Sesje synodalne w Rzymie (4-29.10):
przebieg prac, transmisje, zdjęcia / homilie, wystąpienia i medytacje / pozostałe materiały

<<< Homilie, wystąpienia , medytacje sesji synodalnych w Rzymie (4-29.10.2023r)

Homilia podczas Eucharystii - bp Anthony Randazzo (Broken Bay - Australia) - Rekolekcje Fraterna Domus - Sacrofano - dzień 2 (2.10.2023r.)

Homilia podczas Eucharystii - bp Anthony Randazzo (Broken Bay - Australia) - Rekolekcje Fraterna Domus - Sacrofano - dzień 2 (2.10.2023r.)

Homilia podczas Eucharystii

Poniedziałek, 2 października 2023 r.

Aniołowie Stróże

Aniele Boży, stróżu mój drogi, któremu miłość Boża mnie tu powierza, bądź zawsze w tym dniu przy mnie, oświecaj i strzeż, rządź i prowadź. Amen.

Ten prosty tekst jest jedną z najwcześniejszych modlitw, których nauczyła mnie moja matka, towarzysząc mi w drodze wiary.  Wraz z moim ojcem, jej wysiłki, aby modelować wiarę, idąc ze mną, były początkiem synodalnej drogi w moim życiu.

Podejrzewam, że wielu z nas nauczyło się wartości takich modlitw i takiego towarzyszenia w młodym wieku, kiedy serca i umysły były niewinne i wolne, nieobciążone wyrafinowaniem religii, które czasami wkrada się w życie kościelne, posługę i misję.

Napomnienie Jezusa w dzisiejszej Ewangelii przypomina nam, że dziecięca wiara jest kluczem do królestwa niebieskiego.

Wiara dziecięca nie jest wiarą dziecinną, która jest bojaźliwa i podejrzliwa.  Dzieci mogą nas wiele nauczyć o życiu, miłości i wierze w Boga.  Mogą również nauczyć nas, jak postępować z innymi bez osądzania, manipulacji czy narzucania.

Ponieważ dziecko jest najpierw kochane przez swoich rodziców, wydaje się rozsądne, że dziecko może ufać swoim rodzicom, że oferują wiedzę, zrozumienie i mądrość; większą niż ich własna.  W tym samym duchu, będąc najpierw kochanymi przez Boga, my również jesteśmy zaproszeni do słuchania i dialogu w Duchu Świętym.  Jesteśmy zachęcani do tego abyśmy byli tego pewni i szanowali wkład, perspektywę i wypowiedzi innych w takim samym stopniu, jak nasze własne.

Dzieci wiedzą, że nie znają wszystkich odpowiedzi.  Można to łatwo zauważyć poprzez mnogość pytań, które często zadają. 

Osoba z dziecięcą wiarą nie boi się ujawniać słabości.  Dziecięca wiara sprawia, że wierzący jest pokorny i wolny.

Moi bracia i siostry, wierzący jak dziecko to ten, który wie, jak oderwać się od własnych pomysłów, gdy widzi, że nie są one ukształtowane przez prawdę Ewangelii; gdy w świetle Ewangelii zdaje sobie sprawę, że opinie, ideologie i filozofie wraz ze strategiami i planami są po prostu strukturami administracyjnymi i politycznymi pozbawionymi Ducha Ewangelii. 

Dziecinna wiara dąży do konsensusu za wszelką cenę.  A przecież konsensus nie prowadzi do prawdy.  Prawda prowadzi do konsensusu.

Oto śmiałe stwierdzenie, które może sprawić, że niektórzy będą się zastanawiać: zbyt pewny siebie, administracyjny, super wyrafinowany wierzący, który nie jest otwarty na ciągłe nawracanie się do Chrystusa, nie jest ani autentyczny, ani szczery.  Taki wierzący będzie miał trudności z przyjęciem duszpasterskiej misji Ciała Chrystusa.  Komunia, uczestnictwo i misja pozostaną po prostu planami i strategiami wykorzystywanymi do zmuszenia całego Ludu Bożego do przebudowy pod pozorem reformy. 

