Sesje synodalne w Rzymie (4-29.10):
przebieg prac, transmisje, zdjęcia / dokumenty, homilie, medytacje itp / pozostałe materiały

Szukaj
Close this search box.

<< Co dalej - Parafie

Parafia pw. Maryi Matki Bożej w Jawidzu-Rokitnie – Parafialny Projekt Odnowy i Ewangelizacji

Parafia powstała (została erygowana) 30.12.1988 r. przez wyłączenia z obszaru par. Bystrzyca (dek. łęczyński) i Niemce (dek. lubartowski). Początkowo należała do dek. łęczyńskiego, a od 1994 r. – do lubelskiego podmiejskiego. Parafia liczy obecnie 2085 mieszkańców w tym 2015 katolików. Ma ona charakter wiejski. Wierni odznaczają się tradycyjną religijnością. Ze względu na strukturę zawodową jest zróżnicowana: wśród nich robotnicy stanowią 20%, chłopi 25%, chłoporobotnicy 45% inteligencja 10%. Część pracuje poza granicami kraju. W parafii jest ok. 450 rodzin, w tym 15 rodzin wielodzietnych oraz ok. 140 osób samotnych.

W parafii działają następujące grupy i wspólnoty duszpasterskie : Parafialna Rada Duszpasterska, Ministranci, Lektorzy, Koła Żywego Różańca, Bractwo Trójcy Przenajświętszej, Legion Maryi, Wspólnota biblijno-modlitewna, Schola młodzieżowa, Parafialny Zespół Koordynacyjny zaangażowany w formacje dotyczącą Programu Odnowy i Ewangelizacji Parafii.

W celu ożywienia parafii i formowania świadomych katolików, którzy podejmą z radością odpowiedzialność za Kościół i sprawy wiary poszukaliśmy nowych form ożywienia wiary i odnowy parafii w duchu Soboru Watykańskiego II. Szczególnie chodziło nam o obudzenia nowej świadomości, czym jest Kościół i jaka jest odpowiedzialność ochrzczonych za parafię i zbawienie świata. Stąd została podjęta inicjatywa rozpoczęcia w Parafii Programu Odnowy i Ewangelizacji w ramach Ruchu dla Lepszego Świata.

Po Etapie Wstępnym, który trwał 3 lata podjęto Etap Pierwszy, który trwał 6 lat. Ze względów praktycznych, w realizacji Programu nasza parafia została podzielona na 3 rejony : w Jawidzu – 2, w Rokitnie – 1. W całej parafii posługuje obecnie ponad 60 posłańców. Uwzględniając także rejonowych i pod-rejonowych, jak również osoby, które przestały być posłańcami w Program zaangażowanych było bezpośrednio ponad 70 osób tj. ok 4% parafian.

Obecnie (2022r.) parafia realizuje już 10 rok Programu Odnowy i Ewangelizacji Parafii, w ramach którego odbyło się 52 Wydarzenia Duszpasterskie w oparciu o Listy do parafian, które dostarczyły nam wiele radosnych chwil i miłych przeżyć. Był to czas wzajemnego poznawania się i doświadczania, czym jest prawdziwa wspólnota Kościoła, którą na Ziemi Jawidzkiej i Rokickiej tworzy z nas sam Bóg. Zauważalne staje się zaangażowanie coraz liczniejszej grupy parafian w liturgię w kościele a także w podejmowanie posług duszpasterskich w parafii. 

Obecnie przygotowujemy się do stworzenie struktur Sąsiedzkich Grup Modlitewnych.

Każdy rok Programu Odnowy i Ewangelizacji, który przeżywaliśmy był związany z konkretnym hasłem.

