I sesja synodalna w Rzymie (4-29.10.2023r):
przebieg prac, transmisje, zdjęcia / dokumenty, homilie, medytacje itp / pozostałe materiały

II sesja synodalna w Rzymie (2-27.10.2024r):
informacje

Szukaj
Close this search box.

<< Co dalej - Parafie

Program "Słuchanie, Rozeznawanie, Misja. Proces Synodalny w Parafii" - Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego

Czcigodni Księża, Szanowni Państwo,

“Słuchanie, Rozeznawanie, Misja. Proces Synodalny w Parafii” to program organizowany przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego, który ma na celu realizację procesu synodalizacji parafii. Program składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie, na podstawie przygotowanej metody, przeprowadzimy szkolenie dla 40 “koordynatorów parafialnych”, a więc osób, które na zaproszenie ks. proboszcza koordynują proces synodalizacji parafii. Szkolenie będzie trwało dwa dni i będzie odbywać się stacjonarnie; będzie podzielone na cztery bloki tematyczne, które zapoznają uczestników z metodą oraz przygotują do koordynacji procesu synodalizacji parafii. Następnie odbędzie się jedno dodatkowe spotkanie on-line. Dugi etap polega na dwukrotnym odwiedzeniu parafii wraz z osobami z ISKK, aby rozpocząć i kontynuować kolejne etapu procesu synodalizacji. Raz w miesiącu dla koordynatorów organizowane będą spotkania on-line, na których będziemy dzielić się postępami i wyzwaniami w pracy w parafiach.

Terminy:

Szkolenie:  24-25 lutego 2024, Dolina Miłosierdzia, Częstochowa

Terminy zgłoszeń: 14 lutego

Spotkanie z uczestnikami on-line (przed spotkaniem na miejscu): 15.02.2024r.

Praca w parafii: 2024.

Dla kogo? Osoby świeckie, posiadające zaproszenie proboszcza to realizacji procesu synodalnego w parafii.

Udział w szkoleniu jest darmowy, a osoby, które ukończą oba etapy programu otrzymają certyfikaty z ISKK.

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu: lp.kk1718864797si@ro1718864797tkery1718864797d1718864797

Więcej informacji: Marcin Jewdokimow

 

„Słuchanie, rozeznawanie, misja” – tak brzmiał tytuł dwudniowych warsztatów poświęconych formacji parafialnych koordynatorów synodalnych, które odbyły się 2-3 grudnia w Dolinie Miłosierdzia w Częstochowie. Jego uczestnicy mieli okazję pogłębić teologiczne aspekty synodalności, uczyć się słuchania, bycia słuchanym i tworzenia kultury spotkania, a przede wszystkim pogłębić swoją relację z Bogiem i Kościołem.

Na wstępie dr hab. Marcin Jewdokimow przedstawił założenia procesu synodalnego oraz metodologię pracy podczas warsztatów. Z kolei dr Mateusz Tutak w swojej konferencji skupił się nad znaczeniem modlitwy w procesie synodalności. Poprowadził także medytację nad słowem „spotkanie”. Sobotnie popołudnie zostało wypełnione warsztatami komunikacyjnymi na temat dobrego mówienia, dobrego słuchania i znaczenia informacji zwrotnej. Zostały one poprowadzone przez s. Monikę Jagiełło SAC oraz Michała Grzecę ze Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego.

W wieczornej sesji, w której głos zabrali ks. prof. dr hab. Tomasz Wielebski i dr Mateusz Tutak, skupiono się na zagadnieniu świeckich w Kościele oraz społecznej roli koordynatora. Uwieńczeniem spotkania była Msza św. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Częstochowie. W kazaniu ks. dr Mariusz Marszałek SAC zwrócił uwagę na Maryję jako niewiastę synodalności, która z poprzez podwójne Zwiastowanie – w Nazarecie i na Golgocie – uczy nas, jak przyjmować Jezusa, by potem dzielić się Nim z innymi. Po kolacji uczestnicy warsztatów udali się na Jasną Górę, gdzie dzięki otwartości kustosza Sanktuarium mogli zapoznać się z zasadami archiwizacji danych oraz uczestniczyli w Apelu Jasnogórskim.

