I sesja synodalna w Rzymie (4-29.10.2023r):
przebieg prac, transmisje, zdjęcia / dokumenty, homilie, medytacje itp / pozostałe materiały

II sesja synodalna w Rzymie (2-27.10.2024r):
informacje

Szukaj
Close this search box.

Aktualności dotyczące synodu o synodalności (2021-2023) - Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo, misja

Strona 8

#RefleksjeSynodalne: rady parafialne są fikcją? - 30.09.2022 / Misyjne.pl

Synodalność nie jest pomysłem, który spadł z nieba i jest w Kościele zupełną nowością. Od wielu lat mamy także w Polsce struktury włączające osoby świeckie w zarządzanie wspólnotą. Problem w tym, że najczęściej one nie działają (...).

Ks. Michał Tomiak: ksiądz nie powinien być kumplem tylko przewodnikiem [PODKAST] - 27.09.2022 / Misyjne.pl

Czy łatwo jest dzisiaj kochać Kościół? Jak go mądrze krytykować? Co dał nam synod o synodalności? O tym rozmawia Michał Jóźwiak z ks. Michałem Tomiakiem w cyklu podkastów #SensusFidei (...).

#RefleksjeSynodalne: bez relacji nie ma ewangelizacji - 27.09.2022 / Misyjne.pl

Podczas konsultacji synodalnych tematem niemalże nieobecnym była… ewangelizacja. Nie dlatego, że nie chce nam się wychodzić z Dobrą Nowiną do innych, ale dlatego, że nie zbudowaliśmy odpowiedniego fundamentu pod głoszenie (...).

Synod: razem, a jednak nie po drodze – 26.09.2022 / Misyjne.pl

Konsultacje synodalne stały się dla wielu świeckich, zwłaszcza tych niezaangażowanych w ruchy czy wspólnoty religijne, przestrzenią do podzielenia się swoimi obawami, ale także marzeniami związanymi z Kościołem (...).

#RefleksjeSynodalne: kult jest najważniejszy

Konsultacje synodalne, poza tym, że przyniosły krytyczne wnioski dotyczące relacji duchownych i świeckich, ujawniły także potrzebę głębokiego przeżywania liturgii. To wniosek, który trudno uznać za oczywisty (...).

Powstaje synteza pierwszej fazy synodalnej – 23.09.2022 / Misyjne.pl

Grupa robocza, złożona z 35 osób, w tym tylko dwóch biskupów, pracuje obecnie w Frascati pod Rzymem nad syntezą pierwszej fazy procesu synodalnego. Ujawnił to kard. Mario Grech w wywiadzie dla jezuickiego pisma „America” (...).

Synod homeopatyczny? W tej sprawie zdania nie zmieniłem [KOMENTARZ] – 22.09.2022 / Misyjne.pl

Synod na etapie parafialnym i diecezjalnym mnie nie zaskoczył. Był wydarzeniem niszowym. I jakoś nie dziwi mnie, że tak niewiele osób zdecydowało się wziąć w nim udział (...).

W diecezji warszawsko-praskiej spotkania synodalne będą kontynuowane – 22.09.2022 / Misyjne.pl

Mimo zakończenia etapu krajowego synodu o synodalności, w diecezji warszawsko-praskiej spotkania na etapie diecezjalnym będą kontynowane. Najbliższe odbędzie się 1 października. Zaproszeni są wszyscy zainteresowani podsumowaniem raportu diecezjalnego i krajowego (...).

#RefleksjeSynodalne: lekceważony głos świeckich – 22.09.2022 / Misyjne.pl

Wcześniejsze punkty w ramach #RefleksjiSynodalnych dotyczyły spotkania, towarzyszenia i słuchania. To jakby etapy przygotowania do ważnego kroku, jakim jest zabieranie głosu (...).

