I sesja synodalna w Rzymie (4-29.10.2023r):
przebieg prac, transmisje, zdjęcia / dokumenty, homilie, medytacje itp / pozostałe materiały

II sesja synodalna w Rzymie (2-27.10.2024r):
informacje

Szukaj
Close this search box.

<< Co dalej - Parafie

SPA - Studium Parafialnej Aktywności [Diecezja Tarnowska]

SPA dla parafii diecezji tarnowskiej

W diecezji tarnowskiej powstaje Studium Parafialnej Aktywności. Jego misją będzie formowanie świeckich współpracowników duszpasterzy. To owoc trwającego V Synodu Diecezji Tarnowskiej.

– Ustępująca pandemia COVID-19 stawia nas przed pytaniem o to, jak odbudować i odnowić nasze wspólnoty parafialne –mówi ks. Artur Mularz, dyrektor Wydziału ds. Nowej Ewangelizacji Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.

Więcej>>>

Nasze parafie potrzebują odnowy, która będzie polegała nie tyle na zwiększeniu wysiłku duszpasterskiego, co na zmianie mentalności, a co za tym idzie – strategii działania. Stąd zrodził się pomysł powołania w naszej diecezji Studium Parafialnej Aktywności (SPA).

Jego misją będzie formowanie świeckich współpracowników duszpasterzy, którzy pomogą przekształcić parafię we wspólnotę nieustannie ewangelizowaną i ewangelizującą, czyli wspólnotę uczniów – misjonarzy Chrystusa. Pragniemy, aby SPA było przestrzenią tworzenia żywych relacji z Bogiem i drugim człowiekiem, pogłębionej formacji oraz przekazywania zapału i narzędzi do ewangelizacyjnej posługi w parafii.

Nie bez znaczenia jest tu również łaciński zwrot Salus Per Aquam (zbawienie/ratunek przez wodę), który można skrócić właśnie do SPA. W Studium Parafialnej Aktywności chodzi bowiem o zanurzenie się na nowo w wodach naszego chrztu i odkrycie, że każdy ochrzczony, dzięki darowi Ducha Świętego i otrzymanym charyzmatom może i powinien być aktywnym członkiem swojej parafii.

  • Formacja i posługa doradców życia rodzinnego w diecezji tarnowskiej (Diecezjalne Studium Rodziny)
  • Formacja i posługa nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. w diecezji tarnowskiej
  • Młodzieżowa Szkoła Animatora KSM DT
  • Szkoły katechistów w innych diecezjach
  • Ogólnopolska Szkoła Ewangelizatorów
  • Szkoły Nowej Ewangelizacji
  • Program pracy z młodzieżą – „Młodzi na Progu”


Profil kandydata:

Kandydaci do SPA muszą mieć ukończone 18 lat i wyrażać chęć zaangażowania się w duszpasterską działalność parafii. Ich zgłoszenia dokonuje ksiądz proboszcz, który tym samym decyduje się na zaangażowanie  tej osoby w duszpasterstwo parafialne.

Organizatorzy:

Wydział Duszpasterstwa Ogólnego KURII Diecezjalnej w Tarnowie

Wydział ds. Nowej Ewangelizacji Kurii Diecezjalnej w Tarnowie

Partnerzy:

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Tarnowie

Szkoła Nowej Ewangelizacji im. Św. Józefa w Tarnowie

Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie UPJPII w Krakowie

Pierwsza edycja:

Pierwsza edycja Studium Parafialnej Aktywności trwała trzy semestry. Rozpoczęła się we wrześniu 2021 roku, a zakończyła w styczniu 2023 roku.

Zjazdy (poza weekendami rekolekcyjnymi) odbywały się  w godzinach 09-16 w budynku Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie.

 

W pierwszym semestrze chcemy uświadomić uczestnikom SPA ich szczególną rolę we wspólnocie parafialnej. Chcemy, by poczuli się za nią odpowiedzialni i podjęli konkretne działania wspierające duszpasterzy. Dlatego przedstawimy im ogólną wizję duszpasterstwa, pokażemy przestrzenie współpracy, wytłumaczymy czym jest kerygmat, a przede wszystkim wprowadzimy w zasady funkcjonowania małych grup parafialnych, aby sami mogli prowadzić takie spotkania w oparciu o przygotowane konspekty. Swoją indywidualną formację duchową uczestnicy będą podejmowali w oparciu o zeszyty duchowe pogłębiające treść kerygmatu oraz ukazujące ich miejsce we wspólnocie Kościoła.

W drugim semestrze chcemy, aby uczestnicy SPA zdobyli podstawową wiedzę z zakresu apologii wiary, Pisma Świętego i sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Nie chcemy jednak przeładować uczestników wiedzą, aby ich nie zniechęcać. Będzie to jedynie punkt wyjścia do dalszego studium teologii w ramach formacji stałej. W tym semestrze planujemy także raz w miesiącu dodatkowe wykłady w formie online (w tygodniu po sobocie, w którą odbył się zjazd).

 W trzecim semestrze uczestnicy SPA stali się ewangelizatorami, którzy będą w stanie poprowadzić indywidualną rozmowę na temat wiary, czyli tzw. ewangelizację od osoby do osoby. W tym celu chcemy także nauczyć ich jak głosić osobiste świadectwo oraz głosić konferencję religijną. Dlatego zajęcia będą miały charakter bardziej warsztatowy.

W chwili obecnej [maj 2023] trwa druga edycja Studium Parafialnej aktywności. 

Więcej informacji>>>