Sesje synodalne w Rzymie (4-29.10):
przebieg prac, transmisje, zdjęcia / dokumenty, homilie, medytacje itp / pozostałe materiały

Szukaj
Close this search box.

Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Zielonej Górze – System Parafialnych Komórek Ewangelizacyjnych, New Pastoral

Początki parafii pw. Miłosierdzia Bożego sięgają roku 1987. To wówczas uzyskano zgodę od ówczesnych władz (co patrząc na lokalne warunki było prawie cudem) na stworzenie nowego ośrodka duszpasterskiego. Jego miejsce to nowo budowane osiedle we wschodniej części Zielonej Góry. W roku 1989 powstała tu parafia i rozpoczęto budowę kościoła. Dokonał tego ks. Prałat Zbigniew Stekiel. Jego następca ks. kan. Tadeusz Kulczyk zbudował dom parafialny.
Koncepcja parafii czerpie z wizji Soboru Watykańskiego II: wspólnota parafialna ma stawać się wspólnotą wspólnot.

Parafia pw. NMP Królowej Polski w Niecieczy – New Pastoral

Parafia pw. NMP Królowej Polski powstała w 1978 r. Obecnie parafię zamieszkuje po-nad 700 osób. Bardzo potrzebną inicjatywą, która wytrwale zaprasza do wspólnoty, oferując wszystkim możliwość integrowania się z parafią okazały się Małe Parafialne Grupy Domowe NewPastoral. Dużą wartością projektu jest zaangażowanie osób świeckich.
NewPastoral jest inicjatywą, która w nowoczesny i przystępny sposób głosi treści zawarte w Ewangelii. Wychodzi też naprzeciw nauczaniu papieża Franciszka, który wzywa do nawrócenia pastoralnego. W adhortacji Evangelii Gaudium wzywa on do odwagi w podejmowaniu nowych inicjatyw ewangelizacyjnych.

Parafia pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Lubszy

Nasza Parafia jest parafią wiejską. Została erygowana w 1945 roku. Obecnie liczy ponad 2000 mieszkańców. Kościół Katolicki w Lubszy wybudowano ok. 1707r. a w 1945r. został niemal doszczętnie zniszczony przez wojska sowieckie. Po pięciu latach od dokonanych na nim zniszczeń został rozebrany. Na jego miejscu postawiono krzyż.
W 1822r. ewangelicy wybudowali tu nowa świątynię, którą społeczność lubszańska pochodząca z Kresów Wschodnich (z okolic Czerwonogrodu i Nyrkowa) zaadaptowała i nadała jej wezwanie Najświętszej Maryi Panny. Parafię erygowano 3 stycznia 1856r.
(…) Od 2017 roku nasza Parafia należy do Programu Odnowy i Ewangelizacji Parafii. Chcemy, aby była ona prawdziwą wspólnotą osób zaangażowanych w budowanie Królestwa Bożego na ziemi i troszczących się nawzajem o swoje zbawienie. Początki nie były łatwe. Nurtowało nas pytanie, czy w naszej Parafii jest to możliwe, czy uda się coś zmienić.

Parafia pw. Maryi Matki Bożej w Jawidzu-Rokitnie – Parafialny Projekt Odnowy i Ewangelizacji

Parafia powstała (została erygowana) 30.12.1988 r. przez wyłączenia z obszaru par. Bystrzyca (dek. łęczyński) i Niemce (dek. lubartowski). Początkowo należała do dek. łęczyńskiego, a od 1994 r. – do lubelskiego podmiejskiego. Parafia liczy obecnie 2085 mieszkańców w tym 2015 katolików. Ma ona charakter wiejski. Wierni odznaczają się tradycyjną religijnością. Ze względu na strukturę zawodową jest zróżnicowana: wśród nich robotnicy stanowią 20%, chłopi 25%, chłoporobotnicy 45% inteligencja 10%. Część pracuje poza granicami kraju. W parafii jest ok. 450 rodzin, w tym 15 rodzin wielodzietnych oraz ok. 140 osób samotnych (…).

W celu ożywienia parafii i formowania świadomych katolików, którzy podejmą z radością odpowiedzialność za Kościół i sprawy wiary poszukaliśmy nowych form ożywienia wiary i odnowy parafii w duchu Soboru Watykańskiego II. Szczególnie chodziło nam o obudzenia nowej świadomości, czym jest Kościół i jaka jest odpowiedzialność ochrzczonych za parafię i zbawienie świata. Stąd została podjęta inicjatywa rozpoczęcia w Parafii Programu Odnowy i Ewangelizacji w ramach Ruchu dla Lepszego Świata.

Parafia pw. św Mikołaja w Hrubieszowie – Parafialny Projekt Odnowy i Ewangelizacji

Rys historyczny: Parafia została erygowana w r. 1400. Do niedawna była jedyną w Hrubieszowie. Największy podział terytorialny parafii dokonał się w 2001 r i od tej pory w mieście jest cztery parafie. Przy parafii św. Mikołaja pozostało około 8500 wiernych. Liczba ta z roku na rok malała (emigracja do miast i za granicę oraz niekorzystny trend demograficzny) ta, że obecnie wg Urzędu Meldunkowego jest około 7000 osób (…).
Na jakim etapie wdrażania Programu jest parafia:

Obecnie jesteśmy w ósmym roku realizacji Programu i jeszcze na pierwszym etapie przed Tygodniem Braterstwa

Wydaje się, że w pierwszych miesiącach wprowadzenia Programu aktywność wiernych była widoczna a z chwilą upływu czasu zaczęła słabnąć. Być może ciekawość nowych metod zastosowanych w duszpasterstwie i oczekiwanie widocznych rezultatów mobilizowały do włączania się w różne inicjatywy. Po jakimś czasie okazało się, że oczekiwane, szybkie i zewnętrzne zmiany nie mają miejsca.