#RefleksjeSynodalne: najmojsza racja – 21.09.2022 / Misyjne.pl

Zazwyczaj jesteśmy przekonani o tym, że mamy rację w niemal każdej kwestii. To najczęściej iluzja, z której możemy wyjść tylko dzięki szczerej, otwartej konfrontacji z innymi poglądami. Nie da się tego zrobić bez słuchania (...).

Synodalność cechą dobrze uformowanej wspólnoty – zakony żeńskie podsumowały prace synodalne – 20.09.2022 / eKAI.pl

Jakie są miejsca, gdzie w Instytutach przeżywa się już prawdziwe doświadczenie synodalności? Jak przyjęto drogę synodalności zapoczątkowaną przez Papieża Franciszka i jakie perspektywy ona otwiera? Co nas spowalnia (hamuje) i/lub niepokoi na drodze synodalności? – odpowiedzi na te trzy pytania stały się podstawą ostatecznej syntezy materiałów, które powstały podczas spotkań i prac synodalnych w Żeńskich Zgromadzeniach Zakonnych w Polsce (...).

Prof. Bańka: polscy katolicy marzą o Kościele wychodzącym na peryferie – 20.09.2022 / eKAI.pl

Polscy katolicy marzą o Kościele, którego będą aktywną, integralną częścią; który będzie wychodził na peryferie – mówi prof. Aleksander Bańka. Delegat Kościoła w Polsce na rozpoczęcie synodu zwołanego przez papieża Franciszka w rozmowie z KAI m. in. zastanawia się nad przyczynami niskiego zainteresowania Synodem wśród polskich katolików oraz omawia obraz Kościoła, jaki wyłania się z krajowych prac synodalnych. „Staram się patrzeć optymistycznie w przyszłość, wierząc że Kościół w Polsce dojrzeje do tego, żeby ta mądra współpraca świeckich i prezbiterów miała miejsce i wreszcie się urealniła w strukturach Kościoła” – mówi prof. Bańka. (...).

#RefleksjeSynodalne: wyjście z kryjówek – 19.09.2022 / Misyjne.pl

„Sam akt spotkania jest pierwszym owocem synodu. Przekształcał on lęki i obawy uczestników w budujące doświadczenie. (…) Synod przekonał, że spotkanie bez pośpiechu, gdy jest czas na słuchanie siebie nawzajem, przynosi owoce” – czytamy w syntezie krajowej Synodu o Synodalności (...).

Beata Chojnacka: od nas zależy, czy wykorzystamy potencjał synodu – 13.09.2022 / eKAI.pl

Podczas konsultacji synodalnych zobaczyliśmy Kościół różnorodny, który potrzebuje zrozumienia i szacunku. Jak mówił sekretarz generalny Synodu kard. Mario Grech, różnorodność jest bogactwem; ważne, byśmy umieli podążać razem z Chrystusem – mówi Beata Chojnacka, jedna z osób kontaktowych w ramach konsultacji synodalnych w archidiecezji warszawskiej (...).

Bp Włodarczyk: nam jest potrzebny Kościół, który jest synodalny – 10.09.2022 / eKAI.pl

„Nam jest potrzebny Kościół, który jest synodalny” – mówił podczas konferencji dla duchowieństwa w Górce Klasztornej bp Krzysztof Włodarczyk. – Kościół jest tożsamy z synodem. Ilu wiernych czuje się odpowiedzialnych za Kościół, czy funkcjonują podmiotowo? – pytał biskup bydgoski (...).

Nerki Kościoła. Kilka obrazów podsumowujących synod o synodalności – 7.09.2022 / Deon.pl

Przeczytałam syntezy diecezjalne. Przeczytałam syntezę krajową. Kilka razy wyciągałam wnioski. I mam wrażenie, że mimo wszystko wcale nie o wnioski w synodzie chodziło. A tym bardziej nie o to, by tworzyć listy problemów, kłócić się i narzekać

Po co ten synod? Żeby się podzielić doświadczeniem i wziąć coś do siebie. Zauważyć więcej, zobaczyć bardziej. To jest wyzwanie, które papież nam rzucił – wyjście z naszej zadaniowości, z naszych list rzeczy do odhaczenia, bycie w inny sposób, który mamy gdzieś na dnie serca, ale o nim zapomnieliśmy. Dzielenie się w otwartości tym, co przeżywamy. (...).

