I sesja synodalna w Rzymie (4-29.10.2023r):
przebieg prac, transmisje, zdjęcia / dokumenty, homilie, medytacje itp / pozostałe materiały

II sesja synodalna w Rzymie (2-27.10.2024r):
informacje

Szukaj
Close this search box.

<< Co dalej po Synodzie o synodalności - Diecezje

Bądźcie Moimi świadkami - Diecezja Portsmouth

Wizja:
Zbliżanie ludzi do Jezusa Chrystusa poprzez Jego Kościół

Cztery priorytety:

1. Wychodzić z misją do wszystkich

Abyśmy umożliwili wielu innym usłyszeć Ewangelię i dojść do poznania, służby i miłości Jezusa Chrystusa w zbawczej komunii Jego Kościoła katolickiego, aby wytrwale trwając w wierze, nadziei i miłości, mogli kiedyś osiągnąć szczęście nieba.

"Idźcie, czyńcie uczniów ze wszystkich narodów"
Mt 28, 19

2. Być całkowicie zależnym od Ducha Świętego

Abyśmy, przechodząc od konserwacji do misji, zaufali bardziej całkowicie Bogu poprzez modlitwę, błagając Ducha Świętego, aby inspirował naszych duchownych i naszych świeckich z nieustanną radością i kreatywnością do rozwijania i realizowania nowych, innowacyjnych posług i sposobów życia chrześcijańskiego.

"Otrzymacie moc, gdy Duch Święty zstąpi na was"
Dz 1, 8

3. Nawrócenie katolików

Abyśmy pomagali wszystkim katolikom, zwłaszcza tym, którzy jeszcze nie praktykują, w osiągnięciu głębszej osobistej relacji z Jezusem Chrystusem w Świętej Eucharystii, aby byli bardziej świadomymi uczniami i, rozeznając swoje charyzmaty, bardziej aktywnie angażowali się w misję Kościoła.

"Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, żyje we Mnie, a Ja żyję w nim".
Jan 6,55-56

4. Stać się sługami skierowanymi na zewnątrz

Aby wszystkie nasze wspólnoty parafialne i nasze szkolne stawały się coraz bardziej skierowane na zewnątrz i jaśniejszymi latarniami misji, dialogu i służby wszystkim, a szczególnie ubogim, bezdomnym i potrzebującym.

"Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili".
Mt 25,40

Plan dziesięcioletni:

[Źródło: https://www.portsmouthdiocese.org.uk/our-mission/planning/ten-year-plan/,dostęp 27.02.2023r]

Będziecie moimi świadkami

Projekt planu strategicznego można pobrać korzystając z poniższego linku. Nosi on tytuł “Będziecie moimi świadkami”. Jest to plan, który pochodzi z autorytetu Biskupa jako Pasterza Diecezji, ale jest to plan, który zasadniczo wyszedł od duchownych i wiernych świeckich Diecezji.

Okres konsultacji będzie trwał w parafiach od 13 lipca 2022 do 15 grudnia 2022. Następnie informacje zwrotne zostaną zestawione i plan zostanie sfinalizowany.

Projekt dokumentu strategii [tłumaczenie maszynowe na język polski – synod.org.pl]:

 

Skrócona wersja strategii jako pomoc w konsultacjach parafialnych [tłumaczenie maszynowe na język polski – synod.org.pl]:

Przesłanie od biskupa Filipa

Jesteśmy błogosławieni w naszej diecezji wieloma kwitnącymi i wiernymi ludźmi, którzy starają się realizować swoją misję w służbie Panu i Jego Kościołowi. Widzimy to na co dzień, w naszych szkołach, parafiach i na wiele sposobów, w jaki służymy sobie nawzajem.

Jednakże prawdą jest również, że wpływ coraz bardziej świeckiej kultury jest głęboko odczuwalny. W ciągu ostatnich 15 lat Kościół był trapiony na wiele sposobów, ze skandalami i podziałami, a od 2019 roku Covid i jego fale uderzeniowe przyspieszyły zmianę w całym społeczeństwie i Kościele w sposób, którego nigdy sobie nie wyobrażaliśmy.

Minęło 15 lat od opublikowania ostatniego planu strategicznego dla naszej diecezji - Go out and Bear Fruit, dlatego jest to czas, abyśmy wspólnie zastanowili się, jak reagować, abyśmy mogli realizować naszą misję w tym wymagającym wieku, w naszej wierności Chrystusowi i Jego Kościołowi, aby kształtować dziedzictwo tętniącej życiem diecezji dla przyszłych pokoleń. Postanowiliśmy opracować plan na następne 10 lat dla diecezji, co jest dużym przedsięwzięciem, które do czasu jego ukończenia zajmie nam około dwóch lat, aby ukształtować go poprzez wiele słuchania i dyskusji, i chcemy, aby jak najwięcej osób było częścią tej podróży.

Najczęściej zadawane pytania:

Czym jest program “Bądźcie moimi świadkami”?

Program Bądźcie Moimi Świadkami jest dziesięcioletnim programem misyjnym dla naszej diecezji Portsmouth. Odzwierciedla on dwa lata konsultacji i rozeznania oraz wyznacza wizję diecezji i priorytety na następne dziesięć lat.

Kto prowadzi ten dziesięcioletni program misyjny?