Misja duszpasterska, zaczynająca się i kończąca na Jezusie Chrystusie, pozwoli na osobiste i wspólnotowe nawrócenie, odnowę i regenerację Ciała Chrystusa.

Aniołowie są Bożymi posłańcami.  Są naszymi towarzyszami, gdy razem kroczymy drogą uczniostwa.  Objawiają nam Boże myśli, ale jeszcze bardziej objawiają Bożą miłość do nas i do całego stworzenia.  

W Piśmie Świętym ci, którzy są autentyczni w wierze, to ci, którzy są otwarci na odradzające Słowo Boże w swoim życiu. 

Dla wiernego chrześcijanina zaproszeniem jest zawsze przyjęcie przesłania, że Bóg cię kocha i ma plan dla twojego życia.  To samo przesłanie przypomina nam, że grzech cię zniszczy i że Jezus Chrystus umarł, aby cię zbawić. 

Tak więc, moje siostry i bracia, dzisiaj Ewangelia wzywa nas do słuchania Słowa Pana i przyjęcia prawdy Ewangelii do naszego życia.

Nawróć się i uwierz w Dobrą Nowinę.  Przyjmij Ducha Świętego, żyj swoim życiem w Chrystusie i trwaj w Jego ciele – Kościele.  Następnie, podobnie jak niebiańscy posłańcy Boga, towarzysz innym, szukaj prawdy o Chrystusie i głoś Ewangelię swoim życiem, idąc i czyniąc uczniów dla Pana.

AMEN

Homilia wygłoszona przez bpa Anthony Randazzo

Biskup Broken Bay (Australia)

Homilia podczas Eucharystii - bp Anthony Randazzo (Broken Bay - Australia) - transmisja

Kanały YT na których mogą być dostępne udostępniane transmisje w innych wersjach językowych

Najnowsze wiadomości synodalne

W miniony weekend zakończyła się seria synodalnych spotkań jubileuszowych zorganizowanych w Watykanie przez Fundację Fratelli Tutti. Cykl wydarzeń był jednym z etapów przygotowań do Jubileuszu 2025. Włączyła się w niego również bazylika św. Piotra, która będzie centralnym miejscem wielu wydarzeń Roku Świętego. Czytaj wszystko  ... Read more
Published on: 2023-12-04
„Stoimy w obliczu poważnych wyzwań, którym musimy stawić czoła wspólnie, w duchu europejskim i chrześcijańskim, który zbyt długo zdawał się padać ofiarą interesów narodowych” – wskazał abp Gintaras Grušas w przemówieniu otwierającym tegoroczne zgromadzenie plenarne Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE). Przewodniczący tego ciała otworzył tak wczoraj spotkanie, które odbywa się... Read more
Published on: 2023-11-28
Do końca roku w kilku miastach Francji odbywać się będzie Festiwal Piękna. Wydarzenie ma na celu „reewangelizację świata, który nie zawsze jest piękny”. Pomysłodawczynią tej inicjatywy jest Anne Facérias, która w 2012 roku stworzyła Diakonię Piękna, jako owoc odbywającego się wówczas w Rzymie synodu na temat nowej ewangelizacji. Kobieta podkreśla,... Read more
Published on: 2023-11-28
Niemieccy katolicy zrobili kolejny krok w kierunku ukonstytuowania tzw. Rady Synodalnej, mimo że Stolica Apostolska wielokrotnie przestrzegała, że nie są upoważnieni do ustanowienia takiej instytucji. Statuty Komisji Synodalnej, która ma następnie przygotować Radę Synodalną przegłosowali członkowie Centralnego Komitetu Katolików Niemieckich. Aby mogły wejść w życie potrzebna jest jeszcze akceptacja episkopatu... Read more
Published on: 2023-11-27
Zastanowiło mnie, że Papież, pisząc do nas osobno, wskazał na adorację, jakby chciał przez to skierować naszą uwagę na Tego, który kieruje Kościołem i musi zostać postawiony w centrum – mówi prof. Katharina Westerhorstmann, jedna z czterech kobiet, jakie zrezygnowały z udziału w niemieckiej drodze synodalnej, widząc w niej zagrożenie... Read more
Published on: 2023-11-27