Sesje synodalne w Rzymie (4-29.10):
przebieg prac, transmisje, zdjęcia / homilie, wystąpienia i medytacje / pozostałe materiały

<<< Homilie, wystąpienia , medytacje sesji synodalnych w Rzymie (4-29.10.2023r)

Świadectwo 2 - Świadectwo misji cyfrowej - José Manuel DE URQUIDI GONZALEZ i Xiskya Lucia VALLADARES PAGUAGA, R.P. - Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów - dzień 10 (13.10.2023r.)

Świadectwo 2 - Świadectwo misji cyfrowej - José Manuel DE URQUIDI GONZALEZ i Xiskya Lucia VALLADARES PAGUAGA, R.P. - Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów - dzień 10 (13.10.2023r.)

8 Kongregacja Generalna – 13 października 2023 r.

Świadectwo misji cyfrowej

José Manuel DE URQUIDI GONZALEZ
i Xiskya Lucia VALLADARES PAGUAGA, R.P.

Drodzy bracia i siostry zgromadzenia synodalnego:

Wielu spośród was mówiło już w swoich wystąpieniach o znaczeniu “ewangelizacji środowiska cyfrowego”. Sądzę, że podzielenie się doświadczeniem, które zdobyliśmy w ramach tak zwanego Synodu Cyfrowego, może przyczynić się do rozeznania B2. Formalnie projekt nazywa się “Kościół słucha ciebie”. Jest to inicjatywa realizowana przez sieć misjonarzy i ewangelizatorów cyfrowych, przy wsparciu Dykasterii ds. Komunikacji i Sekretariatu Generalnego Synodu. Jest to misyjny wyraz Synodu, ponieważ jest skierowany wyłącznie na peryferie, do tych, którzy nie uczestniczyli osobiście.

Z naszego doświadczenia możemy powiedzieć, że są trzy główne owoce:

Pierwszym było to, że od pażdziernika 2021 że misja cyfrowa stała się ważnym elementem globalnych konsultacji Synodu. W pierwszej fazie, w ciągu dwóch i pół miesiąca, 250 misjonarzy przeprowadziło procesy słuchania w 115 krajach i w siedmiu językach, docierając w ten sposób do ponad 150 000 osób, które chciały odpowiedzieć na kwestionariusz, z czego 30% stanowiły osoby niewierzące i oddalone od Kościoła. Piętnastu misjonarzy cyfrowych zostało zaproszonych na różne zgromadzenia kontynentalne, aby podzielić się swoim doświadczeniem zdobytym podczas tej misji. Dwóch z nich jest tutaj na zgromadzeniu.

Drugim owocem było stworzenie świadomości misji cyfrowej. Podczas gdy wielu misjonarzy ewangelizuje online od dłuższego czasu, robili to z osobistej inicjatywy, a bardzo niewielu otrzymywało jakiekolwiek wsparcie instytucjonalne. Są to ci, którzy od dawna czuli wezwanie do ewangelizacji w sieciach i przestrzeniach cyfrowych jako swoje chrześcijańskie powołanie. Na potrzeby tego projektu słuchania trzeba było stworzyć przestrzeń, sieć wśród tych misjonarzy, abyśmy mogli się spotkać i wspólnie rozeznawać. Tak więc świadomość, że jesteśmy częścią czegoś, co można nazwać misją cyfrową, prowadzoną przez Kościół i wewnątrz niego, była konkretnym owocem podróży synodalnej. Obecnie jest prawie 2000 misjonarzy cyfrowych z całego świata, a ich liczba wciąż rośnie.

Jednocześnie w nas, głównie wśród świeckich i młodych ludzi, odkryto pragnienie lepszej łączności z naszymi biskupami i diecezjami oraz lepszego towarzyszenia, uznania i włączenia w apostolską misję Kościoła. Kluczowym momentem w tej rosnącej świadomości były Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie w sierpniu, gdzie po raz pierwszy zorganizowaliśmy osobiste spotkanie, składające się z Mszy Świętej i Festiwalu, z udziałem 577 misjonarzy z 68 krajów.

Msza święta i błogosławieństwo Cyfrowych Ewangelizatorów i Misjonarzy w Lizbonie odzwierciedlały trzeci rezultat tego synodalnego projektu słuchania. Jest nim rosnąca świadomość Kościoła, że – jak powiedział kardynał Tagle w Lizbonie – misja cyfrowa nie jest jedynie narzędziem ewangelizacji, ale jest “przestrzenią, terytorium… nowym światem dla Kościoła komunii i misji“.

