I sesja synodalna w Rzymie (4-29.10.2023r):
przebieg prac, transmisje, zdjęcia / dokumenty, homilie, medytacje itp / pozostałe materiały

II sesja synodalna w Rzymie (2-27.10.2024r):
informacje

Szukaj
Close this search box.

<<< Homilie, wystąpienia , medytacje sesji synodalnych w Rzymie (4-29.10.2023r)

Świadectwo 3 - Posługa biskupia z misyjnej perspektywy synodalnej - Kardynał Stephen Ameyu Martin MULLA - Arcybiskup Dżuby (Sudan Południowy) - Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów - dzień 10 (13.10.2023r.)

Świadectwo 3 - Posługa biskupia z misyjnej perspektywy synodalnej - Kardynał Stephen Ameyu Martin MULLA - Arcybiskup Dżuby (Sudan Południowy) - Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów - dzień 10 (13.10.2023r.)

8 Kongregacja Generalna – 13 października 2023 r.

Posługa biskupia z misyjnej perspektywy synodalnej

Kardynał Stephen Ameyu Martin MULLA
Arcybiskup Dżuby (Sudan Południowy)

Aby odnowić i promować posługę biskupa z misyjnej perspektywy synodalnej w Kościele lokalnym, ważne jest, aby biskup wspierał komunię misyjną w Kościele diecezjalnym. Biskup powinien podążać za przykładem pierwszych wspólnot chrześcijańskich, w których wierzący mieli jedno serce i jedną duszę. Oznacza to, że biskup powinien być aktywnie zaangażowany w życie wiernych, czasami idąc przed nimi, wskazując drogę i podtrzymując ich nadzieję, a innym razem po prostu będąc pośród nich z skromną i miłosierną obecnością. Biskup powinien również być gotów iść za nimi, pomagając tym, którzy pozostają w tyle i pozwalając trzodzie na podążanie nowymi ścieżkami[1].

Aby promować dynamiczną, otwartą i misyjną komunię, biskup powinien zachęcać i rozwijać środki uczestnictwa zaproponowane w Kodeksie Prawa Kanonicznego i innych formach dialogu duszpasterskiego. Celem tych procesów uczestnictwa nie powinna być organizacja kościelna, ale raczej misyjne dążenie do dotarcia do wszystkich [^1]. Biskup powinien być również świadomy misyjnego charakteru swojej posługi pasterskiej i dbać o to, aby cała jego działalność duszpasterska była naznaczona duchem misyjnym, zdolnym do rozbudzenia i podtrzymania wśród wiernych gorliwości w szerzeniu Ewangelii [^2]. Obejmuje to wprowadzanie, promowanie i kierowanie działaniami i inicjatywami misyjnymi w diecezji, a także zachęcanie do wymiaru misyjnego w Kościele partykularnym poprzez promowanie podstawowych wartości, takich jak uznanie bliźniego, szacunek dla różnorodności kulturowej i zdrowej interakcji między różnymi kulturami[2].

Ponadto biskup powinien być postrzegany jako sługa i świadek nadziei, ponieważ misja jest pewnym wskaźnikiem naszej wiary w Chrystusa i Jego miłości do nas. Głosząc Zmartwychwstałego Pana, chrześcijanie przedstawiają Tego, który inauguruje nową erę historii i ogłasza światu Dobrą Nowinę o pełnym i powszechnym zbawieniu. Biskup powinien inspirować mężczyzn i kobiety wszystkich czasów do nowego życia motywowanego nadzieją[3].

Aby promować misyjną perspektywę synodalną, biskup powinien wspierać mentalność ukształtowaną przez myślenie synodalne, które z radością przyjmuje i promuje łaskę, na mocy której wszyscy ochrzczeni są uzdolnieni i powołani do bycia uczniami-misjonarzami. Biskup powinien zachęcać do wzajemnej współpracy wszystkich w ewangelizacyjnym świadectwie opartym na darach i rolach każdego z nas bez klerykalizacji świeckich i bez przekształcania duchownych w świeckich. Obejmuje to unikanie pokusy nadmiernego klerykalizmu, który trzyma świeckich z dala od podejmowania decyzji[4]. Ponadto biskup powinien aktywnie utrzymywać kontakt z ruchami w Kościele, których celem jest ewangelizacja. Biskup powinien zachęcać te ruchy do pracy w zgodzie z charyzmatem uznanym przez Kościół, jednocześnie uważając, aby nie zamknęły się na rzeczywistość, która je otacza.

