I sesja synodalna w Rzymie (4-29.10.2023r):
przebieg prac, transmisje, zdjęcia / dokumenty, homilie, medytacje itp / pozostałe materiały

II sesja synodalna w Rzymie (2-27.10.2024r):
informacje

Szukaj
Close this search box.

<<< Homilie, wystąpienia , medytacje sesji synodalnych w Rzymie (4-29.10.2023r)

Homilia podczas Eucharystii - bp Anthony Randazzo (Broken Bay - Australia) - Rekolekcje Fraterna Domus - Sacrofano - dzień 2 (2.10.2023r.)

Homilia podczas Eucharystii - bp Anthony Randazzo (Broken Bay - Australia) - Rekolekcje Fraterna Domus - Sacrofano - dzień 2 (2.10.2023r.)

Homilia podczas Eucharystii

Poniedziałek, 2 października 2023 r.

Aniołowie Stróże

Aniele Boży, stróżu mój drogi, któremu miłość Boża mnie tu powierza, bądź zawsze w tym dniu przy mnie, oświecaj i strzeż, rządź i prowadź. Amen.

Ten prosty tekst jest jedną z najwcześniejszych modlitw, których nauczyła mnie moja matka, towarzysząc mi w drodze wiary.  Wraz z moim ojcem, jej wysiłki, aby modelować wiarę, idąc ze mną, były początkiem synodalnej drogi w moim życiu.

Podejrzewam, że wielu z nas nauczyło się wartości takich modlitw i takiego towarzyszenia w młodym wieku, kiedy serca i umysły były niewinne i wolne, nieobciążone wyrafinowaniem religii, które czasami wkrada się w życie kościelne, posługę i misję.

Napomnienie Jezusa w dzisiejszej Ewangelii przypomina nam, że dziecięca wiara jest kluczem do królestwa niebieskiego.

Wiara dziecięca nie jest wiarą dziecinną, która jest bojaźliwa i podejrzliwa.  Dzieci mogą nas wiele nauczyć o życiu, miłości i wierze w Boga.  Mogą również nauczyć nas, jak postępować z innymi bez osądzania, manipulacji czy narzucania.

Ponieważ dziecko jest najpierw kochane przez swoich rodziców, wydaje się rozsądne, że dziecko może ufać swoim rodzicom, że oferują wiedzę, zrozumienie i mądrość; większą niż ich własna.  W tym samym duchu, będąc najpierw kochanymi przez Boga, my również jesteśmy zaproszeni do słuchania i dialogu w Duchu Świętym.  Jesteśmy zachęcani do tego abyśmy byli tego pewni i szanowali wkład, perspektywę i wypowiedzi innych w takim samym stopniu, jak nasze własne.

Dzieci wiedzą, że nie znają wszystkich odpowiedzi.  Można to łatwo zauważyć poprzez mnogość pytań, które często zadają. 

Osoba z dziecięcą wiarą nie boi się ujawniać słabości.  Dziecięca wiara sprawia, że wierzący jest pokorny i wolny.

Moi bracia i siostry, wierzący jak dziecko to ten, który wie, jak oderwać się od własnych pomysłów, gdy widzi, że nie są one ukształtowane przez prawdę Ewangelii; gdy w świetle Ewangelii zdaje sobie sprawę, że opinie, ideologie i filozofie wraz ze strategiami i planami są po prostu strukturami administracyjnymi i politycznymi pozbawionymi Ducha Ewangelii. 

Dziecinna wiara dąży do konsensusu za wszelką cenę.  A przecież konsensus nie prowadzi do prawdy.  Prawda prowadzi do konsensusu.

Oto śmiałe stwierdzenie, które może sprawić, że niektórzy będą się zastanawiać: zbyt pewny siebie, administracyjny, super wyrafinowany wierzący, który nie jest otwarty na ciągłe nawracanie się do Chrystusa, nie jest ani autentyczny, ani szczery.  Taki wierzący będzie miał trudności z przyjęciem duszpasterskiej misji Ciała Chrystusa.  Komunia, uczestnictwo i misja pozostaną po prostu planami i strategiami wykorzystywanymi do zmuszenia całego Ludu Bożego do przebudowy pod pozorem reformy. 