Biskup Philip, wspierany przez doradców Rady Biskupiej i Powierników Diecezjalnych, prowadzi ten Dziesięcioletni Program Misyjny. Jednakże, każdy z nas, duchownych, zakonników i świeckich, ma do odegrania istotną rolę w realizacji owoców naszej misji i pozostawieniu solidnego dziedzictwa dla przyszłych pokoleń.

Jaki jest cel Dziesięcioletniego Programu Misyjnego?

Głównym celem naszego Dziesięcioletniego Programu Misyjnego jest umożliwienie każdemu z nas wzrastania w świętości, rozwijania osobistej relacji z Jezusem i inspirowania innych do tego samego. Nasze szkoły parafialne i rodziny staną się prawdziwie misyjnymi wspólnotami, z Jezusem Chrystusem w centrum wszystkiego, co robimy. W ten sposób nasza diecezja będzie kwitła, a dziedzictwo żywej wiary będzie naszym darem dla przyszłych pokoleń.

Czy nie zrobiliśmy tego wszystkiego wcześniej?

Bądźcie Moimi Świadkami to plan ożywienia naszej misji i wyznaczenia kierunku na następne dziesięć lat. Został on opracowany w oparciu o fundamenty stworzone przez poprzednie plany, takie jak Go Out and Bear Fruit, w którym ustanowiono obszary pastoralne.

Jakie są priorytety Dziesięcioletniego Programu Misyjnego?

Nasz Dziesięcioletni Program Misyjny ma dwie podstawowe zasady: Jezus Chrystus w centrum wszystkiego, co robimy i rozwijanie prawdziwie misyjnych Wspólnot (naszych parafii, szkół i rodzin).

Mamy dziewięć priorytetów na następne dziesięć lat:

 • Msza Święta i Eucharystia: Potwierdzenie Eucharystii jako źródła i szczytu naszego życia oraz radykalne ponowne oddanie się Jezusowi Chrystusowi w modlitwie i naszym życiu sakramentalnym.
 • Lud Boży: Clergy: Wspieranie naszych duchownych, aby sprostali wyzwaniom naszych czasów poprzez rozwijanie wspierającego i bardziej ustrukturyzowanego podejścia do formacji ciągłej, rozwoju osobistego i refleksji towarzyszącej.
 • Lud Boży: Wierni świeccy: Rozwijanie możliwości formacji naszych Świeckich, wzrastanie w wiedzy o naszej wierze, aby pielęgnować osobisty wzrost w świętości oraz realizować i pielęgnować dary i talenty wszystkich w służbie Kościołowi.
 • Lud Boży: Młody Kościół: Nasze wspólnoty misyjne pomagające młodym ludziom spotkać Jezusa Chrystusa; poprzez towarzyszenie i znaczące zaangażowanie we wszystkie aspekty życia kościelnego. Wspieranie powołań do wszystkich stanów życia i posługi oraz wspieranie młodych wspólnot wiary.
 • Kościół poza murami: Rozwijanie przyjaznych, integracyjnych wspólnot misyjnych, docieranie do innych w czasie ich potrzeby oraz przyjmowanie poszukujących i obcych.
 • Odpowiedź na Laudato Si: Podejmowanie praktycznych kroków w celu sprostania wyzwaniu zarządzania naszym wspólnym domem i zrozumienia relacji pomiędzy środowiskiem a sprawiedliwością społeczną.
 • Głos chrześcijański: Współpraca z innymi wyznaniami chrześcijańskimi i ludźmi dobrej woli w celu wspierania wzajemnego zrozumienia, realizacji naszej misji i przypominania światu o przesłaniu Ewangelii.
 • Zarządzanie: Rozważne zarządzanie wszystkimi naszymi zasobami, czasem, talentem i skarbem, aby zapewnić zrównoważoną i pełną życia przyszłość.
 • Struktury duszpasterskie: Zapewnienie, że jesteśmy zorganizowani, aby rozwijać kwitnące wspólnoty misyjne z odpowiednimi zasobami, w tym naszymi ludźmi, naszym majątkiem i naszymi finansami.

Dlaczego potrzebujemy teraz tego dziesięcioletniego programu misyjnego?

Odnowa jest zawsze częścią misji Kościoła jako Ciała Chrystusa, który zawsze robi coś nowego.

W tym wieku jest wiele wyzwań.

Rozpad rodziny, brak szacunku dla życia i godności ludzkiej oraz społeczne bolączki ubóstwa materialnego i duchowego wskazują na świat, który potrzebuje świadków współczucia i odkupienia Jezusa Chrystusa.

Nasza kultura stała się świecka, a często wroga wierze, z mniejszym zrozumieniem chrześcijańskiego przesłania.

Coraz większa liczba ludzi nie zna Jezusa Chrystusa. Osoby bez przynależności religijnej stają się większością w świecie zachodnim. Niewielu kontynuuje przynależność do wspólnoty kościelnej po przyjęciu pierwszej komunii świętej, a jeszcze mniej po przyjęciu sakramentu pojednania.

Wielu z nich, nawet tych praktykujących w naszym Kościele, nie rozwinęło w pełni swojego rozumienia nauki Kościoła i nie doświadczyło jeszcze przemieniającej miłości Jezusa Chrystusa.

Podobnie jak wiele innych, nasza diecezja stoi również w obliczu długoterminowych wyzwań, takich jak mniejsza liczba księży w aktywnej posłudze, mniejsza liczba wiernych, mniejsza liczba wolontariuszy, ograniczone zasoby i rozległy portfel nieruchomości wymagający kosztownej konserwacji. Oznacza to, że musimy odpowiedzieć w sposób zorganizowany i zaplanowany, tak abyśmy stali się wspólnotami misyjnymi odpowiadającymi na podszepty Ducha Świętego, aby ożywić Kościół w naszym miejscu i czasie.

