I sesja synodalna w Rzymie (4-29.10.2023r):
przebieg prac, transmisje, zdjęcia / dokumenty, homilie, medytacje itp / pozostałe materiały

II sesja synodalna w Rzymie (2-27.10.2024r):
informacje

Szukaj
Close this search box.

<< Co dalej - Parafie

Parafia pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Oleśnicy - Parafialny Program Odnowy i Ewangelizacji

  1. Kiedy Parafia rozpoczęła proces odnowy wg projektu PPOiE:

Parafia rozpoczęła PPOiE we Wrześniu 2020r. Został on zaproponowany przez nowego proboszcza, ks. Mieczysława Janczyszyna. Spotkał się on z Programem podczas swojej pracy misyjnej na Białorusi.

  1. Ideał naszej parafii:

Stworzenie Wspólnoty Wspólnot, w której każdy poczuje się jej częścią i weźmie odpowiedzialność za jej rozwój.

  1. Stan obecny parafii:
Początki były trudne, jednak z wydarzenia na wydarzenie, jest coraz lepiej. Jesteśmy obecnie na pierwszym etapie (Kerygmatycznym) a wartością roku na którą chcemy uwrażliwiać naszych braci jest pojednanie. Po dwóch latach bycia w Programie są widoczne owoców wzrostu. Parafianie zaczęli się zauważać, nawiązywać relacje. Zauważyliśmy u Nich większe otwarcie i gotowość do służby w Parafii. Uległa poprawie współpraca z kapłanami, siostrami i katechetami. Większość wspólnot zwiększyła swoje zaangażowanie na rzecz Parafii, czego owocem było zorganizowanie Festynu Parafialnego i Pielgrzymki do Malborka (ogólnopolska pielgrzymka Parafii będących w PPOiE).

  1. Kilka świadectw:
Byłam bardzo sceptyczna zaproponowanej Odnowie Parafii. Myślałam, że skoro mamy tyle różnych wspólnot to po co nam kolejna, nie znalazłam formacji. Teraz wiem, że się pomyliłam. Podjęłam modlitwę za powodzenie w kolejnych wydarzeniach. Odnowa przyrzeczeń małżeńskich, łamanie się chlebem, to wydarzenia, które w naszej rodzinie przeżyliśmy czując radość, że możemy być we wspólnocie parafialnej. Dziś wiem, że jest to wspaniała inicjatywa. Proponowane wydarzenia odnawiają nasze życie rodzinne i jestem szczęśliwa, że moja Parafia, mój ukochany Kościół upomniał się o mnie. Chwała Panu!
Elżbieta
Wydarzenie parafialne daje mi okazję do czynnego włączenia się w życie Parafii. Sam będąc rodzicem i ojcem wiem, jak ważne jest świadectwo wierności modlitwie. Dzięki modlitwie na różańcu mi osobiście i mojej rodzinie łatwiej jest przejść przez różne przeciwności i trudności, które nas napotykają.
Paweł

Po wydarzeniu “Przez przebaczenia do szczęścia w rodzinie”:

28 listopada 2021r, we wspólnocie parafialnej rozpoczęliśmy ADWENT przeżywając wydarzenie pod hasłem „Przez przebaczenie do szczęścia w rodzinie”. Wyświetlany na początku film miał nam pomóc zbadać swoje serce i uświadomić, że przebaczenie umożliwia oczyszczenie serca z uraz, poczucia winy i żalu, a przebaczenie niesie ze sobą uzdrowienie, pogodzenie się z samym sobą, z innymi ludźmi oraz z Bogiem.

Mogliśmy uświadomić sobie, że w czasie każdej Mszy Św. Bóg oczyszcza nasze serca i dotyka je swoim Miłosierdziem, a rozpoczęty w ten sposób proces przemiany możemy podjąć w rodzinie, aby przebaczając sobie i bliskim uleczyć zranione więzi i odzyskać siłę potrzebną do życia w miłości. Na zakończenie Mszy Św. otrzymaliśmy opłatki i zachęceni zostaliśmy do przeżycia spotkania rodzinnego opisanego w Liście do Parafian nr 8 oraz do ofiarowania swoim bliskim przebaczenia, abyśmy mogli w rodzinach pojednać się ze sobą i podejmując ten trud szczerze podzielić się opłatkiem w wigilijny wieczór.

