Sesje synodalne w Rzymie (4-29.10):
przebieg prac, transmisje, zdjęcia / homilie, wystąpienia i medytacje / pozostałe materiały

<<< Homilie, wystąpienia , medytacje sesji synodalnych w Rzymie (4-29.10.2023r)

Homilia podczas Eucharystii - Kard. Béchara Boutros Raï OMM (maronicki patriarcha Antiochii) - Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów - dzień 6 (9.10.2023r.)

Homilia podczas Eucharystii - Kard. Béchara Boutros Raï OMM (maronicki patriarcha Antiochii) - Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów - dzień 6 (9.10.2023r.)

Homilia Kard. Béchara Boutrosa Raï OMM

 Bazylika Świętego Piotra, 9 października 2023 r.

 “Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało” (Mt 9,37)

            Drodzy bracia i siostry,

 1. Po serii uzdrowień: paralityka, kobiety cierpiącej na krwotok, wskrzeszeniu córki dostojnika, uzdrowieniu dwóch niewidomych i niemowy, Jezus, widząc tłumy podążające za Nim z miejsca na miejsce, “ulitował się nad nimi” i powiedział do swoich uczniów: “Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało! Módlcie się więc do Pana żniwa, aby wyprawił robotników na swoje żniwo” (Mt 9,37-38).

  Ta medytacja Instrumentum laboris zainspirowała mnie do tego, by zidentyfikować żniwo i robotników.

 

 1. Żniwo, które stanowi wyzwanie dla nas, jako zgromadzenia synodalnego, zostało zidentyfikowane w następujący sposób:
 • Budowanie sprawiedliwego pokoju tam, gdzie wojny krwawią naszą planetę.
 • Troska o nasz wspólny dom w obliczu zmian klimatycznych.
 • Walka z systemem ekonomicznym, który prowadzi do wyzysku, nierówności i “marnotrawstwa”.
 • Troska o tych, którzy cierpią prześladowania aż do męczeństwa.
 • Leczenie ran spowodowanych nadużyciami: seksualnymi, ekonomicznymi, instytucjonalnymi, władzy, sumienia… (IL, 4).
 • Promowanie wspólnej godności ludzkiej wynikającej z chrztu, który czyni nas synami i córkami Boga (IL, 20).
 • Pogłębianie braterskich relacji z Kościołami i innymi Wspólnotami eklezjalnymi (IL, 14).
 • Praktykowanie kultury spotkania i dialogu z wyznawcami innych religii (IL, 25).
 • Uprzywilejowane miłosierdzie wobec ubogich, zmarginalizowanych, niepełnosprawnych (B1, 1).
 • Promowanie odpowiedniej opieki duszpasterskiej dla rozwodników, osób żyjących w małżeństwach poligamicznych (B1, 2).
 • Umieszczenie młodych ludzi w centrum strategii duszpasterskich (IL, s. 34, 4).
 • Zwiększanie wkładu osób starszych w życie wspólnoty chrześcijańskiej i społeczeństwa (IL, s. 34, 9).

 1. Jeśli chodzi o robotników pracujących na roli, to według Instrumentum laboris są nimi ci, którzy zostali posłani przez Chrystusa i prowadzeni przez Ducha Świętego, który jest protagonistą misji powierzonej Kościołowi, a tym samym całej drogi synodalnej (IL, n. 17).

  W Instrumentum laboris czytamy, że “W zgromadzeniu synodalnym Chrystus staje się obecny i działa, przemienia historię i codzienne wydarzenia, daje Ducha, który prowadzi Kościół do znalezienia jednomyślności co do tego, jak iść razem w kierunku Królestwa i pomóc ludzkości podążać ku jedności.” (n. 48).

  Robotnikami żniwa są: biskupi, prezbiterzy, diakoni, konsekrowani mężczyźni i kobiety oraz ochrzczeni świeccy. Wszyscy oni muszą być przeszkoleni w synodalnym sposobie postępowania. Obejmuje to formację do życia w komunii, misji i uczestnictwie, a także w duchowości synodalnej, która jest sercem odnowy Kościoła (por. n. 59).

 2. Sytuacja dzisiejszego świata i trudna sytuacja ubogich, zagubionych, prześladowanych, odrzuconych, rozczarowanych, niewinnych ofiar wojen, bezdomnych, zranionych w swej ludzkiej godności. Wszyscy oni naprawdę budzą współczucie Chrystusa, który wybrał nas jeden po drugim, aby te rany uleczyć i dążyć do lepszego świata, aby zamieszkać w naszym wspólnym domu w zgodzie i pokoju. Módlmy się w tej Boskiej Liturgii, aby nasz Pan uczynił nas godnymi robotnikami żniwa.

 

AMEN!

Homilia podczas Eucharystii - Kard. Béchara Boutros Raï OMM (maronicki patriarcha Antiochii) - transmisja

Kanały YT na których mogą być dostępne udostępniane transmisje w innych wersjach językowych

Najnowsze wiadomości synodalne

W miniony weekend zakończyła się seria synodalnych spotkań jubileuszowych zorganizowanych w Watykanie przez Fundację Fratelli Tutti. Cykl wydarzeń był jednym z etapów przygotowań do Jubileuszu 2025. Włączyła się w niego również bazylika św. Piotra, która będzie centralnym miejscem wielu wydarzeń Roku Świętego. Czytaj wszystko  ... Read more
Published on: 2023-12-04
„Stoimy w obliczu poważnych wyzwań, którym musimy stawić czoła wspólnie, w duchu europejskim i chrześcijańskim, który zbyt długo zdawał się padać ofiarą interesów narodowych” – wskazał abp Gintaras Grušas w przemówieniu otwierającym tegoroczne zgromadzenie plenarne Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE). Przewodniczący tego ciała otworzył tak wczoraj spotkanie, które odbywa się... Read more
Published on: 2023-11-28
Do końca roku w kilku miastach Francji odbywać się będzie Festiwal Piękna. Wydarzenie ma na celu „reewangelizację świata, który nie zawsze jest piękny”. Pomysłodawczynią tej inicjatywy jest Anne Facérias, która w 2012 roku stworzyła Diakonię Piękna, jako owoc odbywającego się wówczas w Rzymie synodu na temat nowej ewangelizacji. Kobieta podkreśla,... Read more
Published on: 2023-11-28
Niemieccy katolicy zrobili kolejny krok w kierunku ukonstytuowania tzw. Rady Synodalnej, mimo że Stolica Apostolska wielokrotnie przestrzegała, że nie są upoważnieni do ustanowienia takiej instytucji. Statuty Komisji Synodalnej, która ma następnie przygotować Radę Synodalną przegłosowali członkowie Centralnego Komitetu Katolików Niemieckich. Aby mogły wejść w życie potrzebna jest jeszcze akceptacja episkopatu... Read more
Published on: 2023-11-27
Zastanowiło mnie, że Papież, pisząc do nas osobno, wskazał na adorację, jakby chciał przez to skierować naszą uwagę na Tego, który kieruje Kościołem i musi zostać postawiony w centrum – mówi prof. Katharina Westerhorstmann, jedna z czterech kobiet, jakie zrezygnowały z udziału w niemieckiej drodze synodalnej, widząc w niej zagrożenie... Read more
Published on: 2023-11-27