Sesje synodalne w Rzymie (4-29.10):
przebieg prac, transmisje, zdjęcia / homilie, wystąpienia i medytacje / pozostałe materiały

<<< Homilie, wystąpienia , medytacje sesji synodalnych w Rzymie (4-29.10.2023r)

Świadectwo 3 - Posługa biskupia z misyjnej perspektywy synodalnej - Kardynał Stephen Ameyu Martin MULLA - Arcybiskup Dżuby (Sudan Południowy) - Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów - dzień 10 (13.10.2023r.)

Świadectwo 3 - Posługa biskupia z misyjnej perspektywy synodalnej - Kardynał Stephen Ameyu Martin MULLA - Arcybiskup Dżuby (Sudan Południowy) - Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów - dzień 10 (13.10.2023r.)

8 Kongregacja Generalna – 13 października 2023 r.

Posługa biskupia z misyjnej perspektywy synodalnej

Kardynał Stephen Ameyu Martin MULLA
Arcybiskup Dżuby (Sudan Południowy)

Aby odnowić i promować posługę biskupa z misyjnej perspektywy synodalnej w Kościele lokalnym, ważne jest, aby biskup wspierał komunię misyjną w Kościele diecezjalnym. Biskup powinien podążać za przykładem pierwszych wspólnot chrześcijańskich, w których wierzący mieli jedno serce i jedną duszę. Oznacza to, że biskup powinien być aktywnie zaangażowany w życie wiernych, czasami idąc przed nimi, wskazując drogę i podtrzymując ich nadzieję, a innym razem po prostu będąc pośród nich z skromną i miłosierną obecnością. Biskup powinien również być gotów iść za nimi, pomagając tym, którzy pozostają w tyle i pozwalając trzodzie na podążanie nowymi ścieżkami[1].

Aby promować dynamiczną, otwartą i misyjną komunię, biskup powinien zachęcać i rozwijać środki uczestnictwa zaproponowane w Kodeksie Prawa Kanonicznego i innych formach dialogu duszpasterskiego. Celem tych procesów uczestnictwa nie powinna być organizacja kościelna, ale raczej misyjne dążenie do dotarcia do wszystkich [^1]. Biskup powinien być również świadomy misyjnego charakteru swojej posługi pasterskiej i dbać o to, aby cała jego działalność duszpasterska była naznaczona duchem misyjnym, zdolnym do rozbudzenia i podtrzymania wśród wiernych gorliwości w szerzeniu Ewangelii [^2]. Obejmuje to wprowadzanie, promowanie i kierowanie działaniami i inicjatywami misyjnymi w diecezji, a także zachęcanie do wymiaru misyjnego w Kościele partykularnym poprzez promowanie podstawowych wartości, takich jak uznanie bliźniego, szacunek dla różnorodności kulturowej i zdrowej interakcji między różnymi kulturami[2].

Ponadto biskup powinien być postrzegany jako sługa i świadek nadziei, ponieważ misja jest pewnym wskaźnikiem naszej wiary w Chrystusa i Jego miłości do nas. Głosząc Zmartwychwstałego Pana, chrześcijanie przedstawiają Tego, który inauguruje nową erę historii i ogłasza światu Dobrą Nowinę o pełnym i powszechnym zbawieniu. Biskup powinien inspirować mężczyzn i kobiety wszystkich czasów do nowego życia motywowanego nadzieją[3].

Aby promować misyjną perspektywę synodalną, biskup powinien wspierać mentalność ukształtowaną przez myślenie synodalne, które z radością przyjmuje i promuje łaskę, na mocy której wszyscy ochrzczeni są uzdolnieni i powołani do bycia uczniami-misjonarzami. Biskup powinien zachęcać do wzajemnej współpracy wszystkich w ewangelizacyjnym świadectwie opartym na darach i rolach każdego z nas bez klerykalizacji świeckich i bez przekształcania duchownych w świeckich. Obejmuje to unikanie pokusy nadmiernego klerykalizmu, który trzyma świeckich z dala od podejmowania decyzji[4]. Ponadto biskup powinien aktywnie utrzymywać kontakt z ruchami w Kościele, których celem jest ewangelizacja. Biskup powinien zachęcać te ruchy do pracy w zgodzie z charyzmatem uznanym przez Kościół, jednocześnie uważając, aby nie zamknęły się na rzeczywistość, która je otacza.