W niedzielę po porannej Mszy w programie spotkania przewidziane były warsztaty dotyczące dialogu pt. „Lider i dialog. Medytacja na temat dialogu”, które podobnie jak w sobotę zostały poprowadzone przez członków Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. W popołudniowej sesji znalazły się wykłady: „Wymiar społeczny i duchowy” dr Mateusza Tutaka oraz „Uwrażliwienie na temat słuchania Słowa Bożego” ks. dr hab. Wojciecha Sadłonia SAC.

Na zakończenie uczestnicy warsztatów wymienili się swoim doświadczeniem. Wskazano także na zakładane efekty procesu synodalizacji parafii. Należą do nich: rozpoznanie potencjałów i wyzwań parafii; uczenie się słuchania w parafii; uczenie się rozmowy w formie dialogu w parafii; zainicjowanie regularnych spotkań proboszcza z parafianami w parafii; sformułowanie tematu, wokół którego będą toczyły się rozmowy i spotkania; sformułowanie rekomendacji do pracy z danym tematem w parafii; zaangażowanie się w misję.

„Słuchanie, rozeznawanie, misja” to kolejny po Forum Bractw oraz konferencji „From cure to care” owoc współpracy Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego i Sekretariatu Bożego Miłosierdzia realizowany w Dolinie Miłosierdzia. Kolejna edycja warsztatów odbędzie się 24-25 lutego 2024 r. Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne. Więcej informacji oraz zapisy na stronie: https://synod.org.pl/synodalizacja-parafii/

Fot. i relacja: ks. Mariusz Marszałek SAC

[Źródło: https://iskk.pl/sluchanie-rozeznawanie-misja-warsztaty-formacji-parafialnych-koordynatorow-synodalnych/]

W Dolinie Miłosierdzia w Częstochowie odbyły się warsztaty służące odkrywaniu prawdziwego znaczenia synodalności. Przeprowadzone w dniach 24-25 lutego zajęcia były też zwieńczeniem prac zespołu Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego  (ISKK).

Słowo „synodalność” nadal wzbudza wiele emocji wśród wiernych Kościoła katolickiego w Polsce. Entuzjaści widzą w nim szansę na poprawę relacji między duchownymi oraz wiernymi świeckimi, na polepszenie koordynacji inicjatyw ewangelizacyjnych oraz aktywację niewykorzystanych zasobów wspólnoty wierzących. Z kolei sceptycy obawiają się tego, że wprowadzenie w życie zasad synodalności doprowadzi do nieodwracalnych zmian o charakterze doktrynalnym oraz do laicyzacji Kościoła. Odkrywaniu prawdziwego znaczenia synodalności służyły warsztaty „Słuchanie, rozeznawanie, misja” skierowane do parafialnych koordynatorów synodalnych, które odbyły się w dn. 24-45 lutego 2024 roku w Dolinie Miłosierdzia w Częstochowie. Jego uczestnicy mieli okazję pogłębić teologiczne aspekty synodalności, uczyć się słuchania, bycia słuchanym i tworzenia kultury spotkania, a przede wszystkim pogłębić swoją relację z Bogiem i Kościołem.

Warsztaty stanowiły uwieńczenie prac zespołu Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego  (ISKK) wraz z prof. Kają Kazimierską, który przygotował syntezę krajową oraz metodycznie towarzyszył w procesie synodalnym w Polsce na poziomach parafialnych i diecezjalnych. Autorzy syntezy – prof. Kaja Kaźmierska, prof. Marcin Jewdokimow, ks. dr Wojciech Sadłoń SAC oraz Luiza Organek –  podpowiadali rozwiązania i metody oraz osobiście uczestniczyli w synodzie. Celem podjętego zadania było zebranie w sposób syntetyczny głosów, które pojawiły się w  trakcie konsultacji i zawarte zostały w syntezach diecezjalnych. W przyjętej metodologii opierano się na wskazówkach „Vademecum o drodze synodalnej” oraz konsultacjach z komisją metodologiczną Sekretariatu Generalnego Synodu Stolicy Apostolskiej.

