Sesje synodalne w Rzymie (4-29.10):
przebieg prac, transmisje, zdjęcia / homilie, wystąpienia i medytacje / pozostałe materiały

<< Podsumowanie poszczególnych sesji Synodalnych

Briefing z 4 dnia Synodu: Synodalność: nie koncepcja, ale doświadczenie słuchania i bycia włączonym (7.10.2023r)

Briefing z 4 dnia Synodu: Synodalność: nie koncepcja, ale doświadczenie słuchania i bycia włączonym (7.10.2023r)

Z dzisiejszego briefingu prasowego: Zgromadzenie Ogólne nie jest miejscem wyrażania osobistych opinii, ale miejscem słuchania, rozeznawania i wspólnego kroczenia w kierunku brzegu, na którym czeka na nas Pan.

Jezus, Kościół, rodzina, synodalność, słuchanie, komunia, ubodzy, młodzież, wspólnota, miłość: to tylko niektóre z najczęściej pojawiających się słów w pierwszych dniach pracy na Zgromadzeniu Ogólnym Synodu o Synodalności, które dobiegło końca po rozpatrzeniu pierwszej sekcji Instrumentum laboris. W tych pierwszych dniach, jak wyjaśnił dr Paolo Ruffini – przewodniczący Komisji ds. Informacji i prefekt Dykasterii ds. Komunikacji – uczestnicy wyrazili wdzięczność Papieżowi za piękno tej chwili, w której doświadczają różnych twarzy Kościoła.


Sprawozdania grup roboczych

Po trzeciej kongregacji generalnej, która odbyła się wczoraj po południu, w sobotę rano odbyła się trzecia sesja małych grup roboczych. Praca polegała przede wszystkim na sfinalizowaniu raportów z prac wykonanych w tych grupach roboczych, z których każda składa się z 10-12 osób, w tym delegatów braterskich – choć ci ostatni nie biorą udziału w głosowaniu.
Raporty te, zatwierdzone w każdej grupie zdecydowaną większością głosów, zostały przekazane do Sekretariatu Generalnego Synodu, który następnie zwróci je zgromadzeniu ogólnemu podczas dyskusji nad dokumentem podsumowującym.


Tematy raportów

Wśród tematów, które pojawiły się w raportach, znalazły się: formacja na każdym poziomie – kapłanów, w seminariach, w rodzinach; współodpowiedzialność wszystkich ochrzczonych; oraz sposób, w jaki hierarchia może umiejscowić się w komunii.

Uczestnicy poprosili również o zbadanie terminu synodalność z leksykalnego punktu widzenia w różnych językach. Omawiane problemy uwypukliły nie tylko potrzebę ograniczenia biurokratyzacji struktur kościelnych, ale także znaczenie poświęcenia energii na rozważenie nowych form i nowych miejsc uczestnictwa w komunii w tysiącletniej historii Kościoła.

Młodzi ludzie i rzeczywistość cyfrowa

Podkreślono również potrzebę zaangażowania młodych ludzi, a raporty koncentrowały się na przykład na uwzględnieniu nowoczesnej rzeczywistości cyfrowej, przejściu od koncepcji władzy do koncepcji służby i unikaniu jakiejkolwiek formy klerykalizmu.

Pojawiły się również pytania o rolę świeckich i kobiet w komunii eklezjalnej oraz o to, w jaki sposób Kościół może służyć ubogim i migrantom. Obrady synodu skupiły się również na relacji między dwoma “płucami” Kościoła, płucami Wschodu i płucami Zachodu.


Papież Franciszek, pasterz prowadzący synod

Papież, jak poinformował dr Ruffini, był również obecny na wczorajszym popołudniowym zgromadzeniu ogólnym i był jednym z pierwszych, którzy przybyli na salę. Dr Ruffini zauważył, że papież wyraził szczególną wdzięczność za sposób, w jaki pracownicy mediów przedstawiali wydarzenia w Watykanie.