Czy zgrupowania parafialne otrzymają ramy, które pomogą im w opracowaniu planu lokalnego?

Tak. W styczniu 2023 roku, na początku Fazy 1, proboszczowie wiodący otrzymają zaktualizowany przegląd obszaru duszpasterskiego oraz ramy wspierające rozwój ich planu lokalnego. Centralne wsparcie będzie dostępne przez cały czas trwania procesu.

Czy rola struktur wspierających parafię (np. Parafialne Rady Finansowe i Zespoły ds. Strategii Ewangelizacji) zostanie wyszczególniona?

Tak. Oczekuje się, że każdy obszar duszpasterski/nowa parafia będzie posiadała wspólną radę finansową oraz zespół ds. strategii ewangelizacyjnej, który będzie wspierał duchownych w opracowywaniu planów lokalnych i wdrażaniu ich w przyszłości. Formalne struktury kierownicze powinny reprezentować wszystkie parafie w ugrupowaniu.

Czy w przypadku, gdy Obszar Duszpasterski jest nadzorowany przez zakon lub księdza spoza diecezji, będzie się od nich również oczekiwało udziału w Dziesięcioletnim Programie Misyjnym?

Od naszych parafii oczekuje się równego uczestnictwa w Dziesięcioletnim Programie Misyjnym. Wyzwania, na które musimy odpowiedzieć i możliwości, jakie mamy dla ożywienia naszego Kościoła, są skutecznie realizowane poprzez wspólne działanie.

Co się stanie, jeśli moja parafia nie weźmie udziału w konsultacjach dotyczących Dziesięcioletniego Programu Misyjnego?

Zachęcamy wszystkie parafie do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących Dziesięcioletniego Programu Misyjnego; jest to ich szansa na kształtowanie kierunku rozwoju diecezji na następne dziesięć lat. Po wprowadzeniu w życie, wszystkie parafie będą uczestniczyć w urzeczywistnianiu naszego Dziesięcioletniego Programu Misyjnego. Jeśli Twoja parafia nie organizuje konsultacji lub terminy nie odpowiadają Ci, prosimy o rozważenie udziału w konsultacjach w innej parafii w Twoim rejonie duszpasterskim.

Jakie wsparcie zapewni diecezja, aby pomóc lokalnym obszarom w odpowiedzi na Dziesięcioletni Program Misyjny?

Wikariaty i zespoły centralne opracują ramy, aby wesprzeć parafie w opracowaniu ich lokalnych planów gotowych do rozpoczęcia Fazy 1.

Podczas Fazy 1, wikariaty i zespoły centralne opracują plany odpowiedzi na Dziesięcioletni Program Misyjny, włączając w to funkcje i działania, które będą realizowane na poziomie diecezjalnym oraz wsparcie, które będzie udzielane parafiom. Kluczowe obszary centralne dla odpowiedzi obejmują powołania, katechezę, liturgię, wsparcie i rozwój duchowieństwa, młodzież, edukację, ewangelizację, kontakty zewnętrzne, kapelanie i Caritas.

Jakie możliwości będą mieli młodzi ludzie, aby przyczynić się do realizacji dziesięcioletniego programu misyjnego?

Wikariat ds. Edukacji będzie organizował okazje do konsultacji z młodymi ludźmi, aby zastanowić się nad Dziesięcioletnim Programem Misyjnym. Parafie są również zachęcane do umożliwienia młodym ludziom uczestnictwa w tworzeniu ich lokalnych planów.

Jakie są kolejne kroki i kluczowe daty w realizacji tego Dziesięcioletniego Programu Misyjnego?

Projekt Dziesięcioletniego Programu Misyjnego został przekazany do konsultacji parafialnych; każda parafia została poproszona o przekazanie swoich uwag do 15 grudnia 2022 r. Biskup i jego zespół strategiczny zastanowią się nad opiniami i wprowadzą odpowiednie zmiany do planu.

W styczniu 2023 r. biskup Filip zleci przygotowanie ostatecznego dokumentu i wyznaczy Rok Modlitwy do Ducha Świętego dla naszej diecezji. Będzie to początek realizacji naszego Dziesięcioletniego Programu Misyjnego.

Faza 1, Od stycznia 2023 r. do lipca 2023 r. obszary duszpasterskie opracują plany lokalne, które zostaną przyjęte przez Biskupa latem 2023 r. Wikariaty i zespoły centralne również opracują swoją odpowiedź na nasz Dziesięcioletni Program Misyjny podczas tego etapu.

Podczas Fazy 2, rozpoczynającej się w październiku 2023 r., obszary duszpasterskie przejdą do tworzenia pojedynczych parafii, wspieranych przez prawidłowe procedury kanoniczne dotyczące tworzenia nowych struktur. Każda nowa parafia opracuje 5-letnią strategię, aby stać się radosną i przyjazną Wspólnotą Misyjną.

Ocena zostanie podjęta formalnie w 2028 roku, aby zastanowić się, czy owoce naszego dziesięcioletniego programu misyjnego są widoczne, czy też jakieś obszary wymagają ponownego skupienia.

Jaka jest moja rola jako parafianina?