Bracia i siostry, chcę podkreślić ten punkt: Środowisko cyfrowe jest kulturą, “miejscem”, w którym ludzie – my wszyscy – spędzamy znaczną część naszego życia. Nie jest to tylko narzędzie, ale, jak mówi papież Franciszek w Christus Vivit, “wywarło ono głęboki wpływ na koncepcje czasu i przestrzeni, na nasze rozumienie siebie, rozumienie innych i świata, a także na naszą zdolność do komunikowania się, uczenia się, bycia informowanym i wchodzenia w relacje z innymi” (CV 86). Jak każda kultura, ma swój własny język i sposoby działania. I jak w każdej kulturze, aby ziarno Ewangelii mogło tam wzrastać, musi zostać inkulturowane.

W tej kulturze znajdujemy braci i siostry tęskniących za Przepowiadaniem. Wielu z nich potrzebuje nadziei, potrzebują uleczyć swoje rany, potrzebują pomocy, potrzebują Boga. Wielu z nim nie wystarczy powiedzieć o harmonogramie Mszy św. lub zaprosić do odwiedzenia katedry, jeśli najpierw nie zaangażujemy się w dialog z nimi, zbliżając się, aby ich wysłuchać. Czasami czują się zdezorientowani lub zawstydzeni i potrzebują “towarzysza podróży”, który im pomoże. Aby być tym towarzyszem, musimy wyjść poza siebie, nasze sposoby myślenia, po to, by spotkać się z nimi, wysłuchać ich i towarzyszyć im.

Mówi się, że jesteśmy w momencie transformacji w Kościele, że odziedziczony model nie sprawdza się już w rozmowach w erze cyfrowej. Sugeruje się, że w tej przejściowej erze Kościół powinien być budowany na peryferiach, w Galilei niewierzących i zranionych, gdzie ci, którzy tęsknią za Bogiem, nie wiedzą, jak Go wzywać. Z naszego doświadczenia wynika, że kultura cyfrowa zawiera wiele z tej “nowej Galilei” i że Pan jest tam, przed nami, obejmując przywództwo, jak mówi papież Franciszek.

Jesteśmy również świadomi wielu rzeczy w tym środowisku, które nie pochodzą od Boga. Nie jesteśmy naiwni. W “Ku pełnej obecności”, majowej refleksji duszpasterskiej Dykasterii ds. Komunikacji na temat interakcji w sieciach społecznościowych, algorytmy, które warunkują i filtrują sieci dla korzyści ekonomicznych, zostały dokładnie przeanalizowane. Jak wszyscy misjonarze, musimy wiedzieć, gdzie znajdują się pułapki i oszustwa.

Ale tym, co prowadzi nas do tego terytorium, jest ten sam Duch, który poprzez ten Synod zaprasza nas do podjęcia misji w tej nowej Galilei. To pokorne słuchanie, towarzyszenie i dialog, oprócz dobrego zrozumienia skarbu naszej wiary, pozwalają nam zaangażować się w dialog z ludźmi, których trudno znaleźć w kościołach. Są to osoby w wieku od 18 do 40 lat (30% niewierzących). Są to ci, którzy wierzą “bez przynależności”, zdystansowani i wyobcowani, “Nones”, jak nazywa się ich w języku angielskim. Są to ci, którzy opuścili Kościół, zranieni tak wielką dyskryminacją, którzy znudzili się naszymi kazaniami, którzy nie rozumieli naszego języka lub być może nigdy nie postawili stopy w kościele. Ale nie ustają w poszukiwaniach. Dużą część czasu spędzają w Internecie, ponieważ są tam “częściowo ukryci”. Ich anonimowość pozwoliła im przezwyciężyć wstyd i dystans lub po prostu zadawać pytania. Nawiązanie z nimi dialogu wymaga czasu, cierpliwości i wiele miłości.