Jeśli szukać tego, co jest najmocniejszym zarzutem wobec Kościoła ze strony wiernych, którzy wzięli udział w synodzie, to jest to zarzut kompletnego braku komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Taki wniosek nasuwa uważna lektura ogólnopolskiej syntezy synodalnej – 30.08.2022 / Deon.pl

Jeśli szukać tego, co jest najmocniejszym zarzutem wobec Kościoła ze strony wiernych, którzy wzięli udział w synodzie, to jest to zarzut kompletnego braku komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Taki wniosek nasuwa uważna lektura ogólnopolskiej syntezy synodalnej (...).

Ks. Mirosław Tykfer o synodzie: księża są niewysłuchaną grupą, a krytyka dotyczy właśnie ich [PODKAST] – 30.08.2022 / Misyjne.pl

Ksiądz Mirosław Tykfer, koordynator synodu o synodalności w archidiecezji poznańskiej, w rozmowie z Michałem Jóźwiakiem komentuje ogólnopolską syntezę synodalną.

Krajowa synteza synodalna zaprezentowana na Jasnej Górze zawiera dość konserwatywne i zachowawcze postulaty. Jest mowa o potrzebie prowadzenia katechez liturgicznych, dbałości o ars celebrandi czy dbaniu o rozwój duszpasterstwa osób żyjących w związkach niesakramentalnych, czy osób homoseksualnych. Nie brakuje też krytycznych uwag dotyczących księży i biskupów. – W syntezie synodalnej najbardziej dostaje się duchownym. Niezależnie od tego, czy słusznie czy nie, trzeba jednak stwierdzić, że jest to grupa najbardziej niewysłuchana podczas synodu o synodalności. Ich głos nie tylko nie znalazł się w syntezie, ale może nawet w ogóle nie wybrzmiał. Powodów jest oczywiście wiele – zaznacza ks. Mirosław Tykfer.(...).

Kościół, który ma problem z synodalnością – 29.08.2022 /Wiez.pl

Czytając polską syntezę krajową, można odnieść wrażenie, że synod był nie spotkaniem ludu Bożego, lecz świeckich z duchownymi. Ten podział nadal jest narysowany grubą kreską (...).

Abp Galbas: Synteza synodalna to dobry rachunek sumienia – 28.08.2022 / eKAI.pl

Prawdziwym fenomenem jest zbieżność wniosków, które przyszły z różniących się od siebie diecezji. Interpretuję to jako głos Ducha Bożego, który na drogach synodu chce nam w ten sposób coś istotnego powiedzieć – mówi abp Adrian Galbas w rozmowie z KAI nt. wniosków z diecezjalnego etapu Synodu, który zakończył się opublikowaniem „Syntezy krajowej”. Dodaje, że warto jest ją potraktować jako rodzaj rachunku sumienia, który powinien zostać przeprowadzony na różnych poziomach kościelnego życia (...).

Abp Gądecki o synodzie: w każdej krytyce nie musi, ale może kryć się jakieś ziarno prawdy [ROZMOWA] – 28.08.2022 / Misyjne.pl

W każdej krytyce nie musi, ale może kryć się jakieś ziarno prawdy – powiedział PAP przewodniczący Episkopatu abp Stanisław Gądecki odnosząc się do opublikowanej w czwartek ogólnopolskiej syntezy synodalnej. Jak zaznaczył, w przypadku synodu mieliśmy do czynienia z krytyką, która bierze się z miłości do Kościoła (...).

