I sesja synodalna w Rzymie (4-29.10.2023r):
przebieg prac, transmisje, zdjęcia / dokumenty, homilie, medytacje itp / pozostałe materiały

II sesja synodalna w Rzymie (2-27.10.2024r):
informacje

Szukaj
Close this search box.

<< Co dalej - Parafie

Parafia pw. św. Barbary w Łęcznej - Parafialny Program Odnowy i Ewangelizacji

Parafia św. Barbary jest jedną z trzech parafii w 20 tys. mieście. Jako samodzielny ośrodek duszpasterski zaczęła funkcjonować od 1 stycznia 1988 r. Zamieszkuje w niej 9750 osób (stan na rok 2021), do parafii należy też jedna wioska.

 1. Kiedy parafia rozpoczęła proces odnowy wg projektu PPOiE:
  Parafialny Program Odnowy i Ewangelizacji rozpoczął w 1995 r. proboszcz ks. Adam Lewandowski. W 1997 r. funkcję proboszcza objął ks. Stanisław Zając, a w 2001 r. ks. Andrzej Lupa. Mimo zmiany proboszczów program był bez przerwy realizowany. Jest to ważna informacja, bo w doświadczeniu innych parafii następcy zwykle nie podejmowali się kontynuacji realizowanych programów parafialnych.
 2. Ideał naszej parafii:
  Decyzję o podjęciu drogi odnowy parafianie podjęli w1995 r., po uprzednich konsultacjach, prowadzonych pod kierunkiem ks. Marian Wrony, dyrektora Polskiej Grupy Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata. Zdecydowali się wybrać tę drogę ponieważ: daje ona możliwość dotarcia do wszystkich ochrzczonych, prowadzi do jednoczenia się ludzi i tworzenia wspólnot sąsiedzkich. Prowadzenie parafii według PPOiE umożliwia każdemu parafianinowi realizowanie swego powołania do świętości we wspólnocie poprzez: świadectwo życia, otwarcie się na drugiego człowieka, doświadczenie ducha braterstwa. Daje również możliwość oddziaływania na ludzi znajdujących się daleko od Kościoła – parafia staje się bardziej misyjna.
 3. Stan obecny parafii:
  Na początku program wydał się niezwykle trudny do wprowadzenia. Były problemy ze znalezieniem Posłańców (pośredników między odpowiedzialnymi za program, a mieszkańcami parafii). Brakowało też osób do podjęcia odpowiedzialności za realizację programu. Wierni nie mieli doświadczenia takiej służby i woleli zachować dystans przed wprowadzanym novum życia duszpasterskiego. Z czasem sami zobaczyli i doświadczyli, że można podejmować pewne posługi w parafii, i że to zaangażowanie przynosi konkretne owoce. To dawało radość osobom podejmującym różne zadania i odpowiedzialności, ale też wiernych, którzy dostrzegali, że coś się dzieje, że parafia zaczyna żyć.
  Z czasem wielu zaangażowanych poczuło się odpowiedzialnymi za powierzone im zadania. Wierni zaczęli troszczyć się o liturgię, podejmowali też inne zadania wynikające z realizowanego programu. W wielu wypadkach podejmowali i podejmuję je samodzielnie, bez pomocy i opieki duszpasterza. Dzięki programowi odnowy, parafia która na początku swej drogi była zbiorowiskiem obcych sobie osób, zaczęła stawać się bardziej wspólnotą wspólnot i miejscem budowania dojrzałej tożsamości chrześcijańskiej. Realizowany program pozwolił w znacznej części pokonać dystans dzielący ludzi, wzrosła świadomość odpowiedzialności za parafię i cały Kościół, świeccy i duszpasterze nauczyli się, i ciągle się uczą, współpracować ze sobą. Wierni doświadczyli również tego, że sami potrafią podjąć się wielu zadań, i że to zaangażowanie w służbę parafii jest dla nich źródłem radości i satysfakcji.
 4. Dlaczego warto, aby inne parafie przystąpiły do odnowy wg projektu PPOiE?
  Program daje każdemu wiernemu możliwość zaangażowania się i znalezienia swego miejsca we wspólnocie parafialnej.  Z mijającym latami realizacji programu coraz wyraźniej widać jak zmienia się mentalność wiernych. Odkrywają, że bycie chrześcijaninem to również konkretne głoszenie Ewangelii Chrystusa i życie nią na co dzień. Realizowany PPOiE obejmuje wszystkie sfery życia parafii i dlatego jest szczególnym ważnym narzędziem pracy dla duszpasterzy. Kapłan nie zostaje ze wszystkim sam, ale ma do pomocy wielu wiernych, którzy wraz z nim podejmują dzieła duszpasterskie. Stworzone struktury komunikacji w parafii (Rejonowi, Podrejonowi, Posłańcy) pozwalają docierać z przesłaniem od parafii do każdej rodziny.