Podsumowując, aby odnowić i promować posługę biskupa z misyjnej perspektywy synodalnej w Kościele lokalnym, biskup powinien wspierać misyjną komunię w Kościele diecezjalnym, zachęcać i rozwijać środki uczestnictwa i dialogu duszpasterskiego, być świadomym misyjnego charakteru swojej posługi duszpasterskiej, promować mentalność ukształtowaną przez myślenie synodalne i aktywnie angażować się w ruchy w Kościele w celu ewangelizacji[5].

[1] Evangelii Gaudium  2

[2] Pastores gregis 65

[3] To the Bishops of the Episcopal Conference of France on their “ad Limina” visit (February 7, 2004) 

[4] Synodality in the life and mission of the Church 104.

[5] To the third group of Bishops of the Polish Episcopal Conference on occasion of their ad Limina visit (December 17, 2005.).

Świadectwo 3 - Posługa biskupia z misyjnej perspektywy synodalnej - Kardynał Stephen Ameyu Martin MULLA - Arcybiskup Dżuby (Sudan Południowy) - Transmisja

Kanały YT na których mogą być dostępne transmisje w innych wersjach językowych

Najnowsze wiadomości synodalne

Papież Franciszek napisał przedmowę do książki „Kobiety i posługi w Kościele synodalnym”. Została ona napisana wspólnie przez kardynałów Hollericha i O'Malleya oraz trzy kobiety, w tym anglikańską biskup, które uczestniczyły w lutowym spotkaniu Rady Kardynałów, która pomaga Ojcu Świętemu w zarządzaniu Kościołem. Czytaj wszystko  ... Read more
Published on: 2024-07-12
W watykańskim Biurze Prasowym zaprezentowano dokument roboczy na XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólne Synodu Biskupów nt. synodalności, które odbędzie się w październiku. W rozmowie z Radiem Watykańskim kard. Jean-Claude Hollerich podkreśla niektóre kwestie Instrumentum laboris ważne dla obecnego etapu drogi synodalnej: eklezjologię, współodpowiedzialność, misję Kościoła, wspólną drogę z innymi Kościołami i... Read more
Published on: 2024-07-09
Opublikowano Instrumentum laboris, czyli dokument roboczy na październikową sesję synodu nt. synodalności. Dokument jest kontynuacją całego procesu synodalnego rozpoczętego w 2021 r. i przedstawia propozycje Kościoła, który jest coraz bardziej „synodalny w misji”, bliższy ludziom i w którym wszyscy ochrzczeni uczestniczą w jego życiu. Wśród punktów do refleksji znajduje się... Read more
Published on: 2024-07-09
Gotowa jest pierwsza wersja dokumentu roboczego na październikową sesję synodu nt. synodalności. Instrumentum laboris jest aktualnie konsultowane przez ok. 70 osób reprezentujących lud Boży z całego świata, o różnej wrażliwości kościelnej i z różnych „szkół” teologicznych. Po zaaprobowaniu ostatecznej wersji dokumentu przez papieża Franciszka zostanie on opublikowany. Ma to nastąpić... Read more
Published on: 2024-06-25
Międzynarodowa grupa teologów zakończyła dziś dziesięciodniowe obrady w Watykanie nad raportami synodalnymi, które spłynęły z całego Kościoła. Teraz rozpoczną się intensywne prace nad sformułowaniem ostatecznej wersji dokumentu roboczego na październikowe zgromadzenie ogólne. Będzie ono dotyczyć „nie tej czy tamtej kwestii, ale synodalności, tego jak być misyjnym Kościołem w drodze” –... Read more
Published on: 2024-06-14