Bądźcie Moimi Świadkami to wezwanie dla każdego do osobistej odpowiedzi i zaangażowania. Dzieło odnowy jest prowadzone przez uczniów-misjonarzy, którzy płoną Duchem Świętym, współpracują z duchowieństwem w zapraszaniu innych do życia w wierze, budowaniu wspólnoty parafialnej i służeniu innym.

Msza św. przynajmniej w niedzielę osobiście; modlitwa, Biblia i adoracja Najświętszego Sakramentu, comiesięczna spowiedź w celu otrzymania łaski pojednania i miłosierdzia Bożego; ofiara pokutna i zobowiązanie do służenia innym w jakiś nawet drobny sposób są praktycznymi środkami, dzięki którym możemy wzrastać w świętości w nas samych i w naszych wspólnotach parafialnych.

W przypadku, gdy obszar duszpasterski jest nadzorowany przez zakon lub księdza spoza diecezji, czy będzie się od nich oczekiwało posiadania parafialnej rady finansowej oraz zespołu ds. ewangelizacji i strategii?

Każde ugrupowanie parafialne powinno posiadać wspólną parafialną radę finansową oraz zespół ds. ewangelizacji. Te zespoły zapewniają wiernym świeckim istotne możliwości uczestniczenia w kształtowaniu naszej przyszłości i są zobowiązane do przestrzegania właściwych procesów kanonicznych dla zmian strukturalnych.

Jak zostaną określone możliwości formacji dla Świeckich?

Diecezjalna Rada Duszpasterska, Wikariat ds. Ewangelizacji i Wydział Katechetyczny będą rozwijać możliwości formacji świeckich i wspierać parafie w rozwijaniu tego aspektu ich planu lokalnego.

Jaki zakres ma Dziesięcioletni Program Misyjny w zakresie przyjmowania i towarzyszenia katolikom niepełnosprawnym i mającym trudności w nauce w życiu parafialnym i regularnej praktyce sakramentalnej?

Priorytetem naszego Dziesięcioletniego Programu Misyjnego jest przyjęcie, towarzyszenie i włączenie wszystkich, w tym osób niepełnosprawnych i mających trudności z nauką. Parafie muszą rozważyć, jak mieć wszystkich w swojej wspólnocie, kiedy rozwijają swoje plany lokalne. Odpowiednie wikariaty i zespoły centralne, takie jak Wydział Katechetyczny, również będą musiały wziąć to pod uwagę, gdy będą rozważać swoją odpowiedź na nasz Dziesięcioletni Program Misyjny.

Jak będą opracowywane plany rozwoju osobistego dla księży?

Zorganizowany program zostanie opracowany we współpracy z naszymi księżmi i spersonalizowany tak, aby zaspokoić konkretne potrzeby związane ze wsparciem, które zostaną zidentyfikowane.

Czy księża zostaną poproszeni o wspólne życie we wspólnocie?

Nie, jednak niektórzy mogą się na to zdecydować. Do każdego obszaru duszpasterskiego należy decyzja, jak najlepiej rozdzielić swoje zasoby, efektywnie współpracować i zapewnić, że będzie ich stać na utrzymanie posiadanego majątku.

Czy nowo wyświęceni księża będą nadal mieszkać z innym księdzem?

Tak, nowo wyświęceni księża mają mieszkać z innym księdzem. Jest to istotny krok na początku posługi, zapewniający nowo wyświęconym kapłanom wsparcie i wskazówki w trakcie dostosowywania się do życia i posługi w parafii.

Jakie prawa ma indywidualny proboszcz, by zachować status proboszcza?

Proboszcz in situ w istniejącej parafii cieszy się stabilnością urzędu na czas nieokreślony, wraz ze wszystkimi prawami i obowiązkami związanymi z jego statusem. Proboszcz może być usunięty z urzędu tylko z ważnego powodu i poprzez procedury, które reguluje Stolica Apostolska.

Jeśli jest proboszczem parafii połączonej aktem unii wygasającej, automatycznie traci status proboszcza, ponieważ parafia ta już nie istnieje. Jeśli zostanie mianowany proboszczem nowej parafii, posiada ten sam status, prawa i obowiązki jak poprzednio.

Co się dzieje, jeśli biskup poprosi proboszcza o zostanie proboszczem pomocniczym, a ten się nie zgodzi?

Status proboszcza przysługuje tylko w odniesieniu do istniejącej parafii (tzn. nie ma parafii, nie ma proboszcza). Załóżmy, że przeprowadzono wszystkie konsultacje i procedury wymagane przez Prawo Kanoniczne i wydano dekret o fuzji. W takim przypadku status proboszcza parafii, w której nie istnieje już połączona parafia, zostaje automatycznie rozwiązany wraz z tym dekretem. Jeżeli w dialogu z Biskupem zostanie on mianowany do parafii, w której jest już mianowany proboszcz, to technicznie rzecz biorąc będzie on proboszczem pomocniczym tej parafii. Biskup może w dekrecie nominacyjnym określić, że ma on szczególne obowiązki wobec konkretnej wspólnoty kościelnej, kościoła, obszaru terytorialnego lub charyzmatu, jak np. szczególna forma kapelanii.

Moja parafia ma się dobrze; dlaczego musimy być częścią tego 10-letniego programu misyjnego?

Wszystkie parafie doświadczyły znacznego spadku frekwencji i uczestnictwa.