Kardynał Fridolin Ambongo Besungu, przewodniczący Sympozjum Konferencji Episkopatów Afryki i Madagaskaru (Secam); siostra Leticia Salazar, ODN, świadek całego procesu synodalnego z diecezji San Bernardino w Stanach Zjednoczonych; i jak zwykle Sheila Leocádia Pires, sekretarz Komisji Informacyjnej Synodu, również przemawiali podczas sobotniego briefingu prasowego.


W poszukiwaniu woli Bożej dla Kościoła dzisiaj

Kardynał Besungu, podkreślając, że było to jego czwarte doświadczenie synodalne, zwrócił uwagę na to, czym to zgromadzenie synodalne różni się od poprzednich: “Przy tej okazji wielką wagę przywiązuje się do poszukiwania woli Bożej w obecnym historycznym momencie życia Kościoła. Nikt nie przybył z agendą czy programem który chciałby narzucić. Jesteśmy braćmi i siostrami słuchającymi woli Bożej dla Jego Kościoła, a to, co wyjdzie z tego Synodu, przyniesie dobre owoce i zostanie przyjęte jako wola Boża… Konieczne jest nastawienie się na słuchanie Ducha: celem tej podróży do 2024 r. jest poszukiwanie najlepszych odpowiedzi na pewne problemy; a rezultatem, dzięki modlitwie i konfrontacji, będzie “coś bliskiego temu, co możemy uznać za wolę Bożą””.


Modlitwa

Rzeczywiście, nie ma synodalności bez modlitwy, kontynuował kardynał. “Jako Kościół zawsze jesteśmy w rozeznaniu i nie ma punktu końcowego”.
Później przewodniczący SECAM, w odpowiedzi na pytanie dziennikarzy, wyjaśnił, że raporty grup roboczych nie zostaną opublikowane, aby uszanować “dynamikę synodalności”: “Będzie synteza wszystkich raportów. Rozważenie tylko jednego oznaczałoby wyjście poza synodalność”.
“To nie sekretariat synodu decyduje lub robi synod”, podkreślił: istnieje interakcja między grupami roboczymi a Sekretariatem Generalnym. Co więcej, autorytet poszczególnych uczestników nie pochodzi z nominacji papieskiej, ale z chrztu. W związku z tym dr Ruffini przypomniał, że mianowanych członków jest 52 na 364 wszystkich członków.


Nowy sposób radzenia sobie z problemami

Zapytany o tak zwane “kwestie LGBT”, które pojawiły się na synodzie i jak mogą one zostać odebrane przez afrykańskich biskupów, kardynał Besungu zauważył: “Jesteśmy tutaj na synodzie o synodalności. Nie chciałbym odchodzić od tematu. Synodalność nie oznacza wyrażania osobistych opinii, ale wspólne podążanie w kierunku brzegu, gdzie czeka na nas Pan. W kwestii LGBT sam Pan poprzez zbiorowe rozeznanie wskaże nam kierunek”.
Ponadto, przewodniczący SECAM wezwał ludzi do zmniejszenia przesadnych oczekiwań wobec tego Synodu, który ma na celu w szczególności znalezienie nowego sposobu działania i radzenia sobie z problemami przez Kościół.


Nie koncepcja, ale doświadczenie

“Synodalność nie jest koncepcją. To doświadczenie bycia słuchanym lub bycia włączonym”, powiedziała s. Leticia Salazar wyrażając głęboką wdzięczność za możliwość uczestniczenia w wydarzeniu, w które zaangażowany jest cały Kościół powszechny.

Następnie odniosła się do tematu migracji w synodalnym rozeznaniu. “Wyemigrowałam z rodziną do Stanów Zjednoczonych w wieku 17 lat. I kiedy przybywasz do nowego kraju, wiara cię podtrzymuje, ale Kościół cię wita. I myślę, że dokładnie to przydarzyło się mnie i mojej rodzinie w Stanach Zjednoczonych i Kalifornii”.

Wydarzenia poza aulą synodalną

Sheila Leocádia Pires również nawiązała do tego tematu, przypominając, że migracja ma wpływ na strukturę rodziny i jest bardzo szerokim tematem, który obejmuje również inne kwestie, takie jak zmiany klimatyczne, konflikty, wojny itp.

