Sesje synodalne w Rzymie (4-29.10):
przebieg prac, transmisje, zdjęcia / homilie, wystąpienia i medytacje / pozostałe materiały

<<< Homilie, wystąpienia , medytacje sesji synodalnych w Rzymie (4-29.10.2023r)

Świadectwo 4 - Synodalność i kultury azjatyckie - Siu Wai Vanessa CHENG - Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów - dzień 6 (9.10.2023r.)

Świadectwo 4 - Synodalność i kultury azjatyckie - Siu Wai Vanessa CHENG - Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów - dzień 6 (9.10.2023r.)

Czwarta Kongregacja Generalna

Świadectwo 4 – 9 październik 2023

Synodalność i kultura

 Autor: Siu Wai Vanessa CHENG

Synodalność i kultury azjatyckie

Ogólnie rzecz biorąc, kiedy “synodalność ma zapoczątkować proces w danym miejscu, przybierze różne formy o wspólnych cechach, ale także o różnych cechach”. Nic dziwnego, że w dokumencie końcowym Azjatyckiego Zgromadzenia Kontynentalnego, Kościół w Azji wybrał obraz ” ZDEJMOWANIA BUTÓW”, aby opisać AZJATYCKĄ DROGĘ SYNODALNĄ. Jest to piękny znak szacunku, a także wyraz głębokiej wrażliwości Azjatów na to, co święte.

Azja charakteryzuje się różnorodnością kultur i religii, z ponad 2300 językami używanymi na całym kontynencie, a także jest kolebką głównych religii świata, takich jak hinduizm, islam, chrześcijaństwo, buddyzm… itd. My, chrześcijanie, wszystkich tradycji i wyznań, stanowimy zaledwie 6,53% całej populacji Azji i jesteśmy naprawdę “małą trzódką”, której jednak Ojciec z radością dał Swoje Królestwo.

Oprócz wyznawców różnych religii, około 14-20% całej populacji pozostaje niewierząca i czeka na Dobrą Nowinę. Azja charakteryzuje się również szerokim zasięgiem ubóstwa na jej obszarze. Z tego powodu cztery dialogi, a mianowicie z kulturami, religiami, ubogimi i naturą, zawsze były głównymi drogami dla Kościoła azjatyckiego, aby dotrzeć i zjednoczyć się ze swoimi narodami.

W jaki sposób “synodalność” może wyrazić się w tym rozległym i zróżnicowanym kontekście i jak może rozpocząć swoją podróż?

Proces synodalny zaczyna się od prawdziwego słuchania, ale nie ma słuchania, jeśli nie ma świadomości kulturowej, religijnej, społecznej, ekonomicznej i politycznej danego miejsca. Dla Azjatów najważniejszą zasadą, która sprzyja “słuchaniu”, jest SZACUNEK, więc postawa pełna szacunku jest niezbędna, gdy słuchamy i prowadzimy dialog, rozeznajemy i podejmujemy decyzje. To powiedziawszy, musimy być również świadomi, że wiele kultur azjatyckich nie sprzyja otwartości z różnych powodów, takich jak strach przed popełnianiem błędów i utratą “twarzy”, przed brakiem akceptacji w swoim kręgu społecznym, przed byciem zidentyfikowanym jako stwarzający problemy, lekceważący i wyzywający przed wszelkiego rodzaju autorytetami itp. W rezultacie wielu wiernych może mieć tendencję do milczenia zamiast wyrażania własnych poglądów i obaw. Dlatego musimy zwracać jeszcze większą uwagę na tych, którzy z jakiegoś powodu milczą. Bardzo ważne jest, aby doświadczenia radości i zranień oraz kwestie poruszone w Raporcie zostały potraktowane poważnie.

Pomagając w dwóch procesach synodalnych, w diecezji Hongkongu i w Ruchu Focolare na całym świecie, mogłam być świadkiem tego, że “synodalność” przynosi nadzieję ludziom, którzy chcą “iść razem”. Na przykład społeczeństwo Hongkongu zostało rozbite po dwóch latach niepokojów społecznych, a proces synodalny pomógł Kościołowi wznowić działalność.  “Chodzenie razem” przynosi uzdrowienie. Inne społeczności w Azji stają się o wiele bardziej zjednoczone z Kościołem, znajdują nową siłę, by stawić czoła wyzwaniom i zyskują nową otwartość na przyjęcie innych wiernych oraz niewierzących.

Świadectwo 4 - Synodalność i kultury azjatyckie - Siu Wai Vanessa CHENG

Kanały YT na których mogą być dostępne transmisje w innych wersjach językowych

Najnowsze wiadomości synodalne

W miniony weekend zakończyła się seria synodalnych spotkań jubileuszowych zorganizowanych w Watykanie przez Fundację Fratelli Tutti. Cykl wydarzeń był jednym z etapów przygotowań do Jubileuszu 2025. Włączyła się w niego również bazylika św. Piotra, która będzie centralnym miejscem wielu wydarzeń Roku Świętego. Czytaj wszystko  ... Read more
Published on: 2023-12-04
„Stoimy w obliczu poważnych wyzwań, którym musimy stawić czoła wspólnie, w duchu europejskim i chrześcijańskim, który zbyt długo zdawał się padać ofiarą interesów narodowych” – wskazał abp Gintaras Grušas w przemówieniu otwierającym tegoroczne zgromadzenie plenarne Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE). Przewodniczący tego ciała otworzył tak wczoraj spotkanie, które odbywa się... Read more
Published on: 2023-11-28
Do końca roku w kilku miastach Francji odbywać się będzie Festiwal Piękna. Wydarzenie ma na celu „reewangelizację świata, który nie zawsze jest piękny”. Pomysłodawczynią tej inicjatywy jest Anne Facérias, która w 2012 roku stworzyła Diakonię Piękna, jako owoc odbywającego się wówczas w Rzymie synodu na temat nowej ewangelizacji. Kobieta podkreśla,... Read more
Published on: 2023-11-28
Niemieccy katolicy zrobili kolejny krok w kierunku ukonstytuowania tzw. Rady Synodalnej, mimo że Stolica Apostolska wielokrotnie przestrzegała, że nie są upoważnieni do ustanowienia takiej instytucji. Statuty Komisji Synodalnej, która ma następnie przygotować Radę Synodalną przegłosowali członkowie Centralnego Komitetu Katolików Niemieckich. Aby mogły wejść w życie potrzebna jest jeszcze akceptacja episkopatu... Read more
Published on: 2023-11-27
Zastanowiło mnie, że Papież, pisząc do nas osobno, wskazał na adorację, jakby chciał przez to skierować naszą uwagę na Tego, który kieruje Kościołem i musi zostać postawiony w centrum – mówi prof. Katharina Westerhorstmann, jedna z czterech kobiet, jakie zrezygnowały z udziału w niemieckiej drodze synodalnej, widząc w niej zagrożenie... Read more
Published on: 2023-11-27