Nasz Kościół jako ciało Chrystusa i rodzina, która wspiera się i troszczy o siebie nawzajem. Diecezja jako całość, składająca się z wszystkich naszych parafii, jest współzależna. Przyszłość każdej parafii zależy od tego, czy diecezja będzie w stanie nadal wspierać i finansować powołania do kapłaństwa, naszych duchownych w aktywnej posłudze oraz księży, którzy przeszli na emeryturę po długiej i zaangażowanej służbie, jak również wszystkie inne funkcje i usługi, które są częścią naszego katolickiego życia.

Czy chodzi o zamykanie kościołów?

Nie, chodzi przede wszystkim o ożywienie naszej misji, umożliwienie każdemu z nas wzrastania w świętości oraz zapewnienie, że nasze parafie i diecezja będą wyposażone w sprzęt odpowiadający wyzwaniom współczesnej posługi i gotowe na długą przyszłość przybliżania ludzi do Jezusa Chrystusa poprzez Jego Kościół.

Pozostając w tym stanie rzeczy przez następne 10 lat, moglibyśmy przeznaczyć ponad 30 milionów funtów na budynki dla mniejszej liczby osób i mniejszej liczby księży, którzy wspieraliby te wspólnoty, rozkładając się coraz bardziej na czynniki pierwsze.

Uwolnienie części naszego majątku, który nie jest już potrzebny, odciąży parafie i umożliwi wykorzystanie środków na misję Kościoła.

Ile kościołów może zostać zamkniętych? Czy to wszystko zostało już postanowione?

To jeszcze nie zostało postanowione. Od stycznia 2023 r. do lipca 2023 r. parafie w Obszarze Duszpasterskim będą współpracować w celu opracowania swojego planu lokalnego. W ramach tego planu rozważą swoją przyszłą strukturę i zastanowią się, co należy utrzymać, a co zamknąć. Zestaw kryteriów zostanie dostarczony, aby pomóc parafiom w rozważeniu tych decyzji.

Latem przyszłego roku biskup Philip i jego zespół strategiczny spotkają się z każdym pastorem prowadzącym i przedstawicielami zespołu kierowniczego obszaru duszpasterskiego, aby omówić i zatwierdzić plany lokalne.

Jak zostały zdefiniowane nowe parafie?

Nowe parafie zostały zdefiniowane w oparciu o geografię i krytyczne wskaźniki, takie jak frekwencja na mszy świętej, zmiany w frekwencji na mszy świętej, sytuacja finansowa oraz obecna liczba kościołów, aby zapewnić, że każda nowa parafia jest zrównoważona.

Każda istniejąca parafia została poproszona o zastanowienie się nad kształtem grup parafialnych w ramach konsultacji.

Co to znaczy, że parafie są łączone lub jednoczone?

Zjednoczenie dwóch lub więcej parafii to proces zwany “unią wygasającą”. Na przykład, kiedy parafie A, B i C są połączone, tworzą nową parafię, parafię D. Ten akt unii automatycznie wygasza A, B i C jako parafie, tworząc nową zjednoczoną parafię D. Wszystkie nieruchomości, dobra, finanse i zobowiązania zostają przejęte do tej nowej parafii. Gdy nowa parafia zostanie utworzona poprzez tę unię, Dekret o połączeniu wskaże jeden z kościołów z A, B lub C jako kościół parafialny.

Jeśli parafia przestaje funkcjonować, jakie są prawa biskupa w Prawie Kanonicznym do kierowania tym, co się dzieje?

Parafie są uważane za nierentowne, gdy nie są w stanie utrzymać się finansowo i doświadczają gwałtownego spadku liczby zgromadzeń. Oznacza to, że ich dalsze funkcjonowanie zależy od wsparcia innych władz, takich jak diecezja.

W takiej sytuacji Biskup może podjąć decyzję, ze względu na dobro dusz, aby zarządzić, że parafia może podlegać albo typowi unii wygasającej, jak opisano powyżej, albo innemu rodzajowi, gdzie na przykład parafia A zostaje podporządkowana innej parafii, B i pozostaje tylko parafia B uzyskawszy wszystkie dobra dawnej parafii A.

Jak opisano powyżej, funkcją procesu konsultacyjnego jest określenie najlepszego rozwiązania dla parafii, aby mogła być samowystarczalna i zaangażowana w godny kult i skuteczną misję.

W prawie kanonicznym, jakie dekrety są wymagane do połączenia parafii?

Wymagany jest tylko jeden dekret, którym jest dekret o połączeniu. Wydanie dekretu jest jednak zakończeniem procesu kanonicznego, stwierdzeniem decyzji podjętej przez biskupa oraz sposobu jej przestrzegania i realizacji.

Dekret musi zawierać specyficzne dla każdej z zaangażowanych parafii powody, dla których następuje połączenie, przede wszystkim dla dobra dusz, jak również wymieniać wszystkie kroki, które zostały podjęte przy podejmowaniu tej decyzji: proces konsultacji, badanie, czy zainteresowane strony nie są poszkodowane, oraz odpowiedzi Rady Kapłańskiej i Diecezjalnego Kuratorium.

W dekrecie należy określić, które parafie zostały połączone i dlaczego oraz oświadczyć, że wszystkie ich dobra i zobowiązania ma otrzymać nowo utworzona parafia. Parafia ta ma być również nazwana. Należy podać datę wydania dekretu oraz czas, od którego decyzja ma wejść w życie (zazwyczaj jest to jeden miesiąc kalendarzowy od wydania zarządzenia, chyba że biskup wyraźnie określi inne ramy czasowe).

