I sesja synodalna w Rzymie (4-29.10.2023r):
przebieg prac, transmisje, zdjęcia / dokumenty, homilie, medytacje itp / pozostałe materiały

II sesja synodalna w Rzymie (2-27.10.2024r):
informacje

Szukaj
Close this search box.

<< Co dalej po Synodzie o synodalności - Diecezje

Rola i zadania rad parafialnych w naszych wspólnotach – Spotkanie Parafialnych Zespołów Synodalnych

Odbyło się trzecie spotkanie Parafialnych Zespołów Synodalnych. Dyskutowano o roli, zadaniach i zasadach funkcjonowania Rad Parafialnych.

Bp Jacek Grzybowski rozpoczął spotkanie modlitwą w intencji Synodu o synodalności. Biskup pomocniczy diecezji przestrzegał przed pochopną oceną prac synodalnych, cytując fragment listu sekretarza Generalnego Synodu kard. Mario Grecha do biskupów, który napisał, że „są bowiem tacy, którzy zakładają, że już wiedzą, jakie będą wnioski Zgromadzenia Synodalnego. Inni chcieliby narzucić Synodowi porządek obrad, z zamiarem kierowania dyskusją i wpływania na jej wyniki”. Spotkanie służyło przedstawieniu pomysłów, które pomogą uaktualnić Statut Parafialnych Rad Duszpasterskich Diecezji Warszawsko-Praskiej. 

Liderzy Zespołów Synodalnych wyślą zebrane wnioski do członka Diecezjalnego Zespołu Synodalnego Ewy Grąbczewskiej. Następnie statut z naniesionymi poprawkami zostanie przekazany do konsultacji księżom

– wyjaśnił bp Grzybowski.

Uczestnicy spotkania zostali podzieleni na małe grupki, w których dyskutowali o kondycji rad parafialnych w diecezji warszawsko-praskiej. Po debacie liderzy grup zaprezentowali wnioski końcowe. Mówiono o wprowadzeniu obowiązku stworzenia w każdej parafii Rady Parafialnej. Kadencja Rady w przypadku zmiany proboszcza miałaby nie wygasać jak obecnie a funkcjonować przez okres przejściowy. Zaproponowano wpisanie w Statucie Parafialnych Rad Duszpasterskich praw i obowiązków członka Rady Parafialnej. Postulowano większą decyzyjność Rady w sprawach administracyjnych, aby księża mieli więcej czasu na kwestie duchowe. Wyakcentowano potrzebę obligatoryjnego powoływania młodych ludzi do Rad Parafialnych.

Na spotkanie zostali zaproszeni także proboszcz parafii Najczystszego Serca Maryi w Warszawie ks. Krzysztof Ukleja wraz z radnymi parafii Ewą Olszewską i Adamem Polkowskim, którzy zaprezentowali wzorcowy model działania Rady Parafialnej. – Strukturę Rady w mojej parafii tworzą przedstawiciele wspólnot, wikariuszy, sióstr zakonnych oraz wiernych niezrzeszonych – opisywał ks. Ukleja.

Z kolei radna Ewa Olszewska, przyznała, że w pracach Rady Parafialnej niezbędny jest dialog a czasami konstruktywna krytyka. – Świeccy posiadają umiejętności z różnych dziedzin wiedzy, które są cenne dla parafii – tłumaczyła Olszewska. Adam Polkowski dodał, że parafianie często nie muszą czekać, aż zbierze się Rada Parafialna, ponieważ proboszcz stwarza możliwości, żeby wierni wcielali pomysły z pomocą wikariuszy.

Na zakończenie ks. Rafał Jabłkowski zreferował przebieg warsztatów synodalnych w Rzymie: „Posługa sprawiedliwości w aktywności synodalnej Kościoła” oraz obrady Synodu o Synodalności w Pradze.

[Źrródło: https://diecezja.waw.pl/rola-i-zadania-rad-parafialnych-w-naszych-wspolnotach-spotkanie-parafialnych-zespolow-synodalnych/]

 

—–Zaproszenie na spotkanie:

Drodzy Koordynatorzy Parafialnych Zespołów Synodalnych,

pragniemy zaprosić Was na 3 spotkanie synodalne w tym roku duszpasterskim. Tym razem chcemy podjąć ważny temat, który był obecny w ankietach – rola i zadania Rad parafialnych w naszych wspólnotach oraz zasady ich funkcjonowania. W perspektywie współodpowiedzialności za Kościół i wzajemnych relacji duchownych i świeckich to bardzo istotny temat.

W załączniku przesyłamy Wam obowiązujący Statut Rad Parafialnych w diecezji warszawsko-praskiej oraz podstawy prawe do ich powoływania i funkcjonowania, zaczerpnięte z Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz I Synodu diecezji warszawsko-praskiej z roku 2000. Prosimy, abyście zapoznali się z tymi dokumentami – ich treść będzie ważnym elementem naszego spotkania.

Przypominamy, że najbliższe spotkanie odbywać się będzie 4 marca 2023 roku w sali kurialnej przy ul. Floriańskiej 2 w Warszawie. Nasze spotkanie rozpoczniemy o godz. 10.00.


Plan spotkania:

10.00 – Powitanie, modlitwa synodalna – ks. prałat Andrzej Kuflikowski

10.10 – Jak funkcjonuje Rada parafialna w dużej warszawskiej parafii – ks. prał. Krzysztof Ukleja wraz z radnymi z parafii (możliwość zadawania pytań)

11.00 – Przerwa na kawę

11.20 – wprowadzenie do pracy w grupach i wspólna praca grupach

12.10 – Podsumowanie pracy w małych grupach

12.40 – Relacja z warsztatów synodalnych w Rzymie: “Il ministerium iustitiae nell’agire sinodale della Chiesa” i obradach Synodu o Synodalności w Pradze – ks. Rafał Jabłkowski

13.00 – Podsumowanie spotkania – bp Jacek Grzybowski

13.15 – Gorący poczęstunek

Nasze spotkanie ma charakter otwarty, dlatego zapraszamy całe Wasze zespoły synodalne oraz osoby chętne do podjęcia refleksji na temat Rad parafialnych oraz sposobów budowania Kościoła kolegialnego.

Z darem modlitwy
Diecezjalny Zespół Synodalny


Prosimy o zapoznanie się z przesłanymi materiałami, które stanowić będą ważny element pracy w grupach:

PYTANIA DO GRUPEK DZIELENIA 4.03.2023

  1. Czy w twojej parafii jest rada parafialna i w jaki sposób funkcjonuje?/Jeśli nie ma rady parafialnej to, jak myślisz, z jakiego powodu?
  2. Co uważasz za główne zadanie rady parafialnej i w jaki sposób może ona wpływać na lepsze funkcjonowanie parafii?
  3. Po wcześniejszym zapoznaniu się ze statutem parafialnych rad parafialnych naszej diecezji co byś zmienił/ bardziej zaakcentował/usunął?

statut-rady-parafialnej-1
Podstawa-prawna-rad-parafialnych

[Źródło: https://diecezja.waw.pl/spotkanie-parafialnych-zespolow-synodalnych-rola-i-zadania-rad-parafialnych-w-naszych-wspolnotach-oraz-zasady-ich-funkcjonowania/]