Sesje synodalne w Rzymie (4-29.10):
przebieg prac, transmisje, zdjęcia / homilie, wystąpienia i medytacje / pozostałe materiały

<<< Homilie, wystąpienia , medytacje sesji synodalnych w Rzymie (4-29.10.2023r)

Homilia - Święto św. Łukasza - Arcybiskup Gintaras Grušas - Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów - dzień 10 (13.10.2023r.)

Homilia - Święto św. Łukasza - Arcybiskup Gintaras Grušas - Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów - dzień 15 (18.10.2023r.)

Święto św. Łukasza

Homilia

Arcybiskup Gintaras Grušas

Bazylika św. Piotra, 13 października 2023 r.

Dzięki Bożej Opatrzności obchodzimy święto św. Łukasza podczas Synodu. Jego życie i posługa ukazują nam mentalność synodalną. Pokazuje nam, o czym powinniśmy pamiętać podczas naszej pracy. Przede wszystkim wierność i wytrwałość. Łukasz jest wierny, jak słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, kiedy Paweł mówi “tylko Łukasz pozostał ze mną”. My również jesteśmy wezwani do wierności w naszym zobowiązaniu do wspólnego kroczenia przez życie Kościoła i przez trudności tej drogi, nawet jeśli nie jest jasne, dokąd Bóg nas prowadzi w najbliższym czasie. 

Święty Łukasz jest ewangelistą maryjnym par excellence, trzymając Matkę Bożą przed naszymi oczami, a jej Magnificat wychwalający dzieło Pana na naszych ustach codziennie w liturgii godzin. Łukasz często podkreśla ważną rolę kobiet w życiu Kościoła i w głoszeniu Dobrej Nowiny – nie tylko Maryi, ale także Samarytanki przy studni, która ogłosiła Mesjasza, Marii Magdaleny, która jako pierwsza ogłosiła wiadomość o Zmartwychwstaniu, a także różnych kobiet w Dziejach Apostolskich, które pomagały w rozwoju wczesnego Kościoła. Łukasz jest również tym, który najlepiej opisuje cechy serca Jezusa, który objawia nam ogrom Bożego miłosierdzia. Pokazuje nam, jak Bóg zawsze robi pierwszy krok w kierunku grzesznika, jak w przypowieści o synu marnotrawnym (Łk 15); współczucie okazane w spotkaniu z wdową z Nain (Łk 7); czułość i przebaczenie grzesznikowi w domu Szymona faryzeusza (Łk 7), miłość bliźniego w przypowieści o dobrym Samarytaninie (Łk 10); zbawienie zagubionych w spotkaniu z Zacheuszem (Łk 19).

Zarówno w swojej Ewangelii, jak i w Dziejach Apostolskich Łukasz wyraźnie pokazuje, że Duch Święty jest protagonistą w życiu i rozwoju Kościoła, tak jak musi być w prowadzeniu naszego procesu synodalnego. Gdyby Łukasz dokumentował Synod, dzięki Bogu, znalazłby wiele tematów, które preferował, w pierwszym rzędzie naszych własnych rozważań w tych dniach.

W dzisiejszej Ewangelii Jezus wysyła przed sobą 72 uczniów do miejsc, które odwiedzi. Jego pierwszym poleceniem jest, aby modlili się o więcej robotników na żniwo, o więcej takich, którzy będą głosić Dobrą Nowinę, o tym, że przybliżyło się Królestwo Boże. “Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo“. W głoszeniu Królestwa na pierwszy plan wysuwa się równość wszystkich ochrzczonych – wszyscy są do tego powołani, nie tylko wyświęceni duchowni. Ważne jest jednak, aby wszyscy ochrzczeni usłyszeli to wezwanie, to powołanie i odpowiedzieli na nie, angażując swoje życie, słowa i czyny w misję Jezusa.  O to musimy nadal się modlić.

Następnie Jezus naucza ich: “Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: Pokój temu domowi!“. “Ci robotnicy są nosicielami Bożego pokoju dla świata, który tak bardzo potrzebuje pokoju. Nie takiego pokoju, jaki daje świat, ale shalom, pokoju, który pochodzi z wewnętrznego życia Boga. Każda ochrzczona osoba, która otrzymała zbawczą łaskę Boga, musi być aktywnym nośnikiem tego pokoju.

