I sesja synodalna w Rzymie (4-29.10.2023r):
przebieg prac, transmisje, zdjęcia / dokumenty, homilie, medytacje itp / pozostałe materiały

II sesja synodalna w Rzymie (2-27.10.2024r):
informacje

Szukaj
Close this search box.

<< Podsumowanie poszczególnych sesji Synodalnych

Konferencja prasowa z 15 dnia Synodu: List do całego ludu Bożego, aby kontynuował podróż synodalną (18.10.2023r)

Konferencja prasowa z 14 dnia Synodu: Synod to nie talk show, ale refleksja nad tym, jak Kościół może kroczyć w świecie (17.10.2023r)

Podczas środowego briefingu Synodu, dr Paolo Ruffini udzielił informacji reporterom, a dziennikarze wysłuchali kardynała Leonardo Steinera z Manaus w Brazylii; arcybiskupa Zbigņevsa Stankevičsa z Rygi na Łotwie; biskupa Pablo Virgilio Davida, przewodniczącego Konferencji Biskupów Katolickich Filipin (CBCP); oraz 19-letniego członka Synodu z USA, Wyatta Olivasa.

XVI Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów na zakończenie swoich prac przygotuje list – orędzie dla całego ludu Bożego.

Powiedział o tym podczas popołudniowego briefingu w Biurze Prasowym Stolicy Apostolskiej dr Paolo Ruffini, prefekt Dykasterii ds. Komunikacji i przewodniczący Komisji Informacyjnej, precyzując, że Komisja ds. dokumentu podsumowującego pomyślała o tekście, który ma opowiedzieć “jak największej liczbie osób, a zwłaszcza tym, do których proces synodalny jeszcze nie dotarł lub którzy nie byli w niego zaangażowani”, o doświadczeniu przeżywanym przez członków Synodu.

Dr Ruffini wyjaśnił, że Sekretariat Synodu, w porozumieniu z Papieżem, poddał propozycję pod głosowanie zgromadzenia, które przyjęło ją zdecydowaną większością głosów (na 346 głosujących, 335 było za, a 11 przeciw).

Wśród gości dzisiejszego briefingu znaleźli się kardynał Leonardo Ulrich Steiner, arcybiskup Manaus (położonego w brazylijskiej Amazonii); arcybiskup Zbigņevs Stankevičs z Rygi na Łotwie i sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Łotwy; biskup Pablo Virgilio David, przewodniczący Konferencji Biskupów Katolickich Filipin (CBCP) i biskup Kalookan; oraz Wyatt Olivas ze Stanów Zjednoczonych, najmłodszy uczestnik zgromadzenia synodalnego.

Dziewiętnastoletni Wyatt, student University of Wyoming w Laramie, uczestniczył jako misjonarz w katolickim programie młodzieżowym Totus Tuus i jest katechetą w swojej rodzinnej diecezji Cheyenne. Wyraził swój entuzjazm z powodu swojego doświadczenia na Synodzie różnym przedstawicielom mediów.


Dokument podsumowujący

W odniesieniu do dokumentu podsumowującego, prefekt Dykasterii ds. Komunikacji ponownie poinformował dziennikarzy, że pod koniec środowej porannej 12 Kongregacji Generalnej – która rozpoczęła dyskusję nad czwartym modułem Instrumentum laboris, Moduł B-3, na temat “Uczestnictwo, zadania odpowiedzialności i władzy. Jakie procesy, struktury i instytucje w misyjnym Kościele synodalnym?”, kardynał Jean-Claude Hollerich, sprawozdawca generalny, przekazał, że Komisja odpowiedzialna zdecydowała, że tekst będzie stosunkowo krótki i będzie służył procesowi, który trwa.

Będzie to tekst przejściowy, oparty na doświadczeniu zgromadzenia, który będzie zawierał punkty, w których istnieje konsensus i te, w których nie ma zgody, a także pytania otwarte, które będą musiały zostać dogłębnie przeanalizowane z punktu widzenia kanonicznego, teologicznego i duszpasterskiego, aby zostały zweryfikowane wraz z ludem Bożym.

Będzie on miał prosty styl, nie będzie dokumentem końcowym ani Instrumentum laboris następnego zgromadzenia, wyjaśnił kardynał, dodając, że będzie on jedynie towarzyszył kolejnym etapom Synodu o Synodalności.


