Together – Zgromadzenie Ludu Bożego – Ekumeniczne czuwanie modlitewne

51 51 people viewed this event.

Zapowiedź Ojca Świętego Franciszka.

W niedzielę, 15 stycznia 2023 r. na zakończenie modlitwy Anioł Pański na Placu św. Piotra Ojciec Święty ogłosił:

“Dążenie do jedności chrześcijan i droga nawrócenia synodalnego Kościoła są powiązane. Zatem, korzystając z tej okazji, ogłaszam, że w sobotę 30 września br. na Placu św. Piotra odbędzie się ekumeniczne czuwanie modlitewne, przez które zawierzymy Bogu prace XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów. Dla młodzieży, która przyjdzie na to czuwanie, będzie specjalny program przez cały weekend, przygotowany przez Wspólnotę z Taizé. Już teraz zapraszam braci i siostry wszystkich wyznań chrześcijańskich do uczestniczenia w tym Zgromadzeniu Ludu Bożego.”

Zarys projektu „Together”.

Młodzi ludzie między 18 a 35 rokiem życia, pochodzący z różnych krajów Europy i należący do wszystkich Kościołów chrześcijańskich, są zaproszeni do udziału w weekendowym czasie dzielenia się, który rozpocznie się w Rzymie w piątkowy wieczór i potrwa do niedzielnego popołudnia. Będą oni goszczeni w rzymskich parafiach i wspólnotach, gdzie przyjmą ich do siebie lokalni mieszkańcy. Dla młodych katolików wydarzenie to może być kontynuacją Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w Lizbonie na początku sierpnia br.

W centrum tego weekendowego czasu dzielenia się znajdzie się ekumeniczne czuwanie modlitewne z udziałem Ojca Świętego Franciszka i przedstawicieli różnych Kościołów, które odbędzie się w Rzymie 30 września 2023 r. Ta wspólna modlitwa, otwarta dla całego Ludu Bożego, będzie składała się z lektury Słowa Bożego, uwielbienia i modlitwy wstawienniczej, śpiewów z Taizé oraz momentów ciszy – i będzie wyraźnym znakiem braterstwa, jedności i pokoju.

Związek z Synodem w Kościele Katolickim.

Ekumeniczne czuwanie modlitewne odbędzie się w przeddzień XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów na temat: „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja”, które potrwa od 4 do 29 października 2023 r. Jak zapowiedział papież Franciszek 15 stycznia 2023 r., czuwanie to wpisuje się w proces synodalny i ekumeniczny: „Dążenie do jedności chrześcijan i droga nawrócenia synodalnego Kościoła są powiązane”.

Ponadto Ojciec Święty już wcześniej podkreślał bliski związek między synodalnością a ekumenizmem, kiedy przyjął na audiencji katolikosa-patriarchę Asyryjskiego Kościoła Wschodu, Mar Awę III (19 listopada 2022 r.). „Droga synodalności jest i musi być ekumeniczna tak samo, jak droga ekumenizmu jest synodana” – mówił wówczas. Dlatego też obecność zwierzchników różnych Kościołów chrześcijańskich podczas ekumenicznego czuwania modlitewnego w Rzymie a także w przeddzień zgromadzenia synodalnego będzie miała bezprecedensowo ą wymowę.

Geneza Projektu.

W październiku 2021 r. br. Alois przeor wspólnoty z Taizé został zaproszony do zabrania głosu w Rzymie podczas otwarcia Synodu Biskupów poświęconego synodalności. Zwracając się do jego uczestników, powiedział wówczas:

„Wydaje mi się rzeczą wskazaną, aby w wędrówce synodalnej znalazły się chwile wytchnienia, jakby zatrzymania, dla uczczenia jedności już osiągniętej w Chrystusie i dla jej uwidocznienia. (…) Czy byłoby możliwe, aby pewnego dnia, w trakcie procesu synodalnego, nie tylko delegaci, ale Lud Boży, nie tylko katolicy, ale wierni różnych Kościołów, zostali zaproszeni na wielkie spotkanie ekumeniczne? Wszakże dzięki chrztowi i Pismu Świętemu jesteśmy siostrami i braćmi w Chrystusie, zjednoczonymi we wciąż niedoskonałej, ale rzeczywistej komunii, także wtedy, gdy kwestie teologiczne pozostają nierozwiązane (…) Odkrylibyśmy, że, będąc zjednoczonymi w Chrystusie, stajemy się budowniczymi pokoju.”