Parafia pw. św. Urszuli Ledóchowskiej w Malborku – Parafialny Projekt Odnowy i Ewangelizacji

Parafia św. Urszuli Ledóchowskiej jest jedna z siedmiu parafii w 38 tysięcznym Malborku. Powstała 1 lipca 1989r. Zamieszkuje w niej prawie 9 tysięcy osób. Kościół parafialny jest w budowie. Sprawujemy w nim liturgię od 2002 roku. Obecnie trwają prace wykończeniowe plebanii i domu parafialnego. W tym roku (2022) księża zamieszkali razem w nowym budynku plebanii.

Parafialny Program Odnowy i Ewangelizacji wspólnota parafialna razem z proboszczem ks. Józefem Micińskim rozpoczęła w roku 2010 pod wytrwałą opieką ks. Stanisława Zająca, który towarzyszy nam swoją posługą do chwili obecnej. Powstały struktury komunikacji: Rejony i sieć Posłańców.

Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szówsku – Parafialny Projekt Odnowy i Ewangelizacji

Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szówsku, to parafia podmiejska (k. Jarosławia). Została erygowana (powołana do istnienia jako samodzielna parafia) w styczniu 1943 roku. Liczy ok. 2 500 mieszkańców.
Parafialny Program Odnowy i Ewangelizacji rozpoczął w 1991 roku. Zapoczątkował go, nieżyjący już poprzedni proboszcz, ks. prałat Marian Wrona, który był także dyrektorem Polskiej Grupy Promotorów i prowadził go do 2016 roku, do przejścia na emeryturę. Obecny proboszcz, ks. Andrzej Więcek, kontynuuje rozpoczęte dzieło.

Parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski w Krośnie (Polanka) – Parafialny Projekt Odnowy i Ewangelizacji

Parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski jest jedną z dziewięciu parafii 50-tysięcznego Krosna, w Archidiecezji Przemyskiej. Samodzielna parafia powstała w 1928 r., na odłączonym od Jedlicza osiedlu Polanka-Karol, zamieszkałym wówczas przez rolników zatrudnionych również w krośnieńskich zakładach przemysłu naftowego i w hutach szkła. Obecnie zamieszkuje w parafii ponad 4 tys. osób (stan na rok 2021), na stosunkowo rozległym terenie. Zabudowę obecnej dzielnicy Polanka w Krośnie, która jest objęta opieką duszpasterską Parafii, tworzy osiedle bloków, które powstawały od lat 70-tych ub. wieku, po administracyjnym dołączeniu dzielnicy do Krosna, a także z domów jednorodzinnych, z których większość tworzy ciągłą zabudowę wzdłuż głównej ulicy ks. Decowskiego i rozchodzących się od niej bocznych, rozgałęziających się ulic. Z punktu widzenia duszpasterskiego odczuwalna jest różnica w nastawieniu do wspólnych inicjatyw ze strony rodzin, które zamieszkują w rejonach domów jednorodzinnych i tych, którzy mieszkają w blokach. Najbardziej odróżnia się jednak grupa „nowych parafian”, którzy niedawno wybudowali się na terenie parafii, ale życiowo wciąż są związani z dotychczasowym środowiskiem. Podobnie tylko formalna więź łączy parafię z mieszkańcami, którzy czasowo wynajmują mieszkania w blokach. Z tego powodu bardzo potrzebne są inicjatywy, które wytrwale będą zapraszać do wspólnoty, ofiarując wszystkim możliwość integrowania się z parafią.

Parafia pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Oleśnicy – Parafialny Program Odnowy i Ewangelizacji

Parafia rozpoczęła PPOiE we Wrześniu 2020r. Został on zaproponowany przez nowego proboszcza, ks. Mieczysława Janczyszyna. Spotkał się on z Programem podczas swojej pracy misyjnej na Białorusi.
Ideał naszej parafii:
Stworzenie Wspólnoty Wspólnot, w której każdy poczuje się jej częścią i weźmie odpowiedzialność za jej rozwój.
Stan obecny Parafii:
Początki były trudne, jednak z wydarzenia na wydarzenie, jest coraz lepiej. Jesteśmy obecnie na pierwszym etapie (Kerygmatycznym) a wartością roku na którą chcemy uwrażliwiać naszych braci jest pojednanie. Po dwóch latach bycia w Programie są widoczne owoców wzrostu.

Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Katowicach-Koszutce – System Parafialnych Komórek Ewangelizacyjnych

Nie masz czasu na spotkania wspólnoty? Spraw, żeby przyszła do ciebie!

Magdalena Kudełka-Lwowska to mama dwóch synów: Michała i Jakuba, żona Andrzeja – diakona stałego w naszej archidiecezji. Jest wykładowczynią w dwóch seminariach – oblackim w Obrze i franciszkańskim w Panewnikach. W swojej parafii – Najświętszego Serca Pana Jezusa w Katowicach-Koszutce – posługuje jako organistka, angażuje się w przygotowanie dzieci do wczesnej Komunii św. według metody „Baranków”. Wspólnie z mężem stała u początków grupy Parafialnych Komórek Ewangelizacyjnych na Koszutce.