I sesja synodalna w Rzymie (4-29.10.2023r):
przebieg prac, transmisje, zdjęcia / dokumenty, homilie, medytacje itp / pozostałe materiały

II sesja synodalna w Rzymie (2-27.10.2024r):
informacje

Szukaj
Close this search box.

Modlitwa za uczestników rzymskiego etapu synodu o synodalności

Proszę, aby październikową modlitwę różańcową we wszystkich parafiach w Polsce, ofiarować w intencji Ojca Świętego Franciszka, wszystkich uczestników obrad synodalnych, a zwłaszcza w intencji polskiej delegacji – napisał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w Apelu o modlitwę w intencji Pierwszej Sesji XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu.

Przewodniczący KEP zwrócił się z apelem do wszystkich wiernych i pasterzy Kościoła katolickiego w Polsce „o modlitwę w intencji Pierwszej Sesji XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu, która odbywać się w będzie w Rzymie, w najbliższym miesiącu”.

„Serdecznie proszę, aby październikową modlitwę różańcową we wszystkich parafiach w Polsce, ofiarować w intencji Ojca Świętego Franciszka, wszystkich uczestników obrad synodalnych, a zwłaszcza w intencji polskiej delegacji” – napisał abp Gądecki.

Przewodniczący Episkopatu poprosił również, aby we wszystkich sanktuariach w Polsce, a zwłaszcza w Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze, modlić się za przyczyną świętych o błogosławione owoce zgromadzenia synodalnego.

„Za wstawiennictwem Matki Bożej Różańcowej prośmy o Boże prowadzenie dla wszystkich uczestników synodu, aby zgłębiając Boże Objawienie, pod przewodnictwem Piotra naszych czasów, wskazywali drogi świętości Ludowi Bożemu” – zaapelował przewodniczący KEP.

Publikujemy pełny tekst Apelu:

APEL
PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
O MODLITWĘ W INTENCJI PIERWSZEJ SESJI
XVI ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA OGÓLNEGO SYNODU

Zwracam się z gorącym apelem do wszystkich wiernych i pasterzy Kościoła katolickiego w Polsce o modlitwę w intencji Pierwszej Sesji XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu, która odbywać się w będzie w Rzymie, w najbliższym miesiącu.

Serdecznie proszę, aby październikową modlitwę różańcową we wszystkich parafiach w Polsce, ofiarować w intencji Ojca Świętego Franciszka, wszystkich uczestników obrad synodalnych, a zwłaszcza w intencji polskiej delegacji.

Proszę również, aby we wszystkich sanktuariach w naszej ojczyźnie, a zwłaszcza w Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze, za przyczyną świętych modlić się o błogosławione owoce zgromadzenia synodalnego.

Za wstawiennictwem Matki Bożej Różańcowej prośmy o światło Ducha Świętego dla wszystkich uczestników synodu, aby zgłębiając Boże Objawienie, pod przewodnictwem Piotra naszych czasów, wskazywali drogi świętości Ludowi Bożemu.

+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, dnia 28 września 2023 roku

Rozważając dziś tajemnice radosne (światła, bolesne, chwalebne) różańca świętego, ufni w orędownictwo Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła, pamiętamy także w intencjach odbywającego się w Rzymie Synodu Biskupów. Prosimy o to słowami liturgii: Boże, Ty jesteś Rządcą i Opiekunem swojego Kościoła, daj twoim sługom zgromadzonym na Synodzie ducha rozumu, prawdy i pokoju, aby gorliwie starali się poznać Twoją wolę i z całą mocą ją wypełniali.

W godzinie Apelu Jasnogórskiego, stając przed obliczem Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, do wszystkich powierzonych intencji, dołączamy modlitwę w intencjach trwającego Synodu: Boże, Ty się opiekujesz swoim ludem i z miłością nim kierujesz, udziel ducha mądrości powołanym do rządzenia Kościołem, aby prowadzili Twój lud do pełniejszego poznania prawdy i wzrostu w świętości.

Sekretariat Generalny Synodu zwrócił się z prośbą o modlitwę w intencji Pierwszej Sesji XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo, misja”, która zostanie zainaugurowana w Watykanie 4 października br.

Kard. Mario Grech, sekretarz generalny Synodu, zwrócił się z prośbą, aby w XXV i XXVI Niedzielę Zwykłą, tj. 24 września i 1 października, w sposób szczególny modlić się w intencji Synodu podczas każdej Mszy świętej.

Poniżej publikujemy wezwania Modlitwy powszechnej na XXI i XXVI Niedzielę Zwykłą, tekst uroczystego błogosławieństwa na zakończenie Mszy świętej w XXVI Niedzielę Zwykłą oraz tekst Modlitwy powszechnej na dni zwykłe.

