I sesja synodalna w Rzymie (4-29.10.2023r):
przebieg prac, transmisje, zdjęcia / dokumenty, homilie, medytacje itp / pozostałe materiały

II sesja synodalna w Rzymie (2-27.10.2024r):
informacje

Szukaj
Close this search box.

<<< Homilie, wystąpienia , medytacje sesji synodalnych w Rzymie (4-29.10.2023r)

Świadectwo 2 - Świadectwo misji cyfrowej - José Manuel DE URQUIDI GONZALEZ i Xiskya Lucia VALLADARES PAGUAGA, R.P. - Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów - dzień 10 (13.10.2023r.)

Świadectwo 2 - Świadectwo misji cyfrowej - José Manuel DE URQUIDI GONZALEZ i Xiskya Lucia VALLADARES PAGUAGA, R.P. - Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów - dzień 10 (13.10.2023r.)

8 Kongregacja Generalna – 13 października 2023 r.

Świadectwo misji cyfrowej

José Manuel DE URQUIDI GONZALEZ
i Xiskya Lucia VALLADARES PAGUAGA, R.P.

Drodzy bracia i siostry zgromadzenia synodalnego:

Wielu spośród was mówiło już w swoich wystąpieniach o znaczeniu “ewangelizacji środowiska cyfrowego”. Sądzę, że podzielenie się doświadczeniem, które zdobyliśmy w ramach tak zwanego Synodu Cyfrowego, może przyczynić się do rozeznania B2. Formalnie projekt nazywa się “Kościół słucha ciebie”. Jest to inicjatywa realizowana przez sieć misjonarzy i ewangelizatorów cyfrowych, przy wsparciu Dykasterii ds. Komunikacji i Sekretariatu Generalnego Synodu. Jest to misyjny wyraz Synodu, ponieważ jest skierowany wyłącznie na peryferie, do tych, którzy nie uczestniczyli osobiście.

Z naszego doświadczenia możemy powiedzieć, że są trzy główne owoce:

Pierwszym było to, że od pażdziernika 2021 że misja cyfrowa stała się ważnym elementem globalnych konsultacji Synodu. W pierwszej fazie, w ciągu dwóch i pół miesiąca, 250 misjonarzy przeprowadziło procesy słuchania w 115 krajach i w siedmiu językach, docierając w ten sposób do ponad 150 000 osób, które chciały odpowiedzieć na kwestionariusz, z czego 30% stanowiły osoby niewierzące i oddalone od Kościoła. Piętnastu misjonarzy cyfrowych zostało zaproszonych na różne zgromadzenia kontynentalne, aby podzielić się swoim doświadczeniem zdobytym podczas tej misji. Dwóch z nich jest tutaj na zgromadzeniu.

Drugim owocem było stworzenie świadomości misji cyfrowej. Podczas gdy wielu misjonarzy ewangelizuje online od dłuższego czasu, robili to z osobistej inicjatywy, a bardzo niewielu otrzymywało jakiekolwiek wsparcie instytucjonalne. Są to ci, którzy od dawna czuli wezwanie do ewangelizacji w sieciach i przestrzeniach cyfrowych jako swoje chrześcijańskie powołanie. Na potrzeby tego projektu słuchania trzeba było stworzyć przestrzeń, sieć wśród tych misjonarzy, abyśmy mogli się spotkać i wspólnie rozeznawać. Tak więc świadomość, że jesteśmy częścią czegoś, co można nazwać misją cyfrową, prowadzoną przez Kościół i wewnątrz niego, była konkretnym owocem podróży synodalnej. Obecnie jest prawie 2000 misjonarzy cyfrowych z całego świata, a ich liczba wciąż rośnie.

Jednocześnie w nas, głównie wśród świeckich i młodych ludzi, odkryto pragnienie lepszej łączności z naszymi biskupami i diecezjami oraz lepszego towarzyszenia, uznania i włączenia w apostolską misję Kościoła. Kluczowym momentem w tej rosnącej świadomości były Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie w sierpniu, gdzie po raz pierwszy zorganizowaliśmy osobiste spotkanie, składające się z Mszy Świętej i Festiwalu, z udziałem 577 misjonarzy z 68 krajów.

