I sesja synodalna w Rzymie (4-29.10.2023r):
przebieg prac, transmisje, zdjęcia / dokumenty, homilie, medytacje itp / pozostałe materiały

II sesja synodalna w Rzymie (2-27.10.2024r):
informacje

Szukaj
Close this search box.

<< Co dalej - Parafie

Parafia pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Lubszy

Nasza Parafia jest parafią wiejską. Została erygowana w 1945 roku. Obecnie liczy ponad 2000 mieszkańców. Kościół Katolicki w Lubszy wybudowano ok. 1707r. a w 1945r. został niemal doszczętnie zniszczony przez wojska sowieckie. Po pięciu latach od dokonanych na nim zniszczeń został rozebrany. Na jego miejscu postawiono krzyż.

W 1822r. ewangelicy wybudowali tu nowa świątynię, którą społeczność lubszańska pochodząca z Kresów Wschodnich (z okolic Czerwonogrodu i Nyrkowa) zaadaptowała i nadała jej wezwanie Najświętszej Maryi Panny. Parafię erygowano 3 stycznia 1856r.

W świątyni umiejscowiona jest chrzcielnica, której pochodzenie określa sie na XV/XVI wiek, oraz dwie figury drewniane przedstawiające postaci świętych Piotra i Pawła. Wspólnota posiada także relikwie św. Jana Pawła II. Przy kościele umiejscowiony jest pomnik pomordowanych parafian, których bestialsko pozbawiono życia 2 lutego 1940r. Z miejsca kaźni przywieziono ziemię przesiąkniętą krwią i w urnie umiejscowiono przy pomniku dla potomnych.

Poza Lubszą do parafii przynależą jeszcze trzy miejscowości: Garbów, Piastowice i Michałowice – gdzie znajduje się kościół filialny pw. św. Michała Archanioła. Posługę proboszcza wspólnoty od 2005 r. pełni Ks. Józef Meler.

Od 2017 roku nasza Parafia należy do Programu Odnowy i Ewangelizacji Parafii. Chcemy, aby była ona prawdziwą wspólnotą osób zaangażowanych w budowanie Królestwa Bożego na ziemi i troszczących się nawzajem o swoje zbawienie. Początki nie były łatwe. Nurtowało nas pytanie, czy w naszej Parafii jest to możliwe, czy uda się coś zmienić. Zawierzyliśmy tę sprawę Panu Bogu i On nas wciąż prowadzi. Obecnie jesteśmy już w szóstym roku Programu i widzimy, że Parafia się wciąż rozwija, ludzie coraz chętniej włączają się w liturgię i choć po pandemii jest mniej osób w kościele, to większość z tych, którzy przychodzą bierze pełny udział w Eucharystii, i to jest bardzo cenne. W tym roku uwrażliwiamy się na wartość braterstwa poprzez przygotowywanie rozmaitych Wydarzeń Ewangelizacyjnych.

Przynoszone Listy przez posłańca zainteresowały mnie propozycjami wydarzeń i  gestów, do tego stopnia, ze zaczęłam w nich brać udział. Dzięki temu zrozumiałam, że parafia to moje miejsce, to Kościół którego szukałam. – świadectwo jednego z parafian.

Listy do parafian na stronie parafii>>>

Dlaczego warto, aby inne parafie przystąpiły do odnowy wg projektu PPOIE?

Podjęcie programu dało nam możliwość głębszego poznania problemów parafii i w duszpasterstwie oraz daje konkretne sposoby, rozwiązywania tych problemów. Osoby zaangażowane w duszpasterstwo, pogłębiają swoją wiarę, otwierają się na dialog i współpracę, dają sobie różnorakie wsparcie, stają się coraz bardziej kompetentnymi animatorami duszpasterstwa parafialnego.

Dane kontaktowe:

Parafialny Program Odnowy i Ewangelizacji

Parafialny Program Odnowy i Ewangelizacji to duszpasterski PROGRAM ODNOWY I EWANGELIZACJI życia Kościoła (dla nas w wymiarze parafii). Jest to projekt międzynarodowy, utworzony przez Grupę Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata. Ideałem jest utworzenie parafii jako wspólnoty wspólnot, którymi są wspólnoty sąsiedzkie, oparte na więzi wiary i ludzkich relacjach.
Program ten obejmuje wszystkie wymiary życia parafii. Chodzi w nim o przemianę myślenia, zwyczajów, kultury, a także zaangażowanie wiernych w życie społeczne.

Proces budowania nowej wspólnoty parafialnej jest długotrwały i zakłada systematyczne, krok po kroku, angażowanie ludzi świeckich jako współpracowników i współodpowiedzialnych za rozwój wspólnoty parafialnej.

Wprowadzenie projektu duszpasterskiego Nowy Obraz Parafii na początku zakłada publikację listu do każdej rodziny, każdego z parafian. List ten ma informować o podjętym dziele odnowy, zachęcać do uczestnictwa w życiu parafii i budzić świadomość, że każdy jest potrzebny i wezwany do uczestnictwa i wzrostu we wspólnocie Kościoła. List jest redagowany przez Grupę Animatorów Odnowy i Ewangelizacji naszej parafii. Zaniesiony zostaje do każdej rodziny przez Posłańców.

Czytaj więcej »

Parafialny Program Odnowy i Ewangelizacji

Parafialny Program Odnowy i Ewangelizacji to duszpasterski PROGRAM ODNOWY I EWANGELIZACJI życia Kościoła (dla nas w wymiarze parafii). Jest to projekt międzynarodowy, utworzony przez Grupę Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata. Ideałem jest utworzenie parafii jako wspólnoty wspólnot, którymi są wspólnoty sąsiedzkie, oparte na więzi wiary i ludzkich relacjach.
Program ten obejmuje wszystkie wymiary życia parafii. Chodzi w nim o przemianę myślenia, zwyczajów, kultury, a także zaangażowanie wiernych w życie społeczne.

Proces budowania nowej wspólnoty parafialnej jest długotrwały i zakłada systematyczne, krok po kroku, angażowanie ludzi świeckich jako współpracowników i współodpowiedzialnych za rozwój wspólnoty parafialnej.

Wprowadzenie projektu duszpasterskiego Nowy Obraz Parafii na początku zakłada publikację listu do każdej rodziny, każdego z parafian. List ten ma informować o podjętym dziele odnowy, zachęcać do uczestnictwa w życiu parafii i budzić świadomość, że każdy jest potrzebny i wezwany do uczestnictwa i wzrostu we wspólnocie Kościoła. List jest redagowany przez Grupę Animatorów Odnowy i Ewangelizacji naszej parafii. Zaniesiony zostaje do każdej rodziny przez Posłańców.

Czytaj więcej »