Sesje synodalne w Rzymie (4-29.10):
przebieg prac, transmisje, zdjęcia / homilie, wystąpienia i medytacje / pozostałe materiały

<<< Homilie, wystąpienia , medytacje sesji synodalnych w Rzymie (4-29.10.2023r)

Homilia - Homilia Kard. Fridolina AMBONGO (Arcybiskup metropolita Kinszasy (Kongo)) - Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów - dzień 10 (13.10.2023r.)

Homilia - Homilia Kard. Fridolina AMBONGO (Arcybiskup metropolita Kinszasy (Kongo)) - Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów - dzień 10 (13.10.2023r.)

Homilia

Kard. Fridolina AMBONGO

(Arcybiskup metropolita Kinszasy (Kongo)) 

Bazylika Świętego Piotra, 13 października 2023 r.

“Chwalę Cię, Panie, całym sercem, opowiadam wszystkie cudowne Twe dzieła” (Ps 9).

Dzisiejszy psalm responsoryjny zachęca nas do dziękczynienia Bogu, a mamy wiele powodów, aby Mu dziękować. Jednym z nich jest niewątpliwie łaska tej synodalnej podróży, którą odbywamy jako jeden Kościół, prowadzeni przez Ducha Świętego. Ten Synod o synodalności jest nową Pięćdziesiątnicą, która z pewnością odnowi Kościół w komunii jego członków i w aktywnym uczestnictwie wszystkich w życiu i misji Kościoła.

Tak, moi bracia i siostry, Kościół potrzebował tego czasu łaski i rozeznania, czasu, aby spojrzeć wstecz na przebytą drogę, z jej blaskami i porażkami, i wyciągnąć wnioski na nowy początek. 

W dzisiejszym pierwszym czytaniu prorok Joel zachęca kapłanów, szafarzy ołtarza, do płaczu i żałoby, ponieważ ofiary i całopalenia zniknęły z domu Bożego. Radzi kapłanom, aby zebrali starszych, aby studiowali i szukali nowych sposobów ofiarowania siebie samych przed Bogiem.

To proroctwo Joela odpowiada nieco doświadczeniu synodalnemu, które przeżywamy w tych dniach tutaj, w Rzymie. Przybywając ze wszystkich kontynentów i gromadząc się razem jako jedna rodzina, w tym pięknie jedności w różnorodności kulturowej, jesteśmy również zaproszeni do płaczu i żałoby przed tym ołtarzem, przy grobie świętego Piotra, z powodu naszych słabości jako Kościoła. Rzeczywiście, jak przypomina nam nasze Instrumentum laboris: ” Dzisiejsze oblicze Kościoła nosi znamiona poważnych kryzysów zaufania i wiarygodności. W wielu kontekstach [są to] kryzysy związane z nadużyciami seksualnymi, ekonomicznymi, władzy i sumienia     (IL,23), kontr-świadectwa, które groziły nawet odsunięciem ludzi od Kościoła.

Tak, bracia i siostry, jesteśmy tutaj, aby płakać i prosić Boga o przebaczenie za nasze winy. Ale najlepszym sposobem na ten płacz jest odwaga, by wejść na drogę pokuty i nawrócenia, która otwiera drogę do pojednania, uzdrowienia i sprawiedliwości (IL, 23).

Dzisiejsza Ewangelia mówi o walce Jezusa z diabłem. Przypomina nam, że diabeł jest zawsze obecny i aktywny w naszym świecie. Jego siła tkwi właśnie w strategii zapominania o nim i pojawiania się w najbardziej uwodzicielskich i uspokajających formach. Dobrze znając swoją ofiarę, diabeł atakuje najbardziej wrażliwe rzeczywistości. Jak powiedział papież Benedykt XVI, “Zły zawsze stara się zrujnować dzieło Boże, siejąc podział w ludzkim sercu, między ciałem a duszą, między jednostką a Bogiem, w relacjach międzyludzkich, społecznych i międzynarodowych”. Zły sieje niezgodę.