W prawie kanonicznym, jakie dekrety są wymagane do zamknięcia kościołów?

Konieczny jest tylko jeden dekret: dekret o “sprowadzeniu kościoła do użytku świeckiego, ale nie niegodnego”. Jest to równoznaczne z zamknięciem, gdzie wierni nie mają już prawa dostępu do żadnej formy kultu. Z tego powodu, podczas gdy fuzje powinny mieć miejsce ze “słusznych powodów”, zamknięcie następuje z “poważnych” przyczyn, gdy nie ma alternatywy. Dzieje się tak dlatego, że zgodnie z prawem zakłada się, że kościół jest trwale wycofany z użytku świeckiego. Do poważnych powodów zalicza się:

 • Niemożność wykorzystania kościoła do kultu Bożego z powodu strukturalnej ruiny, która w żaden sposób nie może być przywrócona z powodu rozległych uszkodzeń lub gdy nie ma funduszy na prace renowacyjne
 • Dowody na to, że parafii nie stać na utrzymanie kościoła, zwłaszcza w parafii, w której są dwa lub więcej (jest to szczególnie częste w połączonych parafiach).
 • Jego architektura jest nieodpowiednia dla norm liturgicznych
 • Budynek kościoła został zajęty przez grupę schizmatycką, która ryzykuje utratę reputacji lokalnego Kościoła katolickiego poprzez skandal.


Proces: Biskup zwykle otrzymuje prośbę od Proboszcza, który wcześniej skonsultował się ze swoją Parafialną Radą Finansową, Radą Duszpasterską, Grupą EST i ogólnie ze zgromadzeniem. Poda on swoje powody, od potrzeby zamknięcia kościoła do świeckiego, ale nie niegodnego użycia. Biskup musi być poinformowany o stanie strukturalnym budynku i, jeśli to istotne, o sytuacji finansowej parafii. Najlepiej zrobić to korzystając z zewnętrznej ekspertyzy.

Po uzyskaniu tych dowodów, biskup musi skonsultować się z Radą Kapłanów i uzyskać zgodę Diecezjalnego Kuratorium. Gdy to nastąpi, biskup wyda dekret redukujący kościół do świeckiego, ale nie niegodnego użytku.

Dekret ten musi przedstawiać poważne powody tej decyzji, proces, który został podjęty, aby ją osiągnąć, oraz przepisy, które zostały podjęte dla wiernych, aby mogli sprawować kult w innych budynkach kościelnych. Oświadczy również, że konsultowano się ze wszystkimi ofiarodawcami. Powinna ona wskazywać, co ma się stać z budynkiem, np. rozbiórka lub sprzedaż, oraz że wszystkie ruchome przedmioty zostały przeniesione do innych wyznaczonych miejsc. Jeśli ołtarz jest ruchomy, ma zostać usunięty; jeśli nie, powinien zostać zniszczony w przypadku sprzedaży nieruchomości (sprzedaż nieruchomości wymaga dekretu o alienacji).

Czy struktura wsparcia dla parafii będzie szczegółowa (np. wyszczególnienie płatnych i dobrowolnych ról, które parafie powinny mieć)?

Wytyczne zostaną udzielone parafiom, aby rozwinęły swoje lokalne plany i rozważyły strukturę wsparcia, której potrzebują, aby zrealizować swój plan i na którą mogą sobie pozwolić. Potrzeby i zasoby każdego obszaru są inne; dlatego też będzie to planowane lokalnie, ale zatwierdzone przez biskupa i jego zespół ds. strategii na koniec Fazy 1 (lato 2023).

Co stanie się z funduszami z każdego kościoła, gdy parafia zostanie połączona?

Jeśli, na przykład, parafie A, B i C zostaną połączone, to nowo utworzona parafia D otrzyma wszystkie dobra, fundusze, nieruchomości oraz wszelkie długi i zobowiązania z poprzednich parafii. Nowa parafia musi mieć nowo utworzoną Radę Finansową powołaną przez Proboszcza. Prawo Kanoniczne nie zabrania tworzenia podkomitetów, które mogły kiedyś zajmować się finansami parafii A, B i C, gdy były one parafiami. Muszą one jednak składać sprawozdania Parafialnej Radzie Finansowej i nie mogą podejmować żadnych decyzji zastrzeżonych dla Parafialnej Rady Finansowej, takich jak propozycje alienacji (sprzedaży) dóbr i nieruchomości. Co roku powinien być też sporządzony jeden audyt obejmujący finanse całej nowej parafii.

W jaki sposób parafianie zostaną formalnie włączeni w proces podejmowania decyzji?

Zanim dojdzie do połączenia parafii, w każdej z nich wymagane są programy konsultacji. Proboszcz Parafii ułatwia to. Może to zrobić w dowolny sposób, który uzna za najlepszy dla przeprowadzenia konsultacji, aby objąć nimi jak największą liczbę parafian. Bez wątpienia powinien skonsultować się z Parafialną Radą Finansową i Radą Duszpasterską lub EST. Może skonsultować się z innymi grupami lub zorganizować ogólne sesje konsultacyjne, przedstawiając odpowiednie propozycje w sposób jasny i umożliwiający skuteczne przekazanie odpowiedzi.

Jaka jest rola Rady Kapłanów w tym wszystkim i jak duże znaczenie ma ona w określaniu tego, co się stanie?