Podsumowując, aby odnowić i promować posługę biskupa z misyjnej perspektywy synodalnej w Kościele lokalnym, biskup powinien wspierać misyjną komunię w Kościele diecezjalnym, zachęcać i rozwijać środki uczestnictwa i dialogu duszpasterskiego, być świadomym misyjnego charakteru swojej posługi duszpasterskiej, promować mentalność ukształtowaną przez myślenie synodalne i aktywnie angażować się w ruchy w Kościele w celu ewangelizacji[5].

[1] Evangelii Gaudium  2

[2] Pastores gregis 65

[3] To the Bishops of the Episcopal Conference of France on their “ad Limina” visit (February 7, 2004) 

[4] Synodality in the life and mission of the Church 104.

[5] To the third group of Bishops of the Polish Episcopal Conference on occasion of their ad Limina visit (December 17, 2005.).

Świadectwo 3 - Posługa biskupia z misyjnej perspektywy synodalnej - Kardynał Stephen Ameyu Martin MULLA - Arcybiskup Dżuby (Sudan Południowy) - Transmisja

Kanały YT na których mogą być dostępne transmisje w innych wersjach językowych

Najnowsze wiadomości synodalne

W miniony weekend zakończyła się seria synodalnych spotkań jubileuszowych zorganizowanych w Watykanie przez Fundację Fratelli Tutti. Cykl wydarzeń był jednym z etapów przygotowań do Jubileuszu 2025. Włączyła się w niego również bazylika św. Piotra, która będzie centralnym miejscem wielu wydarzeń Roku Świętego. Czytaj wszystko  ... Read more
Published on: 2023-12-04
„Stoimy w obliczu poważnych wyzwań, którym musimy stawić czoła wspólnie, w duchu europejskim i chrześcijańskim, który zbyt długo zdawał się padać ofiarą interesów narodowych” – wskazał abp Gintaras Grušas w przemówieniu otwierającym tegoroczne zgromadzenie plenarne Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE). Przewodniczący tego ciała otworzył tak wczoraj spotkanie, które odbywa się... Read more
Published on: 2023-11-28
Do końca roku w kilku miastach Francji odbywać się będzie Festiwal Piękna. Wydarzenie ma na celu „reewangelizację świata, który nie zawsze jest piękny”. Pomysłodawczynią tej inicjatywy jest Anne Facérias, która w 2012 roku stworzyła Diakonię Piękna, jako owoc odbywającego się wówczas w Rzymie synodu na temat nowej ewangelizacji. Kobieta podkreśla,... Read more
Published on: 2023-11-28
Niemieccy katolicy zrobili kolejny krok w kierunku ukonstytuowania tzw. Rady Synodalnej, mimo że Stolica Apostolska wielokrotnie przestrzegała, że nie są upoważnieni do ustanowienia takiej instytucji. Statuty Komisji Synodalnej, która ma następnie przygotować Radę Synodalną przegłosowali członkowie Centralnego Komitetu Katolików Niemieckich. Aby mogły wejść w życie potrzebna jest jeszcze akceptacja episkopatu... Read more
Published on: 2023-11-27
Zastanowiło mnie, że Papież, pisząc do nas osobno, wskazał na adorację, jakby chciał przez to skierować naszą uwagę na Tego, który kieruje Kościołem i musi zostać postawiony w centrum – mówi prof. Katharina Westerhorstmann, jedna z czterech kobiet, jakie zrezygnowały z udziału w niemieckiej drodze synodalnej, widząc w niej zagrożenie... Read more
Published on: 2023-11-27