Dalej mówi im: “Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli nie, powróci do was”. Termin ten w języku greckim oznacza dosłownie “syna pokoju” – osobę otwartą na Boży pokój i żyjącą w nim. Jego pokój, podobnie jak Jego miłosierdzie, jest oferowany wszystkim, ale Jezus wie, że nie wszyscy będą chcieli go przyjąć. Aby otrzymać miłosierdzie, trzeba najpierw poprosić o nie Boga.

Wewnętrzny pokój (shalom) jest znakiem przyjęcia i bycia przyjętym do Bożego miłosierdzia – Zmartwychwstały Pan oferuje ten pokój swoim apostołom, gdy ukazuje się im w wieczerniku, kiedy powtarza “Pokój wam” (J 21,19-20).   Nie wszyscy, którym głoszone jest orędzie o Królestwie, będą otwarci na jego przyjęcie – człowiek ma wolność przyjęcia lub nie Bożej Dobrej Nowiny. Kościół jest otwarty dla wszystkich, ale podobnie jak pokój Boży, jest on udzielany na warunkach Bożych, a nie ludzkich. 

Kontynuując dyskusję o tym, jakie procesy, struktury i instytucje są potrzebne w misyjnym Kościele synodalnym, musimy upewnić się, że faktycznie pomagają one w misji niesienia Dobrej Nowiny tym, którzy potrzebują zbawienia. Synodalność (w tym jej struktury i spotkania) musi służyć misji ewangelizacyjnej Kościoła, a nie stawać się celem samym w sobie, tak jak Słowo Boże, które św. Łukasz pomógł nam przekazać, zostało dostarczone jako narzędzie naszego własnego zbawienia. 

Święty Łukaszu, módl się za nami, gdy będziemy kontynuować synodalną podróż.

Homilia - Święto św. Łukasza - Arcybiskup Gintaras Grušas - Transmisja

Kanały YT na których mogą być dostępne transmisje w innych wersjach językowych

Najnowsze wiadomości synodalne

W miniony weekend zakończyła się seria synodalnych spotkań jubileuszowych zorganizowanych w Watykanie przez Fundację Fratelli Tutti. Cykl wydarzeń był jednym z etapów przygotowań do Jubileuszu 2025. Włączyła się w niego również bazylika św. Piotra, która będzie centralnym miejscem wielu wydarzeń Roku Świętego. Czytaj wszystko  ... Read more
Published on: 2023-12-04
„Stoimy w obliczu poważnych wyzwań, którym musimy stawić czoła wspólnie, w duchu europejskim i chrześcijańskim, który zbyt długo zdawał się padać ofiarą interesów narodowych” – wskazał abp Gintaras Grušas w przemówieniu otwierającym tegoroczne zgromadzenie plenarne Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE). Przewodniczący tego ciała otworzył tak wczoraj spotkanie, które odbywa się... Read more
Published on: 2023-11-28
Do końca roku w kilku miastach Francji odbywać się będzie Festiwal Piękna. Wydarzenie ma na celu „reewangelizację świata, który nie zawsze jest piękny”. Pomysłodawczynią tej inicjatywy jest Anne Facérias, która w 2012 roku stworzyła Diakonię Piękna, jako owoc odbywającego się wówczas w Rzymie synodu na temat nowej ewangelizacji. Kobieta podkreśla,... Read more
Published on: 2023-11-28
Niemieccy katolicy zrobili kolejny krok w kierunku ukonstytuowania tzw. Rady Synodalnej, mimo że Stolica Apostolska wielokrotnie przestrzegała, że nie są upoważnieni do ustanowienia takiej instytucji. Statuty Komisji Synodalnej, która ma następnie przygotować Radę Synodalną przegłosowali członkowie Centralnego Komitetu Katolików Niemieckich. Aby mogły wejść w życie potrzebna jest jeszcze akceptacja episkopatu... Read more
Published on: 2023-11-27
Zastanowiło mnie, że Papież, pisząc do nas osobno, wskazał na adorację, jakby chciał przez to skierować naszą uwagę na Tego, który kieruje Kościołem i musi zostać postawiony w centrum – mówi prof. Katharina Westerhorstmann, jedna z czterech kobiet, jakie zrezygnowały z udziału w niemieckiej drodze synodalnej, widząc w niej zagrożenie... Read more
Published on: 2023-11-27