Motywy tego spotkania.
Oto fragment prezentacji tego projektu, opublikowanej na stronie www.together2023.net:

“Czyż za sprawą Chrztu i Pisma Świętego nie jesteśmy siostrami i braćmi w Chrystusie, zjednoczonymi w komunii wciaż niedoskonałej, ale bardzo realnej? Czy to nie Chrystus wzywa nas i otwiera przed nami drogę do podążania naprzód, jako towarzysze wędrówki wraz z Nim i wspólnie z tymi, którzy żyją na marginesie naszych społeczeństw? W tej drodze, poprzez dialog, który jedna nas ze sobą, chcemy przypominać, że potrzebujemy siebie nawzajem nie po to, by wspólnie rosnąć w siłę, ale jako wkład w budowanie pokoju w rodzinie ludzkiej. Wdzięczni za tę wzrastającą komunię, możemy zaczerpnąć z niej impuls do stawiania czoła współczesnym wyzwaniom, w obliczu polaryzacji, które rozbijają rodzinę ludzką i wobec krzyku Ziemi. Spotykając się i słuchając siebie nawzajem, podążamy naprzód razem, jako lud Boży.”

Kiedy?

Od piątku, 29 września do niedzieli, 1 października 2023 r.

Gdzie?

W Rzymie i wielu miejscach świata.

Kto jest zaangażowany w przygotowania?

Jest to już ok. 50 środowisk kościelnych, reprezentujących wszelkie obrządki. Są to Kościoły i federacje kościelne, wspólnoty i ruchy oraz struktury koordynujące duszpasterstwo młodzieży. Inicjatorem jest Wspólnota z Taizé, ściśle współpracująca z Sekretariatem Synodu Biskupów w Rzymie, Dykasterią ds. Promocji Integralnego Rozwoju Człowieka, Dykasterią ds. Świeckich, Rodziny i Życia oraz Wikariatem Diecezji Rzymskiej. Lista włączających się w to przedsięwzięcie partnerów będzie regularnie aktualizowana na stronie: www.together2023.net.

Kto może wziąć udział w spotkaniu?

Sobotnie czuwanie modlitewne jest otwarte dla każdego. Młodzi ludzie w wieku od 18 do 35 lat zaproszeni są do pobytu w Rzymie od piątkowego wieczoru do niedzielnego popołudnia i zostaną ugoszczeni w parafiach i wspólnotach chrześcijańskich na terenie miasta.

Jak będzie wyglądał program dla młodzieży?

Przyjazd w piątek

Młodzi ludzie, którzy wezmą udział w całym weekendowym spotkaniu, są zaproszeni do przyjazdu w piątek popołudniu, a następnie zostanie im wskazana parafia, która ich ugości i dom, w którym zostaną zakwaterowani.

Sobotni poranek

W sobotę 30 września w godzinach porannych rozpocznie się program, podzielony na szereg “ścieżek”, na które złożą się spotkania i wizyty w różnych miejscach w Rzymie.

Warsztaty i okrągłe stoły

Uczestnicy zostaną zaproszeni do udziału w warsztatach, okrągłych stołach i duchowych rozmowach na różne tematy, a odbędą się one w kościołach różnych obrządków oraz w innych miejscach.

Czas uwielbienia

Kulminacyjnym momentem tego weekendu będzie modlitwa w centralnym miejscu w Rzymie w sobotnie popołudnie, po którym uczestnicy przejdą wspólnie na Plac św. Piotra.

Czuwanie modlitewne

Ekumeniczne czuwanie modlitewne, otwarte dla wszystkich odbędzie się w sobotni wieczór na Placu św. Piotra. Wezmą w nim udział Ojciec Święty Franciszek i przedstawiciele różnych Kościołów.

Więcej informacji: https://together2023.net/

Aby zarejestrować się na to wydarzenie, odwiedź następujący adres URL: https://together2023.net/info-page/how-can-i-register/ →

 

Date And Time

2023-09-29 @ 08:30 to
2023-10-01 @ 16:00
 

Typy Wydarzeń

 

Kategoria wydarzenia

Share With Friends