Sesje synodalne w Rzymie (4-29.10):
przebieg prac, transmisje, zdjęcia / dokumenty, homilie, medytacje itp / pozostałe materiały

Szukaj
Close this search box.

<< Co dalej - Parafie

Parafia pw. św. Urszuli Ledóchowskiej w Malborku – Parafialny Projekt Odnowy i Ewangelizacji

Parafia św. Urszuli Ledóchowskiej jest jedna z siedmiu parafii w 38 tysięcznym Malborku. Powstała 1 lipca 1989r. Zamieszkuje w niej prawie 9 tysięcy osób. Kościół parafialny jest w budowie. Sprawujemy w nim liturgię od 2002 roku. Obecnie trwają prace wykończeniowe plebanii i domu parafialnego. W tym roku (2022) księża zamieszkali razem w nowym budynku plebanii.

Parafialny Program Odnowy i Ewangelizacji wspólnota parafialna razem z proboszczem ks. Józefem Micińskim rozpoczęła w roku 2010 pod wytrwałą opieką ks. Stanisława Zająca, który towarzyszy nam swoją posługą do chwili obecnej. Powstały struktury komunikacji: Rejony i sieć Posłańców.

Ideał naszej parafii:

Na początku naszej drogi dokonaliśmy analizy sytuacji parafii. Jako nasz podstawowy problem uznaliśmy, że mieszkańcy parafii św. Urszuli Ledóchowskiej w Malborku, wykorzenieni przed laty ze swego środowiska (czasy powojenne), pomimo zaangażowań duszpasterskich i licznych grup, są niepewni swojej przyszłości. Nie odnajdują podmiotowości, ani poczucia tożsamości chrześcijańskiej. Dlatego nie są w stanie skutecznie budować wspólnoty parafialnej, gdzie każdy odnajduje w różnorodności swoje miejsce w Kościele jako organicznej komunii.

Widząc te trudności wskazaliśmy jednocześnie cel, ideał, do którego chcemy zmierzać jako wspólnota wierzących. Chcemy stawać się żywą wspólnotą Ludu Bożego. Pragniemy odkrywać i realizować każde powołanie, charyzmat, które Duch Święty daje nam dla dobra wspólnoty parafialnej. Chcemy komunikować się, dialogować i docierać do wszystkich mieszkańców parafii. Chcemy razem podejmować odpowiedzialność za naszą parafię.

Stan obecny parafii:

Kończymy pierwszy etap Parafialnego Programu Odnowy i Ewangelizacji. Przed nami Tydzień Braterstwa, którego owocem mają być Grupy Sąsiedzkie spotykające się systematycznie na modlitwie, czytaniu Pisma św. i dzieleniu się życiem. Na początku drogi zbudowaliśmy struktury komunikacji oparte na posłudze Posłańców roznoszących „List do parafian” zapraszający do udziału w różnych Wydarzeniach w życiu parafii. Przez lata przeżyliśmy wiele wydarzeń, które integrowały naszą parafię. Otworzyły nas na siebie. Wielu parafian uaktywniło się. W roku 2013 odbyła się u nas ogólnopolska pielgrzymka parafii Programu. To wydarzenie i inne wiele dobra wniosły do naszej wspólnoty. Czas pandemii był dla nas trudny. Osłabił ducha i zapał. Borykamy się z odtworzeniem sieci Posłańców. Obecnie skupiamy się na przygotowaniach do tworzenia Grup Sąsiedzkich (jesienią 2023r.), bo one bedą stanowić ważne środowisko naszego wzrostu. Nie zrażamy się trudnościami, bo Program przez te lata pokazał nam, że pojedynczo niewiele zdziałamy, ale razem możemy dokonać bardzo wiele.

Dlaczego warto przystąpić do Parafialnego Programu Odnowy i Ewangelizacji?

