<< Co dalej po Synodzie o synodalności - Diecezje

Wrocław: abp Józef Kupny zapowiedział zwołanie synodu diecezjalnego

Metropolita wrocławski abp Józef Kupny zapowiedział zwołanie synodu diecezjalnego. O swojej decyzji poinformował duchowieństwo i wiernych, zgromadzonych we wrocławskiej katedrze na Mszy św. z okazji 40. rocznicy swoich święceń kapłańskich. – Podjąłem ją kierując się dobrem archidiecezji, powierzonej mi przez papieża Franciszka w 2013 roku oraz po wysłuchaniu opinii rady kapłańskiej i wiernych świeckich – powiedział duchowny.

Mszę św. wraz abp. Kupnym koncelebrowało kilkudziesięciu kapłanów, w tym biskupi pomocniczy Jacek Kiciński i Maciej Małyga oraz bisku nominat Piotr Wawrzynek. Obecni byli kanonicy kapituły katedralnej oraz kolegiackiej Świętego Krzyża, a także przedstawiciele ruchów, grup i stowarzyszeń działających na terenie archidiecezji. Za abp. Kupnego modlili się także przedstawiciele władz państwowych i samorządowych.

Na zakończenie Mszy św. metropolita dziękując wszystkim za obecność i pamięć wypowiedział słowa „jesienią tego roku zamierzam zwołać synod, który przyjrzy się najważniejszym obszarom działalności Kościoła na Dolnym Śląsku”. W najbliższym czasie powołane zostaną komisje presynodalne, które przygotują materiały oraz określą tematykę dla właściwych prac synodu.

Metropolita wrocławski poprosił także wszystkich wiernych archidiecezji o modlitwę zarówno w intencji etapu presynodalnego a także za wszystkich zaangażowanych z synod.

W rozmowie z KAI abp Kupny przypomniał, że poprzedni synod w archidiecezji wrocławskiej obradował w latach 1985 – 1991 i do dnia dzisiejszego wiele kwestii jest regulowanych postanowieniami wówczas wypracowanymi. Tymczasem, jak ocenił, na przestrzeni minionych 30 lat radykalnie zmieniły się okoliczności i warunki, w jakich Kościołowi przychodzi żyć i działać.

– Wielu kwestiom trzeba przyjrzeć się na nowo, by wypracować konkretne propozycje i rozwiązania. Chcę to robić wspólnie z osobami, które czują się odpowiedzialne za Kościół, którym ten Kościół jest bliski, którzy w tym Kościele żyją i który uważają za swój dom – powiedział abp Józef Kupny.

Program "Słuchanie, Rozeznawanie, Misja. Proces Synodalny w Parafii" 

“Słuchanie, Rozeznawanie, Misja. Proces Synodalny w Parafii” to program organizowany przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego, który ma na celu realizację procesu synodalizacji parafii.

Zakładane efekty procesu synodalizacji parafii:

  • rozpoznanie potencjałów i wyzwań parafii
  • uczenie się słuchania w parafii
  • uczenie się rozmowy w formie dialogu w parafii
  • zainicjowanie regularnych spotkań proboszcza z parafianami w parafii