I sesja synodalna w Rzymie (4-29.10.2023r):
przebieg prac, transmisje, zdjęcia / dokumenty, homilie, medytacje itp / pozostałe materiały

II sesja synodalna w Rzymie (2-27.10.2024r):
informacje

Szukaj
Close this search box.

<< Co dalej - Parafie

Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szówsku – Parafialny Projekt Odnowy i Ewangelizacji

Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szówsku, to parafia podmiejska (k. Jarosławia). Została erygowana (powołana do istnienia jako samodzielna parafia) w styczniu 1943 roku. Liczy ok. 2 500 mieszkańców.

 1. Początki PPOiE

Parafialny Program Odnowy i Ewangelizacji rozpoczął w 1991 roku. Zapoczątkował go, nieżyjący już poprzedni proboszcz, ks. prałat Marian Wrona, który był także dyrektorem Polskiej Grupy Promotorów i prowadził go do 2016 roku, do przejścia na emeryturę. Obecny proboszcz, ks. Andrzej Więcek, kontynuuje rozpoczęte dzieło.

 1. Z historii PPOiE

Po przeprowadzonej diagnozie w parafii w 1991 postawiono problem podstawowy, tzn. jaka jest parafia, jakie są jej braki, słabości i zakreślono jej ideał – jakiej parafii chcemy. Parafię podzielono na Rejony (5) i utworzono struktury podstawowe:  Parafialny Zespół Koordynacyjny, Rejonowe Zespoły Koordynacyjne, Zespół Redakcyjny gazetki parafialnej, sieć posłańców, animatorzy grup sąsiedzkich (luty 1997). Pierwszy etap zakończono Tygodniem Braterstwa. W drugim etapie realizacji PPOiE, poprzez spotkania w grupach sąsiedzkich pogłębiano lekturę Biblii, i pogłębiano wiarę, Zakończono go Synodem Parafialnym i Wyznaniem Wiary. Trzeci etap to katecheza: Kościół i sakramenty, szczególnie Eucharystia. Zostanie on zakończony Kongresem Eucharystycznym.

 1. Stan obecny parafii:

Obecnie jesteśmy w III etapie i w III fazie programu – Eucharystia. Wstępnie przygotowujemy się do stworzenia tzw. Projektu Wspólnotowego, aby zobaczyć na ile nasza parafia przybliżyła się do ideału parafii jako wspólnoty wspólnot, na ile realizowany program przemienił nas, jako parafian.

Jakie wydarzenia będziemy przeżywali w tym roku duszpasterskim:

 1. Pielgrzymka do Kalisza
 2. Święto Niepodległości
 3. Dzień Babci i Dziadka
 4. Droga Krzyżowa w terenie
 5. Święto Rodziny


  4. Dlaczego warto przystąpić do odnowy parafii wg projektu PPOiE?

Krótkie świadectwa naszych parafian:

„Uważam, że warto, by inne parafie przystąpiły do „odnowy”. Żyjemy w trudnych czasach zarówno dla nas jak i dla Kościoła. Parafianie muszą być aktywni, by Kościół tętnił życiem i stał się radosnym miejscem spotkań dla wierzących i niewierzących.”

„Przeprowadzając diagnozę parafii można zobaczyć braki, a dzięki NOP [inna nazwa Parafialnego Programu Odnowy i Ewangelizacji] każdy może się odnaleźć poprzez doświadczenie różnych usług, biorąc udział w planowanych wydarzeniach, angażując się w struktury parafii.”

„Nawet na niewielkie zainteresowanie warto spróbować, bo każdy może dostać szansę na odnowę, dowartościowanie a tym samym na uświęcenie się. Wspólnota może więcej niż pojedynczy człowiek. Ponieważ wiara przeżywa kryzys, warto podejmować różne inicjatywy, które będą prowadziły do jedności Kościoła i do pogłębiania wiary.”

Dane kontaktowe:

 • Proboszcz ks. Andrzej Więcek, lp.ai1718802196retni1718802196@kece1718802196iwna1718802196,  tel.,
 • Adres: Szówsko, ul. Kościelna 17, 37-522 Wiązownica
 • Archidiecezja Przemyska

Parafialny Program Odnowy i Ewangelizacji

Parafialny Program Odnowy i Ewangelizacji to duszpasterski PROGRAM ODNOWY I EWANGELIZACJI życia Kościoła (dla nas w wymiarze parafii). Jest to projekt międzynarodowy, utworzony przez Grupę Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata. Ideałem jest utworzenie parafii jako wspólnoty wspólnot, którymi są wspólnoty sąsiedzkie, oparte na więzi wiary i ludzkich relacjach.
Program ten obejmuje wszystkie wymiary życia parafii. Chodzi w nim o przemianę myślenia, zwyczajów, kultury, a także zaangażowanie wiernych w życie społeczne.

Proces budowania nowej wspólnoty parafialnej jest długotrwały i zakłada systematyczne, krok po kroku, angażowanie ludzi świeckich jako współpracowników i współodpowiedzialnych za rozwój wspólnoty parafialnej.

Wprowadzenie projektu duszpasterskiego Nowy Obraz Parafii na początku zakłada publikację listu do każdej rodziny, każdego z parafian. List ten ma informować o podjętym dziele odnowy, zachęcać do uczestnictwa w życiu parafii i budzić świadomość, że każdy jest potrzebny i wezwany do uczestnictwa i wzrostu we wspólnocie Kościoła. List jest redagowany przez Grupę Animatorów Odnowy i Ewangelizacji naszej parafii. Zaniesiony zostaje do każdej rodziny przez Posłańców.

Czytaj więcej »

Parafialny Program Odnowy i Ewangelizacji

Parafialny Program Odnowy i Ewangelizacji to duszpasterski PROGRAM ODNOWY I EWANGELIZACJI życia Kościoła (dla nas w wymiarze parafii). Jest to projekt międzynarodowy, utworzony przez Grupę Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata. Ideałem jest utworzenie parafii jako wspólnoty wspólnot, którymi są wspólnoty sąsiedzkie, oparte na więzi wiary i ludzkich relacjach.
Program ten obejmuje wszystkie wymiary życia parafii. Chodzi w nim o przemianę myślenia, zwyczajów, kultury, a także zaangażowanie wiernych w życie społeczne.

Proces budowania nowej wspólnoty parafialnej jest długotrwały i zakłada systematyczne, krok po kroku, angażowanie ludzi świeckich jako współpracowników i współodpowiedzialnych za rozwój wspólnoty parafialnej.

Wprowadzenie projektu duszpasterskiego Nowy Obraz Parafii na początku zakłada publikację listu do każdej rodziny, każdego z parafian. List ten ma informować o podjętym dziele odnowy, zachęcać do uczestnictwa w życiu parafii i budzić świadomość, że każdy jest potrzebny i wezwany do uczestnictwa i wzrostu we wspólnocie Kościoła. List jest redagowany przez Grupę Animatorów Odnowy i Ewangelizacji naszej parafii. Zaniesiony zostaje do każdej rodziny przez Posłańców.

Czytaj więcej »