Misja duszpasterska, zaczynająca się i kończąca na Jezusie Chrystusie, pozwoli na osobiste i wspólnotowe nawrócenie, odnowę i regenerację Ciała Chrystusa.

Aniołowie są Bożymi posłańcami.  Są naszymi towarzyszami, gdy razem kroczymy drogą uczniostwa.  Objawiają nam Boże myśli, ale jeszcze bardziej objawiają Bożą miłość do nas i do całego stworzenia.  

W Piśmie Świętym ci, którzy są autentyczni w wierze, to ci, którzy są otwarci na odradzające Słowo Boże w swoim życiu. 

Dla wiernego chrześcijanina zaproszeniem jest zawsze przyjęcie przesłania, że Bóg cię kocha i ma plan dla twojego życia.  To samo przesłanie przypomina nam, że grzech cię zniszczy i że Jezus Chrystus umarł, aby cię zbawić. 

Tak więc, moje siostry i bracia, dzisiaj Ewangelia wzywa nas do słuchania Słowa Pana i przyjęcia prawdy Ewangelii do naszego życia.

Nawróć się i uwierz w Dobrą Nowinę.  Przyjmij Ducha Świętego, żyj swoim życiem w Chrystusie i trwaj w Jego ciele – Kościele.  Następnie, podobnie jak niebiańscy posłańcy Boga, towarzysz innym, szukaj prawdy o Chrystusie i głoś Ewangelię swoim życiem, idąc i czyniąc uczniów dla Pana.

AMEN

Homilia wygłoszona przez bpa Anthony Randazzo

Biskup Broken Bay (Australia)

Homilia podczas Eucharystii - bp Anthony Randazzo (Broken Bay - Australia) - transmisja

Kanały YT na których mogą być dostępne udostępniane transmisje w innych wersjach językowych

Najnowsze wiadomości synodalne

Międzynarodowa grupa teologów zakończyła dziś dziesięciodniowe obrady w Watykanie nad raportami synodalnymi, które spłynęły z całego Kościoła. Teraz rozpoczną się intensywne prace nad sformułowaniem ostatecznej wersji dokumentu roboczego na październikowe zgromadzenie ogólne. Będzie ono dotyczyć „nie tej czy tamtej kwestii, ale synodalności, tego jak być misyjnym Kościołem w drodze” –... Read more
Published on: 2024-06-14
Zaprezentowano watykański dokument o posłudze papieża w perspektywie ekumenicznej. Nosi on tytuł: „Biskup Rzymu. Prymat i synodalność w dialogach ekumenicznych i w odpowiedziach na encyklikę Ut unum sint”. Prawie 150-stronnicowy dokument został wydany przez Dykasterię ds. Popierania Jedności Chrześcijan i zaprezentowany w Biurze Prasowym Stolicy Apostolskiej. Czytaj wszystko  ... Read more
Published on: 2024-06-13
Franciszek przyjął dziś na audiencji uczestników dorocznego spotkania z moderatorami stowarzyszeń wiernych, ruchów kościelnych i nowych wspólnot promowanego przez Dykasterię ds. Świeckich, Rodziny i Życia. Z racji tematu synodalności, jaki obrali na obecne wydarzenie, Papież mówił im o trzech „cnotach synodalnych”: myśleniu po Bożemu, przełamywaniu każdego zamknięcia, dbaniu o pokorę.... Read more
Published on: 2024-06-13
Rozpoczęły się na prace nad dokumentem roboczym na drugą sesję synodu o synodalności. W Rzymie do 13 czerwca trwa posiedzenie 20 teologów z całego świata, którzy analizują raporty, wnioski i świadectwa, które napłynęły z Kościołów lokalnych. Przewiduje się, że Instrumentum laboris zostanie ogłoszony na początku lipca. Czytaj wszystko  ... Read more
Published on: 2024-06-06
Dla kibiców jesteście wzorem, dlatego ważne jest, byście rozwijali w sobie wartości ludzkie i duchowe, żeby dawać innym dobry przykład – powiedział Papież, przyjmując w Watykanie chorwackich piłkarzy. Pogratulował im trzeciego miejsca na ostatnich mistrzostwach świata. Czytaj wszystko  ... Read more
Published on: 2024-06-05