Prof. Aleksander Bańka: synod to impuls do nawrócenia. I budowania relacji – 27.08.2022 / Misyjne.pl

W czwartek na Jasnej Górze zaprezentowana została „Synteza krajowa”. Tym samym zakończył się w Polsce diecezjalny etap zainicjowanego przez papieża Franciszka Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów na temat: „Ku Kościołowi synodalnemu: Komunia, uczestnictwo, misja”. Synteza ta została przesłana do sekretariatu generalnego Synodu Biskupów w Rzymie i zostanie wykorzystana w pracach synodu na etapie kontynentalnym oraz na poziomie Kościoła powszechnego (...).

Roztrzaskany polski ekumenizm – 26.08.2022 / Ekumenizm.pl

Strach przed protestantyzacją, lęk przed rozmyciem tożsamości katolickiej oraz obojętność wobec ekumenizmu jako takiego – takie wnioski nasuwają się z lektury diecezjalnych syntez procesu synodalnego z polskich diecezji rzymskokatolickich, a także z opublikowanej właśnie syntezy krajowej. Charakterystyczny jest nużący, kurialny język, a wnioskowe zlewki porażają banałem. Wychodzi na to, że ekumenizm w Polsce podtrzymywany jest przy życiu obawami. Istotnym sterydem jest napływ Ukraińców.(...).

„Synteza Krajowa” – czyli jak widzą Kościół aktywni polscy katolicy [ANALIZA] – 27.08.2022 / Misyjne.pl

Do najważniejszych wniosków płynących z syntezy prac synodalnych w Polsce należy apel o lepsze relacje miedzy duchowieństwem a świeckimi i o poważniejsze niż dotąd traktowanie głosu laikatu (...).

Oby głos wiernych stał się programem poważnej reformy Kościoła – 26.08.2022 / eKAI.pl

W czwartek 25 sierpnia została ogłoszona ogólnopolska synteza synodalna. W konsultacjach uczestniczyło ok. 100 tys. osób. – Ich głos może stać się programem poważnej, wewnętrznej reformy Kościoła w Polsce i oby takim się stał – mówi w komentarzu z cyklu #OpinieKAI Marcin Przeciszewski (...).

Szkoda, gdybyśmy uznali, że kwestię synodu już zamknęliśmy – 26.08.2022 / eKAI

Szkoda, gdybyśmy uznali, że kwestię synodu już zamknęliśmy, a wnioski, jakie dotrą do nas w przyszłym roku z Watykanu, potraktowali jako kolejną „opcję do wyboru”. Oby ten wielki wysiłek, jaki włożyliśmy w szukanie wspólnego języka i troski o Kościół widziany z różnych perspektyw, był początkiem potrzebnych zmian w skali „mikro”, m.in. w parafiach, oraz rozbudzał potrzebę poznawania Kościoła w skali „makro” i angażowania się w jego sprawy – pisze w komentarzu dla KAI Dorota Abdelmoula, b. rzeczniczka Światowych Dni Młodzieży 2016 w Krakowie, obecnie pracująca w watykańskiej Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia (...).

Prezentacja ogólnopolskiej syntezy Synodu o synodalności – 25.08.2022 / eKAI.pl

Ogólnopolska synteza – podkreślił abp Galbas – nie jest ani raportem o stanie Kościoła w Polsce. Jest zapisem bardzo subiektywnym drogi, którą przeszliśmy; drogi emocji, przeżyć, uczuć, impresji. Wskazał, że podstawą do stworzenia syntezy krajowej były syntezy diecezjalne, które podsumowywały etap konsultacji na poziomie parafialnym, we wspólnotach, a także głosy indywidualne. Mimo, że język oraz styl syntez diecezjalnych jest różny, to poruszane w nich tematy, problemy i zagadnienia są jednak bardzo podobne. Wczoraj na Jasnej Górze odbyła się prezentacja ogólnopolskiej syntezy synodalnej (...).

