Dokumenty i Statuty Trzeciego Synodu Diecezji Sandomierskiej

[Nowa ewangelizacja w diecezji, odnowa diecezji]

Na większą chwałę Boga w Trójcy Świętej Jedynego oraz dla dobra Ludu Bożego, na mocy kan. 466 Kodeksu Prawa Kanonicznego, niniejszym dekretem zatwierdzam Dokumenty i Statuty Trzeciego Synodu Diecezji Sandomierskiej (2017-2022).

Statuty wraz z załączonymi do nich aneksami, ogłaszam jako prawo partykularne Kościoła w Diecezji Sandomierskiej, które będzie obowiązywać od dnia 1 sierpnia 2022 roku.

Sandomierz, dnia 2 czerwca 2022 roku
we wspomnienie Męczenników Bł. Sadoka i Towarzyszy

+ Krzysztof Nitkiewicz
Biskup Sandomierski

Program "Słuchanie, Rozeznawanie, Misja. Proces Synodalny w Parafii" 

“Słuchanie, Rozeznawanie, Misja. Proces Synodalny w Parafii” to program organizowany przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego, który ma na celu realizację procesu synodalizacji parafii.

Zakładane efekty procesu synodalizacji parafii:

  • rozpoznanie potencjałów i wyzwań parafii
  • uczenie się słuchania w parafii
  • uczenie się rozmowy w formie dialogu w parafii
  • zainicjowanie regularnych spotkań proboszcza z parafianami w parafii