I sesja synodalna w Rzymie (4-29.10.2023r):
przebieg prac, transmisje, zdjęcia / dokumenty, homilie, medytacje itp / pozostałe materiały

II sesja synodalna w Rzymie (2-27.10.2024r):
informacje

Szukaj
Close this search box.

<< Co dalej - Parafie

Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Zielonej Górze - System Parafialnych Komórek Ewangelizacyjnych, New Pastoral

Początki parafii pw. Miłosierdzia Bożego sięgają roku 1987. To wówczas uzyskano zgodę od ówczesnych władz (co patrząc na lokalne warunki było prawie cudem) na stworzenie nowego ośrodka duszpasterskiego.  Jego miejsce to nowo budowane osiedle we wschodniej części Zielonej Góry. W roku 1989 powstała tu parafia i rozpoczęto budowę kościoła. Dokonał tego ks. Prałat Zbigniew Stekiel. Jego następca ks. kan. Tadeusz Kulczyk zbudował dom parafialny.

Koncepcja parafii czerpie z wizji Soboru Watykańskiego II: wspólnota parafialna ma stawać się wspólnotą wspólnot.

W sensie statycznym w parafii istnieją różne wspólnoty. Realizują one koncepcję duszpasterstwa bardziej ogólnego (np. Żywy Różaniec, Bractwo Modlitw za Dusze w Czyśćcu Cierpiące), ale są także te, które skupiają się na duszpasterstwie bardziej specjalistycznym (np. Mężczyźni św. Józefa, Duszpasterstwo Pracodawców i Zarządzających Talent, Domowy Kościół).  Są te, których profilem jest działanie: jak Akcja Katolicka, ale również te, które działają na płaszczyźnie posługi miłosierdzia –  Parafialny Zespół Caritas, Klub Seniora, Szkolne Koło Caritas. Ważną wspólnotą zgłębiającą tajemnicę miłosierdzia jest   Faustinum – która prawie codziennie (z wyjątkiem niedziel) prowadzi Koronkę do Bożego Miłosierdzia o godz. 15.00 w naszej kaplicy. Istotną rolę pełni też Stowarzyszenie Ojcostwo Powołaniem, które realizuje inicjatywy o zasięgu ponadparafialnym wspomagając rodziny w procesie wychowawczym.

Natomiast w sensie dynamicznym prowadzone są działania ewangelizacyjne, których zadaniem jest doprowadzenie do większego przebudzenia parafii. Wprowadzane są więc 2 wektory działania: pierwszy – przy Koordynacji powstałego w 2020 r. Parafialnego Biura Nowej Ewangelizacji – realizują 2 wspólnoty, których zadaniem jest ewangelizowanie. Jest to wspólnota charyzmatyczna Wieczernik  (powstała w 2016 r.) – która organizuje Seminaria Nowego Życia i współuczestniczy w prowadzeniu Kursu Alpha. Drugą wspólnotą są Parafialne Komórki Nowej Ewangelizacji, które również podejmują odpowiedzialność za Kurs Alpha.

Działaniem pomocniczym jest istnienie Kawiarenki Parafialnej, która ma stanowić miejsce do integracji parafian po niedzielnej Mszy Świętej.

Drugi wektor działania dotyczy takiego sposobu organizacji parafii, by ułatwić kontakt pomiędzy duszpasterzami a wszystkimi zamieszkującymi jej teren. Od 1.01.2021 parafia jest więc podzielona na 24 sektory – na czele każdego z nich stoi lider i vicelider. Pozwala to na lepszy przepływ informacji w obie strony – ułatwiając informowanie o  inicjatywach parafialnych oraz możliwość sprawniejszego docierania z informacją do duszpasterzy.

Parafialne Komórki Nowej Ewangelizacji istnieją w parafii od 2018 r. Bazujemy na doświadczeniu twórcy tego systemu duszpasterskiego: ks. Pigi Perini. Sama nazwa odwołuje się do fenomenu komórek występujących w żywych organizmach, które rozmnażają się przez podział. Zadaniem każdej komórki jest dążenie do osiągnięcia 7 celów. Są to: wzrastanie w intymnej relacji z Panem, wzrastanie we wzajemnej miłości, dzielenie się Jezusem z innymi, podejmowanie posługi w Kościele, dawanie i otrzymywanie wsparcia, przygotowywanie przyszłych liderów i wzrastanie w wierze.

Uczestnicy spotykają się we własnych  domach bądź w domu parafialnym. Istnieją tez komórki on-line, które obejmują osoby nie mieszkające aktualnie na terenie parafii. Rozwój tych małych wspólnot został przyhamowany przez pandemię. Komórki jako małe grupy domowe częściowo korzystają z programu New Pastoral (etap wstępny), potem zaś są prowadzone w oparciu o materiały specyficzne dla komórek, jak i o nauczanie przygotowane przez Proboszcza. Jednym z istotnych dla istnienie komórek elementów jest adoracja Najświętszego Sakramentu w parafii. W naszym przypadku adoracja odbywa się w każdy czwartek od 9.30 do 24.00. Obecnie przygotowujemy się do wdrożenia raz w miesiącu adoracji całodobowej.