Abp Stanisław Gądecki: proces synodalny dał nową jakość języka, mówienia o Kościele – 25.08.2022 /Misyjne.pl

Proces synodalny przyniósł nową jakość języka, mówienia o Kościele – powiedział przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki podczas prezentacji ogólnopolskiej syntezy podsumowującej diecezjalną fazę synodu o synodalności. Byłoby bardzo pięknie, gdyby można było to przenieść na cały Kościół – uznał (...).

Redaktor „Christianitas” o ogólnopolskiej syntezie synodalnej – 25.08.2022 / Misyjne.pl

„Podczas lektury syntezy synodalnej czułem się tak jakbym od czasu do czasu przechodził między dwiema bardzo odmiennymi przestrzeniami” – mówi redaktor „Christianitas” Paweł Milcarek – „Nie mówię, że nie błyskały tam prawdziwe problemy, lecz odmieniane na okrągło zaklęcia «wspólnego podróżowania» i «słuchania się» to jakieś przedszkole prawdziwych wyzwań. Na szczęście synteza ma też zupełnie inne przestrzenie – które o wiele bardziej przypominają mi Wspólnotę po Zesłaniu Ducha Świętego, z aktywnością Apostołów oraz ich braterskimi sporami” (...).

Abp Adrian Galbas: mam nadzieję na dalszą wędrówkę w Kościele synodalnym – 25.08.2022 /Misyjne.pl

„Mam nadzieję, że będziemy mogli dalej wędrować w tym Kościele synodalnym i że z każdym naszym kolejnym doświadczeniem będziemy się takiego Kościoła bardziej uczyć” – powiedział w czwartek na Jasnej Górze abp Adrian Galbas SAC podczas prezentacji ogólnopolskiej syntezy synodu o synodalności Kościoła katolickiego w Polsce (...).

Przewodniczący Episkopatu: w ogólnopolskiej syntezie synodu obecna jest krytyka wynikająca z miłości do Kościoła – 25.08.2022 / Misyjne.pl

W ogólnopolskiej syntezie obecna jest krytyka Kościoła, jednak jest to krytyka wynikająca z miłości do Kościoła, a nie z nienawiści – powiedział przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki podczas prezentacji ogólnopolskiej syntezy podsumowującej diecezjalną fazę synodu o synodalności (...).

Synteza ogólnopolska: Synod wskazuje na potrzebę uczenia się wspólnego wędrowania, aby budować wspólnotę Kościoła – 25.08.2022 /episkopat.pl

Konsultacje synodalne wskazały na pragnienie poprawy w Kościele sposobu jego funkcjonowania, nie zaś zmiany doktryny czy struktury. Potrzeba zmiany nie wiąże się tylko z instytucją Kościoła. Kluczowe w tym procesie jest osobiste nawrócenie tak świeckich jak i duchownych – wynika z ogólnopolskiej syntezy Synodu o synodalności, zaprezentowanej podczas konferencji prasowej na Jasnej Górze 24 sierpnia br (...).

Synodalna synteza krajowa zostanie zaprezentowana na Jasnej Górze – 22.08.2022 / Misyjne.pl

Diecezjalny i krajowy etap synodu o synodalności Kościoła, ogłoszony przez papieża Franciszka będzie jednym z głównych tematów posiedzenia Rady Biskupów Diecezjalnych, która odbędzie się 25 sierpnia na Jasnej Górze – zapowiedział sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski bp Artur Miziński (...).

Jaki ma być „Kościół synodalny”? Co wynika z diecezjalnego etapu synodu? – 20.08.2022 / eKAI.pl

Zakończył się diecezjalny etap XVI Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów na temat: „Ku Kościołowi synodalnemu: Komunia, uczestnictwo, misja”. Większość polskich diecezji już opublikowała swoje syntezy. Prezentujemy wybór niektórych synodalnych odpowiedzi na zagadnienia zaproponowane przez papieża Franciszka. Wyłania się z nich aktualny obraz Kościoła oraz Kościół, o jakim marzą polscy katolicy. Ogłoszenie oficjalnej, ogólnopolskiej syntezy dotychczasowych prac synodalnych ma nastąpić w przyszłym tygodniu (...).

