Sesje synodalne w Rzymie (4-29.10):
przebieg prac, transmisje, zdjęcia / dokumenty, homilie, medytacje itp / pozostałe materiały

Szukaj
Close this search box.

<< Co dalej - Parafie

Program "Słuchanie, Rozeznawanie, Misja. Proces Synodalny w Parafii" - Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego

Czcigodni Księża, Szanowni Państwo,

“Słuchanie, Rozeznawanie, Misja. Proces Synodalny w Parafii” to program organizowany przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego, który ma na celu realizację procesu synodalizacji parafii. Program składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie, na podstawie przygotowanej metody, przeprowadzimy szkolenie dla 40 “koordynatorów parafialnych”, a więc osób, które na zaproszenie ks. proboszcza koordynują proces synodalizacji parafii. Szkolenie będzie trwało dwa dni i będzie odbywać się stacjonarnie; będzie podzielone na cztery bloki tematyczne, które zapoznają uczestników z metodą oraz przygotują do koordynacji procesu synodalizacji parafii. Następnie odbędzie się jedno dodatkowe spotkanie on-line. Dugi etap polega na dwukrotnym odwiedzeniu parafii wraz z osobami z ISKK, aby rozpocząć i kontynuować kolejne etapu procesu synodalizacji. Raz w miesiącu dla koordynatorów organizowane będą spotkania on-line, na których będziemy dzielić się postępami i wyzwaniami w pracy w parafiach.

Terminy:

Szkolenie:  24-25 lutego 2024, Dolina Miłosierdzia, Częstochowa

Terminy zgłoszeń: 14 lutego

Spotkanie z uczestnikami on-line (przed spotkaniem na miejscu): 15.02.2024r.

Praca w parafii: 2024.

Dla kogo? Osoby świeckie, posiadające zaproszenie proboszcza to realizacji procesu synodalnego w parafii.

Udział w szkoleniu jest darmowy, a osoby, które ukończą oba etapy programu otrzymają certyfikaty z ISKK.

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu: lp.kk1708965382si@ro1708965382tkery1708965382d1708965382

Więcej informacji: Marcin Jewdokimow

 

„Słuchanie, rozeznawanie, misja” – tak brzmiał tytuł dwudniowych warsztatów poświęconych formacji parafialnych koordynatorów synodalnych, które odbyły się 2-3 grudnia w Dolinie Miłosierdzia w Częstochowie. Jego uczestnicy mieli okazję pogłębić teologiczne aspekty synodalności, uczyć się słuchania, bycia słuchanym i tworzenia kultury spotkania, a przede wszystkim pogłębić swoją relację z Bogiem i Kościołem.

Na wstępie dr hab. Marcin Jewdokimow przedstawił założenia procesu synodalnego oraz metodologię pracy podczas warsztatów. Z kolei dr Mateusz Tutak w swojej konferencji skupił się nad znaczeniem modlitwy w procesie synodalności. Poprowadził także medytację nad słowem „spotkanie”. Sobotnie popołudnie zostało wypełnione warsztatami komunikacyjnymi na temat dobrego mówienia, dobrego słuchania i znaczenia informacji zwrotnej. Zostały one poprowadzone przez s. Monikę Jagiełło SAC oraz Michała Grzecę ze Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego.

W wieczornej sesji, w której głos zabrali ks. prof. dr hab. Tomasz Wielebski i dr Mateusz Tutak, skupiono się na zagadnieniu świeckich w Kościele oraz społecznej roli koordynatora. Uwieńczeniem spotkania była Msza św. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Częstochowie. W kazaniu ks. dr Mariusz Marszałek SAC zwrócił uwagę na Maryję jako niewiastę synodalności, która z poprzez podwójne Zwiastowanie – w Nazarecie i na Golgocie – uczy nas, jak przyjmować Jezusa, by potem dzielić się Nim z innymi. Po kolacji uczestnicy warsztatów udali się na Jasną Górę, gdzie dzięki otwartości kustosza Sanktuarium mogli zapoznać się z zasadami archiwizacji danych oraz uczestniczyli w Apelu Jasnogórskim.

W niedzielę po porannej Mszy w programie spotkania przewidziane były warsztaty dotyczące dialogu pt. „Lider i dialog. Medytacja na temat dialogu”, które podobnie jak w sobotę zostały poprowadzone przez członków Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. W popołudniowej sesji znalazły się wykłady: „Wymiar społeczny i duchowy” dr Mateusza Tutaka oraz „Uwrażliwienie na temat słuchania Słowa Bożego” ks. dr hab. Wojciecha Sadłonia SAC.

Na zakończenie uczestnicy warsztatów wymienili się swoim doświadczeniem. Wskazano także na zakładane efekty procesu synodalizacji parafii. Należą do nich: rozpoznanie potencjałów i wyzwań parafii; uczenie się słuchania w parafii; uczenie się rozmowy w formie dialogu w parafii; zainicjowanie regularnych spotkań proboszcza z parafianami w parafii; sformułowanie tematu, wokół którego będą toczyły się rozmowy i spotkania; sformułowanie rekomendacji do pracy z danym tematem w parafii; zaangażowanie się w misję.

„Słuchanie, rozeznawanie, misja” to kolejny po Forum Bractw oraz konferencji „From cure to care” owoc współpracy Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego i Sekretariatu Bożego Miłosierdzia realizowany w Dolinie Miłosierdzia. Kolejna edycja warsztatów odbędzie się 24-25 lutego 2024 r. Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne. Więcej informacji oraz zapisy na stronie: https://synod.org.pl/synodalizacja-parafii/

Fot. i relacja: ks. Mariusz Marszałek SAC

[Źródło: https://iskk.pl/sluchanie-rozeznawanie-misja-warsztaty-formacji-parafialnych-koordynatorow-synodalnych/]

Zakładane efekty procesu synodalizacji parafii:

Etapy procesu synodalnego

Jakie są zasady dobrego słuchania?

W jaki sposób przeprowadzić proces?