W naszej parafii PKNE jest inicjatywą stosunkowo młodą, która daje dużo nadziei na rozwój naszej parafii.

Dane kontaktowe:

System Parafialnych Komórek Ewangelizacyjnych

System Parafialnych Komórek Ewangelizacyjnych

System parafialnych komórek ewangelizacyjnych to nowa metoda ewangelizacji zaczerpnięta z doświadczenia parafii katolickiej na Florydzie prowadzonej przez proboszcza Michaella Eiversa. W latach 80. tę metodę ewangelizacji zaszczepił w Europie ks. Piergiorgio Perini z Mediolanu. Metoda ta stanowi odpowiedź na ogłoszoną przez papieża Pawła VI EVANGELII NUNTIANDI (1975 r.).
System komórek parafialnych oparty jest na dwóch założeniach:

Przemiana z “uśpionego olbrzyma w parafię w ogniu” – Kardynał George Basil Hume w sposób obrazowy porównuje parafię do uśpionego olbrzyma, który potrzebuje wstrząsu, by obudzić się z półsnu: “Parafia to uśpiony olbrzym: olbrzym, ponieważ cały świat podzielony jest na parafie, a uśpiony, ponieważ popadł w głęboki letarg, z którego obudzić go może jedynie Duch Święty”; wielki organizm uśpiony tak, że wewnątrz krew krąży wolniej i nie dochodzi już do kończyn.
Kościół istnieje dla ewangelizacji – zgodnie ze słowami Jezusa: “Idźcie i głoście, bliskie już jest królestwo niebieskie” (Mt 10,7) jesteśmy zaproszeni do ewangelizacji w drodze, czyli na szlaku naszego życia, nie możemy czekać, aż ludzie sami zbliżą sie do nas. Chodzi o odzyskanie ich, nawrócenie oraz przemianę osób ewangelizowanych w ewangelizatorów!

Czytaj więcej »
System Parafialnych Komórek Ewangelizacyjnych

System Parafialnych Komórek Ewangelizacyjnych

System parafialnych komórek ewangelizacyjnych to nowa metoda ewangelizacji zaczerpnięta z doświadczenia parafii katolickiej na Florydzie prowadzonej przez proboszcza Michaella Eiversa. W latach 80. tę metodę ewangelizacji zaszczepił w Europie ks. Piergiorgio Perini z Mediolanu. Metoda ta stanowi odpowiedź na ogłoszoną przez papieża Pawła VI EVANGELII NUNTIANDI (1975 r.).
System komórek parafialnych oparty jest na dwóch założeniach:

Przemiana z “uśpionego olbrzyma w parafię w ogniu” – Kardynał George Basil Hume w sposób obrazowy porównuje parafię do uśpionego olbrzyma, który potrzebuje wstrząsu, by obudzić się z półsnu: “Parafia to uśpiony olbrzym: olbrzym, ponieważ cały świat podzielony jest na parafie, a uśpiony, ponieważ popadł w głęboki letarg, z którego obudzić go może jedynie Duch Święty”; wielki organizm uśpiony tak, że wewnątrz krew krąży wolniej i nie dochodzi już do kończyn.
Kościół istnieje dla ewangelizacji – zgodnie ze słowami Jezusa: “Idźcie i głoście, bliskie już jest królestwo niebieskie” (Mt 10,7) jesteśmy zaproszeni do ewangelizacji w drodze, czyli na szlaku naszego życia, nie możemy czekać, aż ludzie sami zbliżą sie do nas. Chodzi o odzyskanie ich, nawrócenie oraz przemianę osób ewangelizowanych w ewangelizatorów!

Czytaj więcej »

New Pastoral

Co to jest NewPastoral?
Newpastoral.net to kompletny zestaw narzędzi do inicjowania i prowadzenia spotkań małych grup domowych w parafiach. NewPastoral umożliwia szybkie i łatwe utworzenie kilkudziesięciu lub nawet kilkuset małych grup w parafii. Ewangelie mówią o dwóch metodach łowienia ryb: siecią i na wędkę. Na etapie zakładania małych grup w parafii, nasz projekt odwołuje się zdecydowanie do metody „na sieć”: „Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju” (Mt 13, 47).

Czytaj więcej »

New Pastoral

Co to jest NewPastoral?
Newpastoral.net to kompletny zestaw narzędzi do inicjowania i prowadzenia spotkań małych grup domowych w parafiach. NewPastoral umożliwia szybkie i łatwe utworzenie kilkudziesięciu lub nawet kilkuset małych grup w parafii. Ewangelie mówią o dwóch metodach łowienia ryb: siecią i na wędkę. Na etapie zakładania małych grup w parafii, nasz projekt odwołuje się zdecydowanie do metody „na sieć”: „Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju” (Mt 13, 47).

Czytaj więcej »