Synteza synodalna archidiecezji warmińskiej: potrzeba formacji świeckich i łączenia parafii – 17.08.2022 / Misyjne.pl

Formacja katechetyczna i liturgiczna świeckich, szersza oferta duszpasterska dla poszczególnych grup wiernych; większe zaangażowanie świeckich w życie wspólnoty oraz łączenia parafii – to główne postulaty wynikające z syntezy konsultacji synodalnych archidiecezji warmińskiej (...).

Synteza synodalna w Ordynariacie Polowym Wojska Polskiego – jakie wnioski? - 16.08.2022 / Misyjne.pl

Większe otwarcie na świeckich w Kościele, realnie działające rady parafialne, konstruktywna dyskusja na tematy tabu, oraz zmiana form przygotowania do sakramentów – to główne postulaty wynikające z syntezy konsultacji synodalnych ordynariatu polowego. Ankietowani doceniali zrozumienie kapelanów dla ludzi i ich problemów (...).

Słowo Biskupa Łowickiego wprowadzające w sprawozdanie po zakończeniu etapu diecezjalnego Synodu o synodalności - 11.08.2022 / Diecezja Łowicka

Synod o synodalności stał się nowym, tak co do formy jak i co do jakości, namysłem nad misją ewangelizacyjną Kościoła w świecie współczesnym. To pytanie o czynienie sobie uczniów ze wszystkich narodów (por. Mt 28, 19). Ale najpierw trzeba podjąć próbę autorefleksji nad sobą, ale nie w oczach ludzkich, lecz oczach Bożych (por. Mt 16, 23). Przecież trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi (Dz 5, 29). Ma to być zatem ogląd nie w ludzkich oczekiwaniach, lecz oczekiwaniach Jezusa Chrystusa. Chodzi bowiem o Kościół, jaki On założył – w mocy Ducha Parakleta – i nadal sam podtrzymuje. Zresztą nie ma innego Kościoła (...).

Czego o Kościele w Polsce dowiadujemy się z diecezjalnych syntez synodalnych? - 08.08.2022 / Wiez.pl

Łatwo można odróżnić te syntezy synodalne, które rodziły się w trakcie trudnych rozmów, od tych, które są wyłącznie zebraniem głosów z ankiet. Czasem widać, że syntezy powstały wyłącznie na kurialnym biurku.
Nie wiem, czy ktoś oprócz redaktorów syntezy krajowej synodu „O Kościół synodalny: komunia, uczestnictwo i misja” – do którego zaprosił papież Franciszek w październiku 2021 r. wszystkie Kościoły lokalne – zapozna się ze wszystkimi dokumentami, które spłynęły z diecezji. Sama przeczytałam te, które są dostępne. Nie wszystkie zostały upublicznione. Jedna – krakowska – wypłynęła drogą nieoficjalną, zdaje się również, że wbrew woli biskupa.(...).

Synod Archidiecezji Katowickiej: uśpiony Kościół potrzebuje impulsu i przebudzenia - 07.08.2022 / Misyjne.pl

Kościół – choć jakby uśpiony, wymagający nowego impulsu i przebudzenia – wciąż dla wielu pozostaje domem, przystanią – wskazywali uczestnicy spotkań odbywających się od jesieni ub. roku w ramach Synodu Archidiecezji Katowickiej. Oficjalną prezentację wniosków z synodu zaplanowano na wrzesień. (...).