,,Obdarowanie napełnia radością‘’ – te słowa były dla mnie zaproszeniem na Eucharystię. Moc i przesłanie tych słów w kontekście ewangelii Św. Łukasza mówiącej o błogosławieństwie, ukazało mi całe piękno życia i tego, jak powinienem żyć na tym ziemskim padole. Na słowa Ewangelii zadrżało moje serce. Zrozumiałem, że to jest ta jedyna i właściwa droga, którą pragnę iść.
Władysław
Dzięki temu wydarzeniu, które się odbyło i dzięki hasłu „Dobrze, że Jesteś” dokonało się pewnego rodzaju pojednanie i poprawienie relacji z pewną osobą. Dziękuję Ci Boże, że Jesteś! Bogu niech będą dzięki za małe cuda w codzienności.
Parafianka
Dziękuję za Drogę Krzyżową. Uświadomiła mi ona, że jesteśmy jedną rodziną parafialną. Te momenty, gdy poszczególne grupy zawodowe i stanowe niosły Krzyż, dały mi poczucie, że siła tkwi właśnie w jedności, że sama tego krzyża bym nie udźwignęła, że we wspólnocie jest moc. Piękne i budujące były rozważania oparte na uczynkach miłosierdzia. Bogu niech będą dzięki !
Wdzięczna Parafianka
Dzięki wydarzeniom, które odbywają się w naszej Parafii zrozumiałam, że ja też mam poświęcić swój czas i siły poprzez włączenie się w dzieło odnowy. Podjęłam decyzję, że zostanę Posłańcem. Chwała Panu!
Joanna
Cieszę się, że mamy Listy do Parafian, które dają nam wskazówki jak zbliżyć się do siebie w rodzinie, ale także wśród sąsiadów. Przeżyłam w tych dwóch przypadkach umocnienie bliskości. Bóg zapłać.
Maria
Jestem bardzo szczęśliwa, że nasza parafia jest odnawiana przez Ducha Świętego. Ostatnie wydarzenie jak i wszystkie wcześniejsze były bardzo uroczyste. Budujące dla mnie są odczytywane komentarze podczas Mszy świętej, a także udział parafian w czytaniach liturgicznych i śpiewie psalmu. Wypowiedziane słowa: „Pomóż mi proszę w nawracaniu się” do swoich sąsiadów w ławce jest bardzo ważne i przełamuje serce. Dziękuję Bogu za łaskę odnowy naszej parafii.
Dorota
Bardzo dziękuję za zaproszenie do wzięcia udziału w wydarzeniu „Jesteś darem”. Cieszę się, że czynnie w nim uczestniczyłam. Już dawno nie czułam się tak dobrze we wspólnocie parafialnej.
Wioletta
Moim zdaniem warto organizować takie wydarzenia w parafii. Cieszy mnie, że ludzie zaczęli się bardziej angażować i patrzeć przyjaźniej na siebie. Takie zmiany są potrzebne. Mam nadzieję, że to początek procesu, który zaczął kiełkować i przyniesie owoce. Dziękuję Bogu za kapłanów. Nareszcie czuję Bożego Ducha.
Ewa

Dane kontaktowe:

Parafialny Program Odnowy i Ewangelizacji

Parafialny Program Odnowy i Ewangelizacji to duszpasterski PROGRAM ODNOWY I EWANGELIZACJI życia Kościoła (dla nas w wymiarze parafii). Jest to projekt międzynarodowy, utworzony przez Grupę Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata. Ideałem jest utworzenie parafii jako wspólnoty wspólnot, którymi są wspólnoty sąsiedzkie, oparte na więzi wiary i ludzkich relacjach.
Program ten obejmuje wszystkie wymiary życia parafii. Chodzi w nim o przemianę myślenia, zwyczajów, kultury, a także zaangażowanie wiernych w życie społeczne.

Proces budowania nowej wspólnoty parafialnej jest długotrwały i zakłada systematyczne, krok po kroku, angażowanie ludzi świeckich jako współpracowników i współodpowiedzialnych za rozwój wspólnoty parafialnej.

Wprowadzenie projektu duszpasterskiego Nowy Obraz Parafii na początku zakłada publikację listu do każdej rodziny, każdego z parafian. List ten ma informować o podjętym dziele odnowy, zachęcać do uczestnictwa w życiu parafii i budzić świadomość, że każdy jest potrzebny i wezwany do uczestnictwa i wzrostu we wspólnocie Kościoła. List jest redagowany przez Grupę Animatorów Odnowy i Ewangelizacji naszej parafii. Zaniesiony zostaje do każdej rodziny przez Posłańców.

Czytaj więcej »

Parafialny Program Odnowy i Ewangelizacji

Parafialny Program Odnowy i Ewangelizacji to duszpasterski PROGRAM ODNOWY I EWANGELIZACJI życia Kościoła (dla nas w wymiarze parafii). Jest to projekt międzynarodowy, utworzony przez Grupę Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata. Ideałem jest utworzenie parafii jako wspólnoty wspólnot, którymi są wspólnoty sąsiedzkie, oparte na więzi wiary i ludzkich relacjach.
Program ten obejmuje wszystkie wymiary życia parafii. Chodzi w nim o przemianę myślenia, zwyczajów, kultury, a także zaangażowanie wiernych w życie społeczne.

Proces budowania nowej wspólnoty parafialnej jest długotrwały i zakłada systematyczne, krok po kroku, angażowanie ludzi świeckich jako współpracowników i współodpowiedzialnych za rozwój wspólnoty parafialnej.

Wprowadzenie projektu duszpasterskiego Nowy Obraz Parafii na początku zakłada publikację listu do każdej rodziny, każdego z parafian. List ten ma informować o podjętym dziele odnowy, zachęcać do uczestnictwa w życiu parafii i budzić świadomość, że każdy jest potrzebny i wezwany do uczestnictwa i wzrostu we wspólnocie Kościoła. List jest redagowany przez Grupę Animatorów Odnowy i Ewangelizacji naszej parafii. Zaniesiony zostaje do każdej rodziny przez Posłańców.

Czytaj więcej »