie, medytacje itp / pozostałe materiały

Szukaj
Close this search box.

Materiały dotyczące pierwszego etapu Synodu - fazy słuchania

Od 9 października 2021r. czyli od otwarcia procesu synodalnego w Watykanie i na całym świecie do 15 sierpnia 2022r. kiedy upłynął termin składania syntez krajowych przez konferencje episkopatu Synod znajdowałe się na etapie słuchania – bezprecedensowego w historii naszego Kościoła. W tym miejscu gromadzić będziemy wszystkie dostępne materiały dostępne w języku polskim dotyczące tej fazy Synodu.

Statystyki synodalne

Na podstawie danych upoblicznionych przez poszczególne diecezje przygotowałem statystyki dotyczące pierwszego etapu Synodu. Dane te pokazują m.in. ile diecezji upubliczniło swoje syntezy, która forma proprowadzenia spotkań synodalnych wśród diecezji, jak wybrana forma wpłynęła na liczbę osób, które zaangażowały się w Synod, ile osób wzięło udział w Synodzie w poszczególnych diecezjach, jak te wartości wyglądają na tle wskaźników Domminicantes i Communicantes, jak te liczby wyglądają na tle innych krajów.

Synod artystów

„Mamy dziś do czynienia z głębokim kryzysem i regresem teologii sztuki. Kościół funkcjonuje tak, jakby zapomniał swoją dawną teologię obrazu, a tym bardziej nie potrafi teologicznie spojrzeć sztukę najnowszą” – mówi KAI prof. Łukasz Murzyn. W Łodzi zebrali się polscy artyści, by w synodalnym duchu przyjrzeć się m. in. miejscu sztuki w Kościele i jej misyjności. Padły już konkretne propozycje, np. powstanie przy KEP stałej rady ds. kultury wizualnej czy pomysł chrześcijańskiej uczelni artystycznej. Podczas spotkań powstały dzieła, które oglądać można w Galerii Zielona 13 w Łodzi.

Syntezy krajowe - z całego świata

Na tej stronie, z Bożą pomocą, będziemy publikować kolejne syntezy narodowe w wersji oryginalnej oraz tłumaczone maszynowo (Google Translate, DeepL). Dzięki temu możliwe będzie zapoznanie się z perspektywą synodalną innych kościołów partykularnych.

Polska synteza krajowa

Zadaniem ogłoszonego przez papieża Franciszka XVI Synodu Powszechnego jest wsłuchanie się w to, co Duch Święty mówi do Kościoła. Proces szerokich konsultacji na temat kondycji Kościoła, do których zaproszeni zostali wszyscy, także niekatolicy, wywołał różne reakcje, które sprowadzić można do czterech postaw: (1) entuzjazmu i wdzięczności za stworzenie przestrzeni i danie możliwości zabierania głosu w Kościele, zwłaszcza przez świeckich; (2) lęku, dystansu i nieufności przed wejściem na drogę synodalną kojarzoną np. z tzw. drogą niemiecką (m.in. propozycje zmian doktrynalnych) oraz rozbudzeniem roszczeniowości wobec Kościoła; (3) obaw i niedowierzania, czy jako zwykli chrześcijanie mamy coś do powiedzenia papieżowi i czy głos wiernych świeckich będzie w ogóle usłyszany; (4) zauważalnego braku zainteresowania wśród wielu księży, świeckich, a nawet wśród prężnie działających wspólnot, których członkowie nie odczuwali potrzeby osobistego włączenia się w synod lub tylko delegowali do udziału w nim swoich przedstawicieli.

Syntezy diecezjalne w jednym pliku

Zestawienie syntez diecezjalnych w jednym pliku

Niniejsze opracowanie zawiera wszystkie upublicznione do dnia 30.08 syntezy diecezjalne przygotowane w ramach Synodu o synodalności. Upublicznione syntezy przygotowane zostały w różnych formach (pliki PDF, strony www), stąd pojawił się pomysł, aby przygotować ujednolicone zestawienie treści zawartych w tych dokumentach. Wierzymy, że pomoże to w zapoznaniu się z owocem prac synodalnych.

Nie mamy wątpliwości, że treści znajdujące się w syntezach są wyjątkowym darem Ducha Świętego dla naszego Kościoła. Pokazują perspektywę wielu tysięcy wiernych zaangażowanych w proces synodalnych - w znakomitej większości są to osoby głęboko wierzące, zatroskane o los Kościoła. Warto wsłuchać się w ten głos.