Syntezy synodalne w diecezjach wskazują m.in. na potrzebę dbałości o jakość przepowiadania - 05.08.2022 / Misyjne.pl

Budowaniu wspólnoty poprzez wsłuchiwanie się w głos świeckich, poszerzenie intelektualnej i duchowej oferty duszpasterskiej, większa dbałość o jakość liturgii i przepowiadania w Kościele – to główne postulaty wyłaniające się z syntezy konsultacji synodalnych w niemal wszystkich diecezjach w Polsce (...).

Głos synodu o kapłanach to dobry rachunek sumienia dla księży i biskupów - 02.08.2022 / Deon.pl

O jakich księżach marzy polski Kościół? Czy to marzenie da się spełnić? Co w zachowaniu i formacji polskich kapłanów przeszkadza, a co jest doceniane? Nad czym duchowni przede wszystkim powinni popracować, i to bez ociągania? (...).

Synteza synodalna archidiecezji gdańskiej: trzeba zniwelować dystans między duchownymi a świeckimi - 02.08.2022 / Misyjne.pl

Trzeba poszerzyć intelektualną i duchową ofertę duszpasterską, zniwelować dystans między duchownymi a świeckimi, zbliżyć edukację seminaryjną do realiów życia, zainwestować w nowoczesne narzędzia komunikacyjne – to część postulatów wyłaniających się z syntezy konsultacji synodalnych archidiecezji gdańskiej (...).

O słabych i mocnych stronach Kościoła - 24.07.2022 / Polskie Radio

Zakończył się diecezjalny etap prac synodalnych. O słabych i mocnych stronach Kościoła w Polsce, o nadziejach i obawach uczestników synodu i o tym, co ich zdaniem koniecznie powinno się zmienić w naszych parafiach i diecezjach mówią opublikowane w ostatnim czasie syntezy diecezjalne. Będziemy o nich rozmawiać z publicystami red. Moniką Białkowską z Przewodnika Katolickiego i z Sebastianem Dudą z kwartalnika Więź (...).

Tomasz Krzyżak: Bez powrotu na skraj przepaści - 14.07.2022 / rp.pl

Proces synodalny pokazał, że w Kościele (w dużej jego części) możliwa jest otwarta, szczera rozmowa hierarchii i księży z wiernymi. Tego dialogu nie można kończyć. W Kościele katolickim trwa synod biskupów o synodalności. Nie wzbudza on – choć powinien – takiego zainteresowania jak synody o rodzinie (2014 i 2015) i Amazonii (2019), na których dyskutowano m.in. kwestię dopuszczania osób rozwiedzionych do komunii czy ewentualnego zniesienia celibatu dla księży. W dobie kryzysu, który przeżywa Kościół zarówno jako instytucja, jak i wspólnota ochrzczonych (widać to doskonale w Polsce), otwarta i szczera dyskusja o problemach oraz wyzwaniach jest bardzo potrzebna. Można wręcz kolokwialnie stwierdzić, że miał papież „nosa”, by taki synod zwołać i podzielić jego prace na trzy etapy: diecezjalny, kontynentalny i powszechny. (...).

Katechizacja, potencjał świeckich, wykluczeni – synteza synodalna diecezji białostockiej - 13.07.2022 / eKAI.pl

Słuchanie siebie nawzajem, niewykorzystany potencjał świeckich oraz poszukiwanie osób wykluczonych – na te głównie wyzwania zwracano uwagę podczas prac synodalnych w archidiecezji białostockiej. „Synod wyzwolił dialog, który nawiązał się i ożywił przede wszystkim między wiernymi” – zaznacza ks. dr. hab. Andrzej Proniewski, diecezjalny koordynator synodu. „To dobry znak, że ludzie zaczęli ze sobą rozmawiać, słuchać się nawzajem i dzielić się swoimi przemyśleniami na temat Kościoła” – podkreśla duchowny (...).

Religie: o syntezach synodalnych w diecezjach - 10.07.2022 / RDC.pl

Gościem Roberta Łuchniaka był ks. prof. Andrzej Kobyliński– kierownik Katedry Etyki w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (...).