Msza święta i błogosławieństwo Cyfrowych Ewangelizatorów i Misjonarzy w Lizbonie odzwierciedlały trzeci rezultat tego synodalnego projektu słuchania. Jest nim rosnąca świadomość Kościoła, że – jak powiedział kardynał Tagle w Lizbonie – misja cyfrowa nie jest jedynie narzędziem ewangelizacji, ale jest “przestrzenią, terytorium… nowym światem dla Kościoła komunii i misji“.

Bracia i siostry, chcę podkreślić ten punkt: Środowisko cyfrowe jest kulturą, “miejscem”, w którym ludzie – my wszyscy – spędzamy znaczną część naszego życia. Nie jest to tylko narzędzie, ale, jak mówi papież Franciszek w Christus Vivit, “wywarło ono głęboki wpływ na koncepcje czasu i przestrzeni, na nasze rozumienie siebie, rozumienie innych i świata, a także na naszą zdolność do komunikowania się, uczenia się, bycia informowanym i wchodzenia w relacje z innymi” (CV 86). Jak każda kultura, ma swój własny język i sposoby działania. I jak w każdej kulturze, aby ziarno Ewangelii mogło tam wzrastać, musi zostać inkulturowane.

W tej kulturze znajdujemy braci i siostry tęskniących za Przepowiadaniem. Wielu z nich potrzebuje nadziei, potrzebują uleczyć swoje rany, potrzebują pomocy, potrzebują Boga. Wielu z nim nie wystarczy powiedzieć o harmonogramie Mszy św. lub zaprosić do odwiedzenia katedry, jeśli najpierw nie zaangażujemy się w dialog z nimi, zbliżając się, aby ich wysłuchać. Czasami czują się zdezorientowani lub zawstydzeni i potrzebują “towarzysza podróży”, który im pomoże. Aby być tym towarzyszem, musimy wyjść poza siebie, nasze sposoby myślenia, po to, by spotkać się z nimi, wysłuchać ich i towarzyszyć im.

Mówi się, że jesteśmy w momencie transformacji w Kościele, że odziedziczony model nie sprawdza się już w rozmowach w erze cyfrowej. Sugeruje się, że w tej przejściowej erze Kościół powinien być budowany na peryferiach, w Galilei niewierzących i zranionych, gdzie ci, którzy tęsknią za Bogiem, nie wiedzą, jak Go wzywać. Z naszego doświadczenia wynika, że kultura cyfrowa zawiera wiele z tej “nowej Galilei” i że Pan jest tam, przed nami, obejmując przywództwo, jak mówi papież Franciszek.

Jesteśmy również świadomi wielu rzeczy w tym środowisku, które nie pochodzą od Boga. Nie jesteśmy naiwni. W “Ku pełnej obecności”, majowej refleksji duszpasterskiej Dykasterii ds. Komunikacji na temat interakcji w sieciach społecznościowych, algorytmy, które warunkują i filtrują sieci dla korzyści ekonomicznych, zostały dokładnie przeanalizowane. Jak wszyscy misjonarze, musimy wiedzieć, gdzie znajdują się pułapki i oszustwa.

Ale tym, co prowadzi nas do tego terytorium, jest ten sam Duch, który poprzez ten Synod zaprasza nas do podjęcia misji w tej nowej Galilei. To pokorne słuchanie, towarzyszenie i dialog, oprócz dobrego zrozumienia skarbu naszej wiary, pozwalają nam zaangażować się w dialog z ludźmi, których trudno znaleźć w kościołach. Są to osoby w wieku od 18 do 40 lat (30% niewierzących). Są to ci, którzy wierzą “bez przynależności”, zdystansowani i wyobcowani, “Nones”, jak nazywa się ich w języku angielskim. Są to ci, którzy opuścili Kościół, zranieni tak wielką dyskryminacją, którzy znudzili się naszymi kazaniami, którzy nie rozumieli naszego języka lub być może nigdy nie postawili stopy w kościele. Ale nie ustają w poszukiwaniach. Dużą część czasu spędzają w Internecie, ponieważ są tam “częściowo ukryci”. Ich anonimowość pozwoliła im przezwyciężyć wstyd i dystans lub po prostu zadawać pytania. Nawiązanie z nimi dialogu wymaga czasu, cierpliwości i wiele miłości.

