Podsumowanie przebiegu Synodu w diecezjach

Synteza parafialna z parafii pw św. Jerzego i św. Jadwigi w Kłecku

[Źródło: https://parafiaklecko.pl/synteza-synodu-parafialnego/]