Modlitwa za migrantów z papieżem jutro na placu św. Piotra

Sekretarz Komisji Informacji Sheila Pires poinformowała dziennikarzy, że dzisiejsze poranne obrady rozpoczęły się od wspomnienia zmarłego we wtorek biskupa Roberta Patricka Camilleri Azzopardi, biskupa Comayagua i przewodniczącego Konferencji Episkopatu Hondurasu, a w czwartek po południu, na zakończenie sesji popołudniowej, uczestnicy Synodu zostali zaproszeni do zgromadzenia się na Placu Świętego Piotra na chwilę modlitwy za migrantów i uchodźców – która będzie transmitowana na żywo – i w której weźmie również udział Papież.

A w środę rano, w Auli Pawła VI, gdzie odbywa się XVI Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów, Luca Casarini, gość specjalny, poinformował o uratowaniu na Morzu Śródziemnym 116 migrantów z różnych krajów afrykańskich znajdujących się na dwóch różnych łodziach.

Synodalność w Amazonii

Kardynał Steiner mówił o długim doświadczeniu synodalności w Kościele Amazonii, który zawsze starał się angażować wszystkie posługi i wszystkie powołania w ewangelizację, w spotkania. Kardynał podkreślił, że w zgromadzeniach diecezjalnych i w szerszych zgromadzeniach całego regionu uczestniczą zarówno świeccy: mężczyźni, jak i kobiety, a na ostatnich spotkaniach zawsze był przedstawiciel lub przedstawicielka ludności tubylczej.

“Coraz bardziej szukamy tej obecności, aby móc słuchać i lepiej wypełniać naszą misję”, zauważył, dodając, że Synod jest procesem i że poszukiwane są rozwiązania, ale “ćwiczymy się w synodalności, w tym Synodzie”, aby “każdy miał możliwość zabrania głosu, wyrażenia siebie, wypowiedzenia swoich pomysłów, zawsze dla dobra Kościoła, zawsze biorąc pod uwagę misję Kościoła”, czyli głoszenie Ewangelii.

“Dla nas, którzy pochodzimy z Amazonii, jest to dodatkowa zachęta, aby kontynuować tę drogę, starając się słuchać wszystkich i angażować wszystkich w proces ewangelizacji” – podsumował kardynał Steiner.

Odpowiadając na pytanie dziennikarza, kardynał wskazał, że słuchanie pomaga zrozumieć społeczności i ich potrzeby, pomaga być Kościołem samarytańskim, obecnym, miłosiernym. Jest 70 000 rdzennych mieszkańców, słuchanie różnych społeczności jest ważne, ponieważ “mówią nam, jak chcą świętować”, kontynuował kardynał Steiner, pomagają nam uwzględnić pobożność ludową, krótko mówiąc, być Kościołem ewangelizacyjnym.

Doświadczenie Synodu na Łotwie

Mówił o reakcji katolików na Łotwie (20 procent populacji liczącej około dwóch milionów) na zaproszenie do udziału w procesie synodalnym arcybiskupa Zbigņeva Stankevičsa z Rygi, sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Łotwy.

“Uczucia były niejednoznaczne”, niektórzy słysząc o drodze synodalnej w Niemczech mieli postawę odrzucającą, inni myśleli o czymś czysto formalnym, ale potem wszyscy zabrali się do pracy. Pojawiła się potrzeba wysłuchania wszystkich, nie tylko katolików, ale także innych chrześcijan, przedstawicieli innych religii, osób z marginesu, a nawet niewierzących. A następnie próba rozpoznania tego, co Duch Święty chce dziś powiedzieć Kościołowi i rozbudzenia w każdym ochrzczonym poczucia współodpowiedzialności za ewangelizacyjną misję Kościoła.

“I tu jest wielkie wyzwanie, przede wszystkim formacji biskupów, kapłanów” – powiedział hierarcha – “ponieważ ich głównym zadaniem jest patrzeć na wiernych i rozpoznawać ich dary, ich charyzmaty. I ponownie arcybiskup Rygi mówił o kobietach w Kościele. “Nie powinny konkurować z mężczyznami, ale ważna jest komplementarność”; tak, dając im więcej miejsca w Kościele, ale nie naruszając tego, co jest zawarte w Ewangelii i tradycji Kościoła.

Filipińska diaspora

Jeśli chodzi o rzeczywistość Filipińczyków, biskup Pablo Virgilio David, biskup Kalookan, powiedział, że miliony osób z Filipin żyją rozproszone po całym świecie, zauważając, że stanowią one 10-15% populacji Filipin, co nazywa się “filipińską diasporą”.

Papież Franciszek żartobliwie nazywa ich “przemytnikami wiary”, zwierzył się duchowny. Są migrantami, pracownikami, “praktycznie rzecz biorąc niechcącymi misjonarzami”, ponieważ nie zostali do tego przeszkoleni, ale starają się żyć swoją wiarą.