2013 – Etap wstępny Programu

2013/2014 – I Rok  „Otwartość na bliźniego drogą do Boga”

2014/2015 –  II Rok  „Przez pojednanie do Wspólnoty”

2015/2016 – III Rok  „Przez chrzest do braterstwa – nowe życie parafii”

2016/2017 – IV Rok  „Wspólnota źródłem wzrostu człowieka”

2017.2018 –  V Rok  „W mocy Ducha odkrywamy Kościół, w którym czujemy się rodziną”

2018/2019 – VI Rok  „W mocy Ducha odkrywamy Kościół, w którym wzrastamy”

2019/2020 – VII Rok  „W mocy Ducha odkrywamy Kościół, który jest wspólnotą”

2020/2021 – VIII Rok „W mocy Ducha odkrywamy Kościół, który żyje w rodzinie”

2021/2022 – IX Rok  „W mocy Ducha odkrywamy Kościół, który ewangelizuje w rodzinie”

2022/2023 – X Rok   „W mocy Ducha odkrywamy wartość wspólnoty Kościoła”

Dane kontaktowe:

  • Proboszcz ks. Stanisław Kryszczuk, lp.pv1714005098@sain1714005098yk1714005098,  tel.,
  • http://www.jawidz.rokitno.parafia.info.pl/index.php
  • Adres: Jawidz 109 A,  21-077 Spiczyn
  • Archidiecezja Lubelska

Parafialny Program Odnowy i Ewangelizacji

Parafialny Program Odnowy i Ewangelizacji to duszpasterski PROGRAM ODNOWY I EWANGELIZACJI życia Kościoła (dla nas w wymiarze parafii). Jest to projekt międzynarodowy, utworzony przez Grupę Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata. Ideałem jest utworzenie parafii jako wspólnoty wspólnot, którymi są wspólnoty sąsiedzkie, oparte na więzi wiary i ludzkich relacjach.
Program ten obejmuje wszystkie wymiary życia parafii. Chodzi w nim o przemianę myślenia, zwyczajów, kultury, a także zaangażowanie wiernych w życie społeczne.

Proces budowania nowej wspólnoty parafialnej jest długotrwały i zakłada systematyczne, krok po kroku, angażowanie ludzi świeckich jako współpracowników i współodpowiedzialnych za rozwój wspólnoty parafialnej.

Wprowadzenie projektu duszpasterskiego Nowy Obraz Parafii na początku zakłada publikację listu do każdej rodziny, każdego z parafian. List ten ma informować o podjętym dziele odnowy, zachęcać do uczestnictwa w życiu parafii i budzić świadomość, że każdy jest potrzebny i wezwany do uczestnictwa i wzrostu we wspólnocie Kościoła. List jest redagowany przez Grupę Animatorów Odnowy i Ewangelizacji naszej parafii. Zaniesiony zostaje do każdej rodziny przez Posłańców.

Czytaj więcej »

Parafialny Program Odnowy i Ewangelizacji

Parafialny Program Odnowy i Ewangelizacji to duszpasterski PROGRAM ODNOWY I EWANGELIZACJI życia Kościoła (dla nas w wymiarze parafii). Jest to projekt międzynarodowy, utworzony przez Grupę Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata. Ideałem jest utworzenie parafii jako wspólnoty wspólnot, którymi są wspólnoty sąsiedzkie, oparte na więzi wiary i ludzkich relacjach.
Program ten obejmuje wszystkie wymiary życia parafii. Chodzi w nim o przemianę myślenia, zwyczajów, kultury, a także zaangażowanie wiernych w życie społeczne.

Proces budowania nowej wspólnoty parafialnej jest długotrwały i zakłada systematyczne, krok po kroku, angażowanie ludzi świeckich jako współpracowników i współodpowiedzialnych za rozwój wspólnoty parafialnej.

Wprowadzenie projektu duszpasterskiego Nowy Obraz Parafii na początku zakłada publikację listu do każdej rodziny, każdego z parafian. List ten ma informować o podjętym dziele odnowy, zachęcać do uczestnictwa w życiu parafii i budzić świadomość, że każdy jest potrzebny i wezwany do uczestnictwa i wzrostu we wspólnocie Kościoła. List jest redagowany przez Grupę Animatorów Odnowy i Ewangelizacji naszej parafii. Zaniesiony zostaje do każdej rodziny przez Posłańców.

Czytaj więcej »