PPOiE obejmuje całą wspólnotę parafialną, wszystkich jej mieszkańców. Nikt nie jest poza zasięgiem działań duszpasterskich. Poprzez struktury komunikacji docieramy do wszystkich mieszkańców parafii. Świeccy przez zaangażowanie odkrywają swoje miejsce w życiu parafii. Stają się w praktyce żywymi członkami Ciała Chrystusa, którym jest Kościół. Wydarzenia opisane w „Liście do parafian” roznoszonym do mieszkań przez Posłańców są zaproszeniem do podjęcia gestów i działań budujących naszą wspólnotę parafialną jako środowisko ewangelizacji. Po latach Programu widzimy, jak wiele mieszkańców czuje żywą więź z parafią, odnaleźli w niej „swoje miejsce”. 

Parafialne programy duszpasterskie  z lat ubiegłych>>

Archiwum listów “Bądźmy Razem” – list do parafian >>

Dane kontaktowe:

  • Proboszcz ks. Józef Miciński, moc.l1714011641iamg@1714011641iksni1714011641cimj1714011641,  tel.,
  • http://www.malbork-urszula.parafia.info.pl/index.php
  • Adres: Józefa Wybickiego 2, 82-200 Malbork
  • Diecezja Elbląska

Parafialny Program Odnowy i Ewangelizacji

Parafialny Program Odnowy i Ewangelizacji to duszpasterski PROGRAM ODNOWY I EWANGELIZACJI życia Kościoła (dla nas w wymiarze parafii). Jest to projekt międzynarodowy, utworzony przez Grupę Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata. Ideałem jest utworzenie parafii jako wspólnoty wspólnot, którymi są wspólnoty sąsiedzkie, oparte na więzi wiary i ludzkich relacjach.
Program ten obejmuje wszystkie wymiary życia parafii. Chodzi w nim o przemianę myślenia, zwyczajów, kultury, a także zaangażowanie wiernych w życie społeczne.

Proces budowania nowej wspólnoty parafialnej jest długotrwały i zakłada systematyczne, krok po kroku, angażowanie ludzi świeckich jako współpracowników i współodpowiedzialnych za rozwój wspólnoty parafialnej.

Wprowadzenie projektu duszpasterskiego Nowy Obraz Parafii na początku zakłada publikację listu do każdej rodziny, każdego z parafian. List ten ma informować o podjętym dziele odnowy, zachęcać do uczestnictwa w życiu parafii i budzić świadomość, że każdy jest potrzebny i wezwany do uczestnictwa i wzrostu we wspólnocie Kościoła. List jest redagowany przez Grupę Animatorów Odnowy i Ewangelizacji naszej parafii. Zaniesiony zostaje do każdej rodziny przez Posłańców.

Czytaj więcej »

Parafialny Program Odnowy i Ewangelizacji

Parafialny Program Odnowy i Ewangelizacji to duszpasterski PROGRAM ODNOWY I EWANGELIZACJI życia Kościoła (dla nas w wymiarze parafii). Jest to projekt międzynarodowy, utworzony przez Grupę Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata. Ideałem jest utworzenie parafii jako wspólnoty wspólnot, którymi są wspólnoty sąsiedzkie, oparte na więzi wiary i ludzkich relacjach.
Program ten obejmuje wszystkie wymiary życia parafii. Chodzi w nim o przemianę myślenia, zwyczajów, kultury, a także zaangażowanie wiernych w życie społeczne.

Proces budowania nowej wspólnoty parafialnej jest długotrwały i zakłada systematyczne, krok po kroku, angażowanie ludzi świeckich jako współpracowników i współodpowiedzialnych za rozwój wspólnoty parafialnej.

Wprowadzenie projektu duszpasterskiego Nowy Obraz Parafii na początku zakłada publikację listu do każdej rodziny, każdego z parafian. List ten ma informować o podjętym dziele odnowy, zachęcać do uczestnictwa w życiu parafii i budzić świadomość, że każdy jest potrzebny i wezwany do uczestnictwa i wzrostu we wspólnocie Kościoła. List jest redagowany przez Grupę Animatorów Odnowy i Ewangelizacji naszej parafii. Zaniesiony zostaje do każdej rodziny przez Posłańców.

Czytaj więcej »