I sesja synodalna w Rzymie (4-29.10.2023r):
przebieg prac, transmisje, zdjęcia / dokumenty, homilie, medytacje itp / pozostałe materiały

II sesja synodalna w Rzymie (2-27.10.2024r):
informacje

Szukaj
Close this search box.

<<< Homilie, wystąpienia , medytacje sesji synodalnych w Rzymie (4-29.10.2023r)

Powitanie przez Przewodniczącego Delegatów - Ibrahim I. Sedrak (Patriarcha Aleksandrii katolickich Koptów I przewodniczący Zgromadzenia Patriarchów i Biskupów Egiptu) - Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów - dzień 1 (4.10.2023r.)

Powitanie przez Przewodniczącego Delegatów - Ibrahim I. Sedrak (Patriarcha Aleksandrii katolickich Koptów I przewodniczący Zgromadzenia Patriarchów i Biskupów Egiptu) - Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów - dzień 1 (4.10.2023r.)

Pozdrowienia od przewodniczącego delegatów

Ojcze Święty,
Eminencje, Ekscelencje,
Drodzy Siostry i Bracia,

Pan Jezus Chrystus nadal okazuje swoją miłość do Kościoła, inspirując w tym historycznym czasie Synodu dla Kościoła synodalnego: komunia, uczestnictwo, misja. W imieniu całego ludu Bożego i nas, zgromadzonych dziś na tym synodalnym zgromadzeniu, przekazuję wam moje najserdeczniejsze braterskie pozdrowienia. Dziękujemy wam, ponieważ celebrując ten synod, dajecie nam radość spotkania i kroczenia razem.

Przybyliśmy po długiej, dwuletniej podróży na XVI Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów. Musimy wyznać, Wasza Świątobliwość, że na początku nie było łatwo. Wielu z nas czuło się nieco zdezorientowanych, nie tylko z powodu nowego sposobu, w jaki doświadczyliśmy synodu, ale także dlatego, że synodalność dotyka życia Kościoła, a mówienie o życiu nie jest łatwe.

Podczas poprzednich synodów podążaliśmy znanymi ścieżkami, mieliśmy już przygotowane ogólne wytyczne. Tym razem jednak zgromadzenie synodalne zostało przygotowane przez konsultacje z ludem Bożym, z każdym ochrzczonym, z każdym według jego własnego charyzmatu, w sposób jeszcze bardziej żywy, rzeczywisty i konkretny.

Co więcej, sednem było: wspólne chodzenie, słuchanie i rozeznawanie tego, co mówi nam Duch Święty, bez żadnego planu podróży ani z góry określonej ścieżki. Wspólne odkrywanie, dzień po dniu, drogi naprzód.

Dlatego, choć z jednej strony nie było to łatwe, przygotowanie synodu było fantastycznym doświadczeniem dzięki Duchowi Świętemu, który sprawił, że doświadczyliśmy i żyliśmy synodalnością jeszcze zanim o niej rozmawialiśmy.

Zaczęliśmy na nowo odkrywać znaczenie chodzenia razem, słuchania siebie nawzajem, wspólnej modlitwy, aby rozeznać działanie Ducha Świętego w Kościele i na świecie.

Słuchanie dało nam wtedy łaskę szczerego uznania potrzeby trwałego nawrócenia, przypominając nam, że to nie nasze struktury czy my sami jesteśmy punktem odniesienia, zbawczego działania i dzieła Boga, ale jest nim Chrystus, który poprzez swojego Ducha Świętego uwalnia nas z naszych więzów, lęków, izolacji i daje nam łaskę doświadczenia pełni życia i miłości.

Świat oczekuje od nas świadectwa Chrystusa zmartwychwstałego, świadectwa życia i nadziei. Niech zatem centralne miejsce Chrystusa będzie nicią przewodnią tego Synodu. Niech On będzie Alfą i Omegą naszych dyskusji, niech On będzie światłem oświetlającym nasze obrady, niech On będzie ostatecznym celem wszystkich naszych wysiłków. Tylko w ten sposób Synod osiągnie swoje własne cele.

Dlatego prosimy Pana, który zna nasze serca i potrzeby swojego Kościoła, aby objawił nam swoją świętą wolę, aby dał nam odwagę do wspólnego kroczenia i abyśmy byli gotowi pozwolić Duchowi oczyścić nasze pomysły i ambicje.

Uczmy się od Maryi “Matki Boga i Kościoła”, że jedyną drogą do osiągnięcia naszych celów jest ta wskazana przez Nią, a mianowicie słuchanie Chrystusa i “czynienie wszystkiego, cokolwiek nam powie” (por. J 2, 5). Niech Maryja prowadzi nasze kroki i będzie pośród nas, tak jak była z pierwszymi uczniami.

Dziękuję,

+ Ibrahim I. Sedrak

Patriarcha Aleksandrii katolickich Koptów i przewodniczący Zgromadzenia Patriarchów i Biskupów Egiptu

Najnowsze wiadomości synodalne

Międzynarodowa grupa teologów zakończyła dziś dziesięciodniowe obrady w Watykanie nad raportami synodalnymi, które spłynęły z całego Kościoła. Teraz rozpoczną się intensywne prace nad sformułowaniem ostatecznej wersji dokumentu roboczego na październikowe zgromadzenie ogólne. Będzie ono dotyczyć „nie tej czy tamtej kwestii, ale synodalności, tego jak być misyjnym Kościołem w drodze” –... Read more
Published on: 2024-06-14
Zaprezentowano watykański dokument o posłudze papieża w perspektywie ekumenicznej. Nosi on tytuł: „Biskup Rzymu. Prymat i synodalność w dialogach ekumenicznych i w odpowiedziach na encyklikę Ut unum sint”. Prawie 150-stronnicowy dokument został wydany przez Dykasterię ds. Popierania Jedności Chrześcijan i zaprezentowany w Biurze Prasowym Stolicy Apostolskiej. Czytaj wszystko  ... Read more
Published on: 2024-06-13
Franciszek przyjął dziś na audiencji uczestników dorocznego spotkania z moderatorami stowarzyszeń wiernych, ruchów kościelnych i nowych wspólnot promowanego przez Dykasterię ds. Świeckich, Rodziny i Życia. Z racji tematu synodalności, jaki obrali na obecne wydarzenie, Papież mówił im o trzech „cnotach synodalnych”: myśleniu po Bożemu, przełamywaniu każdego zamknięcia, dbaniu o pokorę.... Read more
Published on: 2024-06-13
Rozpoczęły się na prace nad dokumentem roboczym na drugą sesję synodu o synodalności. W Rzymie do 13 czerwca trwa posiedzenie 20 teologów z całego świata, którzy analizują raporty, wnioski i świadectwa, które napłynęły z Kościołów lokalnych. Przewiduje się, że Instrumentum laboris zostanie ogłoszony na początku lipca. Czytaj wszystko  ... Read more
Published on: 2024-06-06
Dla kibiców jesteście wzorem, dlatego ważne jest, byście rozwijali w sobie wartości ludzkie i duchowe, żeby dawać innym dobry przykład – powiedział Papież, przyjmując w Watykanie chorwackich piłkarzy. Pogratulował im trzeciego miejsca na ostatnich mistrzostwach świata. Czytaj wszystko  ... Read more
Published on: 2024-06-05