Następnie sekretarz Komisji Informacyjnej Synodu przypomniał wydarzenia związane z bieżącą pracą uczestników. W najbliższy czwartek wszyscy uczestnicy są zaproszeni na pielgrzymkę do katakumb świętych Domityli i Sebastiana. W Bazylice Watykańskiej zaplanowano również wydarzenia modlitewne, takie jak różaniec. Istnieje możliwość adorowania Chrystusa w Najświętszej Eucharystii, a Ogrody Watykańskie są również otwarte dla uczestników.

Modlitwa odgrywa również fundamentalną rolę w Auli: w rzeczywistości między wystąpieniami zawsze są chwile modlitwy i ciszy, aby pogłębić i zastanowić się nad tym, co zostało usłyszane.

Proces rozpoczyna się ponownie w poniedziałek

Uczestnicy Synodu nie mają zaplanowanej pracy w sobotę po południu ani w niedzielę. Wrócą do auli w poniedziałek rano zaraz po Mszy św. w Bazylice św. Piotra na czwartą kongregację generalną. Kongregacja, która będzie transmitowana, zajmie się kolejnym punktem Instrumentum laboris, skoncentrowanym na temacie: “Komunia, która promieniuje. Jak możemy być pełniejszym znakiem i narzędziem zjednoczenia z Bogiem i jedności całej ludzkości?”. Następnie odbędą się wybory członków Komisji ds. Sprawozdania Podsumowującego i Komisji Informacyjnej.

Transmisja briefingu

Kanały YT na których mogą być dostępne transmisje w innych wersjach językowych

Najnowsze wiadomości synodalne

W miniony weekend zakończyła się seria synodalnych spotkań jubileuszowych zorganizowanych w Watykanie przez Fundację Fratelli Tutti. Cykl wydarzeń był jednym z etapów przygotowań do Jubileuszu 2025. Włączyła się w niego również bazylika św. Piotra, która będzie centralnym miejscem wielu wydarzeń Roku Świętego. Czytaj wszystko  ... Read more
Published on: 2023-12-04
„Stoimy w obliczu poważnych wyzwań, którym musimy stawić czoła wspólnie, w duchu europejskim i chrześcijańskim, który zbyt długo zdawał się padać ofiarą interesów narodowych” – wskazał abp Gintaras Grušas w przemówieniu otwierającym tegoroczne zgromadzenie plenarne Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE). Przewodniczący tego ciała otworzył tak wczoraj spotkanie, które odbywa się... Read more
Published on: 2023-11-28
Do końca roku w kilku miastach Francji odbywać się będzie Festiwal Piękna. Wydarzenie ma na celu „reewangelizację świata, który nie zawsze jest piękny”. Pomysłodawczynią tej inicjatywy jest Anne Facérias, która w 2012 roku stworzyła Diakonię Piękna, jako owoc odbywającego się wówczas w Rzymie synodu na temat nowej ewangelizacji. Kobieta podkreśla,... Read more
Published on: 2023-11-28
Niemieccy katolicy zrobili kolejny krok w kierunku ukonstytuowania tzw. Rady Synodalnej, mimo że Stolica Apostolska wielokrotnie przestrzegała, że nie są upoważnieni do ustanowienia takiej instytucji. Statuty Komisji Synodalnej, która ma następnie przygotować Radę Synodalną przegłosowali członkowie Centralnego Komitetu Katolików Niemieckich. Aby mogły wejść w życie potrzebna jest jeszcze akceptacja episkopatu... Read more
Published on: 2023-11-27
Zastanowiło mnie, że Papież, pisząc do nas osobno, wskazał na adorację, jakby chciał przez to skierować naszą uwagę na Tego, który kieruje Kościołem i musi zostać postawiony w centrum – mówi prof. Katharina Westerhorstmann, jedna z czterech kobiet, jakie zrezygnowały z udziału w niemieckiej drodze synodalnej, widząc w niej zagrożenie... Read more
Published on: 2023-11-27