Na poziomie krajowym ISKK zorganizował sześć konsultacji online z  diecezjalnymi osobami kontaktowymi (co miesiąc od października 2021 r. do marca 2022 r.). Ważnym etapem przygotowania syntezy krajowej były dwa spotkania konsultacyjne dla ponad 20 osób kontaktowych z diecezji (2 kwietnia 2022 r. w Warszawie) oraz koordynatorów lokalnych (9 kwietnia 2022 r. również w Warszawie).

Zebrane informacje posłużyły do przygotowania projektu synodalizacja parafii. Obejmował on napisanie podręcznika opartego na metodzie GLAS, przeszkolenie 40 facilitatorów procesu synodalizacji z całego kraju oraz odwiedzimy 10 parafii w Polsce w celu współuczestniczenia w procesie synodalizacji.

Warto wspomnieć, że w trakcie realizacji powyższych inicjatyw ISKK współuczestniczył w międzynarodowym spotkaniu ekspertów i praktyków synodalnych na temat synodalności europejskiej, które odbyło się w Luxembourg School of Religion & Society, 15-17 stycznia 2023 r. Spotkanie miało miejsce pomiędzy sporządzeniem Dokumentu dla etapu kontynentalnego („Rozszerz przestrzeń twego namiotu [Iz 54,2]”) we Frascati w październiku 2022 r. a europejskim zgromadzeniem kościelnym w Pradze w lutym 2023 r. Jego celem była refleksja nad tym pierwszym dokumentem, mająca stać się wkładem dla zgromadzenia praskiego, poprzez zebranie mądrości zaczerpniętej z ponad 50 procesów synodalnych w diecezjach i narodach Kościoła katolickiego w Europie w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Spotkanie odwiedził kardynał Jean-Claude Hollerich.

Program weekendowych warsztatów obejmował zarówno część teoretyczną, jak i praktyczną. Stanowił on swoiste podsumowanie prac prowadzonych przez ISKK w kraju oraz wymiany doświadczeń na szczeblu międzynarodowym.

Na początku warsztatów prof. dr hab. Marcin Jewdokimow przedstawił założenia procesu synodalnego oraz metodologię pracy podczas warsztatów. Z kolei dr Mateusz Tutak w swojej konferencji skupił się na znaczeniu modlitwy w procesie synodalności. Poprowadził także medytację nad słowem „spotkanie”. Sobotnie popołudnie zostało wypełnione warsztatami komunikacyjnymi na temat dobrego mówienia, dobrego słuchania i znaczenia informacji zwrotnej. Zostały one poprowadzone przez s. Monikę Jagiełło SAC oraz Michała Grzecę ze Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego.

W kolejnej sesji ks. prof. dr hab. Tomasz Wielebski i dr Mateusz Tutak skupili się na zagadnieniu świeckich w Kościele oraz społecznej roli koordynatora. Stałym punktem dnia była Msza św., modlitwa wspólnotowa Słowem Bożym. Uczestnicy warsztatów uczestniczyli również w Apelu Jasnogórskim.

Diecezje, parafie lub wspólnoty zainteresowane przeprowadzeniem powyższych warsztatów w ich środowisku mogę kontaktować się z ISKK. Dane kontaktowe znajdują się na stronie: synod.org.pl lub iskk.pl.

Fot. i relacja: ks. Mariusz Marszałek SAC

[Źródło: https://www.ekai.pl/warsztaty-synodalnosc-dla-opornych-w-dolinie-milosierdzia/]

Zakładane efekty procesu synodalizacji parafii:

Etapy procesu synodalnego

Jakie są zasady dobrego słuchania?

W jaki sposób przeprowadzić proces?