I sesja synodalna w Rzymie (4-29.10.2023r):
przebieg prac, transmisje, zdjęcia / dokumenty, homilie, medytacje itp / pozostałe materiały

II sesja synodalna w Rzymie (2-27.10.2024r):
informacje

Szukaj
Close this search box.

<<< Homilie, wystąpienia , medytacje sesji synodalnych w Rzymie (4-29.10.2023r)

Homilia - Długi marsz ku synodalności nadziei, pokoju i sprawiedliwości - Kardynał Charles BO - SDB Arcybiskup Yangon, Myanmar - Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów - dzień 20 (23.10.2023r.)

Homilia - Długi marsz ku synodalności nadziei, pokoju i sprawiedliwości - Kardynał Charles BO - SDB Arcybiskup Yangon, Myanmar - Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów - dzień 20 (23.10.2023r.)

Homilia

Długi marsz ku synodalności nadziei, pokoju i sprawiedliwości

Kardynał Charles BO, SDB
Arcybiskup Yangon, Myanmar
Przewodniczący Federacji Konferencji Biskupów Azji (FABC)

Bazylika Świętego Piotra, 23 października 2023 r.

Moi umiłowani przyjaciele,

Niech pokój Chrystusowy będzie z wami wszystkimi.

W Piśmie Świętym śledzimy starożytną podróż naszych przodków, Adama i Ewy, którzy zdecydowali się porzucić komfort i łaskę, które kiedyś znali, wybierając ścieżkę spowitą ciemnością. Od tego czasu ludzkość jest w nieustannym duchowym poszukiwaniu, odysei naznaczonej niezachwianym poszukiwaniem sensu. Jedna z podróży z Księgi Wyjścia ukazuje Boga jako wyzwoliciela uciskanego ludu, zatrudniającego pasterza o imieniu Mojżesz, aby stawił czoła dumie faraona. W tym momencie Bóg zapoczątkował Misterium Paschalne, oferując swoje towarzyszenie rozbitej ludzkości – powracający temat w Biblii. Przesłanie jest jasne: Bóg nigdy nie opuszcza swojego ludu.

Abraham, ojciec naszej wiary, został wezwany do wkroczenia w nieznane, a św. Paweł, w pierwszym czytaniu z Listu do Rzymian, przedstawia Abrahama jako przykład. Gdy wyruszamy w różne podróże w życiu i w wierze, często nie jesteśmy pewni celu naszej podróży, a jednak jesteśmy wezwani do wyruszenia w nieznane, kierowani naszą niezachwianą wiarą. Tak jak wiara Abrahama usprawiedliwiła go, tak i my jesteśmy usprawiedliwieni przez naszą wiarę, wierząc, że Bóg zawsze spełnia swoje obietnice. Nasza synodalna podróż nie jest zaprogramowaną kosmiczną odyseją z ustalonymi równaniami matematycznymi. Raczej, kiedy Bóg nas wzywa, staje się naszym przewodnikiem, naszą mapą drogową i naszym towarzyszem.

Wiara rzuca światło na drogę przez najciemniejsze i najbardziej burzliwe momenty życia, pozwalając nam dostrzec Bożą łaskę przenikającą cienie. Podobnie jak Abraham, Kościół jest powołany do bycia sprawiedliwym, do ucieleśnienia synodalnej podróży w wierze z przekonaniem, że Bóg nigdy nie zawodzi. Pomimo wątpliwości i niepokojów, które mogą nam towarzyszyć w tym długim marszu, możemy czerpać inspirację z postaci takich jak Mojżesz, wybranych przez Boga, aby być wyzwolicielem i wzorem dla nas wszystkich. Chociaż możemy nie dotrzeć do zamierzonego celu, uczestnictwo w tej podróży jest błogosławieństwem samym w sobie. Rozumiemy, że ta synodalna podróż jest międzypokoleniowa, zainicjowana przez Kościół i zapoczątkowująca długi marsz nadziei dla całej ludzkości, nawet pośród globalnych zawirowań, o czym świadczą ostatnie wydarzenia w Azji Zachodniej i innych regionach na całym świecie.