Modlitwa-powszechna-na-XXV-i-XXVI-Niedzielę-Zwykłą
Uroczyste-błogosławieństwo-na-zakończenie-Eucharystii-w-XXVI-Niedzielę-Zwykłą
Modlitwa-powszechna-na-dni-zwykłe

BP KEP

Drodzy Kapłani, siostry zakonne,
osoby życia konsekrowanego,
drodzy diecezjanie,


4 października rozpoczyna się w Watykanie 1 Sesja Synodu o synodalności. W imieniu Ordynariusza Warszawsko-Praskiego Romualda Kamińskiego proszę Was o podjęcie w parafiach, domach zakonnych i wszystkich wspólnotach naszej diecezji stałej modlitwy w intencji papieża Franciszka, kardynałów, biskupów i wszystkich uczestników Synodu o synodalności przez cały czas trwania Sesji Synodalnej czyli od 4 do 29 października 2023 r.


Poniżej przedkładam propozycję modlitwy, którą można odmawiać na zakończenie Mszy Świętej przed błogosławieństwem przygotowanej w naszej diecezji, a także propozycję modlitwy powszechnej na niedzielę i dni powszednie.

 

Modlitwa za Synod o synodalności

 

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, zgromadzeni w Kościele pragniemy razem trwać na modlitwie i prosić o owoce trwającego Synodu o synodalności.

Prosimy Cię, Ojcze pełen miłosierdzia, napełnij swój Kościół prawdą, miłością i pokojem, abyśmy wiernie realizowali Twój zbawczy plan.

Błagamy Cię, Jezu Synu Boga Żywego, abyśmy zawsze z wielką pokorą i ufnością odczytywali znaki czasu, ofiarnie oddawali się na służbę Ewangelii, by słowem i czynem budować na ziemi Twoje Królestwo.

Wzywamy Cię, Duchu Święty Ożywicielu, abyśmy napełnieni Twoimi darami, odnowili i ożywili wspólnotę Kościoła w jedności z papieżem i całym Kościołem powszechnym.

Matko Boże Zwycięska, patronko Diecezji Warszawsko-Praskiej prowadź nas i wspieraj w synodalnej pielgrzymce wiary!

Bł. Stefanie Kardynale Wyszyński, bł. ks. Ignacy Kłopotowski, módlcie się za nami!

Zdrowaś Maryjo…

Powyższe modlitwy są propozycjami do wykorzystania w codziennej liturgii, ale szczególne podczas niedzielnego zgromadzenia wiernych.

 

Z kapłańskim pozdrowieniem
bp Jacek Grzybowski

Modlitwa-powszechna-na-XXVI-NiedzielAa-zwykla

Modlitwa-powszechna-na-dni-zwykle
 

[Źródło: https://diecezja.waw.pl/modlitwa-za-synod-o-synodalnosci/]

Biskup Michael Duignan (Irlandia) zaprosił kapłanów i mieszkańców diecezji Clonfert, Galway, Kilmacduagh i Kilfenora do modlitwy za papieża Franciszka i uczestników zgromadzenia synodalnego, które rozpocznie się w Rzymie 4 października 2023 r. oraz o kontynuowanie tej modlitwy przez cały październik.

Jak wiecie, papież Franciszek zwołał Kościół na całym świecie na Synod w październiku 2021 roku. Rozpoczęło się to od konsultacji z Ludem Bożym. Zbliżamy się teraz do kolejnego kamienia milowego w tym procesie wraz z otwarciem pierwszego zgromadzenia XVI Zwyczajnej Sesji Synodu Biskupów: " Dla Kościoła Synodalnego, Komunia, Uczestnictwo, Misja". Zgromadzenie to rozpocznie się w Rzymie 4 października i potrwa do 29 października 2023 roku. Papież Franciszek stwierdził, że "bez modlitwy nie będzie Synodu". Jest rzeczą słuszną, aby każda diecezja, parafia, dom zakonny i wspólnota wiary na świecie modliła się o nowe wylanie Ducha Świętego na proces synodalny i zgromadzenie. Proszę każdą osobę wierzącą, wszystkich ludzi dobrej woli, każdą wspólnotę parafialną, wspólnoty religijne i organizacje w naszych diecezjach o modlitwę za Kościół w tym czasie
Michael Duignan
Biskup Clonfert, Galway i Kilmacduagh, administrator apostolski diecezji Kilfenora (Irlandia)

Wierzę, że jest dobrą rzeczą, abyśmy również w Polsce, włączyli się w tą inicjatywę modlitewną:

Modlitwa za uczestników rzymskiego etapu synodu o synodalności

Modlitwa za uczestników rzymskiego etapu synodu o synodalności

Miłujący Ojcze,
Panie wszystkich wieków.
Boże wszystkich narodów.
Przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa
wezwałeś nas po imieniu.
Zgromadziłeś nas w rodzinie Kościoła.
Ześlij na nas swojego Ducha Świętego.
Natchnij papieża Franciszka
i wszystkich zgromadzonych w Rzymie w tym czasie.
Otwórz ich serca na Twój głos.
Pomóż im odkryć
jak najlepiej odpowiedzieć na Twoje wezwanie.
Daj nam nowe serce i nowego ducha.
Wzmocnij naszą wiarę.
Odnów swój Kościół.
Zainspiruj nas do pracy dla świata
w którym panuje miłość,
w którym zwycięża sprawiedliwość i pokój.
Z Maryją Matką Bożą u naszego boku.
O to wszystko Cię prosimy.
Amen