I sesja synodalna w Rzymie (4-29.10.2023r):
przebieg prac, transmisje, zdjęcia / dokumenty, homilie, medytacje itp / pozostałe materiały

II sesja synodalna w Rzymie (2-27.10.2024r):
informacje

Szukaj
Close this search box.

<< Co dalej po Synodzie o synodalności - Diecezje

Posynodalne spotkanie koordynatorów parafialnych

„Chcemy się podzielić tym, co jest, nie chcemy zmarnować tego, co się udało osiągnąć i popatrzeć w przyszłość. Chodzi o to, by to, co zostało osiągnięte, przynajmniej w naszym Kościele lokalnym, parafialnym i diecezjalnym mogło przynosić dobre owoce” – podkreślił koordynator synodalny ks. dr hab. Robert Samsel podczas spotkania koordynatorów parafialnych drogi synodalnej w diecezji bielsko-żywieckiej. Odbyło się ono 6 listopada 2022 r. w sanktuarium św. Józefa Bilczewskiego w Wilamowicach. Wzięli w nim udział bp Roman Pindel i około stu koordynatorów.

Biskup w swym słowie skierowanym do uczestników posynodalnego wydarzenia, nawiązując do czytania ze Starego Testamentu o męczeństwie siedmiu braci machabejskich, zachęcił do refleksji nad istotą wiary. „Człowiek wiary naprawdę Bogu wierzy. Wiara jest mocą, jest czymś, co przemienia człowieka, który uwierzył Bogu” – wskazał i zwrócił uwagę, że tekst z Drugiej Księgi Machabejskiej uświadamia, iż bycie w drodze, także tej synodalnej, wiąże się z różnicami między uczestnikami tego procesu. „Te różnice biorą się z tego, że jest jednak różne rozumienie wiary. Różne jest do niej nasze podejście i rozumienie jej zasad” – sprecyzował. „Oceniamy inaczej, mamy nieraz inną propozycję sformułowania czegoś, dlatego że nieco różnimy się w tej naszej osobistej wierze, jaką nosimy w sobie” – dodał.

„Pytanie: za które prawdy wiary jesteśmy gotowi oddać życie? To prawdziwy sprawdzian tego, jak bardzo i w co wierzmy, co przyjmujemy bez żadnych zastrzeżeń” – stwierdził duchowny i powtórzył, jak ważna jest wiara i jej konsekwencje. „Mimo że wyznajemy jedną wiarę, różnimy się. Bo każdy z nas ma jakby wypisane w sercu trochę inne wyznanie wiary” – powiedział hierarcha.

Swoistymi świadectwami o doświadczeniu drogi synodalnej w parafii podzieliło się dwoje parafialnych koordynatorów – Małgorzata Kunicka z parafii w Hałcnowie i Tomasz Pal z parafii na bielskim osiedlu Karpackim.

Koordynatorka przyznała, że miała wątpliwości co do drogi synodalnej, zastanawiała się czy ma ona sens i szansę powodzenia w Kościele powszechnym. „Było to dla mnie takim dużym zaskoczeniem, wielką radością, że mogłam doświadczyć i zobaczyć dużą różnorodność Kościoła, takiego naszego parafialnego. Tak się złożyło, że rzeczywiście na te spotkanie przychodziły bardzo różne osoby” – wspominała, zaznaczając, że podczas dialogów i rozmów obecni byli kapłani i siostry zakonne.

„Mieliśmy okazję lepiej siebie poznać, ale też jakoś tak rzeczywiście bardzo konstruktywnie ten dialog przeprowadzać. Także udało nam się pewne inicjatywy w parafii jakoś zaplanować i później z czasem też wdrożyć” – wyjaśniła, wyliczając pojawiające się coraz wyraźniej najczęściej poruszane tematy.

„Troska o to, żeby się formować, żeby mimo wszystko wypływać na głębię, żeby szukać i pogłębiać relację z Panem Bogiem. Pojawiały się propozycje dotyczące choćby formacji katechezy osób dorosłych czy rodziców dzieci pierwszokomunijnych, wspólne zastanowienie się, jak wyjść do osób oddalonych czy tych, którzy z jakichś względów odeszli od Kościoła. To było właśnie wyrazem tej troski, ale też tej świadomości, czym jako Kościół jesteśmy, jakie mamy bogactwo” – zaakcentowała i zauważyła, że ciężar rozmów „szedł w kierunku głębi”. „Sama sobie zrobiłam rachunek sumienia” – zwierzyła się.

„Jaka jest moja wiara, jakie jest moje świadectwo? Może sam fakt, że tutaj jestem dziś i dzielę się tym to jest jeden z owoców drogi synodalnej. Mimo że Kościół leży mi na sercu, że jakoś się angażuję w sprawy Kościoła, to uświadomiłam sobie, że mogłabym zrobić coś więcej, że mogłabym rzeczywiście odważniej dzielić się moim świadectwem, mówić o tym, co ja myślę, jak przeżywam moją wiarę, że bardzo często może w moim życiu tego brakuje” – dodała i zaznaczyła, ze spotkania w parafii mają szansę trwać w przyszłości.

„Mocnym doświadczeniem była modlitwa. Każde nasze spotkanie było poprzedzone modlitwą, adoracją. Naszymi ludzkimi siłami możemy różne inicjatywy i działania podejmować, ale to będzie tylko zawsze nasze ludzkie i te owoce będą bardzo małe, natomiast jeżeli chcemy rzeczywiście zrobić coś konkretnego, to musimy to robić z Duchem Świętym, który nami kieruje i prowadzi” – stwierdziła.