Drodzy bracia i siostry, jeśli mamy odwagę spojrzeć na naszą obecną rzeczywistość jako Kościoła, nie będzie trudno dostrzec, w jakim stopniu Zły działa i wpływa na nasz sposób bycia i działania. Zły chce widzieć nas podzielonych; może nawet wykorzystać niektórych z nas do własnych celów.

Dlatego musimy odważnie walczyć ze Złym, używając w szczególności broni synodalności, która wymaga jedności, chodzenia razem, rozeznawania w modlitwie, słuchania siebie nawzajem i tego, co Duch ma do powiedzenia Kościołowi.

Jesteśmy wezwani do walki z tym potężnym przeciwnikiem, mając do dyspozycji równie potężną broń, którą jest Duch Święty, protagonista tego nowego sposobu bycia Kościołem – Kościołem synodalnym.

Niech Eucharystia, którą sprawujemy przy grobie Piotra, otworzy nas na słuchanie Ducha Świętego. Niech sprawi, że Kościół synodalny przejdzie od marzeń do rzeczywistości, od słów do konkretnego życia, gdzie będziemy mogli iść razem w komunii, uczestnictwie i misji. 

Amen!

Homilia - Homilia Kard. Fridolina AMBONGO (Arcybiskup metropolita Kinszasy (Kongo))

Kanały YT na których mogą być dostępne transmisje w innych wersjach językowych

Najnowsze wiadomości synodalne

W miniony weekend zakończyła się seria synodalnych spotkań jubileuszowych zorganizowanych w Watykanie przez Fundację Fratelli Tutti. Cykl wydarzeń był jednym z etapów przygotowań do Jubileuszu 2025. Włączyła się w niego również bazylika św. Piotra, która będzie centralnym miejscem wielu wydarzeń Roku Świętego. Czytaj wszystko  ... Read more
Published on: 2023-12-04
„Stoimy w obliczu poważnych wyzwań, którym musimy stawić czoła wspólnie, w duchu europejskim i chrześcijańskim, który zbyt długo zdawał się padać ofiarą interesów narodowych” – wskazał abp Gintaras Grušas w przemówieniu otwierającym tegoroczne zgromadzenie plenarne Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE). Przewodniczący tego ciała otworzył tak wczoraj spotkanie, które odbywa się... Read more
Published on: 2023-11-28
Do końca roku w kilku miastach Francji odbywać się będzie Festiwal Piękna. Wydarzenie ma na celu „reewangelizację świata, który nie zawsze jest piękny”. Pomysłodawczynią tej inicjatywy jest Anne Facérias, która w 2012 roku stworzyła Diakonię Piękna, jako owoc odbywającego się wówczas w Rzymie synodu na temat nowej ewangelizacji. Kobieta podkreśla,... Read more
Published on: 2023-11-28
Niemieccy katolicy zrobili kolejny krok w kierunku ukonstytuowania tzw. Rady Synodalnej, mimo że Stolica Apostolska wielokrotnie przestrzegała, że nie są upoważnieni do ustanowienia takiej instytucji. Statuty Komisji Synodalnej, która ma następnie przygotować Radę Synodalną przegłosowali członkowie Centralnego Komitetu Katolików Niemieckich. Aby mogły wejść w życie potrzebna jest jeszcze akceptacja episkopatu... Read more
Published on: 2023-11-27
Zastanowiło mnie, że Papież, pisząc do nas osobno, wskazał na adorację, jakby chciał przez to skierować naszą uwagę na Tego, który kieruje Kościołem i musi zostać postawiony w centrum – mówi prof. Katharina Westerhorstmann, jedna z czterech kobiet, jakie zrezygnowały z udziału w niemieckiej drodze synodalnej, widząc w niej zagrożenie... Read more
Published on: 2023-11-27