Podsumowanie przebiegu Synodu w diecezjach

Diecezja Kielecka

Kielce – zakończenie diecezjalnego etapu synodu o synodalności

Dom i rodzina to pierwsza szkoła wiary i dobrych obyczajów – mówił bp Jan Piotrowski podczas Eucharystii na zakończenie diecezjalnego etapu synodu na temat synodalności, która była sprawowana w kieleckiej bazylice.

W homilii bp Jan Piotrowski nawiązując do znaczenia rodziny przypomniał, że dziś w Rzymie kończy się X Światowe Spotkanie Rodzin, w którym to wydarzeniu bierze udział także rodzina z diecezji kieleckiej.

Cytując papieża Franciszka biskup mówił m.in., że „rodzina jest miejscem spotkania, dzielenia się, wychowania, wychodzenia ze swoich ograniczeń, aby przyjąć drugiego człowieka, miejscem, gdzie człowiek uczy się kochać”..

Nawiązując z kolei do zakończenia Synodu w diecezji kieleckiej bp Piotrowski zauważył, że „to, co było w zespołach synodalnych przedmiotem dyskusji, przez świadectwo naszego życia i szukania odpowiedzi, będzie owocem, jeśli będzie służyć ożywieniu i pogłębieniu świadectwa wiary oraz zrozumieniu, że Kościół jest mistycznym ciałem Jezusa Chrystusa, a nie jakąś korporacją”.

Duch Święty wlewa w nas odwagę, która pobudza do przekazywania innym naszego doświadczenia wiary w Jezusie Chrystusie. Nie chodzi o nowy Kościół, ale o nowego człowieka, który będzie spełniał kryteria ewangeliczne – mówił duchowny. – Piękny Kościół to piękny człowiek, dobry Kościół to dobry człowiek, kochający Kościół to kochający człowiek – podkreślił biskup kielecki.

Diecezjalny Etap Synodu rozpoczął się 17 października 2021 r. Wówczas został mianowany koordynator diecezjalny, ks. dr hab. Jarosław Czerkawski, wykładowca WSD i KUL, proboszcz parafii w Kielcach – Posłowicach. Dołączyli do niego m.in. cysters, siostra zakonna, studentka, wykładowczyni uniwersytetu i członkini Domowego Kościoła, prezes Akcji Katolickiej i księża pracujący w Kurii.

Od momentu ogłoszenia etapu diecezjalnego w parafiach powstawały zespoły synodalne. Parafialnych utworzyło się ok. 80. Było również kilka zespołów powołanych przez poszczególne wspólnoty, m.in. Odnowy w Duchy Świętym, a także dwa zespoły zakonne. Ze sformułowanych wniosków wynika m.in. potrzeba jasnej doktryny katolickiej

[Źródło: https://www.ekai.pl/kielce-zakonczenie-diecezjalnego-etapu-synodu-o-synodalnosci/]

Podsumowania procesu synodalnego w innych diecezjach, parafiach oraz perspektywa uczestników spotkań synodalnych

Archidiecezja Katowicka

Wspólnie wyruszyliśmy w drogę, aby wzajemnie się “spotkać, słuchać i rozeznawać”. Kosciół Boży został zwołany na Synod. Również Kościół w archidiecezji katowickiej przyjął zaproszenie do odpowiedzi na pytania dotyczące jego życia i misji. Celem nadrzędnym Synodu było doswiadczenie spotkania, które daje przestrzeń na wymianę doświadczeń i refleksji o Kosciele. Podążanie razem drogą synodalną ukazuje naturę Kościoła jako wspólnoty pielgrzymującej.

Czytaj więcej »

Parafia pw. Michała Archanioła na Muchoborze Wielkim we Wrocławiu

Co dalej z Synodem w naszej parafii?
Starając się odpowiedzieć na nie stworzyliśmy następujący plan:
1. Wierzymy, że teraz jest czas, aby osoby zaangażowane w Synod, jak również te które nie uczestniczyły w spotkaniach synodalnych, ale mających w sercu troskę o naszą parafię, zapoznały się z przygotowanym dokumentem syntezy parafialnej (wersja elektroniczna dostępna jest na stronie www parafii: http://www.parafiamuchoborwielki.pl/index.php/synod-2021-2023, wersja papierowa dostępna na stoliku z prasą katolicką). W tym dokumencie znajdują się propozycje dla wszystkich parafian (wiernych, liderów wspólnot, sióstr, księży wikariuszy, księdza Proboszcza). Każdy więc może znaleźć w nim inspirację, która może pomóc w budowaniu własnej wiary ale również będzie służyć umacnianiu i budowaniu naszej parafii. I w rezultacie, każdy z nas, już od dzisiaj, może przystąpić do działania 🙂
2. Za ok 6 miesięcy chcemy zorganizować spotkanie na którym każdy chętny mógłby podzielić się owocami Synodu i podjętych w jego efekcie działań: Co uważam za wartościowe? Co udało mi się wdrożyć? Nad czym chciałbym jeszcze pracować? Czyli każdy oceniałby swój wkład w realizację synodalnych sugestii.
3. Za 12 miesięcy planujemy powtórzyć spotkania synodalne (do ustalenia ilość spotkań, forma, pytania). Chcemy rozwijać praktykę spotkania się i dzielenia się swoimi marzeniami i obawami dotyczącymi naszej parafii.

Czytaj więcej »

Mój obraz Kościoła

Stwierdzam, że szczególną wartością w Kościele jest aktywna obecność duszpasterzy starających się zaktywizować tych parafian, którzy jeszcze przychodzą do świątyni. Skupiają się głównie na prowadzeniu duszpasterstwa sakramentów. Wartością są także wierni, którzy żyją we wspólnotach jak Święta Rodzina w pokorze, prostocie i uwielbieniu Boga, i w których drugi to Chrystus. Słabością natomiast jest zanik duszpasterstwa ewangelizacji, gdyż nie dostrzegam działań duszpasterzy wśród ludzi, którzy do świątyni przestali przychodzić.

Czytaj więcej »

Synod jest szansą

Synod jest potrzebnym głosem w Kościele, ale jest to głos doradczy. Jego celem nie jest ustalanie większością głosów nowych zasad wiary czy zmiana zasad moralnych. Dla mnie spotkania synodalne były okazją do ciekawych rozmów o Kościele, do słuchania opinii innych osób. Dały mi możliwość lepszego zrozumienia omawianych tematów.

Czytaj więcej »