Biskup David podkreślił, że Synod kładzie nacisk właśnie na równość w godności. “Nie ma znaczenia, czy ktoś jest kardynałem, arcybiskupem czy kimkolwiek innym, ponieważ zasadniczo jesteśmy wspólnotą uczniów, którzy są równi w chrzcie” – powiedział.

Odnosząc się do wyzwań stojących przed filipińskim Kościołem, dziennikarz, który zapytał go o priorytety, prałat zauważył potrzebę towarzyszenia osobom mieszkającym za granicą, “aby stali się prawdziwymi misjonarzami”, dając świadectwo swojej wiary w krajach, w których pracują.

Przyjęcie osób homoseksualnych

Na pytania dziennikarzy o stanowisko Kościoła wobec osób LGBTQ+ lub osób pozostających w związkach jednopłciowych, kardynał Steiner odpowiedział, że temat ten pojawił się podczas refleksji, a także w czasie wystąpień grup, ale ta sesja Synodu nie ma na celu wyciągnięcia ostatecznych wniosków.

W kwestii osób homoseksualnych, arcybiskup Stankevičs przypomniał zaproszenie papieża Franciszka w Lizbonie do przyjęcia “todos, todos”, “wszystkich, wszystkich” i dodał, że osoby homoseksualne powinny być również przyjmowane “z miłością, bez osądzania”, ich godność ludzka powinna być szanowana, jak naucza Katechizm Kościoła Katolickiego, wskazując, że pary homoseksualne są powołane do życia w czystości, ponieważ każdy związek seksualny poza małżeństwem jest grzechem, a zatem błogosławienie tych par, które nie akceptują tej zasady, jest problemem, ponieważ oznaczałoby to błogosławienie życia w grzechu.

Biskup David ze swojej strony powiedział, że istnieje silna tendencja do etykietowania ludzi pod względem płci, seksualności, przynależności politycznej lub religijnej, ale Jezus postrzegał każdego człowieka jako dziecko Boże.

Transmisja briefingu

Kanały YT na których mogą być dostępne transmisje w innych wersjach językowych

Najnowsze wiadomości synodalne

Międzynarodowa grupa teologów zakończyła dziś dziesięciodniowe obrady w Watykanie nad raportami synodalnymi, które spłynęły z całego Kościoła. Teraz rozpoczną się intensywne prace nad sformułowaniem ostatecznej wersji dokumentu roboczego na październikowe zgromadzenie ogólne. Będzie ono dotyczyć „nie tej czy tamtej kwestii, ale synodalności, tego jak być misyjnym Kościołem w drodze” –... Read more
Published on: 2024-06-14
Zaprezentowano watykański dokument o posłudze papieża w perspektywie ekumenicznej. Nosi on tytuł: „Biskup Rzymu. Prymat i synodalność w dialogach ekumenicznych i w odpowiedziach na encyklikę Ut unum sint”. Prawie 150-stronnicowy dokument został wydany przez Dykasterię ds. Popierania Jedności Chrześcijan i zaprezentowany w Biurze Prasowym Stolicy Apostolskiej. Czytaj wszystko  ... Read more
Published on: 2024-06-13
Franciszek przyjął dziś na audiencji uczestników dorocznego spotkania z moderatorami stowarzyszeń wiernych, ruchów kościelnych i nowych wspólnot promowanego przez Dykasterię ds. Świeckich, Rodziny i Życia. Z racji tematu synodalności, jaki obrali na obecne wydarzenie, Papież mówił im o trzech „cnotach synodalnych”: myśleniu po Bożemu, przełamywaniu każdego zamknięcia, dbaniu o pokorę.... Read more
Published on: 2024-06-13
Rozpoczęły się na prace nad dokumentem roboczym na drugą sesję synodu o synodalności. W Rzymie do 13 czerwca trwa posiedzenie 20 teologów z całego świata, którzy analizują raporty, wnioski i świadectwa, które napłynęły z Kościołów lokalnych. Przewiduje się, że Instrumentum laboris zostanie ogłoszony na początku lipca. Czytaj wszystko  ... Read more
Published on: 2024-06-06
Dla kibiców jesteście wzorem, dlatego ważne jest, byście rozwijali w sobie wartości ludzkie i duchowe, żeby dawać innym dobry przykład – powiedział Papież, przyjmując w Watykanie chorwackich piłkarzy. Pogratulował im trzeciego miejsca na ostatnich mistrzostwach świata. Czytaj wszystko  ... Read more
Published on: 2024-06-05