Koordynator z osiedla Karpackiego, przybliżając szczegóły na temat przebiegu spotkań synodalnych, zauważył, że był to bardzo dobry czas i ciekawe doświadczenie. „Dla mnie jako chrześcijanina i też socjologa religii” – wytłumaczył, wskazując w jaki sposób podczas dyskusji wyodrębnione zostały trzy obszary w odniesieniu do każdego z poruszanych zagadnień – to, co w Kościele doceniamy, czego się obawiamy i co potrzebujemy zmienić lub rozwinąć.

Zwrócił uwagę, jak ważna jest kwestia wiedzy na temat Kościoła. Porównując synod do remontu kościoła parafialnego zauważył: „Dla mnie synod jest trochę takim momentem, kiedy my trochę remontujemy ten Kościół, tę wspólnotę. Siadamy i mówimy: tu się coś sypie, tu przecieka, tu trzeba docieplić. I trzeba pewne rzeczy czasami zrobić. Nie chodzi o to, żeby w kościele jak remontujemy dach to zmieniamy funkcję tego obiektu. Robimy po to, żebyśmy mogli się tu modlić” – stwierdził, cytując artykuł kodeksu prawa kanonicznego o tym, że „naukę chrześcijańską należy wykładać w sposób dostosowany do poziomu słuchaczy, z uwzględnieniem potrzeb czasu” (Kan. 769).

Przypomniał soborową Konstytucję o liturgii świętej „Sacrosanctum concilium”, gdzie w punkcie pierwszym także mówi się, że zmiany są dobre i potrzebne dla rozwoju Kościoła.

Spotkanie w wilamowickim kościele zakończyło nabożeństwo eucharystyczne. Zebranym w świątyni uczestnikom kapłani udzielili błogosławieństwa relikwiami św. Józefa Bilczewskiego.

Bardziej nieformalne rozmowy i dyskusje toczyły się dalej podczas spotkania przy stole. Nie zabrakło okazji do dzielenia się osobistymi doświadczeniami drogi synodalnej, do zadawania trudnych pytań i snucia planów na przyszłość.

W syntezie synodalnej przygotowanej przez diecezję bielsko-żywiecką pod koniec czerwca br. podkreślono, że najważniejszą nowością dla wszystkich uczestników synodalnych spotkań było „wspólne uczenie się jak mówić i dyskutować o Kościele, jak dotykać fundamentalnych kwestii wiary, ale także jak opisywać zwykłe ludzkie doświadczenie”. „Synodalność stanowi nadzieję dla Kościoła w wielu wymiarach. Jest ona pewną koniecznością w dzisiejszych czasach. Trzeba troszczyć się o jej trwanie przy jednoczesnym poszanowaniu wierności nauce i tradycji wiary” – brzmi jeden z wniosków zawartych w diecezjalnej syntezie.

Jak zauważyli autorzy diecezjalnej syntezy, przywołując temat Synodu – „Komunia – uczestnictwo – misja” – przeprowadzany na poziomie parafii, grup zawodowych, formacyjnych i stanowych synod „pozwolił w wielu przypadkach odnowić poczucie jedności, zbudować więzi między biorącymi udział w spotkaniach i, co najważniejsze, dzięki komunii z sobą wejść w komunię z Bogiem”.

Diecezja bielsko-żywiecka na wezwanie papieża Franciszka do Synodu o synodalności rozpoczęła go 17 października 2021 r. uroczystą Mszą św. w bielskiej katedrze pod przewodnictwem biskupa Romana Pindla. Wierni zostali poinformowani o dokumentach synodalnych oraz przebiegu zaplanowanego procesu. Biskup powołał zespół synodalny. W jego skład weszły osoby kontaktowe: diecezjalny koordynator synodalny ks. dr hab. Robert Samsel i jego zastępcy – dr Joanna Czyż-Cieciak i Robert Karp. Na przełomie listopada i grudnia odbyły się konsultacje z udziałem ponad 200 osób świeckich, odpowiedzialnych za zorganizowanie synodalnych grup w swoich wspólnotach parafialnych.

Każda parafia otrzymała specjalny pakiet zagadnień i tematów związanych z rozpoczętym synodem. Dyskusje przebiegały w oparciu o dziesięć zagadnień wskazanych w Vademecum Synodalnym. Jednocześnie proboszczowie i koordynatorzy zaplanowali sesje w grupach, zachęcając parafian do włączenia się w wędrówkę pod przewodnictwem Ducha Świętego. Szczególnie mocno zaakcentowano to, by uwzględnić wszystkie głosy, aby nikt nie został pominięty, a każdy usłyszany.

Około dwustu parafii diecezji bielsko-żywieckiej – miejskich i wiejskich – uczestniczyło w procesie synodalnym. Efektem tego doświadczenia były nadesłane wnioski, zebrane przez parafialnych koordynatorów. Przyszły także indywidualne odpowiedzi za pomocą poczty elektronicznej oraz listy od osób fizycznych.

16 października br. papież Franciszek zapowiedział, że planowany początkowo na październik przyszłego roku Synod Biskupów o synodalności będzie odbywał się w dwóch sesjach: w październiku 2023 roku oraz druga rok później – w październiku 2024 roku. Ojciec Święty mówił o tym po odmówieniu modlitwy „Anioł Pański” z wiernymi zgromadzonymi na placu św. Piotra w Watykanie.

UWAGA: na stronie diecezji dostępne jest nagranie audio z tego spotkania.

[Źródło: https://diecezja.bielsko.pl/aktualnosci/posynodalne-spotkanie-koordynatorow-parafialnych/]