Parafia pw. Maryi Matki Bożej w Jawidzu-Rokitnie – Parafialny Projekt Odnowy i Ewangelizacji

Parafia powstała (została erygowana) 30.12.1988 r. przez wyłączenia z obszaru par. Bystrzyca (dek. łęczyński) i Niemce (dek. lubartowski). Początkowo należała do dek. łęczyńskiego, a od 1994 r. – do lubelskiego podmiejskiego. Parafia liczy obecnie 2085 mieszkańców w tym 2015 katolików. Ma ona charakter wiejski. Wierni odznaczają się tradycyjną religijnością. Ze względu na strukturę zawodową jest zróżnicowana: wśród nich robotnicy stanowią 20%, chłopi 25%, chłoporobotnicy 45% inteligencja 10%. Część pracuje poza granicami kraju. W parafii jest ok. 450 rodzin, w tym 15 rodzin wielodzietnych oraz ok. 140 osób samotnych (…).

W celu ożywienia parafii i formowania świadomych katolików, którzy podejmą z radością odpowiedzialność za Kościół i sprawy wiary poszukaliśmy nowych form ożywienia wiary i odnowy parafii w duchu Soboru Watykańskiego II. Szczególnie chodziło nam o obudzenia nowej świadomości, czym jest Kościół i jaka jest odpowiedzialność ochrzczonych za parafię i zbawienie świata. Stąd została podjęta inicjatywa rozpoczęcia w Parafii Programu Odnowy i Ewangelizacji w ramach Ruchu dla Lepszego Świata.

Parafia pw. św. Barbary w Łęcznej – Parafialny Program Odnowy i Ewangelizacji

Nasza parafia jest jedną z trzech parafii w samym mieście liczącym około 20 tyś. Mieszkańców. Do parafii należy też jedna wioska. Parafia liczy 9750 mieszkańców.

Kiedy parafia rozpoczęła proces odnowy wg projektu PPOIE:
Program odnowy i Ewangelizacji rozpoczął ks. Adam Lewandowski ówczesny proboszcz parafii w 1995 roku. W 1997 roku proboszczem został ks. Stanisław Zając a w 2001 roku ks. Andrzej Lupa. Przez kolejne lata mino zmiany proboszczów program nieustannie był realizowany. Jest to ważna informacja bo w doświadczeniu innych parafii zazwyczaj następcy mimo wcześniej realizowanych programów parafialnych nie podejmowali się realizacji wcześniej opracowanych projektów.

Program "Słuchanie, Rozeznawanie, Misja. Proces Synodalny w Parafii" 

“Słuchanie, Rozeznawanie, Misja. Proces Synodalny w Parafii” to program organizowany przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego, który ma na celu realizację procesu synodalizacji parafii.

Zakładane efekty procesu synodalizacji parafii:

  • rozpoznanie potencjałów i wyzwań parafii
  • uczenie się słuchania w parafii
  • uczenie się rozmowy w formie dialogu w parafii
  • zainicjowanie regularnych spotkań proboszcza z parafianami w parafii