Rada Kapłańska musi być konsultowana w przypadku jakichkolwiek zmian strukturalnych, takich jak granice i zamknięcie kościołów; wszelkie dekrety, które są wydawane w odniesieniu do takich zmian, byłyby nieważne, gdyby nie konsultowano się z Radą Kapłańską.

Rada Kapłańska jest jednak organem konsultacyjnym, a nie decyzyjnym. Biskup musi poinformować ich o swoich propozycjach, podać wszystkie istotne fakty i informacje, a następnie wysłuchać ich odpowiedzi i rad. Nie jest związany ich radami i opiniami, ale powinien wykazać, dlaczego może się od nich różnić. Niemniej jednak, po konsultacji z nimi, ostateczna decyzja należy wyłącznie do biskupa.

Kto jest odpowiedzialny za podjęcie ostatecznej decyzji o strukturze obszarów duszpasterskich i parafii?

Ostateczna decyzja może być podjęta jedynie przez Biskupa. Jednakże, Biskup jest zobowiązany przez Prawo Kanoniczne do zaangażowania się w proces konsultacji z każdą z parafii zaangażowanych w jakiekolwiek połączenie. Ma to na celu zebranie jak największej ilości informacji, które pozwolą na podjęcie najlepszej decyzji. Biskup musi również skonsultować się z Radą Kapłanów przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji. Może on również skorzystać z porady z każdego innego odpowiedniego źródła, takiego jak Rada Biskupia.

Aby pomóc nam zaplanować przyszłość, określiliśmy następujące priorytety i rozeznaliśmy, jakie wyniki chcielibyśmy zobaczyć. Więcej informacji można znaleźć poniżej.

 • CHRYSTUS W CENTRUM: Liturgia i modlitwa

Wyniki w roku 2032

Zależność

Prawdziwa zależność od Ducha Świętego, który jest naszą nadzieją na przyszłość i inspiracją we wszystkich naszych działaniach, będzie wymagała od nas nadania priorytetu ponad wszystko inne

Modlitwa

Radykalne oddanie się Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi w modlitwie, bez której żadne nasze prace i wysiłki nie przyniosą trwałego owocu

Msza Święta

Godne uczestnictwo i celebracja Mszy Świętej potwierdzającej źródło i szczyt naszego życia

Katecheza

Odnowa życia sakramentalnego w tym pojednania z Panem poprzez inspirujące katechezy

Nabożeństwo

Pielęgnowanie pobożności, abyśmy naprawdę stali się Kościołem na modlitwie

Wytrwajcie we Mnie, a Ja [będę trwał] w was. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie - jeśli nie trwa w winnym krzewie - tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy - latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić.

 • Żywe i przyjazne parafie misyjne

Wyniki w roku 2032

Jako diecezja, parafie i szkoły będziemy:

Witać

Obcy i poszukujący poczują się w naszych kościołach jak w domu

Modlić się

Radykalne oddanie się Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi w modlitwie, bez której żadne nasze prace i wysiłki nie przyniosą trwałego owocu

Wspierać

Nasze parafie będą znane jako miejsca wsparcia i zachęty dla młodych, starszych i wszystkich pomiędzy.

Doceniać

Wszyscy będą doceniani za różnorodne dary, talenty i doświadczenia, które wnoszą.

Wychowywać

Pielęgnowanie pobożności, abyśmy naprawdę stali się Kościołem na modlitwie

Wszyscy razem tworzymy jedno ciało w Chrystusie, a każdy z osobna jesteśmy nawzajem dla siebie członkami.

 • KOŚCIÓŁ BEZ ŚCIAN: Działalność charytatywna, zewnętrzna i twórcza

Wyniki w roku 2032

Jako diecezja, parafie i szkoły będziemy:

Odpowiadać na potrzeby

Wyraźnie rozpoznać i zrozumieć potrzeby ludzi w naszych lokalnych obszarach, którzy są samotni lub dotknięci. Musimy być poruszeni, aby odpowiedzieć.

Widoczni

Być widocznym w naszych lokalnych społecznościach w udzielaniu wsparcia ubogim i zmarginalizowanym

Pracować z innymi

Dobrze współpracować z innymi wspólnotami wyznaniowymi i agencjami zewnętrznymi, aby pomóc potrzebującym

Troszczyć się o stworzenie

Zachęcanie do troski o stworzenie, aby zrealizować wyzwanie Laudato Si i dokonywać wyborów dotyczących sposobu korzystania z zasobów w oparciu o nasze zasady etyczne.

Wspierać kapelanów

Umożliwić pewną i inspirującą posługę w szpitalu, na morzu i w więzieniu.

Jeśliby ktoś posiadał majętność tego świata i widział, że brat jego cierpi niedostatek, a zamknął przed nim swe serce, jak może trwać w nim miłość Boga? Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą!

 • Liderzy duchowni, proboszczowie, nauczyciele i bracia

Wyniki w roku 2032

Przez cały okres swojej posługi, od święceń do emerytury, nasi księża i diakoni będą:

Wspierać

Mają możliwość indywidualnego wsparcia zgodnie z ich etapem życia i posługi.

Formacja

Mają uzgodnione plany rozwoju osobistego w zakresie formacji ciągłej, odzwierciedlające wymogi przywództwa i współczesnej posługi.

Odpowiedzialność

Stosować konstruktywną i afirmującą formę oceny, która sprzyja skutecznej odpowiedzialności.