Wydarzenia ewangelizacyjne w parafii>>

Dane kontaktowe:

Parafialny Program Odnowy i Ewangelizacji

Parafialny Program Odnowy i Ewangelizacji to duszpasterski PROGRAM ODNOWY I EWANGELIZACJI życia Kościoła (dla nas w wymiarze parafii). Jest to projekt międzynarodowy, utworzony przez Grupę Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata. Ideałem jest utworzenie parafii jako wspólnoty wspólnot, którymi są wspólnoty sąsiedzkie, oparte na więzi wiary i ludzkich relacjach.
Program ten obejmuje wszystkie wymiary życia parafii. Chodzi w nim o przemianę myślenia, zwyczajów, kultury, a także zaangażowanie wiernych w życie społeczne.

Proces budowania nowej wspólnoty parafialnej jest długotrwały i zakłada systematyczne, krok po kroku, angażowanie ludzi świeckich jako współpracowników i współodpowiedzialnych za rozwój wspólnoty parafialnej.

Wprowadzenie projektu duszpasterskiego Nowy Obraz Parafii na początku zakłada publikację listu do każdej rodziny, każdego z parafian. List ten ma informować o podjętym dziele odnowy, zachęcać do uczestnictwa w życiu parafii i budzić świadomość, że każdy jest potrzebny i wezwany do uczestnictwa i wzrostu we wspólnocie Kościoła. List jest redagowany przez Grupę Animatorów Odnowy i Ewangelizacji naszej parafii. Zaniesiony zostaje do każdej rodziny przez Posłańców.

Czytaj więcej »

Parafialny Program Odnowy i Ewangelizacji

Parafialny Program Odnowy i Ewangelizacji to duszpasterski PROGRAM ODNOWY I EWANGELIZACJI życia Kościoła (dla nas w wymiarze parafii). Jest to projekt międzynarodowy, utworzony przez Grupę Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata. Ideałem jest utworzenie parafii jako wspólnoty wspólnot, którymi są wspólnoty sąsiedzkie, oparte na więzi wiary i ludzkich relacjach.
Program ten obejmuje wszystkie wymiary życia parafii. Chodzi w nim o przemianę myślenia, zwyczajów, kultury, a także zaangażowanie wiernych w życie społeczne.

Proces budowania nowej wspólnoty parafialnej jest długotrwały i zakłada systematyczne, krok po kroku, angażowanie ludzi świeckich jako współpracowników i współodpowiedzialnych za rozwój wspólnoty parafialnej.

Wprowadzenie projektu duszpasterskiego Nowy Obraz Parafii na początku zakłada publikację listu do każdej rodziny, każdego z parafian. List ten ma informować o podjętym dziele odnowy, zachęcać do uczestnictwa w życiu parafii i budzić świadomość, że każdy jest potrzebny i wezwany do uczestnictwa i wzrostu we wspólnocie Kościoła. List jest redagowany przez Grupę Animatorów Odnowy i Ewangelizacji naszej parafii. Zaniesiony zostaje do każdej rodziny przez Posłańców.

Czytaj więcej »