Kraków i tajemnica synodu. Czego nie chce publikować arcybiskup? - 7.07.2022 / Reportaż z wycinków świata

Po ostatnim programie dostałam wiadomość z Krakowa: o tym, że synteza synodalna wprawdzie powstała, ale tamtejszy arcybiskup nie zamierza jej opublikować. Oczywiście mam ten tekst. I oczywiście, że poczytamy go razem. Jeśli jesteście ciekawi, co mówili na synodzie ludzie z archidiecezji krakowskiej i co okazało się być tak trudne do udźwignięcia, że aż niepublikowalne – zapraszam na program (...).

Wreszcie doszło do prawdziwej rozmowy na temat Kościoła w Polce - 9.07.2022 / eKAI.pl

Była to rozmowa szczera, otwarta, przepełniona autentyczną chęcią usłyszenia tego, co Duch Święty mówi do Kościoła – zwraca uwagę Tomasz Królak. W komentarzu z cyklu #OpinieKAI dzieli się synodalnym optymizmem (...).

Ks. Tykfer o synodzie: Trzeba nauczyć się spotkania z człowiekiem w drodze - 8.07.2022 /Deon

- Zaczynanie od spotkania człowieka w drodze - jak na drodze do Emaus - i zapytanie, co przeżywasz, to jest jasna wskazówka dla nas, jak budować kaznodziejstwo i katechezę - podkreśla ks. Mirosław Tykfer w podsumowaniu wniosków synodalnych sformułowanych w archidiecezji poznańskiej (...).

Kwitnąca wiosną łąka - 6.07.2022 / Archidiecezja Poznańska

Papież Franciszek poprosił nas, abyśmy owocom naszej drogi, nawet jeśli ona nadal trwa, nadali jakiś metaforyczny kształt. Abyśmy wyrazili to, co jest naszym marzeniem za pomocą symboli, dźwięków i słów, które dotykają serca i rozbudzają w nim pragnienia płynące od Ducha Świętego (...).

Prof. Zoll: boję się, że będziemy mieli procesję z udziałem purpuratów, a o owieczkach w ogóle nie będzie mowy … - 1.07.2022 /Misyjne.pl

Trudno mówić o dialogu w Kościele w Polsce, bo mamy raczej monolog: są pasterze i są owieczki – ocenia prof. Andrzej Zoll. Jednocześnie były prezes Trybunału Konstytucyjnego i były Rzecznik Praw Obywatelskich wyraża nadzieję, że Synod o Synodalności przyczyni się do poważnych zmian we wspólnocie Kościoła w naszym kraju (...).

Jak polskie parafie zaangażowały się w synod? - 7.07.2022 /Deon.pl

Potwierdziły się obawy, że udział w pracach synodalnych nie będzie cieszył się większym zainteresowaniem - tak ze strony samych wiernych, jak i - a może przede wszystkim - księży. Przyczyn tego zjawiska jest kilka i warto się nad nimi pochylić (...).

Synod w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej: potrzeba tworzenia zaufania między świeckimi a kapłanami - 7.07.2022 / Misyjne.pl

Blisko 30 wspólnot kościelnych było zaangażowanych w dyskusję na poziomie archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej w ramach diecezjalnego etapu Synodu Biskupów (...).

Diecezja płocka – słuchanie jednym z najważniejszych wyzwań Kościoła - 5.07.2022 / eKAI

„Synodalność wymaga od wszystkich – świeckich i duchownych – otwartości na działanie, chęci do pracy i zaangażowania w losy parafii” – napisano w syntezie procesu synodalnego w diecezji płockiej. Uznano, że jednym z najważniejszych wyzwań Kościoła jest słuchanie, ale napotyka ono wiele przeszkód, w tym klerykalizm, zarówno w myśleniu duchownych, jak i świeckich (...).

Aktualności dotyczące synodu o synodalności (2021-2023) na stronie eKAI >>