Braterstwo

Żyć swoim powołaniem w kulturze przyjaźni i braterstwa w całej diecezji

Wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo, dla składania duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa.

 • Świeccy uformowani, zainspirowani, zaangażowani

Wyniki w roku 2032

Przez całą swoją pielgrzymkę, od dzieciństwa do końca życia, nasi świeccy będą:

Formowani

Formowani, aby wspierać głęboką, trwałą, osobistą relację z Jezusem Chrystusem.

Zainspirowani

Zainspirowani Mszą Świętą i Sakramentami Kościoła i pewni siebie w ewangelizowaniu innych, w tym " nieobecnych"

Zaangażowani

Zaangażowani w życie i misję Kościoła

Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie.

 • KOŚCIÓŁ MŁODYCH dziś i jutro

Wyniki w roku 2032

Przekazywanie wiary

Rodzice i dziadkowie będą mogli z ufnością przekazywać wiarę swoim dzieciom i wnukom.

Inspiracja

Od dzieciństwa do wczesnej dorosłości młodzi ludzie będą inspirowani przesłaniem Ewangelii i przeżywaną rzeczywistością bycia młodym katolikiem.

Zaangażowanie

Młodzi ludzie będą zaangażowani w życie parafii poprzez dostosowane do wieku możliwości w zakresie pomocy potrzebującym i troski o środowisko naturalne.

Dom, Szkoła i Parafia

Młodzi ludzie będą doświadczać naturalnej ciągłości pomiędzy domem, szkołą i parafią w ich życiu wiary, rozwoju talentów i pielęgnowaniu przyjaźni.

Powołanie w życiu

Młodzi ludzie będą wspierani w rozpoznawaniu swojego życiowego powołania

Bezpieczne miejsca

Nasze parafie i szkoły będą, i będą postrzegane jako bezpieczne miejsca dla dzieci i młodzieży.

Niechaj nikt nie lekceważy twego młodego wieku, lecz wzorem bądź dla wiernych w mowie, w obejściu, w miłości, w wierze, w czystości!

 • Skuteczne i przejrzyste zarządzanie zasobami

Wyniki w roku 2032

Roztropność

Zmniejszenie obciążeń finansowych dzięki ostrożnemu wydawaniu aktywów, mądrym inwestycjom, zaangażowanym darczyńcom, kreatywnemu pozyskiwaniu funduszy i rozważnej alokacji budżetów.

Odpowiedzialność

Wspólne zrozumienie i odpowiedzialność za naszą sytuację finansową w całej diecezji i w każdej parafii

Ekonomia

Scentralizowane umowy i wspólne zasoby między parafiami

Efektywność

Wspieranie, rozwijanie i docenianie wolontariuszy skutecznych w wybranych przez siebie rolach

Służba

Etos służby parafiom oraz przestrzeganie prawa i regulacji dotyczących działalności charytatywnej przyjęty w naszych strukturach wsparcia

Podobny jest do człowieka, który buduje dom: wkopał się głęboko i fundament założył na skale. Gdy przyszła powódź, potok wezbrany uderzył w ten dom, ale nie zdołał go naruszyć, ponieważ był dobrze zbudowany.

 • FUNDAMENTY DLA MISJI

Wyniki w roku 2032

Zasoby

Zasoby, w tym duchowni, do efektywnego wykorzystania na potrzeby misji i służby

Kościół misyjny

Spójna struktura Kościoła misyjnego odpowiadająca lokalnym potrzebom

Nieruchomości

Dobrze utrzymane, dostosowane do potrzeb osiedle, które jest przyjazne, inspirujące i zrównoważone.

Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy.

 • ZAANGAŻOWANIE W KULTURĘ ŚWIECKĄ, DIALOG MIĘDZYRELIGIJNY I EKUMENICZNY

   

Wyniki w roku 2032

Jako diecezja, parafie i szkoły będziemy:

Wspierać wzajemne zrozumienie

Współpraca z innymi w obszarach wspólnego zainteresowania oraz wspieranie wzajemnego zrozumienia i szacunku pomiędzy naszymi społecznościami.

Koordynować odpowiedź wiary

Odegrać naszą rolę we wpływaniu na świeckich, współpracując z innymi agencjami, koordynować odpowiedź wiary w kluczowych kwestiach.

Rozpowszechniać Słowo

Przypominać światu świeckiemu o przesłaniu Ewangelii i osobie Jezusa Chrystusa poprzez świadectwo i dzieła.

Czyż ci nie rozkazałem: Bądź mężny i mocny? Nie bój się i nie lękaj, ponieważ z tobą jest Pan, Bóg twój, wszędzie, gdziekolwiek pójdziesz»

 • PONOWNE WYOBRAŻENIE SOBIE PRZYSZŁOŚCI

Wyniki w roku 2032

Inwestowanie w technologię, aby:

Uczyć się, komunikować i współpracować

Zapewnienie zasobów do nauki, komunikacji i szerokiej współpracy

Dawać

Umożliwienie dokonywania darowizn w sposób nietradycyjny

Być widocznym i dostępnym

Będziemy widoczni w sieci, aby informacje o tym kim jesteśmy i gdzie można do nas dołączyć były łatwo dostępne.

Zapewniać bezpieczeństwo i wsparcie

Zapewnienie, że nasze działania i społeczności online są tak bezpieczne i dobrze wspierane, jak to tylko możliwe

Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.