Dzisiejsza Ewangelia stawia czoła nienasyconej chciwości, która mieszka w ludzkim sercu, prowadząc do egocentryzmu – grzechu pierworodnego, który leży u podstaw wielu ludzkich cierpień i konfliktów. Jezus przedstawia przypowieść o chciwym właścicielu ziemskim, którego pragnienia prowadzą do samozniszczenia. Bóg ma plan dla każdego z nas i dla naszego Kościoła, a nasze podróże i plany muszą być zgodne z Jego wolą. Przypowieść o bogatym właścicielu ziemskim i jego nadmiernych magazynach służy jako metafora dzisiejszego świata, w którym wojny i przemysł zbrojeniowy gromadzą wielkie bogactwa kosztem cierpienia milionów ludzi. Święty Paweł podaje proste antidotum w pierwszym czytaniu: “Uwierzcie w Boga, który pragnie ludzkiej podróży nadziei i uzdrowienia. Dostosuj swoje marzenia do Bożego planu dla ciebie”. To przesłanie współbrzmi z dzisiejszą Ewangelią.

Ludzka chciwość zadała już głębokie rany naszej planecie i pozbawiła miliony ludzi godności, jak podkreślił papież Franciszek w swoich ostatnich znaczących dokumentach. Dokumenty te wzywają do potrójnego pojednania, aby ocalić ludzkość i planetę: Pojednanie z Bogiem (Evangelii Gaudium), Pojednanie z naturą (Laudato Si) i Pojednanie ze sobą nawzajem (Fratelli Tutti). Nasza synodalna podróż ma na celu uzdrowienie i pojednanie świata w sprawiedliwości i pokoju. Jedynym sposobem na ocalenie ludzkości i stworzenie świata nadziei, pokoju i sprawiedliwości jest globalna synodalność wszystkich ludzi.

Ewangeliczna przypowieść została sprowokowana przez człowieka szukającego pomocy Jezusa w rozwiązaniu sporu o spadek ze swoim bratem. Podczas tego Synodu jednym z naszych poważnych zmartwień jest dziedzictwo, które pozostawimy następnemu pokoleniu. Środowisko zostało pożyczone od młodych, a należne im dziedzictwo, bardziej pokojowy świat z nienaruszoną integralnością stworzenia, jest zagrożone. Globalne ocieplenie zdewastowało społeczności i źródła utrzymania milionów ludzi, grożąc tym samym kolejnym pokoleniom. Papież Franciszek zwrócił uwagę na koncepcję sprawiedliwości międzypokoleniowej.

Jako biskupi Azji jesteśmy świadomi szkód środowiskowych wyrządzonych w naszym regionie przez katastrofy klimatyczne. Mamy znaczną populację rdzennych społeczności chrześcijańskich, szczególnie na Morzu Południowochińskim, w środkowych Indiach, Wietnamie i Myanmarze. Społeczności te były obrońcami przyrody, ale ucierpiały również z powodu nowoczesnych ideologii, kolonizacji i eksploatacji zasobów. Podczas gdy FABC świętuje swoje pięćdziesięciolecie, zwracamy uwagę świata na niszczenie ogromnych połaci lasów, płuc naszej planety w tych regionach oraz na rosnącą przemoc wobec rdzennej ludności.

Azja jest miejscem narodzin głównych religii świata i to właśnie w tym regionie po raz pierwszy zakorzeniło się przesłanie Jezusa. Kościół azjatycki stawiał czoła różnym wyzwaniom na przestrzeni dziejów, ale pozostaje żywy i młody. Nasza podróż wiary w Azji nie jest pozbawiona trudności, ale to zgromadzenie synodalne pobudziło nas do powrotu do wspaniałych dni ewangelizacji prowadzonej przez Apostołów. Z optymizmem przyjmujemy wezwanie, aby Azja stała się XXI wiekiem dla Chrystusa, inspirując się synodalną podróżą globalnego Kościoła.

