Sesje synodalne w Rzymie (4-29.10):
przebieg prac, transmisje, zdjęcia / homilie, wystąpienia i medytacje / pozostałe materiały

<<< Homilie, wystąpienia , medytacje sesji synodalnych w Rzymie (4-29.10.2023r)

Powitanie przez Przewodniczącego Delegatów - Ibrahim I. Sedrak (Patriarcha Aleksandrii katolickich Koptów I przewodniczący Zgromadzenia Patriarchów i Biskupów Egiptu) - Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów - dzień 1 (4.10.2023r.)

Powitanie przez Przewodniczącego Delegatów - Ibrahim I. Sedrak (Patriarcha Aleksandrii katolickich Koptów I przewodniczący Zgromadzenia Patriarchów i Biskupów Egiptu) - Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów - dzień 1 (4.10.2023r.)

Pozdrowienia od przewodniczącego delegatów

Ojcze Święty,
Eminencje, Ekscelencje,
Drodzy Siostry i Bracia,

Pan Jezus Chrystus nadal okazuje swoją miłość do Kościoła, inspirując w tym historycznym czasie Synodu dla Kościoła synodalnego: komunia, uczestnictwo, misja. W imieniu całego ludu Bożego i nas, zgromadzonych dziś na tym synodalnym zgromadzeniu, przekazuję wam moje najserdeczniejsze braterskie pozdrowienia. Dziękujemy wam, ponieważ celebrując ten synod, dajecie nam radość spotkania i kroczenia razem.

Przybyliśmy po długiej, dwuletniej podróży na XVI Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów. Musimy wyznać, Wasza Świątobliwość, że na początku nie było łatwo. Wielu z nas czuło się nieco zdezorientowanych, nie tylko z powodu nowego sposobu, w jaki doświadczyliśmy synodu, ale także dlatego, że synodalność dotyka życia Kościoła, a mówienie o życiu nie jest łatwe.

Podczas poprzednich synodów podążaliśmy znanymi ścieżkami, mieliśmy już przygotowane ogólne wytyczne. Tym razem jednak zgromadzenie synodalne zostało przygotowane przez konsultacje z ludem Bożym, z każdym ochrzczonym, z każdym według jego własnego charyzmatu, w sposób jeszcze bardziej żywy, rzeczywisty i konkretny.

Co więcej, sednem było: wspólne chodzenie, słuchanie i rozeznawanie tego, co mówi nam Duch Święty, bez żadnego planu podróży ani z góry określonej ścieżki. Wspólne odkrywanie, dzień po dniu, drogi naprzód.

Dlatego, choć z jednej strony nie było to łatwe, przygotowanie synodu było fantastycznym doświadczeniem dzięki Duchowi Świętemu, który sprawił, że doświadczyliśmy i żyliśmy synodalnością jeszcze zanim o niej rozmawialiśmy.

Zaczęliśmy na nowo odkrywać znaczenie chodzenia razem, słuchania siebie nawzajem, wspólnej modlitwy, aby rozeznać działanie Ducha Świętego w Kościele i na świecie.

Słuchanie dało nam wtedy łaskę szczerego uznania potrzeby trwałego nawrócenia, przypominając nam, że to nie nasze struktury czy my sami jesteśmy punktem odniesienia, zbawczego działania i dzieła Boga, ale jest nim Chrystus, który poprzez swojego Ducha Świętego uwalnia nas z naszych więzów, lęków, izolacji i daje nam łaskę doświadczenia pełni życia i miłości.

Świat oczekuje od nas świadectwa Chrystusa zmartwychwstałego, świadectwa życia i nadziei. Niech zatem centralne miejsce Chrystusa będzie nicią przewodnią tego Synodu. Niech On będzie Alfą i Omegą naszych dyskusji, niech On będzie światłem oświetlającym nasze obrady, niech On będzie ostatecznym celem wszystkich naszych wysiłków. Tylko w ten sposób Synod osiągnie swoje własne cele.

Dlatego prosimy Pana, który zna nasze serca i potrzeby swojego Kościoła, aby objawił nam swoją świętą wolę, aby dał nam odwagę do wspólnego kroczenia i abyśmy byli gotowi pozwolić Duchowi oczyścić nasze pomysły i ambicje.

Uczmy się od Maryi “Matki Boga i Kościoła”, że jedyną drogą do osiągnięcia naszych celów jest ta wskazana przez Nią, a mianowicie słuchanie Chrystusa i “czynienie wszystkiego, cokolwiek nam powie” (por. J 2, 5). Niech Maryja prowadzi nasze kroki i będzie pośród nas, tak jak była z pierwszymi uczniami.

Dziękuję,

+ Ibrahim I. Sedrak

Patriarcha Aleksandrii katolickich Koptów i przewodniczący Zgromadzenia Patriarchów i Biskupów Egiptu

Najnowsze wiadomości synodalne

W miniony weekend zakończyła się seria synodalnych spotkań jubileuszowych zorganizowanych w Watykanie przez Fundację Fratelli Tutti. Cykl wydarzeń był jednym z etapów przygotowań do Jubileuszu 2025. Włączyła się w niego również bazylika św. Piotra, która będzie centralnym miejscem wielu wydarzeń Roku Świętego. Czytaj wszystko  ... Read more
Published on: 2023-12-04
„Stoimy w obliczu poważnych wyzwań, którym musimy stawić czoła wspólnie, w duchu europejskim i chrześcijańskim, który zbyt długo zdawał się padać ofiarą interesów narodowych” – wskazał abp Gintaras Grušas w przemówieniu otwierającym tegoroczne zgromadzenie plenarne Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE). Przewodniczący tego ciała otworzył tak wczoraj spotkanie, które odbywa się... Read more
Published on: 2023-11-28
Do końca roku w kilku miastach Francji odbywać się będzie Festiwal Piękna. Wydarzenie ma na celu „reewangelizację świata, który nie zawsze jest piękny”. Pomysłodawczynią tej inicjatywy jest Anne Facérias, która w 2012 roku stworzyła Diakonię Piękna, jako owoc odbywającego się wówczas w Rzymie synodu na temat nowej ewangelizacji. Kobieta podkreśla,... Read more
Published on: 2023-11-28
Niemieccy katolicy zrobili kolejny krok w kierunku ukonstytuowania tzw. Rady Synodalnej, mimo że Stolica Apostolska wielokrotnie przestrzegała, że nie są upoważnieni do ustanowienia takiej instytucji. Statuty Komisji Synodalnej, która ma następnie przygotować Radę Synodalną przegłosowali członkowie Centralnego Komitetu Katolików Niemieckich. Aby mogły wejść w życie potrzebna jest jeszcze akceptacja episkopatu... Read more
Published on: 2023-11-27
Zastanowiło mnie, że Papież, pisząc do nas osobno, wskazał na adorację, jakby chciał przez to skierować naszą uwagę na Tego, który kieruje Kościołem i musi zostać postawiony w centrum – mówi prof. Katharina Westerhorstmann, jedna z czterech kobiet, jakie zrezygnowały z udziału w niemieckiej drodze synodalnej, widząc w niej zagrożenie... Read more
Published on: 2023-11-27