Wnioski synodalne (zestawienie odpowiedzi z syntez przygotowanych przez diecezje)

Aby ułatwić zapoznanie się z treścią opublikowanych syntez diecezjalnych przygotowaliśmy niniejsze podsumowanie pokazujące jak poszczególne diecezje odpowiadają na 10 pytań synodalnych postawionych przez papieża Franciszka.

Syntezy diecezjalne

Zdecydowanie zaleca się, aby synteza została upubliczniona po jej opracowaniu jako punkt odniesienia w podążaniu diecezji drogą synodalności. Na ile to możliwe, można dać Ludowi Bożemu możliwość przejrzenia i ustosunkowania się do treści syntezy diecezjalnej, zanim zostanie ona oficjalnie przesłana do konferencji episkopatu. (Vademecum, Aneks D, s. 49)

Na tej stronie prezentujemy upublicznione syntezy diecezjalne.

Syntezy parafialne

Część parafii upubliczniła swoje syntezy - te do których udało nam się dotrzeć prezentujemy na tej stronie

Perspektywa uczestników Synodu

Część osób, które wzięło udział w Synodzie podzieliło się swoimi przemyśleniami. Te do których udało nam się dotrzeć prezentujemy na tej stronie

Synod w Polsce

Do połowy maja trwały w Polsce konsultacje synodalne na poziomie poszczególnych diecezji. W każdej z nich powołany został koordynator procesu synodalnego oraz, zazwyczaj, wspomagający go sekretariat. Zadaniem tak ukształtowanych zespołów ma być przeprowadzenie szerokiego spektrum konsultacji na poziomie diecezji – w poszczególnych parafiach, dekanatach oraz w różnych grupach profilowanych (ruchy, stowarzyszenia, wspólnoty). (...).

FAQ dotyczące Synodu

Na tej stronie prezentujemy polską wersję pytań na najczęściej zadawane pytania opublikowane na stronie synod.va. Zachęcamy również do zapoznania się ze stroną ABC synodu oraz FAQ dotyczących etapu kontynentalnego. (...).

Synod on-line

W Wielkim Poście 2022 wydarzyło się ponad 300 spotkań synodalnych, zorganizowanych przez Pogłębiarkę. Spotkania te nie miały fizycznego miejsca, wszystkie wydarzyły się w przestrzeni internetowej. Miały natomiast wspólnego ducha modlitwy i dialogu. Podsumowanie tego, co wydarzyło się podczas Synodu on-line znajdziecie w raporcie. Owoce tego niesamowitego doświadczenia uczestnicy, koordynatorzy, superwizorzy i organizatorzy znajdują w swoim życiu. Jednym z owoców są powstające grupy (dołączyło do nich ponad 140 osób) i inicjatywy. (...).

Materiały dotyczące Synodu

Tu znajdziesz przydatne materiały dotyczące synodu pochodzące z Watykanu, Konferencji Episkopatu Polski oraz diecezji i instytucji katolickich z całego świata. (...).

Zaangażuj się w Synod!

Jeżeli nie wiesz czym jest synod zapoznaj się z informacjami zgromadzonymi na stronie ABC synodu. Dowiedz się jak możesz włączyć się w spotkania synodalne odbywające się w twojej parafii. Jeżeli pojawi się kłopot z kontaktem z ks. proboszczem albo spotkań synodalnych nie ma w twojej parafii skontaktuj się z zespołem synodalnym w diecezji i poproś o pomoc. (...).

Radiowa Kampania Informacyjna

Założenia:
1. Myśl przewodnia: Synod to Ty, Ja, My! Zaangażuj się!
2. Grupa docelowa: Osoby troszczące się o Kościół, zaangażowane ponad przeciętnie w rozwój swojej wiary (czytające/słuchające media katolickie), ale do tej pory nie angażujące się aktywnie w sprawy parafii;
3. Media: radia związane z wartościami katolickimi;
4. Cel: Podzielić się świadectwem osób, które już zaangażowały się w synod – dlaczego to zrobiły, co spotkanie synodalne w nich zmieniło. I w ten sposób przekonać innych, że warto się w synod zaangażować; (...).