Nigdzie w Azji chrześcijańska podróż wiary nie jest tak trudna jak w Myanmarze. Nasza mała trzódka jest obecnie rozproszona zarówno z powodu klęsk żywiołowych, jak i kryzysów spowodowanych przez człowieka, powodując wielowymiarowe kryzysy i ogromne cierpienie. Nasi ludzie są obecnie podczas Exodusu. Domy zniknęły, kościoły doświadczyły okrucieństwa, a Droga Krzyżowa jest bolesną rzeczywistością w wielu częściach Azji.

Jednak podobnie jak wierne kobiety, które podążały za Jezusem drogą krzyżową, Kościół w Myanmarze i Azji ma nadzieję na pojednanie. Kontynuujemy naszą pełną łez synodalną podróż, wierząc, że podobnie jak te kobiety, zobaczymy, jak wszystkie rany zostaną uleczone, a nowy świt nadziei, pokoju i sprawiedliwości zaświeci nad każdym cierpiącym narodem. Modlimy się, aby Kościół katolicki, pod przewodnictwem papieża Franciszka, wprowadził całą rodzinę ludzką w długi marsz uzdrawiania naszego świata i naszej planety, ostatecznie prowadząc nas do nowego nieba i nowej ziemi.

W imieniu narodu azjatyckiego życzymy każdemu z was błogosławionej i inspirującej podróży.

Kanały YT na których mogą być dostępne transmisje w innych wersjach językowych

Najnowsze wiadomości synodalne

Międzynarodowa grupa teologów zakończyła dziś dziesięciodniowe obrady w Watykanie nad raportami synodalnymi, które spłynęły z całego Kościoła. Teraz rozpoczną się intensywne prace nad sformułowaniem ostatecznej wersji dokumentu roboczego na październikowe zgromadzenie ogólne. Będzie ono dotyczyć „nie tej czy tamtej kwestii, ale synodalności, tego jak być misyjnym Kościołem w drodze” –... Read more
Published on: 2024-06-14
Zaprezentowano watykański dokument o posłudze papieża w perspektywie ekumenicznej. Nosi on tytuł: „Biskup Rzymu. Prymat i synodalność w dialogach ekumenicznych i w odpowiedziach na encyklikę Ut unum sint”. Prawie 150-stronnicowy dokument został wydany przez Dykasterię ds. Popierania Jedności Chrześcijan i zaprezentowany w Biurze Prasowym Stolicy Apostolskiej. Czytaj wszystko  ... Read more
Published on: 2024-06-13
Franciszek przyjął dziś na audiencji uczestników dorocznego spotkania z moderatorami stowarzyszeń wiernych, ruchów kościelnych i nowych wspólnot promowanego przez Dykasterię ds. Świeckich, Rodziny i Życia. Z racji tematu synodalności, jaki obrali na obecne wydarzenie, Papież mówił im o trzech „cnotach synodalnych”: myśleniu po Bożemu, przełamywaniu każdego zamknięcia, dbaniu o pokorę.... Read more
Published on: 2024-06-13
Rozpoczęły się na prace nad dokumentem roboczym na drugą sesję synodu o synodalności. W Rzymie do 13 czerwca trwa posiedzenie 20 teologów z całego świata, którzy analizują raporty, wnioski i świadectwa, które napłynęły z Kościołów lokalnych. Przewiduje się, że Instrumentum laboris zostanie ogłoszony na początku lipca. Czytaj wszystko  ... Read more
Published on: 2024-06-06
Dla kibiców jesteście wzorem, dlatego ważne jest, byście rozwijali w sobie wartości ludzkie i duchowe, żeby dawać innym dobry przykład – powiedział Papież, przyjmując w Watykanie chorwackich piłkarzy. Pogratulował im trzeciego miejsca na ostatnich mistrzostwach świata. Czytaj wszystko  ... Read more
Published on: 2024-06-05