Na koniec chciałbym podkreślić istotną kwestię dotyczącą sekcji B2.2. Aby ewangelizować w przestrzeni cyfrowej, nie ma znaczenia, czy jesteś księdzem czy świeckim, mężczyzną czy kobietą, młodym czy dorosłym: spośród 250 ewangelizatorów w pierwszej fazie 63% to osoby świeckie, 27% księża, a 10% bracia i siostry zakonne. Liczy się umiejętność słuchania i angażowania się w dialog. Zaskakujące jest zaufanie pokładane w osobie, słowie i świadectwie cyfrowego misjonarza. W tym sensie nowa Galilea środowiska cyfrowego jest idealnym terenem dla synodalnego Kościoła misyjnego, w którym wszyscy ochrzczeni przyjmują współodpowiedzialność za ewangelizację.

Odkryliśmy również znaczenie tego, co zostało powiedziane w arkuszu roboczym B 2.1, punkt (d), że ograniczenia i niepowodzenia wspólnot chrześcijańskich nie są przeszkodą dla misji, ale raczej, cytuję, “ruch wychodzenia z siebie pod wpływem wiary, nadziei i miłości jest sposobem na stawienie czoła tej niewystarczalności”. W sieciach wszystko jest tymczasowe, płynne, niekompletne. I tam to, co oferujemy, nie jest fasadą wielkiej historycznej bazyliki, ale miłosierną twarzą, próbującą zrozumieć język, aby przekazać Życie. Z tego pierwszego spotkania wielu znajduje odwagę i pragnienie, by wejść do bazyliki.

Marzmy razem, aby pewnego dnia wszystkie diecezje miały swoje zespoły “cyfrowych misjonarzy” wysłanych przez swoich biskupów; i aby posługa cyfrowego słuchania w celu znalezienia cierpiącego brata stała się normalną częścią życia Kościoła. A jeśli to marzenie stanie się rzeczywistością, z pewnością w przyszłości powiedzą, że to Synod o synodalności sprawił, że stało się to możliwe.

Świadectwo 2 - Świadectwo misji cyfrowej - José Manuel DE URQUIDI GONZALEZ i Xiskya Lucia VALLADARES PAGUAGA, R.P. - Transmisja

Kanały YT na których mogą być dostępne transmisje w innych wersjach językowych

Najnowsze wiadomości synodalne

Międzynarodowa grupa teologów zakończyła dziś dziesięciodniowe obrady w Watykanie nad raportami synodalnymi, które spłynęły z całego Kościoła. Teraz rozpoczną się intensywne prace nad sformułowaniem ostatecznej wersji dokumentu roboczego na październikowe zgromadzenie ogólne. Będzie ono dotyczyć „nie tej czy tamtej kwestii, ale synodalności, tego jak być misyjnym Kościołem w drodze” –... Read more
Published on: 2024-06-14
Zaprezentowano watykański dokument o posłudze papieża w perspektywie ekumenicznej. Nosi on tytuł: „Biskup Rzymu. Prymat i synodalność w dialogach ekumenicznych i w odpowiedziach na encyklikę Ut unum sint”. Prawie 150-stronnicowy dokument został wydany przez Dykasterię ds. Popierania Jedności Chrześcijan i zaprezentowany w Biurze Prasowym Stolicy Apostolskiej. Czytaj wszystko  ... Read more
Published on: 2024-06-13
Franciszek przyjął dziś na audiencji uczestników dorocznego spotkania z moderatorami stowarzyszeń wiernych, ruchów kościelnych i nowych wspólnot promowanego przez Dykasterię ds. Świeckich, Rodziny i Życia. Z racji tematu synodalności, jaki obrali na obecne wydarzenie, Papież mówił im o trzech „cnotach synodalnych”: myśleniu po Bożemu, przełamywaniu każdego zamknięcia, dbaniu o pokorę.... Read more
Published on: 2024-06-13
Rozpoczęły się na prace nad dokumentem roboczym na drugą sesję synodu o synodalności. W Rzymie do 13 czerwca trwa posiedzenie 20 teologów z całego świata, którzy analizują raporty, wnioski i świadectwa, które napłynęły z Kościołów lokalnych. Przewiduje się, że Instrumentum laboris zostanie ogłoszony na początku lipca. Czytaj wszystko  ... Read more
Published on: 2024-06-06
Dla kibiców jesteście wzorem, dlatego ważne jest, byście rozwijali w sobie wartości ludzkie i duchowe, żeby dawać innym dobry przykład – powiedział Papież, przyjmując w Watykanie chorwackich piłkarzy. Pogratulował im trzeciego miejsca na ostatnich mistrzostwach świata. Czytaj wszystko  ... Read more
Published on: 2024-06-05