Na koniec chciałbym podkreślić istotną kwestię dotyczącą sekcji B2.2. Aby ewangelizować w przestrzeni cyfrowej, nie ma znaczenia, czy jesteś księdzem czy świeckim, mężczyzną czy kobietą, młodym czy dorosłym: spośród 250 ewangelizatorów w pierwszej fazie 63% to osoby świeckie, 27% księża, a 10% bracia i siostry zakonne. Liczy się umiejętność słuchania i angażowania się w dialog. Zaskakujące jest zaufanie pokładane w osobie, słowie i świadectwie cyfrowego misjonarza. W tym sensie nowa Galilea środowiska cyfrowego jest idealnym terenem dla synodalnego Kościoła misyjnego, w którym wszyscy ochrzczeni przyjmują współodpowiedzialność za ewangelizację.

Odkryliśmy również znaczenie tego, co zostało powiedziane w arkuszu roboczym B 2.1, punkt (d), że ograniczenia i niepowodzenia wspólnot chrześcijańskich nie są przeszkodą dla misji, ale raczej, cytuję, “ruch wychodzenia z siebie pod wpływem wiary, nadziei i miłości jest sposobem na stawienie czoła tej niewystarczalności”. W sieciach wszystko jest tymczasowe, płynne, niekompletne. I tam to, co oferujemy, nie jest fasadą wielkiej historycznej bazyliki, ale miłosierną twarzą, próbującą zrozumieć język, aby przekazać Życie. Z tego pierwszego spotkania wielu znajduje odwagę i pragnienie, by wejść do bazyliki.

Marzmy razem, aby pewnego dnia wszystkie diecezje miały swoje zespoły “cyfrowych misjonarzy” wysłanych przez swoich biskupów; i aby posługa cyfrowego słuchania w celu znalezienia cierpiącego brata stała się normalną częścią życia Kościoła. A jeśli to marzenie stanie się rzeczywistością, z pewnością w przyszłości powiedzą, że to Synod o synodalności sprawił, że stało się to możliwe.

Świadectwo 2 - Świadectwo misji cyfrowej - José Manuel DE URQUIDI GONZALEZ i Xiskya Lucia VALLADARES PAGUAGA, R.P. - Transmisja

Kanały YT na których mogą być dostępne transmisje w innych wersjach językowych

Najnowsze wiadomości synodalne

W miniony weekend zakończyła się seria synodalnych spotkań jubileuszowych zorganizowanych w Watykanie przez Fundację Fratelli Tutti. Cykl wydarzeń był jednym z etapów przygotowań do Jubileuszu 2025. Włączyła się w niego również bazylika św. Piotra, która będzie centralnym miejscem wielu wydarzeń Roku Świętego. Czytaj wszystko  ... Read more
Published on: 2023-12-04
„Stoimy w obliczu poważnych wyzwań, którym musimy stawić czoła wspólnie, w duchu europejskim i chrześcijańskim, który zbyt długo zdawał się padać ofiarą interesów narodowych” – wskazał abp Gintaras Grušas w przemówieniu otwierającym tegoroczne zgromadzenie plenarne Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE). Przewodniczący tego ciała otworzył tak wczoraj spotkanie, które odbywa się... Read more
Published on: 2023-11-28
Do końca roku w kilku miastach Francji odbywać się będzie Festiwal Piękna. Wydarzenie ma na celu „reewangelizację świata, który nie zawsze jest piękny”. Pomysłodawczynią tej inicjatywy jest Anne Facérias, która w 2012 roku stworzyła Diakonię Piękna, jako owoc odbywającego się wówczas w Rzymie synodu na temat nowej ewangelizacji. Kobieta podkreśla,... Read more
Published on: 2023-11-28
Niemieccy katolicy zrobili kolejny krok w kierunku ukonstytuowania tzw. Rady Synodalnej, mimo że Stolica Apostolska wielokrotnie przestrzegała, że nie są upoważnieni do ustanowienia takiej instytucji. Statuty Komisji Synodalnej, która ma następnie przygotować Radę Synodalną przegłosowali członkowie Centralnego Komitetu Katolików Niemieckich. Aby mogły wejść w życie potrzebna jest jeszcze akceptacja episkopatu... Read more
Published on: 2023-11-27
Zastanowiło mnie, że Papież, pisząc do nas osobno, wskazał na adorację, jakby chciał przez to skierować naszą uwagę na Tego, który kieruje Kościołem i musi zostać postawiony w centrum – mówi prof. Katharina Westerhorstmann, jedna z czterech kobiet, jakie zrezygnowały z udziału w niemieckiej drodze synodalnej, widząc w niej zagrożenie... Read more
Published on: 2023-11-27